Main / Oriental Studies / Department of Middle Eastern and South Asian Studies / Камбарбекова Галия Амзеевна

Камбарбекова Галия Амзеевна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии
kazalem@mail.ru
       Kambarbekova Galiya has been graduated at the Department of Oriental Studies of Al- Farabi Kazakh National University (Bachelor's degree). Then she has been graduated from Tehran University (MA and Ph.D. Doctor).

1

Камбарбекова Галия Амзеевна Парсы тіліндегі кітаптардың каталогы (Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы) =Каталог книг на персидском языке из редкого фонда НБ РК. Соствитель Камбарбекова Г.А., отв. редактор Муминов А.К. 12+1 п.л. Алматы. Полиграфиздат. 2011 г. Полиграфкомбинат 2011 - г. ISBN 9965-401-33-0 192 - стр.

2

Камбарбекова Галия Амзеевна Парсы тіліндегі кітаптардың каталогы, Ғылым ордасы Ғылыми кітапханасы. - Алматы: Ғылым ордасы, 2015. - 400 б. (каталог қазақ және орыс тілдерінде) «Ғылым ордасы» РМК баспаханасы 2015 - г. ISBN 978-601-7254-80-3 30 - стр.

3

Камбарбекова Галия Амзеевна Банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арналған Қазақша-парсыша және Парсыша-қазақша тілдескіш. Керемет-медиа 2015 - г. ISBN 978-601-7174-75-0 267 - стр.

4

Камбарбекова Галия Амзеевна Диуани хикмет (Хикмет жинағы) Ғылым баспасы 2015 - г. ISBN 978-601-7793-30-2 13 - стр.

1

Камбарбекова Галия Амзеевна Тарих-и альфи дереккөзіндегі Орталық Азия мен Дешті Қыпшақ билеушілері 2013 - г. 5 - стр. 0

2

Камбарбекова Галия Амзеевна Шоқан Уәлиханов еңбектеріндегі шығыс дереккөздері 2014 - г. 6 - стр. 0

3

Камбарбекова Галия Амзеевна «Иншай Тахир Вахид» - Қазақстан және Орталық Азия тарихын зерттеудегі дереккөз ретінде 2015 - г. 10 - стр. 0

4

Камбарбекова Галия Амзеевна Шығыс поэзиясын қазақ тіліне аудару ерекшеліктері 2014 - г. 4 - стр. 0

5

Камбарбекова Галия Амзеевна Хорасандағы тас ескерткіштегі қазақ тарихына қатысты мәліметтер 2015 - г. 7 - стр. 0

6

Камбарбекова Галия Амзеевна 2015 - г. 14 - стр. 0

7

Камбарбекова Галия Амзеевна Моңғолдар билігі кезіндегі парсы тіліндегі дереккөздердің ерекшеліктері 2016 - г. 6 - стр. 1

8

Камбарбекова Галия Амзеевна Моңғолдар дәуіріндегі парсы дереккөздерін зерттеу және аудару мәселесі (XIII-XIV) 2016 - г. 10 - стр. 2

9

Камбарбекова Галия Амзеевна Ш.Ш.Уәлиханов еңбектеріндегі шығыс дереккөздері 2015 - г. 7 - стр. 0

10

Камбарбекова Галия Амзеевна Мұстафа Шоқай шығармаларындағы шығыс елдерінің тарихы мен тағдыры 2016 - г. 13 - стр. 0

11

Камбарбекова Галия Амзеевна 2016 - г. 7 - стр. 9

12

Камбарбекова Галия Амзеевна Хулагулер тарихнамасын зерттеудің ерекшеліктері 2016 - г. 6 - стр. 0

13

Камбарбекова Галия Амзеевна ҚР Ұлттық және Ғылыми кітапханалары қорында сақталған Мунши Навал Кишор баспасынан жарық көрген парсы кітаптары 2017 - г. 6 - стр. 80

14

Камбарбекова Галия Амзеевна 2017 - г. 12 - стр. 1

1

Камбарбекова Галия Амзеевна «Маджма‘ ал-аулийа’» Ясауийа тариқатын зерттеудегі дереккөз ретінде 2015 - г. 7 - стр. Астана

2

Камбарбекова Галия Амзеевна Персоязычные источники по истории и культуре Казахстан и Центральной Азии: прошлое и настоящее 2015 - г. 10 - стр. Казань

3

Камбарбекова Галия Амзеевна Үндістанның ғылыми қорларындағы Қазақстан тарихына қатысты парсы дереккөздері. 2014 - г. 6 - стр. Алматы

4

Камбарбекова Галия Амзеевна Махмут Қашқаридың «Түрік сөздігіндегі» мақал-мәтелдер және олардың өзге де түрік тілдерінде сақталуы (қазақ және қашқаи мақал-мәтелдері мысалында) 2011 - г. 8 - стр. Алматы

5

Камбарбекова Галия Амзеевна Парсы дереккөздеріндегі Қожа Ахмет Йасауи мен Йасауийа тариқатына қатысты деректер 2016 - г. 12 - стр. Туркестан

6

Камбарбекова Галия Амзеевна Диуани хикмет шығармасын зерттеудегі тіл мен нұсқалар мәселесі 2016 - г. 5 - стр. Көкшетау

7

Камбарбекова Галия Амзеевна Шығыстанушы мамандарын дайындаудағы кадрмен және әдебиеттермен қамтамасыз ету мәселесі. 2017 - г. 3 - стр.

8

Камбарбекова Галия Амзеевна 2017 - г. 6 - стр. New Delhi

9

Камбарбекова Галия Амзеевна 2017 - г. 12 - стр. Гувахати
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0