Main / Faculty for Pre-College Education / pre-University Training / Буланова Толкынай Молдакуловна

Буланова Толкынай Молдакуловна

Position Ст.пpеподаватель
pre-University Training
tolqynay@mail.ru
       Bulanova Tolkynay of Moldakulovn was born on November 9, 1978. In 1996 Al-Farabi, the Kazakh national university has arrived on full- time department of faculty, in 2000 the teacher of physics in the specialty".She completed her graduation work on the topic "study of scanistor structures by means of thermal diffusion processes" 2001-2003 gody- Zhambylsky areas, Merkensky district No. 28, I worked as the teacher of physics at high school. From 2003 to 2006. Al-Farabi a magistracy of faculty in the section training, the academic degree of the master of physics as a physicist. The topic of the master's thesis: "Study of aerodynamics and heat transfer of a semi-closed flow spreading over the surface of a cone". Since 2007, Al-Farabi of the Kazakh national university of a name of pre-university education, faculty the teacher of physics holds a position.In 2012, more than 60 scientific and methodological articles, 1 teaching manual were published.
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2006
Academic degree

1

Буланова Толкынай Молдакуловна Ембергенова К.Р. Физика. Анықтамалық құрал. Қазақ университетi 2012 - г. 100 - стр.

1

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Өткізгіштердің кедергісіне байланысты ҰБТ-де кездесетін есептерді шешу. 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Буланова Толкынай Молдакуловна Шунт және қосымша кедергі. 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Жас ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие беру мәселесі. 2014 - г. 2 - стр. 1

4

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Терминологиялық сөздіктерді физика сабағында қолдану. 2014 - г. 2 - стр. 1

5

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы білім алушылардың білім сапасын арттыру 2014 - г. 3 - стр. 1

6

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Компьютерлік оқу құралын физика сабағында пайдаланудың тиімділігі және компьютерлік тестілеу 2013 - г. 2 - стр. 4

7

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Оқушылардың білім деңгейін жоғары дәрежеге көтерудің негізгі жоспарлары 2013 - г. 3 - стр. 3

8

Буланова Толкынай Молдакуловна Физика бойынша білім сапасын арттыруда өзіндік жұмыстардың тиімділігі. 2012 - г. 2 - стр. 1

9

Буланова Толкынай Молдакуловна Қазақ диаспорасы жастарын физика сабағында сатылай дамыта оқыту технологиясын үйретудің негізгі әдістемелік ерекшеліктері 2012 - г. 2 - стр. 3

10

Буланова Толкынай Молдакуловна Физика және математика пәндерінің есептерін шғару әдістемелерінің ұқсастықтары 2014 - г. 2 - стр. 1

11

Буланова Толкынай Молдакуловна Жаңа технологиялардың тиімділігі. 2011 - г. 3 - стр. 1

12

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р. Қазақ халқы жинақтаған практикалық тәжірибені физикада тиімді қолданудың әдістері. 2010 - г. 3 - стр. 1

13

Буланова Толкынай Молдакуловна Қазақ диаспорасы тыңдаушыларының физикалық ұғымдарды меңгеруінің ғылыми - әдістемелік негіздері. 2010 - г. 3 - стр. 1

14

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. Бизнес бастамасының басты ерекшелігі. 2015 - г. 3 - стр. 0

15

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. Математика пәніндегі келтіру формулаларын физика пәнінде қолдану. 2015 - г. 4 - стр. 0

16

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. Технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру. 2015 - г. 2 - стр. 0

17

Буланова Толкынай МолдакуловнаЕмбергенова К.Р., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. Физика пәнінің есептерін шығару методикасы 2015 - г. 5 - стр. 0

18

Буланова Толкынай МолдакуловнаДауытова Ж.К. Дистанционное обучение с применением компьютерных технологий 2017 - г. 2 - стр. 1

19

Буланова Толкынай МолдакуловнаАбдибекова К.Д., Дауытова Ж.К., Садыков Ж.., Смағұл М.Ж., Ембергенова К.Р. Шетелдерден келген қазақ диаспорасы аудиториясында математиканы оқытудың тиімділігін арттыру жолдары 2017 - г. 4 - стр. 44

20

Буланова Толкынай МолдакуловнаАбдибекова К.Д., Дауытова Ж.К., Смағұл М.Ж. Как превратить занятия в школе в отдых. 2017 - г. 2 - стр. 44

21

Буланова Толкынай МолдакуловнаСмағұл М.Ж., Ембергенова К.Р., Дауытова Ж.К., Абдибекова К.Д. Как влияет давление на свойства межфазной границы кремний-стекло 2017 - г. 2 - стр. 43

22

Буланова Толкынай МолдакуловнаАбдибекова К.Д., Дауытова Ж.К., Смағұл М.Ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де оқып жүрген қандастарымызды математика сабағында тапқырлыққа, ізденімпаздыққа баулудың кейбір жолдары 2017 - г. 3 - стр. 52

23

Буланова Толкынай МолдакуловнаСмағұл М.Ж., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. Үшбұрышты шешудегі кейбір пайдалы әдістемелер 2018 - г. 4 - стр. 2

24

Буланова Толкынай МолдакуловнаАбдибекова К.Д., Дауытова Ж.К., Смағұл М.Ж. Үшбұрыштарды шешу барысында білім алушыларды ізденімпаздық пен тапқырлыққа балудың кейбір әдістемелік жолдары 2018 - г. 4 - стр. 2

25

Буланова Толкынай МолдакуловнаМырзахметова А.К., Смағұл М.Ж., Дауытова Ж.К. ҮШБҰРЫШҚА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 2019 - г. 7 - стр. 78

26

Буланова Толкынай Молдакуловна 2022 - г. 9 - стр. 8

1

Буланова Толкынай Молдакуловна Қазақ диаспорасы өкілдеріне білім алу үрдісіндегі белсенділігін арттыру. 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.ал-Фараби факультет Довузовского образования

2

Буланова Толкынай Молдакуловна Қазақ диаспорасы жастарын физика сабағында сатылай дамыта оқыту технологиясын үйретудің негізгі әдістемелік ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.ал-Фараби

3

Буланова Толкынай Молдакуловна Ембергенова К.Р., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. Білім мен дағдыны бақылау мен бағалаудың міндеттері мен талаптары 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Буланова Толкынай Молдакуловна Ембергенова К.Р., Абдибекова К.Д., Дауытова Ж.К. ЖОО-ға түсушілер аудиториясында математиканы оқытудың ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0