Main / Journalism / Publishing, editing and design art / Мухатаева Коныр

Мухатаева Коныр

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра издательско-редакторского и дизайнерского искусства

1

Мухатаева Коныр Профессор Ысқақ Дүйсенбаев : Монография.- Алматы : Санат, 2011.- 204 б. – 13 баспа табақ. Санат 2011 - г. ISBN 9965-664-96-х 13 - стр.

2

Мухатаева Коныр Профессор Ысқақ Дүйсенбаев : Монография.- Алматы : Санат, 2011.- 204 б. – 13 баспа табақ. Санат 2011 - г. ISBN 9965-664-96-х 13 - стр.

3

Мухатаева Коныр Мұқатаева Қ.М., Сейдуманов Ж.Т.Басылымдардың шығарылым мағлұматтары: баспагерлер үшін әдістемелік нұсқау. Алматы, 2010.-192 б. 12 баспа табақ. “Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару“ бағдарламасы бойынша шыққан. ISBN Агенттігі 2010 - г. ISBN i 978-601-7777-0 12 - стр.

4

Мухатаева Коныр Мұқатаева Қ.М., Сейдуманов Ж.Т.Басылымдардың шығарылым мағлұматтары: баспагерлер үшін әдістемелік нұсқау. Алматы, 2010.-192 б. 12 баспа табақ. “Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару“ бағдарламасы бойынша шыққан. ISBN Агенттігі 2010 - г. ISBN i 978-601-7777-0 12 - стр.

5

Мухатаева Коныр . Мұқатаева Қ.М., Сейдуманов Ж.Т.,Қыизбаева А.Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы баспасөзі 1991-2008.- Алматы,2010.-535 б.- 33,5 баспа табақ. “Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару“ бағдарламасы бойынша шыққан. ISBN Агенттігі 2010 - г. ISBN 978-601-7777-00 33 - стр.

6

Мухатаева Коныр . Мұқатаева Қ.М., Сейдуманов Ж.Т.,Қыизбаева А.Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы баспасөзі 1991-2008.- Алматы,2010.-535 б.- 33,5 баспа табақ. “Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару“ бағдарламасы бойынша шыққан. ISBN Агенттігі 2010 - г. ISBN 978-601-7777-00 33 - стр.

7

Мухатаева Коныр Сейдуманов Ж.Т., Мухатаева К.М., Қыизбаева А.Б. Роль и необходимость применения международных стандартов ISO в издательском деле: Основные стандарты по издательскому делу. – Алматы, 2010.-375 с.- 26 печ.л. Выпущено по программе «Издание социально-важных видов литературы» ISBN Агенттігі 2010 - г. ISBN 978-601-7777-01 23 - стр.

8

Мухатаева Коныр Сейдуманов Ж.Т., Мухатаева К.М., Қыизбаева А.Б. Роль и необходимость применения международных стандартов ISO в издательском деле: Основные стандарты по издательскому делу. – Алматы, 2010.-375 с.- 26 печ.л. Выпущено по программе «Издание социально-важных видов литературы» ISBN Агенттігі 2010 - г. ISBN 978-601-7777-01 23 - стр.

9

Мухатаева Коныр . Баспа існдегі стандарттар.- Алматы : Қазақ университеті, 2012.- 190 б.- 12 баспа табақ. Баспа існдегі стандарттар.- Алматы : Қазақ университеті, 2012.- 190 б "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 9965-30-216-2 13 - стр.

10

Мухатаева Коныр . Баспа існдегі стандарттар.- Алматы : Қазақ университеті, 2012.- 190 б.- 12 баспа табақ. Баспа існдегі стандарттар.- Алматы : Қазақ университеті, 2012.- 190 б "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 9965-30-216-2 13 - стр.

11

Мухатаева Коныр . Мұқатаева Қ.М. Қазақстан Республикасы Кітап жылнамасы - Ежегодник книги Республик Казахстан.- Алматы, 2011. 789 бет. Қазақстан Республикасы Ұлттық кітап палатасы 2011 - г. ISBN 9965-412-82-0 45 - стр.

12

Мухатаева Коныр . Мұқатаева Қ.М. Қазақстан Республикасы Кітап жылнамасы - Ежегодник книги Республик Казахстан.- Алматы, 2011. 789 бет. Қазақстан Республикасы Ұлттық кітап палатасы 2011 - г. ISBN 9965-412-82-0 45 - стр.

13

Мухатаева Коныр Иинтеграция издательской системы Казахстана в мировое издательское сообщество. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0993-4 25 - стр.

14

Мухатаева Коныр Иинтеграция издательской системы Казахстана в мировое издательское сообщество. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0993-4 25 - стр.

15

Мухатаева Коныр Мухатаева Қ. Отандық және шетелдік баспа ісі: қақақ униветситеті 2018 - г. ISBN 978-601-04-3582 14 - стр.

16

Мухатаева Коныр Мухатаева Қ. Отандық және шетелдік баспа ісі: қақақ униветситеті 2018 - г. ISBN 978-601-04-3582 14 - стр.

1

Мухатаева Коныр Баспа өнімдерінің стандарттар жүйесі //Айқын №49. 15 наурыз.2012. 2012 - г. 1 - стр. 0

2

Мухатаева Коныр Баспа өнімдерінің стандарттар жүйесі //Айқын №49. 15 наурыз.2012. 2012 - г. 1 - стр. 0

3

Мухатаева Коныр Ұлттық кітап палатасы және оның ақпаратты кеңістіктегі рөлі // Егемен Қазақстан №297-298. 13 маусым. 2011. 2011 - г. 1 - стр. 0

4

Мухатаева Коныр Ұлттық кітап палатасы және оның ақпаратты кеңістіктегі рөлі // Егемен Қазақстан №297-298. 13 маусым. 2011. 2011 - г. 1 - стр. 0

5

Мухатаева Коныр .Отандық библиография орталығы // ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы. №2. 2012. 2012 - г. 8 - стр. 0

6

Мухатаева Коныр .Отандық библиография орталығы // ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы. №2. 2012. 2012 - г. 8 - стр. 0

7

Мухатаева Коныр Заманауи кітап нарығы мен кітап тарату жүйесі 2014 - г. 5 - стр. 0

8

Мухатаева Коныр Заманауи кітап нарығы мен кітап тарату жүйесі 2014 - г. 5 - стр. 0

9

Мухатаева Коныр Стандарттар сапалы кітап шығару кепілі 2013 - г. 5 - стр. 0

10

Мухатаева Коныр Стандарттар сапалы кітап шығару кепілі 2013 - г. 5 - стр. 0

11

Мухатаева Коныр Отандық библиография орталығы 2014 - г. 6 - стр. 0

12

Мухатаева Коныр Отандық библиография орталығы 2014 - г. 6 - стр. 0

13

Мухатаева Коныр Отандық библиография орталығы 2012 - г. 5 - стр. 0

14

Мухатаева Коныр Отандық библиография орталығы 2012 - г. 5 - стр. 0

15

Мухатаева Коныр Заманауи баспалар және баспа саласындағы ұлттық стандарттар 2016 - г. 5 - стр. 1

16

Мухатаева Коныр Заманауи баспалар және баспа саласындағы ұлттық стандарттар 2016 - г. 5 - стр. 1

17

Мухатаева Коныр Данаева Н.Т. Заманауи баспалар және баспа саласындағы ұлттық стандарттар 2016 - г. 5 - стр. 110

18

Мухатаева Коныр Данаева Н.Т. Заманауи баспалар және баспа саласындағы ұлттық стандарттар 2016 - г. 5 - стр. 110

19

Мухатаева Коныр ӘЛЕМДІК БАСПА ІСІ ЖӘНЕ ГЕРМАНИЯ БАСПА ІСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 2015 - г. 4 - стр. 2

20

Мухатаева Коныр ӘЛЕМДІК БАСПА ІСІ ЖӘНЕ ГЕРМАНИЯ БАСПА ІСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 2015 - г. 4 - стр. 2

21

Мухатаева Коныр Үндістан баспа ісі тарихынан 2014 - г. 4 - стр. 2

22

Мухатаева Коныр Үндістан баспа ісі тарихынан 2014 - г. 4 - стр. 2

23

Мухатаева Коныр Киносценарий как объект редакторскоі о анализа 2015 - г. 2 - стр. 2

24

Мухатаева Коныр Киносценарий как объект редакторскоі о анализа 2015 - г. 2 - стр. 2

25

Мухатаева Коныр ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ МӘНЕРЛІЛІК ТУРАЛЫ ..... 2017 - г. 8 - стр. 1

26

Мухатаева Коныр ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ МӘНЕРЛІЛІК ТУРАЛЫ ..... 2017 - г. 8 - стр. 1

27

Мухатаева Коныр ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ МӘНЕРЛІЛІК ТУРАЛЫ 2017 - г. 8 - стр. 10

28

Мухатаева Коныр ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ МӘНЕРЛІЛІК ТУРАЛЫ 2017 - г. 8 - стр. 10

29

Мухатаева Коныр Жапон баспа ісі тарихынан 2017 - г. 7 - стр. 1

30

Мухатаева Коныр Жапон баспа ісі тарихынан 2017 - г. 7 - стр. 1

31

Мухатаева Коныр G-Global – инновациялық жобасы: ақпараттық сауаттылық интеграциясы 2017 - г. 5 - стр. 1

32

Мухатаева Коныр G-Global – инновациялық жобасы: ақпараттық сауаттылық интеграциясы 2017 - г. 5 - стр. 1

33

Мухатаева Коныр КӨСЕМСӨЗ ШЕБЕРІ ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ ӨНЕГЕЛІ ОЙ-ТОЛҒАМДАРЫ 2017 - г. 6 - стр. 1

34

Мухатаева Коныр КӨСЕМСӨЗ ШЕБЕРІ ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ ӨНЕГЕЛІ ОЙ-ТОЛҒАМДАРЫ 2017 - г. 6 - стр. 1

35

Мухатаева Коныр Түрік баспа саласының тарихынан 2018 - г. 9 - стр. 47

36

Мухатаева Коныр Түрік баспа саласының тарихынан 2018 - г. 9 - стр. 47

37

Мухатаева Коныр Америка Құрама Штатының баспа ісі. 2017 - г. 9 - стр. 46

38

Мухатаева Коныр Америка Құрама Штатының баспа ісі. 2017 - г. 9 - стр. 46

39

Мухатаева Коныр Бернияз Кулевтың шығармашылық зертханасы 2017 - г. 7 - стр. 104

40

Мухатаева Коныр Бернияз Кулевтың шығармашылық зертханасы 2017 - г. 7 - стр. 104

41

Мухатаева Коныр Қазақстан Республикасындағы аудио және электронды кітаптардың даму болашағы 2015 - г. 3 - стр. 37

42

Мухатаева Коныр Қазақстан Республикасындағы аудио және электронды кітаптардың даму болашағы 2015 - г. 3 - стр. 37

43

Мухатаева Коныр ЗAМAНAУИ КІТAП ШЫҒAРУ МЕН ҚAРЖЫЛAНДЫРУДЫҢ ЖAҢA МОДЕЛЬДЕРІ 2019 - г. 10 - стр. 53

44

Мухатаева Коныр ЗAМAНAУИ КІТAП ШЫҒAРУ МЕН ҚAРЖЫЛAНДЫРУДЫҢ ЖAҢA МОДЕЛЬДЕРІ 2019 - г. 10 - стр. 53

45

Мухатаева Коныр 71. Кітап таратудың оңтайлы әдістер 2018 - г. 9 - стр. 50

46

Мухатаева Коныр 71. Кітап таратудың оңтайлы әдістер 2018 - г. 9 - стр. 50

47

Мухатаева Коныр РОЛЬ «РАДИО СВОБОДЫ» НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОВОСТЕЙ 2021 - г. 9 - стр. 1

48

Мухатаева Коныр РОЛЬ «РАДИО СВОБОДЫ» НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОВОСТЕЙ 2021 - г. 9 - стр. 1

49

Мухатаева Коныр HIGHLIGHTING OF ISSUES OF NATIONAL IDENTIFICATION IN THE KAZAKHSTAN PRESS OF THE LATE-SOVIET PERIOD 2019 - г. 5 - стр. 9

50

Мухатаева Коныр HIGHLIGHTING OF ISSUES OF NATIONAL IDENTIFICATION IN THE KAZAKHSTAN PRESS OF THE LATE-SOVIET PERIOD 2019 - г. 5 - стр. 9

51

Мухатаева Коныр ISSUES OF NATIONAL DEVELOPMENT IN THE KAZAKHSTAN PRESS IN THE 1950S AND EARLY 1960S 2019 - г. 7 - стр. 9

52

Мухатаева Коныр ISSUES OF NATIONAL DEVELOPMENT IN THE KAZAKHSTAN PRESS IN THE 1950S AND EARLY 1960S 2019 - г. 7 - стр. 9

53

Мухатаева Коныр ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ РАДИОХАБАРЛАРДЫ ТАРАТУДЫҢ ТАРИХИ-ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 2021 - г. 12 - стр. 60

54

Мухатаева Коныр ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ РАДИОХАБАРЛАРДЫ ТАРАТУДЫҢ ТАРИХИ-ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 2021 - г. 12 - стр. 60

1

Мухатаева Коныр 1. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының баспа ісін дамытудағы рөлі. 2012 - г. 5 - стр. Алматы

2

Мухатаева Коныр 1. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының баспа ісін дамытудағы рөлі. 2012 - г. 5 - стр. Алматы

3

Мухатаева Коныр А.Байтұрсынов және Қазақстанның баспа ісі тарихы 2013 - г. 4 - стр. Алматы

4

Мухатаева Коныр А.Байтұрсынов және Қазақстанның баспа ісі тарихы 2013 - г. 4 - стр. Алматы

5

Мухатаева Коныр Стандарттар сапалы кітап шығару кепілі 2013 - г. 3 - стр. Алматы

6

Мухатаева Коныр Стандарттар сапалы кітап шығару кепілі 2013 - г. 3 - стр. Алматы

7

Мухатаева Коныр PUBLISHING SYSTEM OF KAZAKHSTAN 2013 - г. 7 - стр. Лондон

8

Мухатаева Коныр PUBLISHING SYSTEM OF KAZAKHSTAN 2013 - г. 7 - стр. Лондон

9

Мухатаева Коныр Баспа ісіндегі халықаралық байланысты жетістіруде стандарттардың рөлі. Материалы республиканской конференции 2014 - г. 4 - стр. Алматы

10

Мухатаева Коныр Баспа ісіндегі халықаралық байланысты жетістіруде стандарттардың рөлі. Материалы республиканской конференции 2014 - г. 4 - стр. Алматы

11

Мухатаева Коныр Абай шығармаларын текстологиялық тұрғыдан зерттеген ғалым 2014 - г. 9 - стр. Павлодар

12

Мухатаева Коныр Абай шығармаларын текстологиялық тұрғыдан зерттеген ғалым 2014 - г. 9 - стр. Павлодар

13

Мухатаева Коныр Қазақстан Республикасында мерзімді және жалғаспалы басылымдардың дамуы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

14

Мухатаева Коныр Қазақстан Республикасында мерзімді және жалғаспалы басылымдардың дамуы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

15

Мухатаева Коныр Кәзіргі кітап оқу мәдениеті. 2014 - г. 4 - стр. Алматы

16

Мухатаева Коныр Кәзіргі кітап оқу мәдениеті. 2014 - г. 4 - стр. Алматы

17

Мухатаева Коныр Заманауи қазақстандық кітап репертуарын қалыптастыру саясаты 2014 - г. 9 - стр. Алматы

18

Мухатаева Коныр Заманауи қазақстандық кітап репертуарын қалыптастыру саясаты 2014 - г. 9 - стр. Алматы

19

Мухатаева Коныр А.Байтұрсынов және Қазақстанның баспа ісі тарихы. 2013 - г. 4 - стр. Алматы

20

Мухатаева Коныр А.Байтұрсынов және Қазақстанның баспа ісі тарихы. 2013 - г. 4 - стр. Алматы

21

Мухатаева Коныр Б.Күлеев шығармаларын ғылыми-таным тұрғысынан барлау. 2014 - г. 9 - стр. Алматы

22

Мухатаева Коныр Б.Күлеев шығармаларын ғылыми-таным тұрғысынан барлау. 2014 - г. 9 - стр. Алматы

23

Мухатаева Коныр Современная издательская система Казахстана 2014 - г. 5 - стр. Санк-Петербург

24

Мухатаева Коныр Современная издательская система Казахстана 2014 - г. 5 - стр. Санк-Петербург

25

Мухатаева Коныр PUBLISHING SYSTEM OF KAZAKHSTAN 2013 - г. 10 - стр. Лондон

26

Мухатаева Коныр PUBLISHING SYSTEM OF KAZAKHSTAN 2013 - г. 10 - стр. Лондон

27

Мухатаева Коныр .«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының баспа ісін дамытудағы ролі 2012 - г. 6 - стр. Алматы

28

Мухатаева Коныр .«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының баспа ісін дамытудағы ролі 2012 - г. 6 - стр. Алматы

29

Мухатаева Коныр Данаева Н.Т., Мергенбаева К.К. Методика изучения Казахстанской библиографии 2016 - г. 7 - стр. КазНУ, Журфак, 230 ауд.

30

Мухатаева Коныр Данаева Н.Т., Мергенбаева К.К. Методика изучения Казахстанской библиографии 2016 - г. 7 - стр. КазНУ, Журфак, 230 ауд.

31

Мухатаева Коныр МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР ЖӘНЕ 1881М АҚПАРАТТАР ЖҮЙЕСІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

32

Мухатаева Коныр МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР ЖӘНЕ 1881М АҚПАРАТТАР ЖҮЙЕСІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

33

Мухатаева Коныр ИННОВАҢИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ СҮЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЬІРОВ ШЫҒАРМАШЫЛМҒЫН ОҚЫ ГУ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

34

Мухатаева Коныр ИННОВАҢИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ СҮЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЬІРОВ ШЫҒАРМАШЫЛМҒЫН ОҚЫ ГУ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

35

Мухатаева Коныр Инновациялық білім берудегі - Қозы Көрпеш Баянсұлу" жырын зерттеушілерді байланыстыру 2015 - г. 2 - стр.

36

Мухатаева Коныр Инновациялық білім берудегі - Қозы Көрпеш Баянсұлу" жырын зерттеушілерді байланыстыру 2015 - г. 2 - стр.

37

Мухатаева Коныр Заманауи Қазақстан кітап баспа саласын жүйелеу. 2017 - г. 7 - стр. Алматы

38

Мухатаева Коныр Заманауи Қазақстан кітап баспа саласын жүйелеу. 2017 - г. 7 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0