Main / Oriental Studies / Department of Middle Eastern and South Asian Studies / Ахметбекова Акбота Карибаевна

Ахметбекова Акбота Карибаевна

Position Доцент
Department of Middle Eastern and South Asian Studies
Scopus author ID: 57203206178
Is hidden
       Born in Almaty in 1964. In 1981 after the finishing of the Kazakh secondary school No. 12 entered the Arab department of the philological faculty of the Kazakh State University named after S.M.Kirov, which she graduated from in 1986 on specialty "Philologist. The teacher of the Arabic and Kazakh language and literature". In 1986-1992 worked as an editor in the Arabic edition of "Mektep" publishing house. From 1992 to the present day she has been working as a teacher at Al-Farabi Kazakh National University. In 1996, she defended her PhD thesis on "The Creative Heritage of Kozha Akhmet Yasawi". She is raising two children.
File name Headline Description
Translation Practice
силлабус для ПД по дисциплине "Практика письменного перевода"

1

Ахметбекова Акбота Карибаевна Қазақ әдебиетіндегі сопылық поэзия Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-758-4 19 - стр.

2

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркологиялық жинақ LLL "Prosper Print" 2013 - г. ISBN 978-601-7340-42-1 41 - стр.

3

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркі халықтарының хикаялары ИП Сагаутдинова 2014 - г. ISBN 978-9965-12-360-3 26 - стр.

4

Ахметбекова Акбота Карибаевна Египет диалектісі " Қазақ университеті " 2018 - г. 5 - стр.

5

Ахметбекова Акбота Карибаевна Мәтін лингвистикасының негіздері " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4949-7 132 - стр.

1

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркі халықтарының аңыздық прозасының зерттелуі және саралануы 2011 - г. 6 - стр. 1

2

Ахметбекова Акбота Карибаевна Шәкәрім фәлсапасының сопылық поэзиядағы көрінісі 2011 - г. 11 - стр. 1

3

Ахметбекова Акбота Карибаевна "Зар заман" ақындар шығармаларындағы сопылық нышандар 2011 - г. 5 - стр. 1

4

Ахметбекова Акбота Карибаевна Сопылық терминдердің семантикалық сипаты 2012 - г. 7 - стр. 1

5

Ахметбекова Акбота Карибаевна Хикая жанры бейнелерінің генезисі 2012 - г. 4 - стр. 1

6

Ахметбекова Акбота Карибаевна Қазақ жеріндегі ислам діні таралуының ерекшеліктері 2012 - г. 7 - стр. 1

7

Ахметбекова Акбота Карибаевна "Зікір" жанры және оның ерекшеліктері 2012 - г. 6 - стр. 3

8

Ахметбекова Акбота Карибаевна Көркем әдебиеттің сөз концептілерін ашудағы рөлі 2013 - г. 3 - стр. 1

9

Ахметбекова Акбота Карибаевна Қазақ жыраулары және сопылық 2013 - г. 6 - стр. 1

10

Ахметбекова Акбота Карибаевна ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясындағы сопылық сарын көріністері 2013 - г. 10 - стр. 1

11

Ахметбекова Акбота Карибаевна Кеңес дәуіріне дейінгі қазақ қоғамындағы мұсылманшылық 2013 - г. 7 - стр. 1

12

Ахметбекова Акбота Карибаевна Ш.Құдайбердіұлының сопылық танымы 2014 - г. 6 - стр. 70

13

Ахметбекова Акбота Карибаевна Хафиз өлеңдерін аудару ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. 68

14

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2016 - г. 5 - стр. 77

15

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2016 - г. 4 - стр. 1

16

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2015 - г. 4 - стр. 1

17

Ахметбекова Акбота КарибаевнаАуесбаева П.Т., Рақыш Ж.С. 2016 - г. 4 - стр. 2

18

Ахметбекова Акбота Карибаевна Мұхаммед әл-Арийанның реализм бағытындағы тарихи романы 2017 - г. 8 - стр. 80

19

Ахметбекова Акбота КарибаевнаКоптилеуова Д.Т. Мұхаммед әл-Арийанның реализм бағытындағы тарихи романы 2017 - г. 6 - стр. 80

20

Ахметбекова Акбота КарибаевнаКоптилеуова Д.Т. The use of Yassawi thesaurus in Jyraus’s poetry 2016 - г. 6 - стр. 79

21

Ахметбекова Акбота Карибаевна Йусуф Идрис новеллалары: реализмнен символизмге 2017 - г. 6 - стр. 82

22

Ахметбекова Акбота Карибаевна Йусуф Идрис әңгімелерінде эксплицитті нарратор ерекшелігі 2017 - г. 5 - стр. 82

23

Ахметбекова Акбота КарибаевнаКоптилеуова Д.Т. ЙУСУФ ИДРИС НОВЕЛЛАЛАРЫ: РЕАЛИЗМНЕН СИМВОЛИЗМГЕ 2017 - г. 7 - стр. 81

24

Ахметбекова Акбота Карибаевна Араб саяси дискурсындағы метафораны аудару ерекшеліктері 2020 - г. 8 - стр. 1

25

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркі жанры "хикая" және оның кейіпкерлері 2018 - г. 9 - стр. 1

26

Ахметбекова Акбота Карибаевна Араб мәтіндерін қазақ тіліне аударудағы "алып тастау" тәсілін қолдану аспектілері 2021 - г. 15 - стр. 98

27

Ахметбекова Акбота Карибаевна Қазақ және түрік ұлттық киімдеріндегі әскери лингвомәдени компоненттер 2022 - г. 11 - стр. 103

1

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр. Өскемен

2

Ахметбекова Акбота Карибаевна Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр. Алматы

3

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр. Астана, ЕНУ

4

Ахметбекова Акбота Карибаевна Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр. Алматы

5

Ахметбекова Акбота Карибаевна Түркі сопылық мәтіндерінің жанрлық трансформациясы 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2012 - г. 5 - стр. Париж

7

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2013 - г. 3 - стр. Dubai

8

Ахметбекова Акбота Карибаевна Шығыс тілін оқытудағы инновациялық білім беру технологиялары 2013 - г. 3 - стр. КазНУ

9

Ахметбекова Акбота Карибаевна Жиекбаева А.Б., Коптилеуова Д.Т. 2013 - г. 6 - стр. Дубай

10

Ахметбекова Акбота Карибаевна Әл-Фараби және Шәкәрім: "ақыл" ұғымы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

11

Ахметбекова Акбота Карибаевна Қазақ дүниетанымы және ислам 2012 - г. 10 - стр. Университет Нур-Мубарак

12

Ахметбекова Акбота Карибаевна Ясауи хикметтеріндегі дәстүр мен жаңашылдық 2014 - г. 5 - стр. Республика Татарстан, Казань

13

Ахметбекова Акбота Карибаевна Ауесбаева П.Т. 2015 - г. 4 - стр. HACETTEPE UNIVERSITY

14

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2015 - г. 5 - стр. Афины

15

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2015 - г. 1 - стр. Анкара

16

Ахметбекова Акбота Карибаевна 2016 - г. 3 - стр. Erzurum

17

Ахметбекова Акбота Карибаевна Ауесбаева П.Т. 2016 - г. 3 - стр. Erzurum

18

Ахметбекова Акбота Карибаевна Intellectual origins of Arab feminism 2016 - г. 4 - стр. London

19

Ахметбекова Акбота Карибаевна Ауесбаева П.Т., Рақыш Ж.С. 2016 - г. 4 - стр. Istanbul

20

Ахметбекова Акбота Карибаевна Араб феминизмінің интеллектуалды бастау көздері 2016 - г. 4 - стр. Лондон

21

Ахметбекова Акбота Карибаевна Коптилеуова Д.Т. Араб тілі және тарихшылар 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

22

Ахметбекова Акбота Карибаевна Коптилеуова Д.Т. АРАБ ТІЛІНДЕ ТІЛДІК ШЕБЕРЛІКТЕРДІ ҮЙРЕТУ БАҒЫТТАРЫ 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

2

Citations

30 по 30
documents

h-index

2

International motifs and plots in the Kazakh epics in china (On the materials of the Kazakh epics in China)

Abikhanova, G., Ahmetbekova, A., Bayat, E., Donbaeva, A., Burkitbay, G.

2018

Opcion
34, с. 20-43

22

Цитирований
Turkic "Hikaya" genre and its characters

Akhmetbekova, A., Auyesbayeva, P., Ibrayev, S.

2018

Opcion
34, с. 87-106

8

Цитирований