Main / Journalism / Publishing, editing and design art / Абишева Онал Токкуловна

Абишева Онал Токкуловна

Position И.о. доцента
Кафедра издательско-редакторского и дизайнерского искусства
Scopus author ID: 57205549964
File name Headline Description
Psychology of design
Design psychology
Psychology of design
силабусс Design psychology
Psychology of design
Методические рекомендации к учебным занятиям
Psychology of design
Учебные материалам
Design theory
Вопросы итоговогоэкзамена по дисциплине

1

Абишева Онал Токкуловна Бейнелеу онерiнiн ерекше жанры. Oку куралы - 2019 - г. ISBN 9963-14-442-7 48 - стр.

2

Абишева Онал Токкуловна Бейнелеу онерiнiн ерекше жанры. Oку куралы - 2019 - г. ISBN 9963-14-442-7 48 - стр.

1

Абишева Онал Токкуловна макала:Рухани жангыру аясында коркемсурет факультеты тулектеринын жетыстыктеримен патриотыкка тербилеудын маныздылыгы 2019 - г. 5 - стр. 40

2

Абишева Онал Токкуловна макала:Рухани жангыру аясында коркемсурет факультеты тулектеринын жетыстыктеримен патриотыкка тербилеудын маныздылыгы 2019 - г. 5 - стр. 40

3

Абишева Онал Токкуловна Сырдын сырлы саулет онеры 2019 - г. 5 - стр. 58

4

Абишева Онал Токкуловна Сырдын сырлы саулет онеры 2019 - г. 5 - стр. 58

5

Абишева Онал Токкуловна Онер кызметкерлерин окыту жане биликтилигын артыру 2019 - г. 5 - стр. 58

6

Абишева Онал Токкуловна Онер кызметкерлерин окыту жане биликтилигын артыру 2019 - г. 5 - стр. 58

7

Абишева Онал Токкуловна Онердин ислам оркениетинен табуы 2019 - г. 5 - стр. 58

8

Абишева Онал Токкуловна Онердин ислам оркениетинен табуы 2019 - г. 5 - стр. 58

9

Абишева Онал Токкуловна Казиргы казак жасоспирым ул-кыздарынын кундылык ерешелыктеры 2019 - г. 5 - стр. 58

10

Абишева Онал Токкуловна Казиргы казак жасоспирым ул-кыздарынын кундылык ерешелыктеры 2019 - г. 5 - стр. 58

11

Абишева Онал Токкуловна Туркы халыктарынын музыкалык аспаптары мен туркы дуниетанымы мен муралары ,мадениеты 2019 - г. 5 - стр. 58

12

Абишева Онал Токкуловна Туркы халыктарынын музыкалык аспаптары мен туркы дуниетанымы мен муралары ,мадениеты 2019 - г. 5 - стр. 58

1

Абишева Онал Токкуловна макала.Университет алеуметтык озара карым-катынас кенистыгы ретинде:казиргы контекстте 2019 - г. 4 - стр. г.Грозный "Чеченский государственный педагогический университет

2

Абишева Онал Токкуловна макала.Университет алеуметтык озара карым-катынас кенистыгы ретинде:казиргы контекстте 2019 - г. 4 - стр. г.Грозный "Чеченский государственный педагогический университет

3

Абишева Онал Токкуловна макала:Казакстан бейнелеу онеринын даму урдысы. 2011 - г. 5 - стр. Baku, Azerbaijan

4

Абишева Онал Токкуловна макала:Казакстан бейнелеу онеринын даму урдысы. 2011 - г. 5 - стр. Baku, Azerbaijan

5

Абишева Онал Токкуловна Билим беруде акылды технологияны колдану 2019 - г. 5 - стр. Таразский Государственный Университет им.М.Х.Дулати

6

Абишева Онал Токкуловна Билим беруде акылды технологияны колдану 2019 - г. 5 - стр. Таразский Государственный Университет им.М.Х.Дулати
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0