Main / Biology and Biotechnology / Biodiversity and bioresources / Тыныбеков Бекзат Макулбаевич

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра биоразнообразия и биоресурсов
Scopus author ID: 55920493500
8(727) 377-33-34 вн:1204
File name Headline Description
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Botany
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Botany
Medicinal plants of Kazakhstan
Medicinal plants of Kazakhstan
Medicinal plants of Kazakhstan
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Botany
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Botany
Botany
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Biodiversity of plants and animals
Bioresources of Kazakhstan
Medicinal plants of Kazakhstan
Bioresources of Kazakhstan
Biology of Coastal and Aquatic Plants
Botany
Botany
Weed Plants
Weed Plants
Weed Plants
Coastal-water and Aquatic Vegetation
Botany
Weed Plants
Special Workshop

1

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Дәрілік өсімдіктер " Қазақ университеті " 2009 - г. 157 - стр.

2

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Ботаникадан оқу-далалық практикасына арналған оқу құралы " Қазақ университеті " 2013 - г. 90 - стр.

3

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 7 сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдеріне арналған оқу құралы NCOC 2013 - г. 79 - стр.

4

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 7 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2013 - г. 75 - стр.

5

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 7 сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдеріне арналған оқу құралы. NCOC 2013 - г. 75 - стр.

6

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған оқу құралы. NCOC 2014 - г. 104 - стр.

7

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушыларына арналған оқу құралы. NCOC 2014 - г. 108 - стр.

8

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2014 - г. 76 - стр.

9

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Бөлме өсімдіктері " Қазақ университеті " 2014 - г. 157 - стр.

10

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Чилдибаева А.Ж. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиялық зертханалық практикумы. " Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 9965-29-671-5 188 - стр.

11

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдеріне арналған әдістемелік құралы NCOC 2015 - г. 130 - стр.

12

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 9 - сынып оқушыларына арналған оқу құралы NCOC 2015 - г. 112 - стр.

13

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептің 9 - сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері. NCOC 2015 - г. 84 - стр.

14

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Методическое руководства по проведению учебной практики по ботанике " Қазақ университеті " 2015 - г. 78 - стр.

15

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Аметов А.., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

16

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Нурмаханова А.С. Бөлме өсімдіктерін күтіп – баптаудың ерекшеліктері. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1477-8 157 - стр.

17

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Іле өзенінің жағалауының топырақ және өсімдік жамылғысының қалыптасу жағдайы Вестник КазНУ. Серия экология, 2015 - г. 5 - стр.

18

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Жалпы білім беретін мектептің 7 сынып оқушыларына арналған оқу құралы Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 7- сынып оқушылары 2013 - г. 206 - стр.

19

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б., Кирбаева Д.К. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» ( Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

20

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған әдістемелік құралы Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

21

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

22

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Мухитдинов Н.., Есжанов Б.. Қазақстан Биоресурсы. Оқу құралы. " Қазақ университеті " 2016 - г. 81 - стр.

23

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Аметов А.., Чилдибаева А.Ж. Ботаникадан оқу-далалық практикасына арналған оқу құралы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-807-5 90 - стр.

24

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. ЭКОЛОГИЯ ФАКУЛЬТАТИВТІК КУРС 9-сынып оқушыларына арналған NCOC 2015 - г. ISBN 9786010415263 7 - стр.

25

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. ЭКОЛОГИЯ ФАКУЛЬТАТИВТІ КУРС ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТІҢ 9 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ОҚЫТАТЫН МҰҒАЛІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ NCOC 2015 - г. ISBN 978601040415260 8 - стр.

26

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. ЭКОЛОГИЯ ФАКУЛЬТАТИВТІК КУРС Жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2016 - г. ISBN 9786010415287 5 - стр.

27

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т., Нурмаханова А.С. Гидроботаника " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3567-4 226 - стр.

28

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Аметов А.., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Бегенов А.., Шарахметов С.Е., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Зоология пәнінен оқу-дала практикасын жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3898-9 9 - стр.

29

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Аметов А.., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Бегенов А.., Шарахметов С.Е., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Методическое руководство по проведению учебно-полевой практики по дисциплине «Зоология» " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3912-2 145 - стр.

30

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Су және су жағалаулық өсімдіктер. " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-01-4951-1 120 - стр.

31

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич THE METHODICAL GUIDE FOR CONDUCTING FIELD TRAINING IN THE DISCIPLINE ZOOLOGY. " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4952-1 120 - стр.

32

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т., Нурмаханова А.С. «СУ ЖӘНЕ СУ ЖАҒАЛАУЛЫҚ ӨСІМДІКТЕР» " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4954 122 - стр.

33

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Аметов А.., Чилдибаева А.Ж., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Methodological guidance on conducting an educational practice in Botany " Қазақ университеті " 2022 - г. ISBN 978-601-04-4954 122 - стр.

1

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Тыныбеков Б.М.Фитохимическое исследование Taraxacum officinale Wigg. и Cichorium intybus L. выращенного в условиях Алматинской области Хабаршы, биология сериясы, Алматы № 4 (50) 2011 27-31б. 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Фитохимическое исследование Patrinia intermedia (Horn.) Roen. еt Schult.и Valeriana turkestanica Sumn.выращенного в условиях Алматинской области Хабаршы, биология сериясы, Алматы № 1 (53) 2012 6-10 б. 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич «Бөлме өсімдіктері» 2014 - г. 2 - стр. 1

4

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичБегенов А.., Сатыбалдиева Г.К., Баймурзаев Н.Б. «Дәрілік өсімдіктердің емдік қасиетін пайдаланудың тиімділігі» 2014 - г. 3 - стр. 1

5

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 1 - стр. 1

6

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМухитдинов Н.., Аметов А.., Ахметова А.Б., Абидкулова К.Т., Ыдырыс Ә.. The States of Coenpopulations of Endemic, Relict and Rare Species of Plant Limonium michelsonii and Their Protection 2013 - г. 7 - стр. 7

7

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 2 - стр. 74

8

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 1 - стр. 185

9

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 5 - стр. 30

10

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 2 - стр. 0

11

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАметов А.. Современное состояние сообществ популяции Rosa iliensis Chrshan. в условиях среднего течения реки Иле. 2015 - г. 7 - стр. 2

12

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 3 - стр. 8

13

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Ботаникадан оқу-дала практикасын өткізудің кейбір өзекті мәселелері 2014 - г. 3 - стр. 1

14

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич 2014 - г. 1 - стр. 0

15

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Экологическая деятельность школьников. 2014 - г. 3 - стр. 0

16

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичЕсжанов Б.. Экология 2014 - г. 2 - стр. 0

17

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичБаймурзаев Н.Б., Шарахметов С.Е., Нурмаханова А.С. 2015 - г. 4 - стр. 1

18

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичКирбаева Д.К., Аблайханова Н.Т., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. «Экология» факультативтік курсын білім беру жүйесіне ендірудің жаңа көзқарастары 2015 - г. 3 - стр. 1

19

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Environmental conditions for distribution of dominants of freshwater mollusks in the Chu river basin 2013 - г. 6 - стр. 2

20

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Сырьевые ресурсы Polygonum amphybium L. в трех его популяциях в Алматинской области 2013 - г. 7 - стр. 39

21

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичШимшиков Б.Е., Инелова З.А., Баймурзаев Н.Б., Мұқанова Г.А., Нурмаханова А.С. Іле өзенінің жағалауының топырақ және өсімдік жамылғысының қалыптасу жағдайы 2015 - г. 5 - стр. 45

22

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичВоронова Н.., Шимшиков Б.Е., Мұқанова Г.А., Нурмаханова А.С. КЕРБҰЛAҚ ШAТҚAЛЫНЫҢ ҚAЗІРГІ ЗAМAНҒЫ ТОПЫРAҚ ЖӘНЕ ӨСІМДІК ЖAМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚAЛЫПТAСУ ЗAҢДЫЛЫҚТAРЫ 2016 - г. 7 - стр. 46

23

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМухитдинов Н.., Ахметова А.Б., Инелова З.А., Ыдырыс Ә.., Курманбаева М.С. The effect of cryopreservation on seed ermination of the ndangered, rare, endemic and medicinal plant Ferula iliensis Krasn. ex Korov 2016 - г. 1 - стр. 231

24

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичЕсжанов Б.., Шарахметов С.Е., Баймурзаев Н.Б. Сарыарқа өлкесінің кейбір тауларындағы сүтқоректілердің алуантүрлілігі және олардың орналасу ерекшеліктері 2016 - г. 9 - стр. 49

25

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАлыбаева Р.А., Асрандина С.Ш., Нармуратова М.Х., Нурмаханова А.С., Атабаева С.Д. 2016 - г. 10 - стр. 68

26

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т., Ыдырыс Ә.., Ахметова А.Б. Assessment species communities of population rare, endemic and medical plant Ferula iliensis Krasn. ex Korov on the left bank of the Ili river Almaty region 2016 - г. 10 - стр. 68

27

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМұқанова Г.А. Оқу-дала тәжірибесі экология мамандығы студенттерінің танымдылық белсенділігін арттырудың шарты ретінде. 2017 - г. 2 - стр. 17

28

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Geochemical charactistics of Solid atmospheric Precipitations in the Territory of Povladar in the Republic of Kasakhstann according to the study of snow cover pollution 2017 - г. 11 - стр. 8

29

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичЛитвиненко Ю.А., Ахтаева Н.З. Pharmacognosy signs of aerials parts medicinal plant Echinops albicaulis Kar. et kir 2017 - г. 2 - стр. 0

30

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичКуатбаев А.Т., Ахтаева Н.З. 2017 - г. 3 - стр. 69

31

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАхтаева Н.З. 2017 - г. 17 - стр. 3

32

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Оценка воздействия на окружающую среду на примере современного инновационного завода 2017 - г. 8 - стр. 44

33

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичОразбаев А.Е., Мұқанова Г.А. Жасыл шатырлар – мегаполистің экологиялық мәселесін шешудің инновациялық шешімі ретінде 2017 - г. 7 - стр. 48

34

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМұқанова Г.А., Воронова Н.. Современные эффективные технологии энергосбережения 2017 - г. 12 - стр. 48

35

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичЕсимсиитова З.Б., Жаркова И.М., Манкибаева С.А., Сапаров К.А., Абдуллаева Б.А. The impact of the specialized products on the resistance of animals to the X-ray irradiation 2017 - г. 4 - стр. 0

36

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМанкибаева С.А., Сапаров К.А., Абдуллаева Б.А., Есимсиитова З.Б., Жаркова И.М. The impact of the specialized products on the resistance of animals to the X-ray irradiation 2017 - г. 4 - стр. 0

37

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Pharmacognosy signsof aerial parts medicinal plant echinops albicaulis kar.Et kir(Article) 2017 - г. 3 - стр. 10

38

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичЕсимсиитова З.Б., Абдуллаева Б.А., Сапаров К.А., Жаркова И.М., Манкибаева С.А. Specific products influential aspects of the animals resistance to irradiation. 2018 - г. 4 - стр. 22

39

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Тұзды жағдайлардың (NaCl) соя өсімдігінің (Glycine max) параметрлеріне және салыстырмалы су мөлшерімен жапырақтарының фотосинтез пигменттерінің мөлшеріне әсері 2018 - г. 15 - стр. 4

40

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичКурманбаева М.С., Ыдырыс Ә.., Нестерова С.Г., Инелова З.А., Мухитдинов Н.. The characteristics and morphometric features of plant communities in the Toraigyr mountains of Kazakhstan with an occurrence of Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz 2017 - г. 11 - стр. 6

41

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАлыбаева Р.А., Атабаева С.Д., Турашева С.К., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С., Ерназарова Г.И., Аблайханова Н.Т. Atabayeva S.D., Nurmakhanova A., Yernazarova G.E., Asrandina S.Sh, Aybayeva R.A., Turasheva S.K., Ablaikhanova N.T., Tynybekov B., Fei L. Effect of cadmium on mineral composition of rice grain. Research on Crops. SCOPUS. SJR 0.151. 2018. Vol.19.N4. 2018 - г. 5 - стр. 19

42

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАметов А.., Чилдибаева А.Ж. Іле өзенінің жайылмасындағы ареалы шектеулі эндемдік Rosa iliensis Chrshan. кездесетін кейбір өсімдіктер қауымдастықтарының сипаттамасы 2019 - г. 15 - стр. 78

43

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичБаймурзаев Н.Б., Есжанов Б.., Ыдырыс Ә.., Шарахметов С.Е., Маутенбаев А.А. Features of the Common Myna in Green Areas of Almaty 2019 - г. 15 - стр. 18

44

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАбдрешов С.Н., Манкибаева С.А., Сапаров К.А., Есимсиитова З.Б. 2019 - г. 3 - стр. 2

45

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМамурова А.Т., Нурмаханова А.С. VERBASCUM BLATTARIA L. перспективті дәрілік өсімдігінің таксономиясы, қауымдастық құрамы, экологиясы және таралуына талдау жасау. 2020 - г. 6 - стр. 1

46

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Оценка радиоэкологической обстановки поселка Калачи Акмолинской области 2019 - г. 10 - стр. 3

47

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Радиоэкологическая обстановка территории поселка Калачи расположенного в близи бывших урановых рудников Акмолинской области. 2019 - г. 3 - стр. 1

48

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Оценка экологическои обстановки промышленных территории Карагандинскои и Акмолинскои областеи 2020 - г. 11 - стр. 1

49

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич № 2020/0045.2 Патент «Ұйқы ауруына» сезімталдылықты анықтау тәсілі 2020 - г. 1 - стр. 1

50

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичЕсжанов Б.., Маутенбаев А.А., Баймурзаев Н.Б., Ыдырыс Ә.., Шарахметов С.Е. 2020 - г. 4 - стр. 169

51

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАтабаева С.Д., Мамурова А.Т., Нурмаханова А.С., Сейлхан А.С., Чилдибаева А.Ж. Қапшағай-Баканас тас жолының щң жағалауындағы Salvia aethiopis L. ценопопуляциясының құрылымдық ерекшелігі мен өсімдік қауымдастарынығ флоралық құрамы Вестник КазНУ. Се-рия биологическая Том 89 № 4 (2021): DOI: htt 2021 - г. 11 - стр. 89

52

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичМұқанова Г.А., Аметов А.., Ахметова А.Б., Курбатова Н.В., Чилдибаева А.Ж. Structural characteristics of Rosa Iliensis Chrshan. under conditions of the floodplaines of the rivers Ili and Sharyn. 2022 - г. 8 - стр. 23

53

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Paclitaxel: Application in Modern Oncology and Nanomedicine- Based Cancer Therapy 2021 - г. 24 - стр. 0

54

Тыныбеков Бекзат МакулбаевичАлыбаева Р.А., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Нурмаханова А.С., Усенбеков Б.Н., Амирова А.К., Атабаева С.Д. Atabayeva S. D. , Rakhymgozhina A.B., Nurmahanova A.S., Kenzhebayeva S.S., Usenbekov B. N.,. Alybayeva R.A, Asrandina S.Sh., Tynybekov B.M., Amirova А. Rice Plants (Oryza sativa L.) under Cd Stress in Fe Deficiency Conditions //BioMed Research International.Volume 2022, Article ID 7425085, 23 pages. https://doi.org/10 2022 - г. 23 - стр. 2022

55

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич An Update on Its Chemical Composition, Pharmacological and Toxicological Profiles 2022 - г. 23 - стр. 5

56

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Sesquiterpenoid lactones as potential anti-cancer agents: an update on molecular mechanisms and recent studies. 2022 - г. 18 - стр. 1

57

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Sesquiterpenoid lactones as potential anti-cancer agents: an update on molecular mechanisms and recent studies 2022 - г. 18 - стр. 1

1

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич «Экология» факультативтік курсты енгізу тәжирибесінен 2013 - г. 424 - стр. г.Павлодар

2

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич «Экология және балалар» жобасын енгізу тәжірибесі 2013 - г. 2 - стр. Алматы

3

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Thermodynamics of Cobalt Exchange in Soil Using Kinetic Approach 2013 - г. 6 - стр.

4

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Запасы сырья лекарственного растения Polygonum amphibium L. произрастающего в окрестностях города Алматы 2013 - г. 2 - стр. Москва

5

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Phutochemical Investigation of the Roots of Rumex Confertus W. Grown in the Culture 2013 - г. 3 - стр.

6

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Нурмаханова А.С. Histochemical studying of ovaries in sheep of different breeds after hormonal treatment in estrous season 2016 - г. 1 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

7

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Нуртазин С.Т., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б. Histological researching of ovaries in sheep of different breeds in estrous season 2016 2016 - г. 1 - стр. Riga

8

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Шарахметов С.Е., Баймурзаев Н.Б. Балқаш-Іле суалабындағы жыланбас-балық (channa argus) популяциясының морфологиялық сипаттамалары 2016 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Тыныбеков Бекзат Макулбаевич Есжанов Б.., Шарахметов С.Е., Баймурзаев Н.Б. Дархан Е.Е. Балхаш-Іле су алабындағы жыланбас-балық (Channa argus) популяциясының морфологиялық сипаттамалары 2016 - г. 7 - стр. КазНУ им Аль - фараби
Author Documents

16

Citations

90 по 77
documents

h-index

6

Structural Characteristics of Rosa Iliensis Chrshan. under Conditions of the Floodplains of the Rivers Ili and Sharyn

Childibayeva, A., Ametov, A., Kurbatova, N.V., Akhmetova, A., Tynybekov, B.M., Mukanova, G.A.

2022

Journal of Ecological Engineering
23, с. 296-304

0

Цитирований
Rice Plants (Oryza sativa L.) under Cd Stress in Fe Deficiency Conditions

Atabayeva, S.D., Rakhymgozhina, A.B., Nurmahanova, A.S., Kenzhebayeva, S.S., Usenbekov, B.N., Alybayeva, R.A., Asrandina, S.S., Tynybekov, B.M., Amirova, A.K.

2022

BioMed Research International
2022, с.

0

Цитирований
Artemisia spp.: An Update on Its Chemical Composition, Pharmacological and Toxicological Profiles

Sharifi-Rad, J., Herrera-Bravo, J., Semwal, P., Painuli, S., Badoni, H., Ezzat, S.M., Farid, M.M., Merghany, R.M., Aborehab, N.M., Salem, M.A., Sen, S., Acharya, K., Lapava, N., Martorell, M., Tynybekov, B., Calina, D., Cho, W.C.

2022

Oxidative Medicine and Cellular Longevity
2022, с.

2

Цитирований
Sesquiterpenoid lactones as potential anti-cancer agents: an update on molecular mechanisms and recent studies

Dhyani, P., Sati, P., Sharma, E., Attri, D.C., Bahukhandi, A., Tynybekov, B., Szopa, A., Sharifi-Rad, J., Calina, D., Suleria, H.A.R., Cho, W.C.

2022

Cancer Cell International
22, с.

0

Цитирований
Paclitaxel: Application in Modern Oncology and Nanomedicine-Based Cancer Therapy

Sharifi-Rad, J., Quispe, C., Patra, J.K., Singh, Y.D., Panda, M.K., Das, G., Adetunji, C.O., Michael, O.S., Sytar, O., Polito, L., Živković, J., Cruz-Martins, N., Klimek-Szczykutowicz, M., Ekiert, H., Choudhary, M.I., Ayatollahi, S.A., Tynybekov, B., Kobarfard, F., Muntean, A.C., Grozea, I., Daştan, S.D., Butnariu, M., Szopa, A., Calina, D.

2021

Oxidative Medicine and Cellular Longevity
2021, с.

37

Цитирований
Technology of landscaping in arid zones by using biohumus from sheep wool

Ydyrys, A., Yeszhanov, B., Baymurzaev, N., Sharakhmetov, S., Mautenbaev, A., Tynybekov, B., Baidaulet, T.

2020

E3S Web of Conferences
169, с.

9

Цитирований
Morphological characteristics of adaptation of the lungs in the ground spinal

Saparov, K.A., Yessimsiitova, Z.B., Abdullayeva, B.A., Mankibaeva, S.A., Tynybekov, B.M., Atanbayeva, G.K., Abdreshov, S.N.

2019

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
9, с. 101-103

1

Цитирований
Effect of cadmium on mineral composition of rice grain

Atabayeva, S., Nurmahanova, A., Yernazarova, G., Asrandina, S., Alybayeva, R., Ablaikhanova, N., Turasheva, S., Tynybekov, B., Fei, L.U.I.

2018

Research on Crops
19, с. 569-575

1

Цитирований
Pharmacognosy signsof aerial parts medicinal plant echinops albicaulis kar.Et kir

Kiyekbayeva, L., Akhtaeva, N., Datkhayev, U., Omarkhan, A., Litvinenko, Y., Tynybekov, B., Berkenov, A.

2017

Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research
10, с. 346-348

2

Цитирований
Specific products influential aspects of the animals resistance to irradiation

Saparov, K.A., Yessimsiitova, Z., Abdullayeva, B.A., Zharkova, I.M., Mankibaeva, S.A., Tynybekov, B.I.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 6108-6111

0

Цитирований
Assessment of the current status of populations of Kazakh rare plants (Berberis iliensis M. Pop.)

Almahan, B., Nashtay, M., Aabibulla, A., Saltanat, N., Ashat, K., Bekzat, T., Karime, A., Alibek, Y.

2014

World Applied Sciences Journal
30, с. 105-109

7

Цитирований
Introduction of sorts calligionum in Southern Kazakhstan

Ibragimov, T.S., Tlegenova, K., Shilimbet, S., Mambetova, L., Begenov, A.B., Nazarbekova, S.T., Kuatbayev, A.T., Satybaldiyeva, G.K., Tynybekov, B.M.

2014

World Applied Sciences Journal
30, с. 955-957

5

Цитирований
Doubled haploid production through culture of anthers in rice

Usenbekov, B.N., Kaykeev, D.T., Yhanbirbaev, E.A., Berkimbaj, H., Tynybekov, B.M., Satybaldiyeva, G.K., Baimurzayev, N.B., Issabayeva, G.S.

2014

Indian Journal of Genetics and Plant Breeding
74, с. 90-92

7

Цитирований
Thermodynamics of cobalt exchange in soil using kinetic approach

Nadia, G., Zaghloul, A.M., Kozhamzharova, L.S., Akhauova, G.K., Mukanova, G.A., Tynybekov, B.M.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 637-643

3

Цитирований
The states of coenpopulations of endemic, relict and rare species of plant Limonium michelsonii and their protection

Ydyrys, A., Mukhitdinov, N., Abibulla, A., Tynybekov, B., Akhmetova, A., Karime, A.

2013

World Applied Sciences Journal
26, с. 934-940

10

Цитирований
Phytochemical investigation of the roots of Rumex confertus W. grown in the culture

Tynybekov, B.M., Litvinenko, Y.A., Mukanova, G.A., Satybaldiyeva, G.K., Baimurzayev, N.B., Ablaikhanova, N.T., Kuatbayev, A.T., Sharakhmetov, S.E.

2013

World Applied Sciences Journal
26, с. 941-944

6

Цитирований