Main / Law / Civil Law and Civil Procedure, Labour Law / Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович

Position Доцент
Civil Law and Civil Procedure, Labour Law
Scopus author ID: 57204434399
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан 25/03/2016
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2005 году 01/01/2006


1

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Ешниязов Н.С. Халықаралық азаматтық процесс. "Таңбалы" 2012 - г. ISBN 978-589-12-3245-3 11 - стр.

2

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Жайлау Ж.. Қазақ университетi 2005 - г. 91 - стр.

3

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Туменбаев С.А. Қазақстан Республикасының және шетелдердің азаматтық іс жүргізу құқығы Таңбалы 2012 - г. 270 - стр.

4

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-482-4 27 - стр.

5

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Салимгерей А.А., Айдарбаев С.Ж., Аманжолов Ж.М., Барбара Павлетта-Януш, Локтева Ю.С., Капарова А.Ж. Правовые аспекты участия Республики Казахстан в освоении ресурсов Каспия ТОО "Tandem-2" 2013 - г. ISBN 9965-694-27-3 200 - стр.

6

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Шакиров К.Н., Апенов С.М. Қазақстан Республикасың және шет елдерiң процессуалдық кугыгы. Жалпы және Ерекше болемдерi (Сотқа дейiнгi ондiрiс) "Таугул принт" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-04-1552-2 34 - стр.

7

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: становление, развитие и правовые основы деятельности " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2570-5 130 - стр.

8

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Ғарыш саласындағы ынтымақтастықты халықаралық құқық арқылы реттеу " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2568-2 246 - стр.

9

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Қазақстан Республикасының және шет елдердін қылмыстық процессуалдық құқығы Таугүл Принт 2016 - г. ISBN 978-601-04-1552-2 34 - стр.

1

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Еуразиялық экономикалық қауымдастықты құру туралы Астана шартының қабылдануы және ЕурАзЭҚ-тың бастапқы қадамдары 2013 - г. 6 - стр. 1

2

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичСылкина С.М. Правовой анализ проекта Постановления Правительства РК "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участникв Содружества Независимых госудаарств" 2013 - г. 5 - стр. 1

3

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Международное сотрудничество в сфере космоса 2013 - г. 4 - стр. 1

4

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Договоры о правовой помощи и экстрадиции как средство правовой интеграции 2013 - г. 5 - стр. 1

5

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Евразийский экономический союз как новый центр силы в мировой экономике 21 века 2014 - г. 8 - стр. 1

6

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Роль и значение консультативных заключений Международного суда ООН 2014 - г. 6 - стр. 1

7

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичАмандосулы Б.. ГАТТ шеңберінде ауылшаруашылық жабдықтарының импортына қатысты кемсітушілік жөніндегі дауға құқықтық талдау 2014 - г. 4 - стр. 4

8

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичАмандосулы Б.. Тарифтер және сауда бойынша бас келісімнің және Дүниежүзілік сауда ұйымның қалыптасуы 2013 - г. 6 - стр. 4

9

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБегжан А.М. ДСҰ стандарттары мемлекеттердің ұлттық заң жүйелеріне заңи араласу қалпы(формасы) ретінде (ДСҰ-ның 1994 жыл 15 сәуірдегі үкіметтік сатып алулар келісімі негізінде) 2014 - г. 6 - стр. 4

10

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичАмандосулы Б.. ТМД еркін сауда аймағы аясындағы мемлекетаралық дауларды шешу тәртібі 2013 - г. 7 - стр. 2

11

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Еуразиялык экономикалык кауымдастык Сотының дауларды шешу тәжірінбесіне жалпы сипаттама 2015 - г. 6 - стр. 0

12

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Интеграционные процессы на поствовестком пространстве: правовые аспекты и тенденции развития 2015 - г. 6 - стр. 0

13

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Правовой статус Евразийского экономического Союза 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Мәмілешарттың түсінігі 2015 - г. 6 - стр. 0

15

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович ГАТТ шеңберінде ауылшаруашылық жабдықтарынын импортына қатысты кемсітушілік жөніндегі дауға құқықтық талдау 2015 - г. 6 - стр. 0

16

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБаймагамбетова З.М. 2015 - г. 3 - стр. 0

17

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичСайрамбаева Ж.Т. 2015 - г. 11 - стр. 0

18

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Айдарбаев С.Ж., Удербаева Б.А.Юридический статус Декларации принципов международного наблюдения за выборами 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Еуразиялық экономикалық одақ соты құқықтық мәртебесінің нормативтык негіздері 2015 - г. 5 - стр. 0

20

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Интересная монография по авторскому праву Республики Казахстан 2015 - г. 3 - стр. 0

21

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичНысанбекова Л.Б. Тенденция развития международного права в регулировании вопроса международной правосубъектности индивидов 2015 - г. 6 - стр. 0

22

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Правовая защита экологических прав граждан в государствах-членах Европейского Союза 2015 - г. 9 - стр. 0

23

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичШакиров К.Н., Амандосулы Б.. 2015 - г. 10 - стр. 4

24

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичДаркенбаев А.И. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің өкілеттіктері 2016 - г. 6 - стр. 3

25

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБайтукаева Д.У. Халықаралық ғарыштық құқығы шегіндегі мемлекеттердің ғарыштық қызметі 2016 - г. 4 - стр. 2

26

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Договорное урегулирование применения косвенных налогов при реализации и ввозе товаров, а также при выполнении работ и оказании услуг на территории города Байконур 2016 - г. 5 - стр. 1

27

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Международные космические организации и их роль в сотрудничестве государств по освоению космоса 2016 - г. 7 - стр. 76

28

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичДаркенбаев А.И. Основы правового статуса суда Евразийского экономического сообщества 2016 - г. 9 - стр. 76

29

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБаймагамбетова З.М. 2016 - г. 6 - стр. 46

30

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБаймагамбетова З.М. 2017 - г. 5 - стр. 3

31

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Правовой анализ положений Доклада Рабочей группы по присоединению Казахстана к ВТО, касающихся политики сельского хозяйства 2017 - г. 4 - стр. 77

32

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2017 - г. 7 - стр. 1

33

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2016 - г. 3 - стр. 0

34

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2016 - г. 4 - стр. 0

35

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Жеке басқа қолсұғылмашылық- қылмыстық процесте күдікті мен айыпталушының құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етудің кепілдігі ретінде 2017 - г. 5 - стр. 6

36

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичДаркенбаев А.И. 2017 - г. 10 - стр. 79

37

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичДаркенбаев А.И. 2017 - г. 12 - стр. 83

38

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСІНДЕ КҮДІКТІ МЕН АЙЫПТАЛУШЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ 2017 - г. 11 - стр. 83

39

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Ақтау институты және оның күдікті мен айыпталушының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудағы рөлі 2017 - г. 10 - стр. 84

40

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичАрын А.А. Жеке басқа қолсұғылмашылық- қылмыстық процесте күдікті мен айыпталушының құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етудің кепілдігі ретінде 2017 - г. 5 - стр. 50

41

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичАрын А.А. Қазақстанның қылмыстық процесінде күдікті мен айыпталушы туралы заңнаманың даму үрдістері 2017 - г. 12 - стр. 83

42

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичАрын А.А. Ақтау институты және оның күдікті мен айыпталушының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудағы рөлі 2017 - г. 10 - стр. 84

43

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Антидемпинг бойынша ГАТТ пен ДСҰ прецеденттерінің анализі және ДСҰ дауларды қарастырудың жаңа тәртібінің инновациясын анықтау 2018 - г. 12 - стр. 1

44

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович ДСҰ түсындағы Дауларды шешу бойынша органында дауларды шешу кезіндегі демпингті орнату кезіндегі нөлдеу әдісі 2018 - г. 2 - стр. 1

45

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичТлеубеков С.Т. Дүниежүзілік сауда ұйымы және ұлттық заңнама шеңберінде ет және ет өнімдері ұғымының анықталуы 2020 - г. 435 - стр. 2

46

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБегжан А.М. ЮНСИТРАЛ Типтік заңы: мемлекеттік сатып алуларды құқықтық реттеуді реформалауға арналған бағдар 2020 - г. 7 - стр. 89

47

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Дүниежүзілік сауда ұйымы және ұлттық заңнама шеңберінде ет және ет өнімдері ұғымының анықталуы 2020 - г. 6 - стр. 2

48

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович The UNCITRAL Model Law: a guide for reforming the legal regulation of Public procurement 2020 - г. 7 - стр. 89

49

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичТлеубеков С.Т. Ет және ет өнімдері саудасы бойынша дауларында ДСҰ келісімдерін қолдану тәжірибесі 2020 - г. 6 - стр. 1

50

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Ет және ет өнімдері саудасы бойынша дауларында ДСҰ келісімдерін қолдану тәжірибесі 2020 - г. 6 - стр. 1

51

Айдарбаев Сагынгалий ЖоламановичБегжан А.М. THE MAIN PROVISIONS OF THE LEGAL REGULATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN THE EUROPEAN UNION 2021 - г. 7 - стр. 98

1

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2012 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

2

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2012 - г. 5 - стр. Университет "Туран"

3

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2012 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

4

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2012 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

5

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2013 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2013 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Айдарбаев С.Ж., Аширов С. Международная правосубъектность ОБСЕ: проблема юридизации основ деятельности 2014 - г. 8 - стр. Бишкек

8

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Эндаумент қоры жөнінде әдістемелік сипаттағы бастапқы мәліметтер 2014 - г. 3 - стр. г. Бишкек

9

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Айдарбаев С.Ж., Оңғаров Ә.А. Халықаралық шарт жасау үдерісінің басталуы 2014 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им№ аль Фараби

10

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Айдарбаев С.Ж., Аширов С.Хельсинки үдерісі басталуының тарихи және саяси қырлары 2014 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им№ аль Фараби

11

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Әлеуметтік мемлекет идеясын ғылыми зерттеудің маңыздылығы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

12

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Азаматтық құқықтағы келісім-шарт түсінігі 2014 - г. 4 - стр. Алматы қаласы, КазНУ им.аль-Фараби

13

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович 2015 - г. 5 - стр.

14

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Казақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мұше болып кіруінен туындайтын халықаралық сауда дауларын шешуге қатысты мәселелер 2014 - г. 5 - стр.

15

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Азаматтық құқықтық шарттардағы ерік пен "ерік білдірілуінің" арақатынасы 2014 - г. 5 - стр.

16

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович ГАТТ шеңберінде ауылшаруашылық жабдықтарының импортына қатысты кемсітушілік жөніндегі дауға құқықтық талдау 2014 - г. 5 - стр.

17

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Айдарбаев С.Ж., Байтукаева Д.У. Международно-правовые аспекты регулирования деятельности государств в космической сфере. 2016 - г. 5 - стр. Прага

18

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: правовые аспекты и тенденции развития. 2014 - г. 5 - стр.

19

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Преступность и иные антиобщественные явления в молодежной среде 2015 - г. 3 - стр.

20

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович ДСҰ - ның ДШО - мен халықаралық сауда дауларын шешуі аясындағы "жеке тұлғалардың " мүдделерін қорғаудың жолдары 2015 - г. 7 - стр.

21

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Халықаралық құқықтағы әдет-ғұрымтардың маңызы мен ролі 2015 - г. 5 - стр.

22

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Некоторые методические требования при подготовке дипломной работы бакалавров. 2015 - г. 3 - стр.

23

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Актуальность исследования проблем конфедераций в юридической науке 2015 - г. 5 - стр.

24

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович The origins of the legal and political system of Kazakhstan history and modernity 2017 - г. 16 - стр. Inha University Law School, Incheon,Korea

25

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович Дүниежүзілік сауда ұйымы щеңберінде ет және ет өнімдері саудасы бойынша дауларды шешу тәжірибесіне шолу 2020 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, Алматы

26

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович ДСҰ ет дауларын шешу тәжірибесіне халықаралық ұйымдардың қатысуы 2020 - г. 4 - стр. Алматы
Author Documents

10

Citations

1 по 1
documents

h-index

1

2021

International Journal of Electronic Security and Digital Forensics
13, с. 155-179

0

Цитирований
2021

Rivista di Studi sulla Sostenibilita
0, с. 95-109

0

Цитирований
2020

The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia: The impact of the new silk road
0, с. 117-129

0

Цитирований
2020

The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia: The impact of the new silk road
0, с. 11-12

0

Цитирований
2020

The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia: Eurasiathe impact of the new silk road
0, с. 119-132

0

Цитирований
2020

The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia: Eurasiathe impact of the new silk road
0, с. 13-14

0

Цитирований
2018

On The Asian and European Origins of Legal and Political Systems
0, с. 33-53

0

Цитирований
2018

On The Asian and European Origins of Legal and Political Systems
0, с. 294-295

0

Цитирований
2015

Asian Social Science
11, с. 31-41

1

Цитирований
1994 treaty as the basis for the 2011 agreement on free trade area

Amandossuly, B., Aidarbaeyv, S.Z., Shakirov, K.N., Alexeyev, A.A.

2015

European Research Studies Journal
18, с. 113-120

0

Цитирований