Main / History / Chair of Archaeology, Ethnology and Museology / Елеуов Мадияр

Елеуов Мадияр

Position Профессоp
Кафедра археологии, этнологии и музеологии
Scopus author ID: 56259162000
Is hidden
7(727) 377-33-19 вн:1285
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1975
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Доцент 20/09/1996
Профессор 27/06/2008
Honorary titles
Наименование почетного звания Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2009 году 07/12/2010


State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2009 году


File name Headline Description
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Organisation and Planning of Archaeological Researches
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
Organisation and Planning of Archaeological Researches
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
The Material Culture of Medieval Cities in Kazakhstan
The Modern Problems of Terminology and Reference Systems in Archaeology
The Medieval City Culture of Kazakhstan
Medieval Archaeology
Medieval Archaeology
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Theory and Methodology of Archaeological Research
Organisation and Planning of Archaeological Researches
Organisation and Planning of Archaeological Researches
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
The Medieval City Culture of Kazakhstan
Defensive Systems of the Medieval Cities of Kazakhstan
The Modern Problems of Terminology and Reference Systems in Archaeology
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Theory and Methodology of Archaeological Research
Sites of Ancient Settlement With Long Shaft of Southern Kazakhstan
The Method of Archaeological Excavations
Medieval Archaeology
The Theory and Methodology of Archaeological Research
Defensive Systems of the Medieval Cities of Kazakhstan
The Modern Problems of Terminology and Reference Systems in Archaeology
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
Organisation and Planning of Archaeological Researches
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Organisation and Planning of Archaeological Researches
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Problems of the Periodization of Research and Development of Medieval Cities of Kazakhstan
Defensive Systems of the Medieval Cities of Kazakhstan
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Modern Problems of Terminology and Reference Systems in Archaeology
Medieval Archaeology
The Method of Archaeological Excavations
The Modern Problems of Terminology and Reference Systems in Archaeology
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Method of Archaeological Excavations
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Organisation and Planning of Archaeological Researches
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Organisation and Planning of Archaeological Researches
The Problems of the Study of Ceramic of Medieval Kazakhstan
The Modern Problems of Terminology and Reference Systems in Archaeology
Theoretical and Methodological Problems of Archaeology
Sites of Ancient Settlement With Long Shaft of Southern Kazakhstan
Defensive Systems of the Medieval Cities of Kazakhstan
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
Problems of the Periodization of Research and Development of Medieval Cities of Kazakhstan
The Theory and Methodology of Archaeological Research
Medieval Archaeology
The Theory and Methodology of Archaeological Research
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
Ancient Towns of Kazakhstan
The Method of Archaeological Excavations
Ancient Towns of Kazakhstan
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
Problems of the Periodization of Research and Development of Medieval Cities of Kazakhstan
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
The Method of Archaeological Excavations
Problems of the Periodization of Research and Development of Medieval Cities of Kazakhstan

1

Елеуов Мадияр Шауғар-Қарашұқ-Қарашық Қазақ университетi 2012 - г. 50 - стр.

2

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Ақтөбе қаласының бұзылу тарихы Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-922-5 7 - стр.

3

Елеуов Мадияр Археология, этнология және музеологияның өзекті мәселелері Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-923-2 9 - стр.

4

Елеуов Мадияр Омаров Г.К. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр.

5

Елеуов Мадияр Ұлы көш жолымен М.Х. Дулати атындағы ТарМУ 2015 - г. ISBN 978-601-7300-17-3 18 - стр.

6

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Үтіртөбе қаласы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1894-3 8 - стр.

7

Елеуов Мадияр Ескерткіштер жинағы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1895-0 10 - стр.

8

Елеуов Мадияр Тургунбаев Е.М., Талеев Д.А. Практика күнделігі " Қазақ университеті " 2017 - г. 44 - стр.

9

Елеуов Мадияр ШУ ӨҢІРІНІҢ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҰЗЫН ҚОРҒАНДЫ ҚАЛАЛАРЫ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2994 114 - стр.

10

Елеуов Мадияр «ШУ – ТАЛАС ӨҢІРЛЕРІНІҢ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҰЗЫН ҚОРҒАНДЫ ҚАЛАЛАРЫ» атты ЖИНАҚ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2993 60 - стр.

1

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Түймекент қаласында 2011 жылы жүргізілген зерттеулер 2011 - г. 8 - стр. 0

2

Елеуов Мадияр Қаратаудың ортағасырлық керуен жолдары 2011 - г. 5 - стр. 3

3

Елеуов Мадияр Шу-Талас өңірлері мен Қаратаудың ортағасырлық мұнараларының зерттелу тарихы 2011 - г. 6 - стр. 4

4

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Бестам қаласы 2011 - г. 6 - стр. 0

5

Елеуов Мадияр Шардара су қоймасы шайып бұзып жатқан ортағасырлық Үтіртөбе қаласы 2011 - г. 9 - стр. 0

6

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Үтіртөбе қаласында 2009-2011 жылдарда жүргізілген зерттеулер 2011 - г. 7 - стр. 0

7

Елеуов Мадияр Sphero-conical vessels of Aktobe medieval ancient settlement 2014 - г. 4 - стр. 0

8

Елеуов Мадияр Түркістан оазисіндегі археологиялық ескерткіштердің ашылу тарихы 2006 - г. 4 - стр. 0

9

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Ақтөбе қаласының XXI ғасырдың басындағы экологиялық ахуалы 2009 - г. 8 - стр. 0

10

Елеуов Мадияр Сырдарияның орта ағасы мен Қаратаудың ортағасырлық қалаларының 1960 жылға дейінгі ашылу тарихы 2010 - г. 6 - стр. 0

11

Елеуов Мадияр Республикалық "мәдени мұра" стратегиялық бағдарламасы бойынша 2009 жылы ортғасырлық Тамды қаласында жүргізілген зерттеулер 2010 - г. 3 - стр. 0

12

Елеуов Мадияр Сырдарияның орта ағысы мен Қаратаудың ортғасырлық қалалары мен елді мекендерінің 1960 жылдан кейінгі ашылу тарихы 2010 - г. 12 - стр. 0

13

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Түймекент қаласы 2010 - г. 9 - стр. 0

14

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Түймекент қаласында 2011 жылы жүргізілген зерттеулер 8 бет 2011 - г. 8 - стр. 0

15

Елеуов Мадияр Шу-Талас өңірлері мен Қаратаудың ортағасырлық қарауыл мұнаралар мен қарауыл төбелері 2011 - г. 7 - стр. 0

16

Елеуов Мадияр Шу-Талас өңірлері мен Қаратаудың солтүстік беткейіндегі ортағасырлық қалалардың қорғаныс жүйесінің 1938-1983 жылдардағы зерттелу тарихы 2013 - г. 12 - стр. 0

17

Елеуов Мадияр Ақымбек Е.Ш. 2015 - г. 8 - стр. 0

18

Елеуов Мадияр Ақымбек Е.Ш. 2016 - г. 8 - стр. 0

19

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Қысымшы қаласында 2015 жылы жүргізілген қазба жұмыстары 2016 - г. 7 - стр. 48

20

Елеуов Мадияр Ақтөбе қаласының шаруашылық аймағында 2015 жылы жүргізілген археологиялық қазба 216 - г. 6 - стр. 80

21

Елеуов Мадияр Тараз қаласында 2014 жылы жүргізілген қазба жұмыстары 2015 - г. 8 - стр. 77

22

Елеуов Мадияр Ежелгі Тараз қаласы мен оның қала аймағының қорғаныс жүйесінің зерттелу тарихы 2015 - г. 6 - стр. 45

23

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Меркі қаласы мен Мыңбұлақтың баламалануы 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Елеуов Мадияр Жетіасар мәдениетінің зерттелуінің кейбір түйінді мәселері 2016 - г. 7 - стр. 0

25

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Меркі қаласы 2017 - г. 6 - стр. 0

26

Елеуов Мадияр Ортағасырлық Меркі қаласы 2017 - г. 6 - стр. 0

27

Елеуов Мадияр Citadel of the Medieval ancient settlement of Aktobe (Balasagun) on the great silk Way 2016 - г. 6 - стр. 0

28

Елеуов Мадияр Medivel site Utirtobe 2017 - г. 3 - стр. 0

29

Елеуов Мадияр Ақымбек Е.Ш. Мұсылман архитектурасы стилінде салынған мұнара іргетасы (Ортағасырлық Ақтөбе қаласы) 2016 - г. 5 - стр. 0

30

Елеуов Мадияр Сегіз қырлы Қышқала медресесі 2020 - г. 7 - стр. 1

1

Елеуов Мадияр 2008-2011 ЖЫЛДАРЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АҚТӨБЕ, ҚЫЗЫЛҚАЛА, ТҮЙМЕКЕНТТЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ҚАЗБА ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ЖҰМЫСТАРЫ 2011 - г. 10 - стр.

2

Елеуов Мадияр Шавгар аймағы және орта ғасырдағы Қарашық қаласы 2012 - г. 6 - стр.

3

Елеуов Мадияр Шу өңірінің ортағасырлық қарауыл мұнаралары мен қарауыл төбелері 2012 - г. 10 - стр. алматы

4

Елеуов Мадияр Түркілердің қалалық мәдениеті 2012 - г. 7 - стр.

5

Елеуов Мадияр Тұран археологиялық экспедициясының Түймекент қаласында жүргізген археологиялық зерттеулері 2013 - г. 5 - стр. Алматы

6

Елеуов Мадияр Талас Өңірінің ортағасырлық қарауыл мұнаралары 2012 - г. 7 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

7

Елеуов Мадияр "Ә.М.Оразбаевтың Шу өңіріне жүргізген зерттеулері" 2013 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Author Documents

2

Citations

4 по 4
documents

h-index

1

2020

Bilig
95, с. 211-236

0

Цитирований
Sphero-conical vessels of Aktobe medieval ancient settlement

Yeleuov, M., Akymbek, Y.S., Chang, C.

2014

Life Science Journal
11, с. 384-387

4

Цитирований