Main / Biology and Biotechnology / Biodiversity and bioresources / Канаев Ашимхан Токтасынович

Канаев Ашимхан Токтасынович

Position Профессоp
Кафедра биоразнообразия и биоресурсов
ashim1959@mail.ru
File name Headline Description
Assessment of the state of vegetation in conditions of modern nature management
Лекция
Assessment of the state of vegetation in conditions of modern nature management
Assessment of the state of vegetation in conditions of modern nature management
Assessment of the state of vegetation in conditions of modern nature management
Assessment of the state of vegetation in conditions of modern nature management
Assessment of the state of vegetation in conditions of modern nature management
Лекция

1

Канаев Ашимхан Токтасынович Биожүйелер экологиясы Издательство "Ұлағат" КазНПУ имени Абая 2013 - г. ISBN 978-601-298-251-0 398 - стр.

2

Канаев Ашимхан Токтасынович Жұқпалы аурулар микробиологиясы Алматы 2002 - г. 164 - стр.

3

Канаев Ашимхан Токтасынович Алматы 2002 - г. 176 - стр.

4

Канаев Ашимхан Токтасынович Экология және жер мониторингы Алматы, МерСал баспасы 2005 - г. 160 - стр.

5

Канаев Ашимхан Токтасынович Алматы, изд. “Агроуниверситет” 2006 - г. 176 - стр.

6

Канаев Ашимхан Токтасынович Микроорганизмдер биогеохимиясы Алматы, изд. “Агроуниверчитет 2006 - г. 132 - стр.

7

Канаев Ашимхан Токтасынович Экология “Қазақ ұлттық университеті” баспасы, Алматы 2008 - г. 136 - стр.

8

Канаев Ашимхан Токтасынович Микробиология және вирусология “Қазақ ұлттық университеті” баспасы, Алматы 2008 - г. 380 - стр.

9

Канаев Ашимхан Токтасынович Алматы 2011 - г. 143 - стр.

10

Канаев Ашимхан Токтасынович Германия, Lambert Academic Publishing. 2012 - г. 346 - стр.

11

Канаев Ашимхан Токтасынович Германия, 2012, Lambert Academic Publishing. 2012 - г. 108 - стр.

12

Канаев Ашимхан Токтасынович Алматы, "Қазақ университеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1408-2 12 - стр.

13

Канаев Ашимхан Токтасынович Микробиология және вирусология " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 9965-30-363-0 380 - стр.

14

Канаев Ашимхан Токтасынович БАЛЫҚТАРДЫҢ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ ЖӘНЕ БИОРЕСУРСТАРЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. 26 - стр.

1

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 5 - стр. 59

2

Канаев Ашимхан Токтасынович Оценка состояния микробоценозов золото-мышьяковистого месторожде-ния Бакырчик 2013 - г. 5 - стр. 2

3

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 8 - стр. 1

4

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 5 - стр. 0

5

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 7 - стр. 0

6

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 6 - стр. 0

7

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Канаев Ашимхан Токтасынович 2012 - г. 8 - стр. 0

9

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 4 - стр. 0

10

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 3 - стр. 0

11

Канаев Ашимхан Токтасынович Шығыс Қазақстан облысы қансор-ғыш масаларының сипаттамасы 2012 - г. 5 - стр. 0

12

Канаев Ашимхан Токтасынович Шығыс қазақстан қансорғыш маса-ларының (diptera, culicidae) түр құрамы 2012 - г. 5 - стр. 0

13

Канаев Ашимхан Токтасынович Сucumis sativus -тың тамыр жүйесінің морфоструктурасына микоризаның әсері 2012 - г. 7 - стр. 0

14

Канаев Ашимхан Токтасынович 2012 - г. 3 - стр. 0

15

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 6 - стр. 0

16

Канаев Ашимхан Токтасынович 2012 - г. 5 - стр. 0

17

Канаев Ашимхан Токтасынович 2012 - г. 6 - стр. 0

18

Канаев Ашимхан Токтасынович 2012 - г. 6 - стр. 0

19

Канаев Ашимхан Токтасынович 2012 - г. 5 - стр. 0

20

Канаев Ашимхан Токтасынович 2011 - г. 7 - стр. 0

21

Канаев Ашимхан Токтасынович 2011 - г. 7 - стр. 0

22

Канаев Ашимхан Токтасынович 2011 - г. 5 - стр. 0

23

Канаев Ашимхан Токтасынович Оңтүстік Қазақстан уран кен орындарының жалпы экологиялық сипаттамасы 2010 - г. 5 - стр. 0

24

Канаев Ашимхан Токтасынович 2010 - г. 4 - стр. 0

25

Канаев Ашимхан Токтасынович 2010 - г. 3 - стр. 0

26

Канаев Ашимхан Токтасынович 2009 - г. 4 - стр. 0

27

Канаев Ашимхан Токтасынович 2009 - г. 8 - стр. 0

28

Канаев Ашимхан Токтасынович 2009 - г. 8 - стр. 0

29

Канаев Ашимхан Токтасынович 2009 - г. 7 - стр. 0

30

Канаев Ашимхан Токтасынович Семей аймағындағы қансорғыш масалардың личинкаларының таралу заңдылықтары мен экологиялық ерекшеліктері 2008 - г. 7 - стр. 0

31

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 10 - стр. 0

32

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 7 - стр. 0

33

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 7 - стр. 0

34

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 10 - стр. 0

35

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 10 - стр. 0

36

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 8 - стр. 0

37

Канаев Ашимхан Токтасынович Семей аймағындағы қансорғыш масалардың личинкаларының таралу заңдылықтары мен экологиялық ерекшеліктері 2008 - г. 5 - стр. 0

38

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 9 - стр. 0

39

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 3 - стр. 0

40

Канаев Ашимхан Токтасынович АО ӨК “Южполиметалл” зауыты-ның қорғасын және мышъякпен топырақты ластау деңгейін бағалау 2008 - г. 3 - стр. 0

41

Канаев Ашимхан Токтасынович 2008 - г. 8 - стр. 0

42

Канаев Ашимхан Токтасынович Фундазолдың бақша өсімдіктерінің тамыр жүйесі мен өнімділікке әсері 2007 - г. 4 - стр. 0

43

Канаев Ашимхан Токтасынович 2007 - г. 4 - стр. 0

44

Канаев Ашимхан Токтасынович Фундазолдың бақша өсімдіктерінің тамыр жүйесі мен өнімділікке әсері 2007 - г. 3 - стр. 0

45

Канаев Ашимхан Токтасынович 2007 - г. 6 - стр. 0

46

Канаев Ашимхан Токтасынович 2006 - г. 4 - стр. 0

47

Канаев Ашимхан Токтасынович 2005 - г. 6 - стр. 0

48

Канаев Ашимхан Токтасынович 2004 - г. 8 - стр. 0

49

Канаев Ашимхан Токтасынович 2003 - г. 8 - стр. 0

50

Канаев Ашимхан Токтасынович 2003 - г. 10 - стр. 0

51

Канаев Ашимхан Токтасынович 2002 - г. 10 - стр. 0

52

Канаев Ашимхан Токтасынович 2002 - г. 8 - стр. 0

53

Канаев Ашимхан Токтасынович 2001 - г. 7 - стр. 0

54

Канаев Ашимхан Токтасынович 2001 - г. 8 - стр. 0

55

Канаев Ашимхан Токтасынович 2000 - г. 7 - стр. 0

56

Канаев Ашимхан Токтасынович 2000 - г. 9 - стр. 0

57

Канаев Ашимхан Токтасынович 2000 - г. 5 - стр. 0

58

Канаев Ашимхан Токтасынович 2000 - г. 7 - стр. 0

59

Канаев Ашимхан Токтасынович 2000 - г. 5 - стр. 0

60

Канаев Ашимхан Токтасынович 1999 - г. 8 - стр. 0

61

Канаев Ашимхан Токтасынович 1999 - г. 9 - стр. 0

62

Канаев Ашимхан Токтасынович 1998 - г. 8 - стр. 0

63

Канаев Ашимхан Токтасынович 1998 - г. 10 - стр. 0

64

Канаев Ашимхан Токтасынович 1998 - г. 6 - стр. 0

65

Канаев Ашимхан Токтасынович 1986 - г. 10 - стр. 0

66

Канаев Ашимхан Токтасынович 1987 - г. 6 - стр. 0

67

Канаев Ашимхан Токтасынович 1987 - г. 4 - стр. 0

68

Канаев Ашимхан Токтасынович 1987 - г. 5 - стр. 0

69

Канаев Ашимхан Токтасынович 1987 - г. 8 - стр. 0

70

Канаев Ашимхан Токтасынович 1987 - г. 4 - стр. 0

71

Канаев Ашимхан Токтасынович 1989 - г. 2 - стр. 0

72

Канаев Ашимхан Токтасынович 1990 - г. 6 - стр. 0

73

Канаев Ашимхан Токтасынович 1990 - г. 1 - стр. 0

74

Канаев Ашимхан Токтасынович 1990 - г. 3 - стр. 0

75

Канаев Ашимхан Токтасынович 1990 - г. 5 - стр. 0

76

Канаев Ашимхан Токтасынович 1990 - г. 22 - стр. 0

77

Канаев Ашимхан Токтасынович 1992 - г. 8 - стр. 0

78

Канаев Ашимхан Токтасынович 1994 - г. 8 - стр. 0

79

Канаев Ашимхан Токтасынович 1994 - г. 9 - стр. 0

80

Канаев Ашимхан Токтасынович 1995 - г. 6 - стр. 0

81

Канаев Ашимхан Токтасынович 1995 - г. 7 - стр. 0

82

Канаев Ашимхан ТоктасыновичШигаева М.Х. T.ferooxidans дақылының тау жыныстарында адсорбциялану белсендiлiгi 1996 - г. 10 - стр. 0

83

Канаев Ашимхан Токтасынович Кен калдығы қоймасындағы нитрификациялаушы және сульфатредукциялаушы бактериятериялардың физиологиясы 1996 - г. 9 - стр. 0

84

Канаев Ашимхан ТоктасыновичШигаева М.Х. Қордай кен жыныстарында T.ferooxidans клеткаларының адсорбциялануы 1996 - г. 12 - стр. 0

85

Канаев Ашимхан ТоктасыновичШигаева М.Х. 1996 - г. 4 - стр. 0

86

Канаев Ашимхан ТоктасыновичШигаева М.Х. Гетеротрофты бактериялардың анионит пен катионит және Мо, Со -қа сорбциялануы 1996 - г. 6 - стр. 0

87

Канаев Ашимхан ТоктасыновичШигаева М.Х. 1996 - г. 7 - стр. 0

88

Канаев Ашимхан Токтасынович 1997 - г. 8 - стр. 0

89

Канаев Ашимхан ТоктасыновичШигаева М.Х. 1997 - г. 12 - стр. 0

90

Канаев Ашимхан Токтасынович 1997 - г. 14 - стр. 0

91

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 5 - стр. 0

92

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 6 - стр. 0

93

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 6 - стр. 0

94

Канаев Ашимхан Токтасынович ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗОЛОТО - МЫШЬЯКОВИСТОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 2014 - г. 6 - стр. 2

95

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 4 - стр. 1

96

Канаев Ашимхан Токтасынович РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САПРОФИТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ШАХТНЫХ ВОДАХ И РУДНОМ ТЕЛЕ ЗОЛОТО - МЫШЬЯКОВИСТОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК 2014 - г. 6 - стр. 1

97

Канаев Ашимхан Токтасынович ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВИСТОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 2014 - г. 6 - стр. 1

98

Канаев Ашимхан Токтасынович ГЛУБОКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКБАКАЙ КУЛЬТУРОЙ ACIDITIOBACILLUS FERROOXIDANS 2014 - г. 6 - стр. 1

99

Канаев Ашимхан Токтасынович РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САПРОФИТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ШАХТНЫХ ВОДАХ И РУДНОМ ТЕЛЕ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВИСТОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК 14 - г. 7 - стр. 12

100

Канаев Ашимхан Токтасынович ИММ УННОЙ СИСТЕМ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС И М ЫШЕЙ 2014 - г. 5 - стр. 5

101

Канаев Ашимхан Токтасынович ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБСТАНЦИИ NА-323 ИММ УННОЙ СИСТЕМ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС И М ЫШЕЙ 2014 - г. 10 - стр. 1

102

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 5 - стр. 0

103

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 5 - стр. 0

104

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 3 - стр. 0

105

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 8 - стр. 0

106

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 8 - стр. 0

107

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 7 - стр. 0

108

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 8 - стр. 0

109

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 8 - стр. 0

110

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 3 - стр. 0

111

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 5 - стр. 0

112

Канаев Ашимхан Токтасынович Фосфор зауытынаншығарылатын өндіріс қалдықтарының өсімдіктерге тигізетін әсерін зерттеу 2015 - г. 5 - стр. 0

113

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 5 - стр. 0

114

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 6 - стр. 0

115

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 6 - стр. 0

116

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 7 - стр. 0

117

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 7 - стр. 0

118

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 6 - стр. 0

119

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 7 - стр. 0

120

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 7 - стр. 0

121

Канаев Ашимхан Токтасынович Солтүстік-батыс Тянь-Шаньда кездесетін кейбір сирек және эндемді өсімдіктер тізімі жайында жалпы шолу 2014 - г. 4 - стр. 0

122

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 8 - стр. 0

123

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 8 - стр. 0

124

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 7 - стр. 0

125

Канаев Ашимхан Токтасынович 2014 - г. 8 - стр. 0

126

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 6 - стр. 0

127

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 6 - стр. 0

128

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 4 - стр. 0

129

Канаев Ашимхан Токтасынович 2013 - г. 4 - стр. 0

130

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 8 - стр. 0

131

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 5 - стр. 2

132

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 6 - стр. 8

133

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 5 - стр. 8

134

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 9 - стр. 0

135

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 8 - стр. 84

136

Канаев Ашимхан Токтасынович Формирование растительности в условиях хвостов отвалов обогатительной фабрики и тепловых электростанций южного региона Казахстана 2016 - г. 5 - стр. 4

137

Канаев Ашимхан Токтасынович ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ACIDITHIOBACILLUS FERROOXІDANS МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ВОСТОК» И АКТИВИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕСЕВА 2016 - г. 7 - стр. 0

138

Канаев Ашимхан Токтасынович Биовыщелачивание благородных металлов из упорной руды 2016 - г. 4 - стр. 3

139

Канаев Ашимхан ТоктасыновичКурманбаева М.С. Percolation bioleaching the gold from ores of Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр. 4

140

Канаев Ашимхан ТоктасыновичЛитвиненко Ю.А., Мамурова А.Т., Ахтаева Н.З. 2015 - г. 5 - стр. 0

141

Канаев Ашимхан ТоктасыновичКурманбаева М.С. 2016 - г. 6 - стр. 2

142

Канаев Ашимхан Токтасынович ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 3 БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК АБОРИГЕННЫМИ 4 ШТАММАМИ АЦИДОФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 2016 - г. 8 - стр. 3

143

Канаев Ашимхан Токтасынович Biooxidation of Gold-Bearing Sulfide Ore and Subsequent Biological Treatment of Cyanidation Residues 2016 - г. 9 - стр. 52

144

Канаев Ашимхан Токтасынович 2016 - г. 5 - стр. 0

145

Канаев Ашимхан Токтасынович 2016 - г. 5 - стр. 0

1

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 4 - стр. Бишкек-Каракол

2

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 3 - стр. Иркутск

3

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 4 - стр. Sanur, Bali

4

Канаев Ашимхан Токтасынович 2015 - г. 1 - стр. Тошкент

5

Канаев Ашимхан Токтасынович Курманбаева М.С. 2016 - г. 2 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0