Main / Biology and Biotechnology / Biotechnology / Кистаубаева Аида Сериковна

Кистаубаева Аида Сериковна

Position Зав.кафедрой, И.о. профессора
Кафедра биотехнологии
Scopus author ID: 57197801138
Is hidden
8(727) 377-33-33 вн:1211
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2003
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 09/12/2019
File name Headline Description
Molecular Biology of the Micromycetes
Industrial Biotechnology
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Molecular Biology of the Micromycetes
Phythopathplogy and Technologies of Plants Defence

1

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Игнатова Л.В., Блавачинская И.В. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0322-21 158 - стр.

2

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1415-0 123 - стр.

3

Кистаубаева Аида Сериковна Уалиева П.С., Абдиева Г.Ж. Өнеркәсіатік микробиология әдістемелік нұсқауы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1311-5 92 - стр.

4

Кистаубаева Аида Сериковна Өндірістік биотехнология негіздері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0324-6 164 - стр.

5

Кистаубаева Аида Сериковна Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д. М.Х. Шығаева. Библиографиялық көрсеткіш " Қазақ университеті " 2017 - г. 135 - стр.

6

Кистаубаева Аида Сериковна Садвакасова А.К., Сарсембаев М.С. Өндірістік биотехнологиядағы теориялық негіздер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2119-6 103 - стр.

7

Кистаубаева Аида Сериковна Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар негізі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2283-4 185 - стр.

8

Кистаубаева Аида Сериковна Садвакасова А.К., Сарсембаев М.С. Өндірістік биотехнологиядағы теориялық негіздер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2119 104 - стр.

9

Кистаубаева Аида Сериковна Жұбанова А.А., Акимбеков Н.Ш. Springer Nature 2018 - г. ISBN 978-981-10-7903-0 36 - стр.

10

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Акимбеков Н.Ш. Qazaq universitety 2018 - г. ISBN 978-601-04-3246-8 139 - стр.

1

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Воронова Н.. 2012 - г. 5 - стр. 4

2

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С. 2012 - г. 6 - стр. 4

3

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Болекбаева А.Б., Жұбанова А.А. 2012 - г. 6 - стр. 4

4

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Воронова Н.. 2012 - г. 8 - стр. 2

5

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Воронова Н.. 2012 - г. 3 - стр. 4

6

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Воронова Н.. Определение целлюлозолитической активности бактерий, выделенных из природных субстратов. 2012 - г. 3 - стр. 2

7

Кистаубаева Аида СериковнаМансуров З.А., Акимбеков Н.Ш., Савицкая И.С., Жұбанова А.А., Жандосов Ж.М. 2013 - г. 10 - стр. 0

8

Кистаубаева Аида СериковнаЗаядан Б.К., Абдиева Г.Ж., Савицкая И.С., Жұбанова А.А., Акимбеков Н.Ш. 2013 - г. 7 - стр. 0

9

Кистаубаева Аида СериковнаЖұбанова А.А., Савицкая И.С., Акимбеков Н.Ш. 2013 - г. 4 - стр. 3

10

Кистаубаева Аида СериковнаБлавачинская И.В., Савицкая И.С. 2014 - г. 5 - стр. 0

11

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С. 2012 - г. 5 - стр. 0

12

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Акимбеков Н.Ш. 2013 - г. 3 - стр. 0

13

Кистаубаева Аида СериковнаВоронова Н.., Савицкая И.С. 2014 - г. 4 - стр. 0

14

Кистаубаева Аида СериковнаВоронова Н.., Савицкая И.С. 2014 - г. 4 - стр. 0

15

Кистаубаева Аида СериковнаВоронова Н.., Савицкая И.С. 2014 - г. 5 - стр. 0

16

Кистаубаева Аида СериковнаУалиева П.С., Абдиева Г.Ж. Сүтқышқылды бактериялар мен ашытқы дақылдарының моно- және аралас дақылдарын табиғи шикізатта өсіру 2015 - г. 3 - стр. 1

17

Кистаубаева Аида СериковнаВоронова Н.., Савицкая И.С. 2015 - г. 7 - стр. 0

18

Кистаубаева Аида СериковнаАбдулжанова М.А., Воронова Н.., Савицкая И.С. 2015 - г. 5 - стр. 0

19

Кистаубаева Аида СериковнаУалиева П.С., Абдиева Г.Ж., Баубекова А.С., Кайырманова Г.К., Акимбеков Н.Ш., Савицкая И.С. 2015 - г. 2 - стр. 42

20

Кистаубаева Аида СериковнаАбдулжанова М.А., Савицкая И.С. 2015 - г. 5 - стр. 4

21

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Шокатаева Д.Х., Талипова А.Б. Ауыл шаруашылық қалдықтарының целлюлозалы субстраттың ашытқы өнімдеріне дейін утилизациялау 2017 - г. 10 - стр. 51

22

Кистаубаева Аида СериковнаШокатаева Д.Х., Савицкая И.С. 2018 - г. 5 - стр. 72

23

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Шокатаева Д.Х., Талипова А.Б. Өндірістік қалдықтары бар ортада продуцентті өсіру кезінде алынған бактериялық целлюлозаның құрылымдық және механикалық қасиеттері 2018 - г. 11 - стр. 55

24

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Шокатаева Д.Х., Талипова А.Б. Квас микробиоценозынан бактериялық целлюлоза өндіретін бактерия Komagataeibacter түрлерін бөліп алу 2018 - г. 4 - стр. 0

25

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Пак Ж.Т., Талипова А.Б. "Павлодар-Шымкент" магистральды мұнай құбырының су асты өткелінің құбыраралық кеңістігінің ингибациялаушы ерітіндісінің микробиологиялық көрсеткіштері» 2018 - г. 5 - стр. 0

26

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Шокатаева Д.Х., Пак Ж.Т., Талипова А.Б. Батыс Қазақстан магистральды мұнай құбырларының бойындағы топырақтың микробиоценозында микроорганизмдердің коррозиялық белсенділігі 2018 - г. 4 - стр. 0

27

Кистаубаева Аида СериковнаБаубекова А.С., Машжан А.С. Жаркент геотермалды ыстық көзінен термофилді бактерияларды бөліп алу және сипаттау 2019 - г. 12 - стр. 58

28

Кистаубаева Аида СериковнаТалипова А.Б., Игнатова Л.В., Савицкая И.С., Шокатаева Д.Х. 2019 - г. 12 - стр. 0

29

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Гончарова А.В., Карпенюк Т.А., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д., Омирбекова А.А. 2021 - г. 9 - стр. 11

30

Кистаубаева Аида СериковнаСавицкая И.С., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д., Омирбекова А.А. 2021 - г. 6 - стр. 0

1

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Воронова Н.., Жұбанова А.А., Колумбаева С.Ж., Шалахметова Т.М. 2011 - г. 1 - стр. г. Урумчи, Синьцзянский университет

2

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Жұбанова А.А. 2011 - г. 4 - стр. Almaty, Kazakhstan

3

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2011 - г. 1 - стр. Астана

4

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Мансуров З.А., Акимбеков Н.Ш. 2012 - г. 3 - стр.

5

Кистаубаева Аида Сериковна Акимбеков Н.Ш., Савицкая И.С. 2013 - г. 2 - стр.

6

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Акимбеков Н.Ш. 2012 - г. 4 - стр.

7

Кистаубаева Аида Сериковна Воронова Н.., Савицкая И.С., Игнатова Л.В. Использование инновационных методов обучения в преподавании некоторых дисциплин по специальности «Биотехнология» 2013 - г. 8 - стр. Алматы

8

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Игнатова Л.В. Игровые формы реализации личностно-ориентированного подхода в процессе преподавания микробиологии на кафедре биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби 2013 - г. 2 - стр. Астана

9

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Воронова Н.. Качественная оценка биоокислительной активности ассоциаций сероокисляющих бактерий.выделенных из садово-засоленных почв.Актуальные проблемы экологии и природопользования. 2013 - г. 4 - стр. . Москва. 2013.

10

Кистаубаева Аида Сериковна Акимбеков Н.Ш., Савицкая И.С., Воронова Н.. Исследование активности почвенных и растительных изолятов аэробных целлюлозолитических бактерий. 2013 - г. 4 - стр. Москва

11

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Воронова Н.. Тест-системы для определения генотоксичности загрязнителей окружающей среды 2012 - г. 3 - стр. Иркутск

12

Кистаубаева Аида Сериковна Абдиева Г.Ж., Савицкая И.С., Заядан Б.К., Кайырманова Г.К., Жұбанова А.А., Акимбеков Н.Ш. 2012 - г. 1 - стр.

13

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Мукашева Т.Д., Игнатова Л.В. Биотехнология мамандығында дайындалатын студенттердің құзыреттілігін арттыруға бағытталған инновациялық оқу-әдістерін енгізу 2014 - г. 4 - стр. КазНу им.аль-Фараби

14

Кистаубаева Аида Сериковна Болекбаева А.Б., Савицкая И.С., Игнатова Л.В. Case-study әдісін қолдану аркылы биотехнология мамандығының студенттеріне микробиология пәнін оқыту 2014 - г. 4 - стр. КазНу им.аль-Фараби

15

Кистаубаева Аида Сериковна Мансуров З.А., Савицкая И.С., Жұбанова А.А., Акимбеков Н.Ш. 2013 - г. 4 - стр. г. Алматы

16

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Жұбанова А.А., Акимбеков Н.Ш. 2014 - г. 1 - стр.

17

Кистаубаева Аида Сериковна Жұбанова А.А., Савицкая И.С., Акимбеков Н.Ш. 2014 - г. 4 - стр.

18

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Воронова Н.., Игнатова Л.В. 2015 - г. 236 - стр.

19

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Воронова Н.., Игнатова Л.В. 2015 - г. 160 - стр. Белгород

20

Кистаубаева Аида Сериковна 2012 - г. 1 - стр. ККазНУ им аль-Фараби

21

Кистаубаева Аида Сериковна 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

22

Кистаубаева Аида Сериковна Воронова Н.., Савицкая И.С. 2015 - г. 1 - стр. город Ханья, остров Крит

23

Кистаубаева Аида Сериковна Воронова Н.., Савицкая И.С. 2015 - г. 1 - стр. Poland

24

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А., Савицкая И.С. 2015 - г. 1 - стр. Poland

25

Кистаубаева Аида Сериковна Воронова Н.., Савицкая И.С. 2015 - г. 1 - стр. Phuket

26

Кистаубаева Аида Сериковна Шокатаева Д.Х., Абдулжанова М.А., Савицкая И.С. 2015 - г. 1 - стр. Phuket

27

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2015 - г. 1 - стр. Алматы

28

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А. 2015 - г. 1 - стр. город Пущино

29

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

30

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С., Абдулжанова М.А. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

31

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А., Шокатаева Д.Х., Савицкая И.С. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

32

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А. 2016 - г. 1 - стр.

33

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А. 2016 - г. 1 - стр.

34

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А. 2016 - г. 1 - стр.

35

Кистаубаева Аида Сериковна Абдулжанова М.А., Савицкая И.С. 2015 - г. 7 - стр. Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург

36

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

37

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2016 - г. 5 - стр. Алматы

38

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2016 - г. 1 - стр.

39

Кистаубаева Аида Сериковна Ашытқы-бактериялардың бірлестігі көмегімен целлюлозақұрамды шикізаттан ферментация өнімін алу технологиясын өңдеу 2017 - г. 1 - стр. Алматы

40

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2017 - г. 1 - стр.

41

Кистаубаева Аида Сериковна Савицкая И.С. 2017 - г. 3 - стр. Алматы

42

Кистаубаева Аида Сериковна Өсімдіктектес шикізаттарын ашытқы-бактериясының консорциумымен өңдеу 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

43

Кистаубаева Аида Сериковна Шокатаева Д.Х., Савицкая И.С. 2018 - г. 1 - стр.

44

Кистаубаева Аида Сериковна Машжан А.С. 2019 - г. 6 - стр. SHEFFIELD

45

Кистаубаева Аида Сериковна Машжан А.С. ЖАРКЕНТ ЫСТЫҚ ГЕОТЕРМАЛДЫ КӨЗІНЕН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН ТЕРМОФИЛДІ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН БИОГАЗ ШЫҒЫМЫН АРТТЫРУ 2019 - г. 1 - стр. КазНУ им. ал-Фараби, Алматы

46

Кистаубаева Аида Сериковна Игнатова Л.В., Шокатаева Д.Х., Савицкая И.С. 2020 - г. 10 - стр. Одесса
Author Documents

26

Citations

147 по 143
documents

h-index

6

Biochar for Improving Soil Biological Properties and Mitigating Salt Stress in Plants on Salt-affected Soils

Egamberdieva, D., Alaylar, B., Kistaubayeva, A., Wirth, S., Bellingrath-Kimura, S.D.

2022

Communications in Soil Science and Plant Analysis
53, с. 140-152

4

Цитирований
The Effect of Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Wheat Seeds on Germination Parameters and α-Amylase Enzyme Activity

Ussenov, Y.A., Akildinova, A., Kuanbaevich, B.A., Serikovna, K.A., Gabdullin, M., Dosbolayev, M., Daniyarov, T., Ramazanov, T.

2022

IEEE Transactions on Plasma Science
50, с. 330-340

2

Цитирований
Advanced “Green” Prebiotic Composite of Bacterial Cellulose/Pullulan Based on Synthetic Biology-Powered Microbial Coculture Strategy

Zhantlessova, S., Savitskaya, I., Kistaubayeva, A., Ignatova, L., Talipova, A., Pogrebnjak, A., Digel, I.

2022

Polymers
14, с.

1

Цитирований
Metagenomics and Culture-Based Diversity Analysis of the Bacterial Community in the Zharkent Geothermal Spring in Kazakhstan

Mashzhan, A., Javier-López, R., Kistaubayeva, A., Savitskaya, I., Birkeland, N.K.

2021

Current Microbiology
78, с. 2926-2934

1

Цитирований
Biochar amendments improve licorice (Glycyrrhiza uralensis fisch.) growth and nutrient uptake under salt stress

Egamberdieva, D., Ma, H., Alaylar, B., Zoghi, Z., Kistaubayeva, A., Wirth, S., Bellingrath‐kimura, S.D.

2021

Plants
10, с.

9

Цитирований
Kinetically modelled approach of xanthan production using different carbon sources: A study on molecular weight and rheological properties of xanthan

Mohsin, A., Akyliyaevna, K.A., Zaman, W.Q., Hussain, M.H., Mohsin, M.Z., Al-Rashed, S., Tan, X., Tian, X., Aida, K., Tariq, M., Haider, M.S., Khan, I.M., Niazi, S., Zhuang, Y., Guo, M.

2021

International Journal of Biological Macromolecules
193, с. 1226-1236

3

Цитирований
Intensification of bioremediation of oil-contaminated soils using a natural consortium of microorganisms

Oralbayeva, K.B., Yernazarova, A.K., Kundybayev, M.E., Seitkulov, S.A., Kistaubayeva, A.S.

2021

Science and Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation
11, с. 582-589

0

Цитирований
Characterization of cadmium-tolerant endophytic fungi isolated from soybean (Glycine max) and barley (Hordeum vulgare)

Ignatova, L., Kistaubayeva, A., Brazhnikova, Y., Omirbekova, A., Mukasheva, T., Savitskaya, I., Karpenyuk, T., Goncharova, A., Egamberdieva, D., Sokolov, A.

2021

Heliyon
7, с.

4

Цитирований
Antibacterial and physical characteristics of silver-loaded hydroxyapatite/alginate composites

Sukhodub, L.F., Pogrebnjak, A.D., Sukhodub, L.B., Sagidugumar, A., Kistaubayeva, A.S., Savitskaya, I.S., Talipova, A., Sadibekov, A., Kantay, N., Akatan, K., Turlybekuly, A.

2021

Functional Composites and Structures
3, с.

1

Цитирований
Effect of magnetic particles adding into nanostructured hydroxyapatite–alginate composites for orthopedics

Sukhodub, L.F., Sukhodub, L.B., Pogrebnjak, A.D., Turlybekuly, A., Kistaubayeva, A., Savitskaya, I., Shokatayeva, D.

2020

Journal of the Korean Ceramic Society
57, с. 557-569

6

Цитирований
Bacterial cellulose/hydroxyapatite printed scaffolds for bone engineering

Turlybekuly, A., Sagidugumar, A., Otarov, Y., Magazov, N., Pogrebnjak, A., Savitskaya, I., Akatan, K., Kistaubayeva, A., Talipova, A.

2020

Springer Proceedings in Physics
244, с. 1-7

1

Цитирований
Delivery of probiotic to microbiome by layer-by-layer encapsulation

Abdulzhanova, M.A., Savitskaya, I., Kistaubayeva, A., Shokatayeva, D.H., Pogrebnjak, A., Ignatova, L.V.

2020

Springer Proceedings in Physics
244, с. 9-18

0

Цитирований
Features of bacterial cellulose hydroxyapatite nanocomposites obtained by two different techniques

Talipova, A., Kistaubayeva, A., Pogrebnjak, A., Turlybekuly, A., Savitskaya, I., Saidildina, S.

2020

Springer Proceedings in Physics
244, с. 161-167

0

Цитирований
Quality parameters of cellulose–chitosan based edible films for probiotic entrapment

Shokatayeva, D.H., Talipova, A., Savitskaya, I., Pogrebnjak, A., Kistaubayeva, A., Ignatova, L.V.

2020

Springer Proceedings in Physics
244, с. 169-177

0

Цитирований
Delivery of Probiotic to Microbiome by Layer-by-Layer Encapsulation

Abdulzhanova, M., Savitskaya, I., Kistaubayeva, A., Shokatayeva, D., Pogrebnjak, A., Ignatova, L.

2019

Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2019
0, с.

0

Цитирований
Features of Bacterial Cellulose Hydroxyapatite Nanocomposites Obtained by Two Different Techniques

Talipova, A., Pogrebnjak, A., Savitskaya, I., Kistaubayeva, A., Turlybekuly, A., Saidildina, S.

2019

Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2019
0, с.

1

Цитирований
Synthesis, characterization, in vitro biocompatibility and antibacterial properties study of nanocomposite materials based on hydroxyapatite-biphasic ZnO micro- and nanoparticles embedded in Alginate matrix

Turlybekuly, A., Pogrebnjak, A.D., Sukhodub, L.F., Sukhodub, L.B., Kistaubayeva, A.S., Savitskaya, I.S., Shokatayeva, D.H., Bondar, O.V., Shaimardanov, Z.K., Plotnikov, S.V., Shaimardanova, B.H., Digel, I.

2019

Materials Science and Engineering C
104, с.

52

Цитирований
Antimicrobial and wound healing properties of a bacterial cellulose based material containing B. subtilis cells

Savitskaya, I.S., Shokatayeva, D.H., Kistaubayeva, A.S., Ignatova, L.V., Digel, I.E.

2019

Heliyon
5, с.

30

Цитирований
Bacterial cellulose and pullulan from simple and low cost production media

Shokatayeva, D., Ignatova, L., Savitskaya, I., Kistaubaeva, A., Talipova, A., Asylbekova, A., Abdulzhanova, M., Mashzhan, A.

2019

Eurasian Chemico-Technological Journal
21, с. 247-258

3

Цитирований
Physical and biological properties of TiNbTa alloy

Pogrebnjak, A., Kimossov, R., Myakinin, A., Plotnikov, S., Turlybekuly, A., Zhanyssov, S., Kistaubayeva, A., Shokataeva, D., Tsorayev, A.

2018

Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2018
0, с.

0

Цитирований
Microbial sampling from dry surfaces: Current challenges and solutions

Digel, I., Akimbekov, N.S., Kistaubayeva, A., Zhubanova, A.A.

2018

Biological, Physical and Technical Basics of Cell Engineering
0, с. 421-456

3

Цитирований
2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 255-264

10

Цитирований
Construction of cyanobacterial-bacterial consortium on the basis of axenic cyanobacterial cultures and heterotrophic bacteria cultures for bioremediation of oil-contaminated soils and water ponds

Zhubanova, A.A., Ernazarova, A.K., Kaiyrmanova, G.K., Zayadan, B.K., Savitskaya, I.S., Abdieva, G.Z., Kistaubaeva, A.S., Akimbekov, N.S.

2013

Russian Journal of Plant Physiology
60, с. 555-562

6

Цитирований
Nanostructured carbon materials for biomedical use

Mansurov, Z.A., Jandosov, J.M., Kerimkulova, A.R., Azat, S., Zhubanova, A.A., Digel, I.E., Savistkaya, I.S., Akimbekov, N.S., Kistaubaeva, A.S.

2013

Eurasian Chemico-Technological Journal
15, с. 209-217

6

Цитирований
Bio-composite material on the basis of carbonized rice husk in biomedicine and environmental applications

Mansurov, Z., Digel, I., Biisenbaev, M., Savitskaya, I., Kistaubaeva, A., Akimbekov, N., Zhubanova, A.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 115-131

0

Цитирований
Use of carbon materials in medicine

Kistaubayeva, A.S., Savitskaya, I.S., Zhubanova, A.A., Akimbekov, N.S., Voronova, N., Ignatova, L.V., Bekbayeva, L.K.

2012

World Applied Sciences Journal
20, с. 368-375

4

Цитирований