Main / Mechanics and Mathematics / Mathematics / Дженалиев Мувашархан Танабаевич

Дженалиев Мувашархан Танабаевич

Position Профессоp
Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления
Scopus author ID: 55948103100

1

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. 2012 - г. 6 - стр. 21

2

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 6 - стр. 21

3

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 2 - стр. 37

4

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2011 - г. 12 - стр. 0

5

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Akhmanova D. M., Dzhenaliev M. T., Ramazanov M. I. ON A PARTICULAR SECOND KIND VOLTERRA INTEGRAL EQUATION WITH A SPECTRAL PARAMETER 2011 - г. 10 - стр. 0

6

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2011 - г. 10 - стр. 0

7

Дженалиев Мувашархан Танабаевич On the boundary value problem for the spectrally loaded heat conduction operator Author(s): Dzhenaliev M. T.; Ramazanov M. I. 2006 - г. 18 - стр. 47

8

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. Бигармоникалық теңдеу үшін корректі емес есепті шешудің тиімділік әдісі 2012 - г. 10 - стр. 68

9

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 7 - стр. 12

10

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. 2012 - г. 3 - стр. 138

11

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. 2012 - г. 18 - стр. 0

12

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. 2013 - г. 7 - стр. 5

13

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Loaded Equations with Periodic Boundary Conditions 2001 - г. 6 - стр. 37

14

Дженалиев Мувашархан Танабаевич On a Boundary Value Problem for a Spectrally Loaded Heat Operator: I 2007 - г. 10 - стр. 43

15

Дженалиев Мувашархан Танабаевич On a Boundary Value Problem for a Spectrally Loaded Heat Operator: II 2007 - г. 6 - стр. 43

16

Дженалиев Мувашархан Танабаевич On the spectrum of Volterra integral equation with the "incompressible" kernel 2014 - г. 5 - стр. 0

17

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. Illposed problem for the biharmonic equation 2014 - г. 5 - стр. 0

18

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б. On a stability of a solution of the loaded heat equation 2014 - г. 5 - стр. 0

19

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичКалимолдаев М.Н. On the controllability of the multidimensional phase system 2014 - г. 4 - стр. 0

20

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичКалимолдаев М.Н. On the optimality one power system 2014 - г. 4 - стр. 0

21

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичКалимолдаев М.Н. 2015 - г. 9 - стр. 0

22

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичАхметжанов М.А., Калимолдаев М.Н. 2015 - г. 3 - стр. 0

23

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичКалимолдаев М.Н. The optimal control problems of nonlinear systems 2015 - г. 3 - стр. 0

24

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Boundary value problems for a weakly loaded operator of a second -order hyperbolic equation in a cylindrical domain 2015 - г. 13 - стр. 0

25

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2016 - г. 9 - стр. 16

26

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичАязбаева А.М., Иманбердиев К.Б. 2017 - г. 12 - стр. 113

27

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Бір сызықты емес жылуөткізгіштік теңдеуінің тривиалды емес шешімі туралы 2017 - г. 12 - стр. 17

28

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичРамазанов М.И. Азғындалатын облыстағы жылуөткігіштік теңдеуі үшін коэффициенттік кері есеп туралы 2018 - г. 17 - стр. 0

29

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичЕргалиев М.Г. 2016 - г. 8 - стр. 16

30

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичЕргалиев М.Г. 2016 - г. 6 - стр. 1759

31

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичЕргалиев М.Г. 17 - г. 13 - стр. 17

32

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичЕргалиев М.Г. 2017 - г. 11 - стр. 1910

33

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичИманбердиев К.Б., Касымбекова А.С. 2019 - г. 15 - стр. 7

34

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичКасымбекова А.С., Ергалиев М.Г., Иманбердиев К.Б. Өзгешеленетін облыстардағы жылуөткізгіштік теңдеуі үшін бір сызықтық емес шекаралық есептің шешімділігі туралы 2020 - г. 17 - стр. 20

35

Дженалиев Мувашархан ТанабаевичКасымбекова А.С., Иманбердиев К.Б. Stabilization of solutions of two-dimensional parabolic equations and related spectral problems 2020 - г. 14 - стр. 11

36

Дженалиев Мувашархан Танабаевич ЕКІ МАШИНАЛЫ ЖҮЙЕ ЖҰМЫСЫН ОҢТАЙЛЫ БАСҚАРУ 2019 - г. 9 - стр. 0

1

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2012 - г. 3 - стр. Нальчик-Чегет

2

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 3 - стр. Воронеж

3

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2011 - г. 4 - стр. Нальчик

4

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 6 - стр. Караганды

5

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 2 - стр. Antalya

6

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 3 - стр. Нальчик-Чегет

7

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2012 - г. 6 - стр. Актобе, АГУ им.Жубанова

8

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

9

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Аязбаева А.М., Иманбердиев К.Б. 2012 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

10

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2012 - г. 4 - стр. Нальчик, Кабардино-Балкарский НЦ РАН

11

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 1 - стр. Новосибирск, Академгородок

12

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 5 - стр. Ташкент, НУУз им.М.Улугбека

13

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 2 - стр. Караганды, КарГУ им. Е.А.Букетова

14

Дженалиев Мувашархан Танабаевич 2012 - г. 2 - стр. Астана, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

15

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2013 - г. 6 - стр. Алматы

16

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2014 - г. 4 - стр. Алматы

17

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2014 - г. 1 - стр. Ыссык-куль, Санаторий Аврора

18

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Калимолдаев М.Н., Көпбосын Л.С. 2013 - г. 3 - стр. г. Ташкент

19

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Калимолдаев М.Н., Көпбосын Л.С. 2014 - г. 5 - стр. Shymkent

20

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2014 - г. 1 - стр. Shymkent, M. Auezov South KazSU

21

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2014 - г. 1 - стр. Shymkent, M. Auezov South KazSU

22

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2014 - г. 3 - стр. Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол (Приэльбрусье)

23

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Калимолдаев М.Н., Көпбосын Л.С. 2015 - г. 5 - стр. Colmar, Alsace

24

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Иманбердиев К.Б. 2016 - г. 4 - стр. Almaty

25

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Екінші текті Вольтерра интеграл операторының спектрі 2016 - г. 6 - стр. Almaty

26

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Азғындалатын облыстағы сызықты және сызықты емес жылуөткізгіштік теңдеулері туралы 2017 - г. 10 - стр. Созополь

27

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Азғындалатын облыстағы жылуөткізгіштік теңдеуінің коэффициенттік кері есебі 2018 - г. 5 - стр. Турция

28

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Ергалиев М.Г. 2016 - г. 1 - стр. Москва

29

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Ергалиев М.Г. 2016 - г. 1 - стр. Almaty

30

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Ергалиев М.Г. 2018 - г. 11 - стр. Кыргызстан, оз.Иссык-куль

31

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Ергалиев М.Г. 2017 - г. 1 - стр. Lefkosa

32

Дженалиев Мувашархан Танабаевич Ергалиев М.Г. 2018 - г. 22 - стр. г. Алматы, ИИВТ
Author Documents

37

Citations

91 по 39
documents

h-index

6

2021

Applied Mathematics and Computation
399, с.

0

Цитирований
ON AN INVERSE PROBLEM FOR A PARABOLIC EQUATION IN A DEGENERATE ANGULAR DOMAIN

Jenaliyev, M.T., Ramazanov, M.I., Yergaliyev, M.G.

2021

Eurasian Mathematical Journal
12, с. 01-23

0

Цитирований
Stabilization of solutions of two-dimensional parabolic equations and related spectral problems

Jenaliyev, M., Imanberdiyev, K., Kassymbekova, A., Sharipov, K.

2020

Eurasian Mathematical Journal
11, с. 72-85

1

Цитирований
2020

Applicable Analysis
99, с. 1026-1041

0

Цитирований
2019

Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications
7, с. 23-37

1

Цитирований
On a homogeneous parabolic problem in an infinite angular domain

Jenaliyev, M.T., Ramazanov, M.I., Iskakov, S.A.

2019

Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications
7, с. 38-52

0

Цитирований
2018

Filomat
32, с. 965-974

1

Цитирований
2018

AIP Conference Proceedings
1997, с.

0

Цитирований
2017

Differential Equations
53, с. 989-995

0

Цитирований
2017

AIP Conference Proceedings
1880, с.

1

Цитирований
On linear and nonlinear heat equations in degenerating domains

Jenaliyev, M., Ramazanov, M., Yergaliyev, M.

2017

AIP Conference Proceedings
1910, с.

0

Цитирований
2017

Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
216, с. 123-141

1

Цитирований
2016

Open Engineering
6, с. 455-463

0

Цитирований
2016

AIP Conference Proceedings
1759, с.

3

Цитирований
On spectral problems for loaded two-dimension Laplace operator

Amangaliyeva, M., Jenaliyev, M., Imanberdiyev, K., Ramazanov, M.

2016

AIP Conference Proceedings
1759, с.

2

Цитирований
Spectrum of Volterra integral operator of the second kind

Amangaliyeva, M., Jenaliyev, M., Ergaliev, M., Ramazanov, M.

2016

AIP Conference Proceedings
1759, с.

0

Цитирований
2016

AIP Conference Proceedings
1789, с.

0

Цитирований
On a Volterra equation of the second kind with ‘incompressible’ kernel

Jenaliyev, M., Amangaliyeva, M., Kosmakova, M., Ramazanov, M.

2015

Advances in Difference Equations
2015, с.

8

Цитирований
The optimal control problems of nonlinear systems

Kalimoldayev, M.N., Jenaliyev, M.T., Abdildayeva, A.A., Kopbosyn, L.S.

2015

ICINCO 2015 - 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Proceedings
1, с. 186-190

1

Цитирований
On one homogeneous problem for the heat equation in an infinite angular domain

Amangalieva, M.M., Dzhenaliev, M.T., Kosmakova, M.T., Ramazanov, M.I.

2015

Siberian Mathematical Journal
56, с. 982-995

12

Цитирований
2015

Differential Equations
51, с. 1595-1606

0

Цитирований
Uniqueness and non-uniqueness of solutions of the boundary value problems of the heat equation

Amangaliyeva, M.M., Jenaliyev, M.T., Kosmakova, M.T., Ramazanov, M.I.

2015

AIP Conference Proceedings
1676, с.

0

Цитирований
Numerical solution of optimal control problems for complex power systems

Kalimoldayev, M.N., Jenaliyev, M.T., Abdildayeva, A.A., Elezhanova, S.K.

2015

AIP Conference Proceedings
1676, с.

0

Цитирований
On the spectrum of Volterra integral equation with the " incompressible" kernel

Amangaliyeva, M.M., Jenaliyev, M.T., Kosmakova, M.T., Ramazanov, M.I.

2014

AIP Conference Proceedings
1611, с. 127-132

1

Цитирований
On the controllability of the multidimensional phase system

Ahmetzhanov, M.A., Jenaliyev, M.T., Kalimoldayev, M.N.

2014

AIP Conference Proceedings
1611, с. 190-193

2

Цитирований
On the optimality one power system

Kalimoldayev, M.N., Jenaliyev, M.T., Abdildayeva, A.A., Kopbosyn, L.S.

2014

AIP Conference Proceedings
1611, с. 194-198

4

Цитирований
On a stability of a solution of the loaded heat equation

Amangaliyeva, M.M., Jenaliyev, M.T., Imanberdiyev, K.B., Ramazanov, M.I.

2014

AIP Conference Proceedings
1611, с. 161-166

1

Цитирований
Ill-posed problem for the biharmonic equation

Jenaliyev, M.T., Imanberdiyev, K.B., Aimenova, K.A.

2014

AIP Conference Proceedings
1611, с. 150-155

0

Цитирований
About Dirichlet boundary value problem for the heat equation in the infinite angular domain

he Jenaliyev, M., Amangaliyeva, M., Kosmakova, M., Ramazanov, M.

2014

Boundary Value Problems
2014, с. 1-21

4

Цитирований
On a singular Volterra integral equations of the third kind

Jenaliyev, M.T., Ramazanov, M.I., Tuimebayeva, A.E.

2013

World Applied Sciences Journal
26, с. 1424-1427

0

Цитирований
2011

Siberian Mathematical Journal
52, с. 1-10

8

Цитирований
2011

Differential Equations
47, с. 231-243

13

Цитирований
2007

Differential Equations
43, с. 513-524

8

Цитирований
2007

Differential Equations
43, с. 806-812

6

Цитирований
2006

Siberian Mathematical Journal
47, с. 433-451

6

Цитирований
2001

Differential Equations
37, с. 51-57

7

Цитирований
1996

Differential Equations
32, с. 519-523

0

Цитирований