Main / Biology and Biotechnology / Biodiversity and bioresources / Джумаханова Гаухар Бактияровна

Джумаханова Гаухар Бактияровна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра биоразнообразия и биоресурсов
Scopus author ID: 57223795644

1

Джумаханова Гаухар Бактияровна Шалгимбаева С.М., Омарова Ж.С. МИКРОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN әож 611-018(075.32) 70 - стр.

1

Джумаханова Гаухар БактияровнаДаутбаева К.А., Шалгимбаева С.М., Омарова Ж.С., Қайрат Б.Қ. Балқаш көліндегі аналық сазан (Cyprinus carpio L.) балықтарының репродуктивті жүйесіне жүргізілген гистоморфологиялық зерттеулер 2017 - г. 8 - стр. 71

2

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. 2013 - г. 8 - стр. 5

3

Джумаханова Гаухар Бактияровна 2013 - г. 4 - стр. 1

4

Джумаханова Гаухар Бактияровна Бассейндік жағдайда өсірілген бір жылдық сүйрік (Acipenser ruthenus ) және гибрид балықтарының бұлшық еттеріне әртүрлі құрама жемдердің әсері 2014 - г. 5 - стр. 3

5

Джумаханова Гаухар Бактияровна Балқаш көлінің сазан (Cyprinus carpio) және тыран (Abramis brama) балықтарының желбезегінің патоморфологиялық өзгерісі 2014 - г. 5 - стр. 3

6

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. 2015 - г. 8 - стр. 1

7

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. 2015 - г. 7 - стр. 1

8

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. 2015 - г. 6 - стр. 3

9

Джумаханова Гаухар БактияровнаАблайханова Н.Т. 2015 - г. 7 - стр. 3

10

Джумаханова Гаухар БактияровнаОразова С.Б., Шалгимбаева С.М. 2016 - г. 7 - стр. 1

11

Джумаханова Гаухар БактияровнаДаутбаева К.А., Шалгимбаева С.М., Омарова Ж.С., Қайрат Б.Қ. 2017 - г. 8 - стр. 2

12

Джумаханова Гаухар БактияровнаРакыбаева А.А., Омарова Ж.С., Шалгимбаева С.М., Қайрат Б.Қ. Эффект биомаркерлері: Каспий теңізінің Қазақстан аймағындағы Каспий атеринасы (Atherina boyeri) балықтарына жасалған жалпы және гистопотологиялық көрсеткіштері 2019 - г. 10 - стр. 78

13

Джумаханова Гаухар БактияровнаОмарова Ж.С., Шалгимбаева С.М., Қайрат Б.Қ. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі өнеркәсіптік маңызы бар кейбір балық түрлерінің қоректенуін зерттеу 2019 - г. 18 - стр. 0

14

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОНЦЕНТРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДАКА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2018 Г. 2019 - г. 9 - стр. 1

15

Джумаханова Гаухар БактияровнаОмарова Ж.С., Шалгимбаева С.М. PİKE PERCH POPULATİON CHARACTERİSTİCS FROM THE LOWER URAL RİVER RUNOFF 2019 - г. 9 - стр. 1

16

Джумаханова Гаухар БактияровнаАргынбаева Е.М., Омарова Ж.С., Қайрат Б.Қ., Шалгимбаева С.М. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі өнеркәсіптік маңызы бар кейбір балық түрлерінің қоректенуін зерттеу 2019 - г. 16 - стр. 81

17

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. “The study heart of the A. boyericaspia in environmental quality assessment” 2020 - г. 10 - стр. 1

18

Джумаханова Гаухар БактияровнаДжиенбеков А.., Саметова Э.С. РАЗНООБРАЗИЕ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В РЕКЕ КАСКЕЛЕН И ЕЕ ПРУДАХ 2020 - г. 5 - стр. 1

19

Джумаханова Гаухар БактияровнаШалгимбаева С.М. ТАЛҒАР ӨЗЕНІ МЕН ОНЫҢ ТОҒАНДАРЫНДАҒЫ ХАРА БАЛДЫРЛАРЫНЫҢ ТҮРЛІК ҚҰРАМЫ 2021 - г. 7 - стр. 1

1

Джумаханова Гаухар Бактияровна 2016 - г. 6 - стр.

2

Джумаханова Гаухар Бактияровна 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

3

Джумаханова Гаухар Бактияровна Бассейіндік жағдайда өсірілген Африкалық жайындардың (Clarias gariepinus) ас қорыту жүйесіне жасанды қоректің әсері. 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

4

Джумаханова Гаухар Бактияровна Құрама жемдермен қоректендірілген тиляпия (Oreochromis niloticus) балықтарының кейбір мүшелеріне гистологиялық зерттеу жүргізу. 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

5

Джумаханова Гаухар Бактияровна 2012 - г. 6 - стр.

6

Джумаханова Гаухар Бактияровна БАХТАХ (Parasalmo mykiss) ШАБАҚТАРЫНЫҢ КЕЙБІР МҮШЕЛЕРІНІҢ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӨСІРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ƏСЕРІ 2013 - г. 9 - стр.

7

Джумаханова Гаухар Бактияровна Омарова Ж.С., Шалгимбаева С.М. 2018 - г. 1 - стр. г. Москва – г.Звенигород 15-21 апреля 2018г.

8

Джумаханова Гаухар Бактияровна Кудрина Н.О., Шалгимбаева С.М. 2018 - г. 5 - стр. г. Москва – г.Звенигород 15-21 апреля 2018г.

9

Джумаханова Гаухар Бактияровна Шалгимбаева С.М. 2018 - г. 1 - стр. г. Москва – г.Звенигород 15-21 апреля 2018г.

10

Джумаханова Гаухар Бактияровна Черепкова Н.В., Шалгимбаева С.М. 2018 - г. 1 - стр. г. Москва – г.Звенигород 15-21 апреля 2018г.

11

Джумаханова Гаухар Бактияровна «Қапшағай уылдырық шашу – шабақ өсіру шаруашылығы» жағдайларында өсірілетін сүйрік балығының осы жаздық шабақтарының желбезектеріне «Риботан» иммуномодуляторының әсері. 2014 - г. 2 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

12

Джумаханова Гаухар Бактияровна Сасықкөл көліндегі кейбір кәсіптік балықтардың желбезектерін суқойманың экологиялық жағдайының биомаркері ретінде қолдану. 2014 - г. 2 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

13

Джумаханова Гаухар Бактияровна Шалгимбаева С.М., Жаркова И.М. 2015 - г. 1 - стр. Москва, Звенигород

14

Джумаханова Гаухар Бактияровна 2015 - г. 1 - стр. Москва, Звенигород

15

Джумаханова Гаухар Бактияровна Джиенбеков А.. ОҢТҮСТІК ЖӘНЕ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХАРА БАЛДЫРЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 2020 - г. 1 - стр.

16

Джумаханова Гаухар Бактияровна Джиенбеков А.. АЛАКӨЛ КӨЛІ СУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТРОФТЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН БАЛДЫРЛАР ТҮРЛЕРІНІҢ ҚОРЕКТЕНУ ТИПТЕРІ 2020 - г. 1 - стр.

17

Джумаханова Гаухар Бактияровна АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МАҢЫНДАҒЫ КОНТИНЕНТАЛЬДЫ СУ АЙДЫНДАРЫ ХАРА БАЛДЫРЛАРЫНЫҢ АЛУАНТҮРЛІЛІГІ. 2020 - г. 5 - стр. Нур-Султан

18

Джумаханова Гаухар Бактияровна РАЗНООБРАЗИЕ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В РЕКЕ КАСКЕЛЕН И ЕЕ ПРУДАХ. 2020 - г. 4 - стр. г. Владимир
Author Documents

3

Citations

2 по 2
documents

h-index

1

Charophytes (Charophyceae, Charales) of South Kazakhstan: Diversity, Distribution, and Tentative Red List

Nurashov, S., Jumakhanova, G., Barinova, S., Romanov, R., Sametova, E., Jiyenbekov, A., Shalgimbayeva, S., Smith, T.E.

2023

Plants
12, с.

0

Цитирований
Microalgae Indicators of Charophyte Habitats of South and Southeast Kazakhstan

Sametova, E., Jumakhanova, G., Nurashov, S., Barinova, S., Jiyenbekov, A., Smith, T.

2022

Diversity
14, с.

2

Цитирований
The Study of the Heart of A. Boyeri Caspia in Environmental Quality Assessment

Ibragimova, N., Shalgimbayeva, S., Popov, N., Jumakhanova, G.

2021

Environmental Science and Engineering
0, с. 2135-2140

0

Цитирований