Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Тусупбекова Гульмира Аблаевна

Тусупбекова Гульмира Аблаевна

Position Доцент
Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience
Scopus author ID: 57201525842
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
Караганд.гос.мед.академия Высшее 1997
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 05/03/2021
File name Headline Description
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Developmental Physiology and School Hygiene
Pharmacology
Основы Гематологии
Developmental Physiology and School Hygiene
Pharmacology
Basics of Evidence-based Medicine
Organization and Planning of Scientific Research
Основы Гематологии
Mаster's Students Research Work (Research Seminar II)
Organization and Planning of Scientific Research
Developmental Physiology and School Hygiene
Developmental Physiology and School Hygiene
Developmental Physiology and School Hygiene
Organization and Planning of Scientific Research
Basics of Evidence-based Medicine
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Organization and Planning of Scientific Research
Hygiene of Labor
Hygiene of Labor
Communal Hygiene
Communal Hygiene
Hygiene of Labor
Communal Hygiene
Mаster's Students Research Work (Research Seminar II)

1

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Қызыл сүйек кемігі мен шеткері қан клеткаларының морфологиясы мен физиологиясы " Қазақ университеті " 2017 - г. 115 - стр.

2

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Өндірістік факторлардың әсерінде қан түзуші жүйе клеткаларының цитоморфологиялық өзгерулері (эксперимент жүзінде) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3081-5 134 - стр.

3

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Кошкимбаев К.., Басыгараев Ж.М., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (биология) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3135-5 252 - стр.

4

Тусупбекова Гульмира Аблаевна PHYSIOLOGY OF DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5098 158 - стр.

1

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Clinical-Functional State of Respiratory Organs of Chemical Production Workers 2014 - г. 4 - стр. 74

2

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Hygienic Disorders of People’s Health Living in Regions with Poor Environment 2014 - г. 5 - стр. 74

3

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Epidemiological aspects of the public health in the zone of ecological disaster of the aral sea region 2014 - г. 3 - стр. 8

4

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т. Влияние наноэнтеросорбентов на эритроцитарный индекс в крови животных при действий нефтепродуктов Тенгизского месторождения 2014 - г. 4 - стр. 42

5

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Изучение влияние наноэнтеросорбентов на лейкоцитарную формулу крови животных при действий сырой нефтью 2014 - г. 4 - стр. 42

6

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. "Исследованя физиологических показателей кардиореспираторной системы в условиях окружающей среды." 2014 - г. 5 - стр. 42

7

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Ауыр металдар әсерінде қан клеткаларының функционалдық ерекшелігі. 2015 - г. 6 - стр. 64

8

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Ауыр металдар әсерінде қан клеткаларының функционалдық ерекшелігі. 2015 - г. 6 - стр. 64

9

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Действие инфразвука на проницаемость эритроцитарных мембран и на гематологические показатели крови животных 2015 - г. 1 - стр. 2

10

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. . Садыкова Н., Тусупбекова Г.А., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Жунисжан А "Исследование хронической токсичности иммуностимулирующего препората 178-184 с, Хабаршы экология сериясы 3(45) 2015 2015 - г. 5 - стр. 45

11

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАтанбаева Г.К. In vitro жағдайында қан сарысуындағы электролиттік көрсеткіштерге сорбенттердің әсері 2016 - г. 10 - стр. 4

12

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 10 - стр. 4

13

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 10 - стр. 4

14

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Уршеева Б.И. Сыртқы орта температурасының қан жасушаларына әсері 2016 - г. 10 - стр. 48

15

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 10 - стр. 3

16

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Жаманбаева Г.Т., Аблайханова Н.Т., Мурзахметова М.. 2016 - г. 10 - стр. 48

17

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 8 - стр. 48

18

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. Өндірістік ошақтардан шығатын қоқыстардың қоршаған ортаға әсерін экология-гигиеналық тұрғыдан бағалау 2016 - г. 8 - стр. 48

19

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. The Effect of Ambient temperature on the Human blood Cells 2016 - г. 8 - стр. 68

20

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т. "Глабилокс-иммуно+" иммунды ынталандырғыш препараттың жануарлардың ішкі мүшелеріне әсерін зерттеу 2017 - г. 12 - стр. 71

21

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 3 - стр. 0

22

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 10 - стр. 49

23

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Research of biochemical and hematological parameters of Blood of Caspian Seals 2018 - г. 11 - стр. 74

24

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАбдрасулова Ж.Т. Identification of fungi storage types by sequencing method 2018 - г. 4 - стр. 3

25

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Маутенбаев А.А., Атанбаева Г.К. Study of hematological parameters of rats at the action of the Immunostimulating drug «Flavovir» 2018 - г. 11 - стр. 75

26

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Уршеева Б.И. БИОЛОГИЯДАН БІЛІМ БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУ КОНЦЕПЦИЯСЫ 2018 - г. 10 - стр. 54

27

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАбдрасулова Ж.Т., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Study of hematological and functional indicators in Students during the examination session 2018 - г. 9 - стр. 54

28

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Development of verbal-logical thinking among Students in the educational process 2018 - г. 8 - стр. 54

29

Тусупбекова Гульмира АблаевнаБактыбаева Л.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Қыс және көктем мезгілдерінде студенттердің жүрек функциясын Холтер әдісімен зерттеу 2018 - г. 12 - стр. 0

30

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАкназаров С.Х., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Кожамжарова А.С. Use of non-traditional food additives in the production of dakery products 2018 - г. 3 - стр. 0

31

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. PLANTAGO MAJOR L. ДӘРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 2019 - г. 10 - стр. 58

32

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Маутенбаев А.А., Абдрасулова Ж.Т. ГАМҚ(А)- ЖӘНЕ ГЛУТАМАТТЫ РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ БАЯУ ПОЛЯРСЫЗДАНУЫНЫҢ АУЫТҚУ ШЕГІНІҢ ӨЗГЕРУІ 2019 - г. 10 - стр. 58

33

Тусупбекова Гульмира АблаевнаКулбаева М.С., Жусупова А.И., Ыдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. Study of the chronic toxicity of the “Virospan” drug 2018 - г. 6 - стр. 83

34

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. Biological features of the medicinal plant Plantago major L. 2019 - г. 10 - стр. 12

35

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Increase of Healthy Food Quality among the Kazakhstan Population 2018 - г. 4 - стр. 8

36

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Блум таксономиясы инновациялық технологиясының негізінде ұйымдастырылған биология сабағы 2018 - г. 11 - стр. 67

37

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАбдрасулова Ж.Т. Formation of spatial-graphic skills in children with delayed psychical development 2019 - г. 8 - стр. 58

38

Тусупбекова Гульмира АблаевнаЫдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. Development of methods for the adaptation of children with delayed psychical development in conditions of inclusive education 2019 - г. 7 - стр. 58

39

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Multifactority and specificity of technological processes of Resinotechnical production 2019 - г. 6 - стр. 2

40

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАбдрасулова Ж.Т. Влияние профессионально-производственных факторов резинотехнического производства на функциональное состояние органов пищеварения 2019 - г. 8 - стр. 2

41

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.. Основные свойства иммуномодулирующих фитопрепаратов и эффективность их применения 2019 - г. 5 - стр. 1

42

Тусупбекова Гульмира Аблаевна «Жандану плюс» бальзамымен және антибиотиктер әсерлерінде бройлерлердің гематологиялық көрсеткіштерін зерттеу 2019 - г. 5 - стр. 1

43

Тусупбекова Гульмира АблаевнаЫдырыс Ә.., Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Investigation of electrical conductivity indices of biologically active points of the human body with tonsillitis 2019 - г. 8 - стр. 12

44

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С., Ыдырыс Ә.., Есенбекова А.Е. Жылдың көктемгі маусымында дені сау және ауру адамдардағы 2 типті қант диабеті кезіндегі кардиожүйенің циркадиандық биоырғағы 2019 - г. 12 - стр. 4

45

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Мурзахметова М.., Умбетьярова Л.Б., Есенбекова А.Е., Аблайханова Н.Т. Студенттердің емтихандық стресс жағдайындағы психофизиологиялық көрсеткіштерін зерттеу 2019 - г. 5 - стр. 1

46

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАманбай Б.Б., Молдакарызова А.Ж., Молсадыкқызы М.. Современное состояние условий труда резинотехнического производства 2020 - г. 4 - стр. 1

47

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Мухитдинов А.М., Есенбекова А.Е. ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ҚОЛДАНУ 2020 - г. 12 - стр. 1

48

Тусупбекова Гульмира АблаевнаМолдакарызова А.Ж. Атеросклероздық түйіндердің жасушалық және молекулалық құрамын зерттеу әдістеріне ғылыми шолу 2020 - г. 4 - стр. 1

49

Тусупбекова Гульмира АблаевнаМолдакарызова А.Ж., Абдрасулова Ж.Т. Оценка клинико-функционального состояния органов дыхания у рабочих резинотехнического производства 2019 - г. 3 - стр. 3

50

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАбдрасулова Ж.Т., Молдакарызова А.Ж. Состояние иммунного статуса у рабочих резинотехнического производства 2019 - г. 5 - стр. 3

51

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Specificities of the workflow and evaluation of the working conditions of the working main professions of industrial rubber and technology production 2019 - г. 6 - стр. 95

52

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Кожамжарова А.С. УЛАНҒАН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЭНТЕРОСОРБЦИЯЛАУШЫ ТАҒАМДЫҚ ТАЛШЫҚТАР ҚОСЫЛҒАН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 2020 - г. 5 - стр. 1

53

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Кожамжарова А.С. ТӨРТ ХЛОРЛЫ КӨМІРТЕКПЕН УЛАНҒАН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАНУАРЛАР ҚАНЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАҒАМДЫҚ ТАЛШЫҚ ҚОСЫЛҒАН СҮТ-ҚЫШҚЫЛ ӨНІМДЕРІМЕН ТҮЗЕТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 5 - стр. 1

54

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАблайханова Н.Т., Жубаназарова Н.С., Аблайханова Н.Т., Есенбекова А.Е. БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН БИОЛОГИЯ САБАҒЫ 2018 - г. 10 - стр. 4

55

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Молдакарызова А.Ж. АРАЛ ӨҢІРІ ХАЛҚЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРДЫҢ ӘСЕРІ 2020 - г. 5 - стр. 1

56

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАбдрасулова Ж.Т. ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 2020 - г. 9 - стр. 0

57

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Особенности использования кейс-метода в преподавании биологии 2020 - г. 5 - стр. 2

58

Тусупбекова Гульмира Аблаевна The Pedagogical Conditions for Reflexive Culture Improvement of Future Teachers 2020 - г. 6 - стр. 8

59

Тусупбекова Гульмира Аблаевна The Model of the Formation of Professional Training of Future Social Pedagogy Teachers in the Conditions of the University 2020 - г. 6 - стр. 8

60

Тусупбекова Гульмира АблаевнаСейтқадыр Қ.Ә., Молдакарызова А.Ж., Исаева Н.Б., Аманбай Б.Б. Formation of communication and speech skills of children with mental retardation through verbal text activities 2021 - г. 8 - стр. 1

61

Тусупбекова Гульмира АблаевнаСейтқадыр Қ.Ә., Исаева Н.Б., Молдакарызова А.Ж., Аманбай Б.Б. Correctional pedagogical work on the formation of communication skills in children with autism spectrum disorders 2021 - г. 8 - стр. 1

62

Тусупбекова Гульмира АблаевнаАманбай Б.Б., Молдакарызова А.Ж., Сейтқадыр Қ.Ә., Исаева Н.Б. Гипотериоз: емдеудің заманауи принциптері және алдын-алу 2021 - г. 7 - стр. 1

63

Тусупбекова Гульмира АблаевнаШвецова Е.В., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Кулбаева М.С. Ағзаға түсірілетін физикалық жүктемеден алдын және кейін адам терісіндегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 8 - стр. 1

64

Тусупбекова Гульмира АблаевнаШвецова Е.В., Датхабаева Г.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Ой еңбегі жүктемесі алдын және кейін терідегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 7 - стр. 1

65

Тусупбекова Гульмира АблаевнаМолдакарызова А.Ж., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Иммунитетті нығайтуда флавоноидтарды қолданудың ерекшеліктері 2020 - г. 6 - стр. 2

66

Тусупбекова Гульмира АблаевнаМолдакарызова А.Ж., Аманбай Б.Б., Абдрасулова Ж.Т. Қант диабетімен ауыратын науқастардың иммунитетін белсендіруде биологиялық белсенді қосылыстарды қолдану 2020 - г. 4 - стр. 2

67

Тусупбекова Гульмира АблаевнаМолдакарызова А.Ж., Молсадыкқызы М.. Физиологические особенности донозологического статуса здоровья населения Приаралья 2020 - г. 8 - стр. 3

68

Тусупбекова Гульмира АблаевнаБисенбаева Ж.Н., Молдакарызова А.Ж., Аманбай Б.Б. Кохлеарлық импланттары бар балалардың есту қабілеті мен сөйлеу тілін дамытудағы түзету жұмыстарын ұйымдастыру 2020 - г. 6 - стр. 3

69

Тусупбекова Гульмира АблаевнаТулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. Мектептегі биология пәнінен оқу-материалдық базасын ұйымдастырудың ерекшеліктері 2021 - г. 10 - стр. 66

70

Тусупбекова Гульмира АблаевнаМаутенбаев А.А., Аманбай Б.Б. Influence of meteorological conditions on the level of pollution of the airale territories 2020 - г. 5 - стр. 11

1

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. ДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН И НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

2

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Шаповалов Ю.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

3

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Маутенбаев А.А., Аблайханова Н.Т. Study for Chronic Toxicity Immunostimulating preparation "Asgipan-immuno+" 2016 - г. 1 - стр. Riga

4

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Торманов Н.., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

5

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016 Абылайханова Н.Т., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 247-250бб 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

6

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Торманов Н.., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

7

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Мурзахметова М.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

9

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Ыдырыс Ә.., Атанбаева Г.К. Жоғары сыныптарда оқитын жасөспірім оқушылардың қан жүйесі туралы білім деңгейін бағалауға қатысты сауалнама құрастыр. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

10

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

12

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Жаманбаева Г.Т., Басыгараев Ж.М., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері. 2017 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

13

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Білім беру сапасын бағалауды құзыреттілік тұрғыдан қарастыру. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

14

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Специфика использования системного дистанционного обучения. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т. Модульдік оқыту технологиясын экологиялық физиология пәнінде қолдану жолдары. 2017 - г. 4 - стр.

16

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Маутенбаев А.А., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.. Студeнттepдiң oқу үрдісіне бeйiмдeлу бapыcындaғы тыныc aлу көpceткiштepiн зepттeу әдісі. «Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу әдістемелік білім беру семинар Материалдары 17-18 наурыз Қазақ университеті. Алматы 2017ж. Б.7-9. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Ахметова А.Б., Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Инновациялық іс-әрекетті педагогтың жүзеге асыру ерекшеліктері. //«Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары. 17-18 наурыз 2017 ж. Алматы, 2017. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

18

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С. Современные требования к формированию новых образовательных программ для инновационного биомедицинского кластера университета. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Уршеева Б.И., Торманов Н.. Жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиялары жүйелерінің ерекшеліктері 2017 - г. 3 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

20

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Торманов Н.., Уршеева Б.И. Электрондық оқу құралдарының оқу үрдісіндегі орны 2017 - г. 4 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

21

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Ахметова А.Б., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 2 - стр. Алматы

22

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Кулбаева М.С., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕГІ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛІ 2017 - г. 2 - стр. Алматы

23

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Содержание научно-исследовательской работы студентов 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

24

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Құзыреттілікті қалыптастыру- білім беру саласының өзекті мәселесі 2017 - г. 2 - стр.

25

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Оқыту үрдісіне инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері 2017 - г. 1 - стр.

26

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т. Сезонная динамика гематологических показателей крови животных в норме и при воздействии при тяжелых металлов 2017 - г. 2 - стр.

27

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Уршеева Б.И., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жаңа оқыту технологияларын қолдану арқылы білім сапасын арттыру 2017 - г. 2 - стр.

28

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т. изучение особенности поведенческой активности животных после действия наноэнтеросорбента "ИНГО-2" на организм 2017 - г. 9 - стр.

29

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Уршеева Б.И., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жаңа инновациялық технологияларды қолдану көрсеткіштері 2017 - г. 3 - стр.

30

Тусупбекова Гульмира Аблаевна Есимсиитова З.Б., Қайрат Б.Қ., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Роль энтеросорбентов в детоксикационных процессах организма. 2017 - г. 2 - стр.
Author Documents

8

Citations

13 по 8
documents

h-index

3

The Model of the Formation of Professional Training of Future Social Pedagogy Teachers in the Conditions of the University

Menlibekova, G., Zhumankulova, E., Kurmankulov, A., Ybray, S., Balazhanova, K., Gulmira, T.

2020

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment
8, с. 567-572

0

Цитирований
The Pedagogical Conditions for Reflexive Culture Improvement of Future Teachers

Aliya, B., Bulakbayeva, M., Barangulov, E., Kenjan, A., Koshimbetova, S., Gulmira, T.

2020

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment
8, с. 580-585

0

Цитирований
Influence of meteorological conditions on the level of pollution of the airale territories

Tussupbekova, G.A., Rakhmetova, A.M., Gulnaziya, A., Mukhametzhanova, Z.T., Mautenbaev, A., Moldakaryzova, A.Z., Amreyeva, K.E., Amanbai, B., Yesselkhanova, G.A., Ainagul, K.

2020

Systematic Reviews in Pharmacy
11, с. 716-720

0

Цитирований
The study of hematological parameters of animals in the application of enterosorbent food fiber

Tussupbekova, G., Yessimsiitova, Z., Ablaikhanova, N., Rakhmetova, A., Alshynbekova, G., Tuleukhanov, S., Zhussupbekova, Z., Ashimhanova, G., Kuandykov, Y.

2019

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
9, с. 222-228

2

Цитирований
Efficacy of application of dietary supplements in acute intoxication

Yessimsiitova, Z.B., Kuandyk, S., Sinyavskiy, Y., Tussupbekova, G., Ablaikhanova, N., Kozhamzarova, A., Nurzat, A., Gauhar, U., Murat, T.

2019

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
9, с. 229-232

1

Цитирований
Identification of fungi storage types by sequencing method

Abdrassulova, Z.T., Rakhmetova, A.M., Tussupbekova, G.A., Imanova, E.M., Agadieva, M.S., Bissalyyeva, R.N.

2018

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
10, с. 689-692

4

Цитирований
Increase of Healthy Food Quality among the Kazakhstan Population

Yessimsiitova, Z., Ablaikhanova, N., Sagyndykova, S., Tussupbekova, G., Kulbayeva, M., Atanbayeva, G., Aitzhan, M., Bissenbayeva, Z.

2018

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
8, с. 150-153

3

Цитирований
Cytochemical parameters in studying the body at peripheral hemopoiesis level

Bazeliuk, L.T., Amanbekova, A.U., Tusupbekova, G.A., Mukhametzhanova, R.A.

2005

Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia
0, с. 12-15

3

Цитирований