Main / Law / Civil Law and Civil Procedure, Labour Law / Атаханова Салтанат Карибаевна

Атаханова Салтанат Карибаевна

Position Доцент
Кафедра гражданского права и гражданского процесса, трудового права
Scopus author ID: 57194415075
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2009 году 01/02/2010


File name Headline Description
Modernisation of social security legislation in the context of globalization
Modernisation of social security legislation in the context of globalization

1

Атаханова Салтанат Карибаевна Азаматтық іс жүргізу құқығы: Практикум».- Алматы: 2012 "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 6 - стр.

2

Атаханова Салтанат Карибаевна Омарова А.Б., Муксинова А.Т. Интеллектуальдық меншік объектілерді құқықтық қорғау "Азия-Издат" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0027-6 4 - стр.

3

Атаханова Салтанат Карибаевна Омарова А.Б., Муксинова А.Т. " Шежірелі өлке" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0026-9 8 - стр.

4

Атаханова Салтанат Карибаевна Тыныбеков С.., Омарова А.Б., Худайбердина Г.А., Муксинова А.Т. азаматтық құқықтық дауларды төрелікте қарау ерекшеліктері " Шежірелі өлке" 2017 - г. ISBN 978-601-278-903-4 110 - стр.

1

Атаханова Салтанат Карибаевна заңдылық қағидасы азаматтық іс жүргізудің негізі ретінде. 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Атаханова Салтанат Карибаевна 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Атаханова Салтанат Карибаевна 2014 - г. 8 - стр. 0

4

Атаханова Салтанат Карибаевна 2014 - г. 8 - стр. 0

5

Атаханова Салтанат Карибаевна Билік бөлу қағидасының азаматтық сот ісін жүргізудегі алатын рөлі 2014 - г. 6 - стр. 0

6

Атаханова Салтанат Карибаевна Қазақстан Республикасындағы азаматтық сот ісін жүргізудегі адам құқықтарының конституциялық кепілдіктері 2014 - г. 7 - стр. 72

7

Атаханова Салтанат Карибаевна 2016 - г. 5 - стр. 0

8

Атаханова Салтанат Карибаевна 2016 - г. 7 - стр. 0

9

Атаханова Салтанат Карибаевна AЗAМAТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ЖAРИЯЛЫҚ ПРИНЦИПІ 2016 - г. 409 - стр. 77

10

Атаханова Салтанат Карибаевна AЗAМAТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ БAҒAЛAУДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ МAЗМҰНЫ 2016 - г. 409 - стр. 77

11

Атаханова Салтанат Карибаевна AЗAМAТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ- ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚAМТAМAСЫЗ ЕТУ МЕХAНИЗМІНДЕГІ ОРНЫ 2016 - г. 391 - стр. 78

12

Атаханова Салтанат КарибаевнаМуксинова А.Т. азаматтық іс жүргізудің конституциялық құқықтық қамтамасыз ету механизіміндегі орны 2015 - г. 8 - стр. 2

13

Атаханова Салтанат Карибаевна Ұлыбританияның 1998 жылғы азаматтық смот ісін жүргізудін Ережесі 2016 - г. 6 - стр. 0

14

Атаханова Салтанат КарибаевнаБердибаева С.К. 2016 - г. 1000 - стр. 190

15

Атаханова Салтанат КарибаевнаБердибаева С.К. 2016 - г. 1500 - стр. 0

16

Атаханова Салтанат КарибаевнаИсабеков А.К., Куандыков Б.Ж., Ахатов У.А., Турсынкулова Д.А. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience 2016 - г. 7 - стр. 0

17

Атаханова Салтанат КарибаевнаМуксинова А.Т. 2017 - г. 300 - стр. 0

18

Атаханова Салтанат КарибаевнаМуксинова А.Т. 2017 - г. 350 - стр. 0

19

Атаханова Салтанат КарибаевнаБердибаева С.К. 2016 - г. 1000 - стр. 190

20

Атаханова Салтанат КарибаевнаЕргөбек Ш.Қ., Нысанбекова Л.Б., Умбетбаева Ж.Б., Алтаева К.Ж. Ecological Interstate Systems as an Object of Legal Research 2018 - г. 12 - стр. 1

1

Атаханова Салтанат Карибаевна ТМД және Шығыс Еуропа мемлекеттерінің азаматтық со ісін жүргізуге байланысты халықаралық шарттарға қатысу мәселелері. 2012 - г. 4 - стр.

2

Атаханова Салтанат Карибаевна Неке және отбасы қатынастарын реттеудің конституциялық-құқықтық негіздері. 2012 - г. 4 - стр. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби 71, юридический факультет, 410 аудитория

3

Атаханова Салтанат Карибаевна Халықаралық жеке құқықтағы отбасы құқығы. 2012 - г. 6 - стр. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби 71, юридический факультет, 410 аудитория

4

Атаханова Салтанат Карибаевна Арын А.А. Применение интерактивных методов при обучении и подготовка к занятиям в интерактивной форме 2013 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

5

Атаханова Салтанат Карибаевна 2014 - г. 8 - стр. Рим

6

Атаханова Салтанат Карибаевна 2014 - г. 7 - стр.

7

Атаханова Салтанат Карибаевна 2015 - г. 6 - стр.
Author Documents

3

Citations

4 по 4
documents

h-index

1

2021

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
0, с.

0

Цитирований
Ecological interstate systems as an object of legal research

Yergobek, S.K., Atakhanova, S.K., Altayeva, K.Z., Nyssanbekova, L.B., Umbetbayeva, Z.B.

2018

Journal of Environmental Accounting and Management
6, с. 47-58

4

Цитирований
Establishment and development of outer space legislation: Kazakh and foreign experience

Kuandykov, B., Akhatov, U., Tursynkulova, D., Atakhanova, S., Isabekov, A.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 2068-2074

0

Цитирований