Main / Chemistry and Chemical Technology / Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements / Галеева Алина Кулбаевна

Галеева Алина Кулбаевна

Position Доцент
Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements
Scopus author ID: 56436524000
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 1999
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 21/08/2020
File name Headline Description
Physical-Chemical Methods on Analysis of Substances
Electroplating technologies

1

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 01. Электрохимиялық технологиялар туралы жалпы ақпарат - 2020 - г. 1 - стр.

2

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 02. Электродтардың потенциалы. Гальваникалық элементтер. ЭҚК - 2020 - г. 1 - стр.

3

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 03. Электрмен қаптау технологиялары. Электркристаллизация - 2020 - г. 1 - стр.

4

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 04. Өнеркәсіптегі анодтық процестер. Жылтырату және электрохимиялық өлшемдер - 2020 - г. 1 - стр.

5

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 05. Әр түрлі бейорганикалық заттар мен жабдықтар өндірісі - 2020 - г. 1 - стр.

6

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 06. Электрохимиялық өндірістің экологиялық мәселелері - 2020 - г. 1 - стр.

7

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 07. Электролизерлер - 2020 - г. 1 - стр.

8

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 08. Талдаудың электрохимиялық әдістері. Потенциометрия - 2020 - г. 1 - стр.

9

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 09. Талдаудың вольтамметриялық әдістері - 2020 - г. 1 - стр.

10

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 10. Алғашқы химиялық ток көздері - 2020 - г. 1 - стр.

11

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 11. Литий батареялары - 2020 - г. 1 - стр.

12

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 12. Қорғасын қышқылының батареялары - 2020 - г. 1 - стр.

13

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 13. Қазіргі заманғы дәстүрлі емес энергияны сақтау - 2020 - г. 1 - стр.

14

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 01. Энергияны электрохимиялық конверсиялау негіздері - 2018 - г. 1 - стр.

15

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 02. Химиялық ток көздерінің түрлері - 2018 - г. 1 - стр.

16

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 03. Батареялардың негізгі сипаттамалары - 2018 - г. 1 - стр.

17

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 04. Тұзды және сілтілі батареялар - 2018 - г. 1 - стр.

18

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 05. Заманауи алғашқы химиялық қуат көздері - 2018 - г. 1 - стр.

19

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 06. Қорғасын қышқылды батареялар. - 2018 - г. 1 - стр.

20

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 07. Никельді металл гидридті батареялар - 2018 - г. 1 - стр.

21

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 08. Литий ток көздері - 2018 - г. 1 - стр.

22

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 09. Ағынды аккумуляторлар - 2018 - г. 1 - стр.

23

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 10. Жанармай жасушалары - 2018 - г. 1 - стр.

24

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 01. Электрохимиялық технологиялар туралы жалпы ақпарат - 2019 - г. 1 - стр.

25

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 02. Ғылыми-техникалық құжаттама туралы - 2019 - г. 1 - стр.

26

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 03. Электродтардың потенциалы. Гальваникалық элементтер. ЭҚК - 2019 - г. 1 - стр.

27

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 04. Электрмен қаптау технологиялары. Электркристаллизация - 2019 - г. 1 - стр.

28

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 05. Гальванопластика - 2019 - г. 1 - стр.

29

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 06. Электрлік қаптау өндірісін бақылау - 2019 - г. 1 - стр.

30

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 07. Балқымалардан металдар алу - 2019 - г. 1 - стр.

31

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 08. Ұнтақтардың электрохимиялық өндірісі - 2019 - г. 1 - стр.

32

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 09. Әр түрлі бейорганикалық заттар мен жабдықтар өндірісі - 2019 - г. 1 - стр.

33

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 10. Электрохимиялық өңдеу - 2019 - г. 1 - стр.

34

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 11. Электролизерлер - 2019 - г. 1 - стр.

35

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 12. Электрохимиялық өндірістің экологиялық мәселелері - 2019 - г. 1 - стр.

36

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 13. Металдардың коррозиясы - 2019 - г. 1 - стр.

37

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 14. Наноматериалдардың электрохимиялық өндірісі - 2019 - г. 1 - стр.

1

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2014 - г. 7 - стр. 0

2

Галеева Алина КулбаевнаНаурызбаев М.К., Кенесов Б.Н. Рецензирование научных статей – важнейшее звено в развитии науки 2015 - г. 4 - стр. 0

3

Галеева Алина Кулбаевна 2014 - г. 11 - стр. 16

4

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2016 - г. 9 - стр. 0

5

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2017 - г. 5 - стр. 0

6

Галеева Алина КулбаевнаКамысбаев Д.Х., Курбатов А.П. 2018 - г. 9 - стр. 54

7

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П., Камысбаев Д.Х. Chemical Oxidation of LiFePO4 in Aqueous Medium as a Method for Studying Kinetics of Delithiation 2018 - г. 9 - стр. 3

8

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2014 - г. 10 - стр. 0

9

Галеева Алина КулбаевнаСоколов А.Ю., Курбатов А.П. 2017 - г. 2 - стр. 0

10

Галеева Алина КулбаевнаКан Т.В., Жигаленок Я.С., Кохметова С.Т., Курбатов А.П., Мальчик Ф.И. 2021 - г. 8 - стр. 28

11

Галеева Алина КулбаевнаКамысбаев Д.Х., Курбатов А.П., Мальчик Ф.И. 2017 - г. 6 - стр. 7

1

Галеева Алина Кулбаевна 2011 - г. 1 - стр. г. Волгоград

2

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П., Соколов А.Ю. 2014 - г. 2 - стр. Beijing

3

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Суздаль

4

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

5

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

6

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. С-Петербург

7

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Суздаль

8

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

9

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

10

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

11

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

12

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. Органикалық аккумуляторлық электролиттерге арналған түрлі дегидрататорларды салыстыру 2019 - г. 4 - стр.

13

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2019 - г. 8 - стр.

14

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2019 - г. 8 - стр.
Author Documents

19

Citations

106 по 94
documents

h-index

5

On electrochemistry of metal-organic framework Zn<inf>2</inf>(EDTA)(H<inf>2</inf>O)

Starodubtseva, A.A., Zhigalenok, Y.S., Maldybaev, K.M., Galeyeva, A.K., Trussov, I.A., Kurbatov, A.P.

2023

RSC Advances
13, с. 4880-4889

0

Цитирований
Enhancing Electrochemical Performance of Stretchable/Flexible Li-Ion Microbatteries by Tuning Microstructured Electrode Dimensions

Albertengo, A., Nasreldin, M., Ramuz, M., Ochoa, D., Delattre, R., Lepikhin, M., Galeyeva, A., Malchik, F., Djenizian, T.

2022

Advanced Materials Interfaces
9, с.

1

Цитирований
Application of a conversion electrode based on decomposition derivatives of Ag<inf>4</inf>[Fe(CN)<inf>6</inf>] for aqueous electrolyte batteries

Malchik, F., Maldybayev, K., Kan, T., Kokhmetova, S., Kurbatov, A., Galeyeva, A., Tubul, N., Shpigel, N., Djenizian, T.

2022

RSC Advances
12, с. 9862-9867

0

Цитирований
Simulation of Intercalation Processes in Poorly Conductive Materials

Zhigalenok, Y., Kokhmetova, S., Malchik, F., Starodubtseva, A., Galeyeva, A., Kurbatov, A.

2022

ECS Journal of Solid State Science and Technology
11, с.

0

Цитирований
2021

Materials Today Communications
28, с.

4

Цитирований
Na-Ion Batteries

Mirzaeian, M., Abbas, Q., Hunt, M.R.C., Galeyeva, A., Raza, R.

2021

Encyclopedia of Smart Materials
0, с. 135-147

2

Цитирований
Synthesis, structure and electrochemical performance of Eldfellite, NaFe(SO<inf>4</inf>)<inf>2</inf>, doped with SeO<inf>4</inf>, HPO<inf>4</inf> and PO<inf>3</inf>F

Trussov, I.A., Kokhmetova, S.T., Driscoll, L.L., Smith, R., Berry, F.J., Marco, J.F., Galeyeva, A.K., Kurbatov, A.P., Slater, P.R.

2020

Journal of Solid State Chemistry
289, с.

4

Цитирований
2019

Frontiers in Chemistry
7, с.

12

Цитирований
Active Layer Thickness Effect on the Behavior of Electrodes Based on Lithium Iron Phosphate

Tusseeva, E.K., Kulova, T.L., Skundin, A.M., Galeeva, A.K., Kurbatov, A.P.

2019

Russian Journal of Electrochemistry
55, с. 200-205

0

Цитирований
Temperature Effects on the Behavior of Lithium Iron Phosphate Electrodes

Tusseeva, E.K., Kulova, T.L., Skundin, A.M., Galeeva, A.K., Kurbatov, A.P.

2019

Russian Journal of Electrochemistry
55, с. 194-199

7

Цитирований
Sputtered Porous Li-Fe-P-O Film Cathodes Prepared by Radio Frequency Sputtering for Li-ion Microbatteries

Sugiawati, V.A., Vacandio, F., Perrin-Pellegrino, C., Galeyeva, A., Kurbatov, A.P., Djenizian, T.

2019

Scientific Reports
9, с.

19

Цитирований
2019

Frontiers in Physics
7, с.

17

Цитирований
Chemical Oxidation of LiFePO<inf>4</inf> in Aqueous Medium as a Method for Studying Kinetics of Delithiation

Kurbatov, A.P., Malchik, F.I., Galeyeva, A.K., Davydchenko, D.S., Rakhimova, A.K., Lepikhin, M.S., Kamysbayev, D.K.

2018

Russian Journal of Electrochemistry
54, с. 225-233

1

Цитирований
Processes at nanoelectrodes: General discussion

Alzahrani, H., Antoine, C., Aoki, K., Baker, L., Balme, S., Bentley, C., Bhattacharya, G., Bohn, P.W., Cai, Q., Cao, C., Commandeur, D., Crooks, R.M., Edwards, M., Ewing, A., Fu, K., Galeyeva, A., Gao, R., Hersbach, T., Hillman, R., Hu, Y.X., Jiang, L., Kanoufi, F., Kranz, C., Liu, S., Löffler, T., Long, Y., Macpherson, J., McKelvey, K., Minteer, S., Mirkin, M., Mount, A., Nichols, R., Nogala, W., Öhl, D., Qiu, K., Ren, H., Rudd, J., Schuhmann, W., Siwy, Z., Tian, Z., Unwin, P., Wang, Y., Wilde, P., Wu, Y., Yang, Z., Ying, Y.

2018

Faraday Discussions
210, с. 235-265

1

Цитирований
Energy conversion at nanointerfaces: General discussion

Alzahrani, H., Bentley, C., Bohn, P.W., Chikere, C., Commandeur, D., Crooks, R.M., Ehi-Eromosele, C., Ewing, A., Galeyeva, A., Hersbach, T., Hillman, R., Kanoufi, F., Koper, M., Kranz, C., Löffler, T., Long, Y., Macpherson, J., McKelvey, K., Minteer, S., Mirkin, M., Nichols, R., Nogala, W., Öhl, D., Pelta, J., Ren, H., Rudd, J., Schuhmann, W., Tian, Z., Unwin, P., Vezzoli, A., Willets, K., Wu, Y., Yang, Z., Zhan, D., Zhao, C.

2018

Faraday Discussions
210, с. 333-351

0

Цитирований
Electrodeposition of polymer electrolyte in nanostructured electrodes for enhanced electrochemical performance of thin-film Li-ion microbatteries

Salian, G.D., Lebouin, C., Demoulin, A., Lepihin, M.S., Maria, S., Galeyeva, A.K., Kurbatov, A.P., Djenizian, T.

2017

Journal of Power Sources
340, с. 242-246

36

Цитирований
Methods for determination of the degree of iron oxidation in LiFePO<inf>4</inf>

Malchik, F., Kurbatov, A., Galeyeva, A., Kamysbaev, D., Marincas, A.H.

2017

Applied Sciences (Switzerland)
7, с.

2

Цитирований
Method of production of microcapsules

Nikolayeva, Y., Kokhmetova, S., Kurbatov, A., Galeyeva, A., Kholkin, O.

2015

High-Performance Polymers for Engineering-Based Composites
0, с. 153-160

0

Цитирований
Effect of current density on electrodeposition of nickel-organic microcapsules composite coatings

Kholkin, O.S., Kurbatov, A.P., Beall, G.W., Djenizian, T., Galeyeva, A.K., Lepikhin, M.S., Kokhmetova, S.T.

2014

Eurasian Chemico-Technological Journal
16, с. 277-286

1

Цитирований