Main / Faculty for Pre-College Education / pre-University Training / Адилханова Жанна Сайыновна

Адилханова Жанна Сайыновна

Position Ст.пpеподаватель
pre-University Training
Is hidden
       He was born on February 27, 1970 in Almaty. In 1987, he graduated from school in Shubartau district of Semipalatinsk region. 1987-92 studied at Al Farabi Kazakh National University, Faculty of Philology. In 1992, he graduated with a degree in philology, in 1994 he started his career at school-gymnasium No. 123 in Almaty. In 2000, he has been lecturing at KazNU named after Al-Farabi. Family. He has a wife and 4 children, three daughters and one son. Two daughters are married, and they have nieces and nephews. The youngest daughter graduated from university and works, the eldest is a student at school.
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1992

1

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ тілі: шетел азаматтарына арналған оңтайланған грамматика " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0275-1 56 - стр.

2

Адилханова Жанна Сайыновна XXғ. 60-90жылдарындағы әдебиеттану: С.Сейітов зерттеулері " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0586-8 160 - стр.

3

Адилханова Жанна Сайыновна Кешенді қазақ тілі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0926-2 52 - стр.

4

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. 96 - стр.

5

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ әдебиеті. Оқу әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5388-3 165 - стр.

6

Адилханова Жанна Сайыновна ХХ ғ. 60-90 жылдарындағы әдебиеттану: С.Сейітов зерттеулері.2022 қайта басылып шықты. " Қазақ университеті " 2022 - г. ISBN 978-601-04-0586-8 162 - стр.

1

Адилханова Жанна Сайыновна "Өзге тілді дәрісханаларда грамматикалық заңдылықтарды меңгерте отырып тілді үйретудің тиімділігі". 2012 - г. 3 - стр. 1

2

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі. 2013 - г. 3 - стр. 3

3

Адилханова Жанна Сайыновна Ғибратты ғұмыр 2013 - г. 4 - стр. 0

4

Адилханова Жанна Сайыновна Әдіс-оқу үдерісінің негізгі өзегі 2013 - г. 3 - стр. 0

5

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ тілі: шетел азаматтарына арналған оңтайланған грамматика 2013 - г. 56 - стр. 1

6

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ тілі – ұлттық болмысымыздың маңызды айшығы 2011 - г. 6 - стр. 1

7

Адилханова Жанна Сайыновна Қазақ тілі заңдылықтарын интерактивтік әдіспен оқыту 2015 - г. 4 - стр. 1

8

Адилханова Жанна Сайыновна Тест – білім сапасының айқын көрініс 2014 - г. 3 - стр. 1

9

Адилханова Жанна Сайыновна Ұстаз мерейі 2014 - г. 2 - стр. 1

10

Адилханова Жанна Сайыновна Тектілік пен кісіліктің үлгісі 2014 - г. 3 - стр. 1

11

Адилханова Жанна Сайыновна Шетелден келген қазақ диаспорасы өкілдеріне мемлекеттік тілді меңгерту – басты міндет 1916 - г. 2 - стр. 3

12

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. Қазақ мәдениетіндегі қамшының ролі 2016 - г. 5 - стр. 0

13

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. М.Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегі – ұлттық тәрбие құралы 2016 - г. 5 - стр. 0

14

Адилханова Жанна Сайыновна Әдеби байланыс-халықтар достығының кепілі 2015 - г. 5 - стр. 1

15

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. Қазақ мәдениетіндегі қамшының ролі 2016 - г. 3 - стр. 0

16

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. М.Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегі – ұлттық тәрбие құралы 2016 - г. 3 - стр. 0

17

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. Ұлт руханиятын таныту – біздің міндет 2016 - г. 1 - стр. 0

18

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. Қазақ мәдениетіндегі қамшының рөлі 2016 - г. 4 - стр. 0

19

Адилханова Жанна СайыновнаАрыстанбекова К.Д. Бесік жырының қазақ этномәдениетіндегі маңызы 2017 - г. 3 - стр. 0

20

Адилханова Жанна Сайыновна C.Сейітов Абай және туысқан елдер әдебиеті 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Адилханова Жанна Сайыновна "Қазақ тілді мамандыққа негіздеп оқытудың жаңа әдістері" 2012 - г. 3 - стр. ӘЛ-ФАРАБИ АТ. ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ.

2

Адилханова Жанна Сайыновна "ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАРҒА ҚАЗАҚ ТІЛІ ГРАММАТИКАСЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ" 2012 - г. 5 - стр. АЛМАТЫ, КАЗ.НУ

3

Адилханова Жанна Сайыновна Ибраимова Ж.Т. тілді меңгертуде этнолингвистиканың маңызы 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Адилханова Жанна Сайыновна Ибраимова Ж.Т. оқу материалын тиімді игерту 2016 - г. 2 - стр. Әл фараби атындағы ҚазҰУ

5

Адилханова Жанна Сайыновна Ибраимова Ж.Т. Қазақ диаспорасы өкілдеріне қазақ тілін оқытудың кейбір ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

Адилханова Жанна Сайыновна Ибраимова Ж.Т. тест тапсырмаларын әзірлеу әдістері 2016 - г. 2 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазҰУ

7

Адилханова Жанна Сайыновна «Сыпыра жырау және хандық дәуірдегі эпос» 2015 - г. 3 - стр.

8

Адилханова Жанна Сайыновна «Тілді меңгертуде этнолингвистиканың маңызы» 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

9

Адилханова Жанна Сайыновна Оқу материалдарын тиімді игерту 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0