Main / History / Chair of Archaeology, Ethnology and Museology / Баудиярова Куралай Батырбековна

Баудиярова Куралай Батырбековна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра археологии, этнологии и музеологии
Scopus author ID: 57210749929
bkb79@mail.ru

1

Баудиярова Куралай Батырбековна Проблемы устойчивости и конфликтности браков в Южном Казахстане " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1674-1 158 - стр.

2

Баудиярова Куралай Батырбековна Қазақстандағы неке және отбасы мәселесі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-041973-5 244 - стр.

1

Баудиярова Куралай Батырбековна Оңтүстік Қазақстан бойынша ажырасудың статистикалық көрсеткіші 2008 - г. 5 - стр. 0

2

Баудиярова Куралай Батырбековна Оңтүстік Қазақстандағы ұлтаралас неке 2007 - г. 3 - стр. 0

3

Баудиярова Куралай Батырбековна Неке тұрақтылығына отбасындағы әлеуметтік-экономикалық және рухани жағдайлардың ықпалы 2007 - г. 11 - стр. 0

4

Баудиярова Куралай Батырбековна Отбасы тұрақтылығының зерттелуі 2016 - г. 5 - стр. 0

5

Баудиярова Куралай Батырбековна Семейный досуг - один из факторов стабильности брака 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Баудиярова Куралай Батырбековна Fishing trade of Syrdarya kazakhs 2016 - г. 5 - стр. 0

7

Баудиярова Куралай Батырбековна Қазақстандағы толық емес отбасындағы бала психологиясы 2016 - г. 5 - стр. 0

8

Баудиярова Куралай Батырбековна Отбасы тұрақтылығын анықтаудағы түрлі әдіс-тәсілдер 2016 - г. 5 - стр. 0

9

Баудиярова Куралай Батырбековна Внутрисемейные отношения в неполных семьях на примере Казахстана 2020 - г. 13 - стр. 0

10

Баудиярова Куралай Батырбековна STATUS OF THE KAZAKH BRIDAL: TRADITIONS AND MODERNITY 2020 - г. 6 - стр. 1

1

Баудиярова Куралай Батырбековна Қазақ отбасындағы әйелдің жағдайы 2014 - г. 3 - стр. Алматы

2

Баудиярова Куралай Батырбековна Влияние проведения семейного досуга на стабильность брака 2009 - г. 3 - стр.

3

Баудиярова Куралай Батырбековна Неке тұрақтылығына отбасындағы этикеттің әсері 2013 - г. 6 - стр. Алматы

4

Баудиярова Куралай Батырбековна Ажырасуға әсер ететін факторлар және одан шығудың жолдары 2007 - г. 5 - стр. Астана

5

Баудиярова Куралай Батырбековна Неке тұрақтылығына ислам дінінің әсері 2007 - г. 3 - стр. Алматы

6

Баудиярова Куралай Батырбековна Балаға қатысты әдет-ғұрыптар 2008 - г. 5 - стр. Алматы

7

Баудиярова Куралай Батырбековна У.Х.Шәлекеновтың зерттеулеріндегі неке және отбасы мәселесі 2009 - г. 3 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Psychology of children in divorced families. Experience of Kazakhstan

Baudiyarova, K.B., Imanbekova, A.A., Yegizbaeva, M.K., Kalish, A.B., Imanberlinova, G.A.

2020

Voprosy Istorii
2020, с. 204-215

0

Цитирований
Sociocultural mechanisms of oralmans’ adaptation in the contemporary Kazakhstani society

Kalysh, A., Kassymova, D., Isayeva, A., Meirmanova, G., Baudiyarova, K., Sapatayev, S.

2019

Opcion
35, с. 615-630

0

Цитирований