Main / Biology and Biotechnology / Biodiversity and bioresources / Есимсиитова Зура Беркутовна

Есимсиитова Зура Беркутовна

Position Доцент
Кафедра биоразнообразия и биоресурсов
Scopus author ID: 55903348000
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
АЗВИ Высшее 1981
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Доцент 22/10/2009
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель 2012г." 09/01/2013


File name Headline Description
Ekocytology
Ekocytology
Ekocytology
Modern Problems of Tissue Biology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Private Histology
Modern Problems of Tissue Biology
Human Anatomy
Embryology of Human and Animal
Human and Animals Anatomy
Applied Aspects of Developmental Biology
Human Anatomy
Applied Aspects of Developmental Biology
Stem Cells
Modern Problems of Tissue Biology
Developmental Biology
Embryology of Human and Animal
Modern Problems of Tissue Biology
Biodiversity
Embryology of Human and Animal
Applied Aspects of Developmental Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Human Anatomy
Embryology of Human and Animal
Modern Problems of Tissue Biology
Modern Problems of Tissue Biology
Developmental Biology
Biodiversity
Modern Problems of Tissue Biology
Embryology of Human and Animal
Biodiversity
Human Anatomy
Applied Aspects of Developmental Biology
Human and Animals Anatomy
Applied Aspects of Developmental Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Human and Animals Anatomy
Biodiversity
Human Anatomy
Modern Problems of Tissue Biology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Private Histology
Private Histology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Embryology of Human and Animal
Embryology of Human and Animal
Modern Problems of Tissue Biology
Human Anatomy
Human and Animals Anatomy
Applied Aspects of Developmental Biology
Biodiversity
Human and Animals Anatomy
Applied Aspects of Developmental Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Biodiversity
Applied Aspects of Developmental Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Human and Animals Anatomy
Modern Problems of Tissue Biology
Private Histology
Modern Problems of Tissue Biology
Embryology of Human and Animal
Cell and Tissue Biology
Private Histology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Biodiversity
Developmental Biology
Modern Methods of Cell Biology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Embryology of Human and Animal
Biology of Individual Development
Stem cells and Cell Therapy
Applied Aspects of Developmental Biology
Developmental Biology
Methods Citogistologicheskih Research in Modern Biology
Human Anatomy
Human and Animals Anatomy
Private Histology
Modern Problems of Tissue Biology
Embryology of Human and Animal
Applied Aspects of Developmental Biology
Biodiversity
Applied Aspects of Developmental Biology
Applied Aspects of Developmental Biology
Embryology of Human and Animal
Modern Problems of Tissue Biology
Human Anatomy
Embryology of Human and Animal
Private Histology

1

Есимсиитова Зура Беркутовна Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Duetschland, Германия 2013 - г. 76 - стр.

2

Есимсиитова Зура Беркутовна Тәжірибеде өкпенің және жүректің субмикроскопиялық құрылымы " Қазақ университеті " 2021 - г. 109 - стр.

1

Есимсиитова Зура Беркутовна «Кәусар» иммунномоделдеуші азықты қолдану аймағында гамма сәулеленудің әсерін егеуқұйрық бауыры мен асқазанының морфологиялық зерттеулері. 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Есимсиитова Зура Беркутовна Морфологическое изучение печени крыс при гипокинезии на фоне использования БАД. 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Есимсиитова Зура Беркутовна Эксперимент кезінде егеуқұйрықтардың бүйрегін гистологиялық зерттеу 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Есимсиитова Зура Беркутовна Гипокинезия эсерінен егеуқұйрықтардың мүшесінің гистологиялық өзгерістері 2011 - г. 4 - стр. 0

5

Есимсиитова Зура Беркутовна Қойлардың кеңірдек клеткаларының нәзік құрылысын зерттеу. 2011 - г. 4 - стр. 0

6

Есимсиитова Зура Беркутовна Қойдың бронхтарының жабынды эпителиясын электронды микроскопиялық зерттеу. 2011 - г. 4 - стр. 0

7

Есимсиитова Зура Беркутовна Әр түрлі экологиялық факторлар кезінде жылдам кесірттің аш іщегінің морфологиялық зерттеу 2012 - г. 5 - стр. 0

8

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. Кейбір экологиялық факторлардың көл бақасының ащы ішек морфологиясына әсері 2011 - г. 4 - стр. 0

9

Есимсиитова Зура Беркутовна Морфологическое исследование почек крыс в эксперименте 2012 - г. 4 - стр. 0

10

Есимсиитова Зура БеркутовнаНуртазин С.Т. 2011 - г. 4 - стр. 0

11

Есимсиитова Зура Беркутовна Тәжірибедегі егеуқұйрықтардың бүйрегінің морфологиялық зерттеулері 2012 - г. 4 - стр. 0

12

Есимсиитова Зура Беркутовна Экологиялық факторлардың көл бақасы мен шапшаң кесірт оңешінің салыстырмалы морфологиясы 2011 - г. 6 - стр. 0

13

Есимсиитова Зура Беркутовна Көл бақасы мен шапшаң кесірт оңешінің салыстырмалы морфологиясы 2011 - г. 4 - стр. 0

14

Есимсиитова Зура Беркутовна Сорбұлақсуқоймасындағы бақаның (Rana ridibunda) жүрегін электронды микроскопия әдісі арқылы зерттеу. 2011 - г. 4 - стр. 0

15

Есимсиитова Зура БеркутовнаНуртазин С.Т., Базарбаева Ж.М., Решетова О.А. Гистологическое изучение некоторых органов сазана из реки Иле 2013 - г. 5 - стр. 1

16

Есимсиитова Зура Беркутовна 2012 - г. 10 - стр. 0

17

Есимсиитова Зура Беркутовна Ірі ақ шошқаның кеңірдегінің жабынды эпителийінің нәзік құрылысы 2012 - г. 8 - стр. 0

18

Есимсиитова Зура Беркутовна Биологиялық белсенді қоспаларды қолдана отырып гамма-сәулелерінің әсерінен ақ егеуқұйрық бүйрегінің морфологиясын зерттеу 2013 - г. 8 - стр. 0

19

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 6 - стр. 0

20

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 5 - стр. 0

21

Есимсиитова Зура Беркутовна Тәжірибелік егеуқұйрық бауырының ультрақұрылымы 2013 - г. 5 - стр. 0

22

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 3 - стр. 0

23

Есимсиитова Зура Беркутовна Сиыр өкпесінің тыныс эпителийнің нәзік құрылысы 2013 - г. 3 - стр. 0

24

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 6 - стр. 0

25

Есимсиитова Зура Беркутовна Гистологическое изучение жабр радужной форели, обитающей в реке Тургень 2013 - г. 8 - стр. 0

26

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 8 - стр. 0

27

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 2 - стр. 0

28

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М., Решетова О.А. Hydrochemical analysis of the ecological state of the Bilikol lake 2012 - г. 6 - стр. 2

29

Есимсиитова Зура БеркутовнаЖаркова И.М., Нуртазин С.Т., Базарбаева Ж.М., Решетова О.А. Морфологическое изучение некоторых систем органов лягушки озерной, жабы зеленой, ящурки быстрой из различных биотопов Приаралья и Прибалхашья 2007 - г. 6 - стр. 263

30

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М., Нуртазин С.Т., Решетова О.А. Гистологическое изучение жабр радужной форели, обитающей в реке Тургень 2013 - г. 4 - стр. 0

31

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М., Манкибаева С.А. Эксперимент кезіндегі ақ егеуқұйрықтардың өкпесінің нәзік құрылысы. 2014 - г. 6 - стр. 40

32

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. 2014 - г. 3 - стр. 40

33

Есимсиитова Зура БеркутовнаАхтаева Н.З., Базарбаева Ж.М. Бұршақ тұқымдастарының туыстық және түрлік анықтағыш кілттері 2014 - г. 5 - стр. 40

34

Есимсиитова Зура БеркутовнаАхтаева Н.З., Базарбаева Ж.М. Астық тұқымдастарының туыстық және түрлік анықтағыш кілттері 2014 - г. 10 - стр. 40

35

Есимсиитова Зура БеркутовнаНуртазин С.Т., Базарбаева Ж.М. Эксперимент кезінде үлкен құмтышқандар өкпесінің морфологиялық өзгерістері 2014 - г. 4 - стр. 0

36

Есимсиитова Зура Беркутовна Сорбенттердің биология және медицинада қолданылуы 2014 - г. 4 - стр. 0

37

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М., Нуртазин С.Т. Эксперимент кезінде үлкен құмтышқандар бауырының морфологиялық зерттелуі. 2014 - г. 3 - стр. 0

38

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. Эксперимент кезіндегі ақ егеуқұйрық асқазанындағы морфологиялық өзгерістер 2013 - г. 4 - стр. 0

39

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. Жамбыл облысындағы билікөл көлінің қорек қоры» 2013 - г. 4 - стр. 0

40

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. Билікөл көлінің биологиялық алуан түрлілігі 2013 - г. 5 - стр. 0

41

Есимсиитова Зура БеркутовнаНуртазин С.Т., Базарбаева Ж.М. Биік таулы гипоксия жағдайындағы егеуқұйрықтардың өкпесін электронды микроскопиялық зерттеу», 2013 - г. 4 - стр. 0

42

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. 2013 - г. 5 - стр. 0

43

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М., Нуртазин С.Т., Жаркова И.М. Морфологическое изучение кишечника и печени радужной форели, обитающей в реке Тургень 2013 - г. 7 - стр. 0

44

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. Егеуқұйрық бас миының қантамырларына қорғасын нитратының әсерін флуросцентті томография әдісі арқылы зерттеу 2014 - г. 4 - стр. 42

45

Есимсиитова Зура БеркутовнаСапаров К.А., Базарбаева Ж.М. 2014 - г. 6 - стр. 42

46

Есимсиитова Зура БеркутовнаСапаров К.А., Базарбаева Ж.М. Ақ егеуқұйрықтың бауырына наноэнтеросорбенттің тигізетін әсерін гистологиялық тұрғыда зерттеу 2014 - г. 4 - стр. 42

47

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М. Термиялық күйік ауруларын емдеу кезінде наноэнтеросорбентті таңғыштардың емдік қасиетін зерттеу 2014 - г. 4 - стр. 42

48

Есимсиитова Зура БеркутовнаБазарбаева Ж.М., Нуртазин С.Т., Манкибаева С.А. 2014 - г. 4 - стр. 42

49

Есимсиитова Зура БеркутовнаСапаров К.А., Базарбаева Ж.М., Манкибаева С.А. Омыртқалылар өкпелерінің тыныс алу бөлімінің әр түрлі биотопқа бейімделуі 2014 - г. 4 - стр. 42

50

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Термиялық күйік ауруларын емдеу кезінде наноэнтеросорбентті таңғыштардың емдік қасиетін зерттеу 2014 - г. 4 - стр. 0

51

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т. Химиялық күйіктерді наноэнтеросорбентті таңғыштардың көмегімен емдеу 2015 - г. 6 - стр. 0

52

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Маутенбаев А.А. Заманауи наносорбциялық таңғыш құралдарының жануарларға әсерін зерттеу 2015 - г. 5 - стр. 0

53

Есимсиитова Зура БеркутовнаСапаров К.А., Манкибаева С.А. Алматы облысында мекендейтін көлбақаның тілін мен өңешін гистологиялық және гистохимиялық тұрғыда зерттеу 2015 - г. 5 - стр. 45

54

Есимсиитова Зура БеркутовнаСапаров К.А., Манкибаева С.А. Гистологическое исследование яичников у овец Едильбайской породы в эстральный сезон 2015 - г. 5 - стр. 45

55

Есимсиитова Зура Беркутовна 2015 - г. 5 - стр. 45

56

Есимсиитова Зура Беркутовна 2015 - г. 4 - стр. 45

57

Есимсиитова Зура Беркутовна 2015 - г. 5 - стр. 45

58

Есимсиитова Зура БеркутовнаСапаров К.А. Morphological Bases of Adaptation Respiratory Departments of Lungs at an Elevated Temperature and Hypoxia. 2015 - г. 5 - стр. 6

59

Есимсиитова Зура БеркутовнаАкназаров С.Х., Головченко О.Ю., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 2 - стр. 0

60

Есимсиитова Зура БеркутовнаЕсенбекова А.Е., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. 2016 - г. 2 - стр. 0

61

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Маутенбаев А.А. Белсенсіздірілген және деминералдандырылған көмірді қабылдағаннан кейінгі егеуқұйрық қанының биохимиялық көрсеткіштерінің ерекшеліктерін зерттеу 2015 - г. 5 - стр. 45

62

Есимсиитова Зура БеркутовнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. 2016 - г. 10 - стр. 4

63

Есимсиитова Зура БеркутовнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. 2016 - г. 10 - стр. 4

64

Есимсиитова Зура БеркутовнаМанкибаева С.А. 2016 - г. 10 - стр. 49

65

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Жаманбаева Г.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Мурзахметова М.. 2016 - г. 10 - стр. 48

66

Есимсиитова Зура Беркутовна «Влияние гипокинезии на состояние системы антиоксидантной защиты в крови и тканях крысы». 2016 - г. 6 - стр. 2

67

Есимсиитова Зура Беркутовна «Влияние различных криопротекторов на жизнеспособность ткани яичника овец при замораживании в парах жидкого азота» 2016 - г. 8 - стр. 2

68

Есимсиитова Зура Беркутовна 2016 - г. 9 - стр. 3

69

Есимсиитова Зура Беркутовна 2017 - г. 10 - стр. 1

70

Есимсиитова Зура БеркутовнаЖаркова И.М., Аблайханова Н.Т., Манкибаева С.А. 2017 - г. 13 - стр. 1

71

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Манкибаева С.А. 2017 - г. 10 - стр. 1

72

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т. 2016 - г. 10 - стр. 1

73

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т. 2016 - г. 10 - стр. 1

74

Есимсиитова Зура БеркутовнаАхтаева Н.З. 2017 - г. 6 - стр. 0

75

Есимсиитова Зура БеркутовнаАхтаева Н.З. Nitraria schoberi өсімдігінің макроскопиялық және микроскопиялық ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 0

76

Есимсиитова Зура Беркутовна Значение пищевых свойств биологически активных добавок на основе высших грибов и их использование при воздействии экологических факторов 2016 - г. 11 - стр. 3

77

Есимсиитова Зура БеркутовнаЖаркова И.М., Манкибаева С.А., Тыныбеков Б.М., Сапаров К.А., Абдуллаева Б.А. The impact of the specialized products on the resistance of animals to the X-ray irradiation 2017 - г. 4 - стр. 0

78

Есимсиитова Зура БеркутовнаМанкибаева С.А., Тыныбеков Б.М., Сапаров К.А., Абдуллаева Б.А., Жаркова И.М. The impact of the specialized products on the resistance of animals to the X-ray irradiation 2017 - г. 4 - стр. 0

79

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Абдуллаева Б.А., Манкибаева С.А. ULTRASTRUCTURE OF LIVER OF RATS IN THE CONDITIONS OF ENHANCEABLE PHYSICAL ACTIVITY WITH DIFFERENT DIET 2018 - г. 3 - стр. 1

80

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Жаркова И.М., Манкибаева С.А. УЫТТЫ ЗАТТАРДЫҢ АҒЗАҒА ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 2018 - г. 4 - стр. 1

81

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т. CURATIVE PROPERTIES AND VALUE OF MEDICAL PLANTS IN ETHNO-MEDICINE 2018 - г. 3 - стр. 1

82

Есимсиитова Зура Беркутовна РАЗРАБОТКА И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКТАХ 2018 - г. 3 - стр. 1

83

Есимсиитова Зура Беркутовна ТУБЕРКУЛЕЗ МИКОБАКТЕРИЯЛАРИЯНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ШТАМДАРЫМЕН ЗАҚЫМДАЛУ НӘТИЖЕСІНДЕ ДАЛА ТАСБАҚАСЫНЫҢ ӨҚПЕСІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 5 - стр. 1

84

Есимсиитова Зура Беркутовна ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖИВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 2018 - г. 4 - стр. 1

85

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т. CRYOPRESERVATION OF HUMAN SPERMATOZOA 2018 - г. 3 - стр. 1

86

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Манкибаева С.А. MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF HEARTS OF RATS IN THE EXPERIMENT 2018 - г. 5 - стр. 2

87

Есимсиитова Зура Беркутовна THE DEVELOPMENT OF SPECIALIZED PRODUCTS WHEN EXPOSED TO EXTREME FACTORS 2018 - г. 7 - стр. 2

88

Есимсиитова Зура Беркутовна РАСПРОСТРАНИЯ И ЗАПАСЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА GLYCYRRHIZA L. ЮГЕ- ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 2017 - г. 3 - стр. 3

89

Есимсиитова Зура Беркутовна МЕЖВИДОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ GLYCYRRHIZA L. ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА 2017 - г. 3 - стр. 2

90

Есимсиитова Зура Беркутовна МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Е.EQUISETINA И Е.INTERMEDIA ИЗ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 2017 - г. 3 - стр. 3

91

Есимсиитова Зура Беркутовна ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ЭФЕДРЫ ХВОЩЕВОЙ 2017 - г. 5 - стр. 3

92

Есимсиитова Зура Беркутовна МЕЖВИДОВОЙ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РОДА EPHEDRA L. ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА 2017 - г. 5 - стр. 3

93

Есимсиитова Зура Беркутовна ИССЛЕДОВАНИЯ ФОСФОНИЛИРОВАНИЯ ЦИС-ИЗОМЕРА 2,6-ДИФЕНИЛСЕЛЕНАН-4-ОНА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ, ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ 2017 - г. 3 - стр. 3

94

Есимсиитова Зура Беркутовна THE DIVERSITY AND CLASSIFICATION OF BIOMOLECULES AND MAIN IMPORTANCE OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES FOR LIVING ORGANISMS 2017 - г. 4 - стр. 3

95

Есимсиитова Зура Беркутовна THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE IDENTIFICATION OF AMINO ACIDS, POLYPEPTIDES AND PROTEINS THROUGH BIOCHEMICAL METHODS 2017 - г. 3 - стр. 3

96

Есимсиитова Зура Беркутовна IDENTIFICATION OF AMINO ACIDS AND NUCLEOTIDES THROUGH CHROMATOGRAPHIC METHODS* al-Farabi Kazakh National University IDENTIFICATION OF AMINO ACIDS AND NUCLEOTIDES THROUGH CHROMATOGRAPHIC 2017 - г. 4 - стр. 3

97

Есимсиитова Зура Беркутовна A COLORIMETRIC METHOD IS A USEFUL PARAMETER FOR THE CHARACTERIZATION OF THE PRODUCT AND IT HAS BEEN USED BOTH TO TYPIFY AND TO SET A MARKET PRICE 2017 - г. 5 - стр. 3

98

Есимсиитова Зура Беркутовна КЕТПЕН ТАУ ЖОТАСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ ЖАҒЫ ФЛОРАСЫ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ МЕДИЦИНАДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ МАҢЫЗЫ 2017 - г. 2 - стр. 3

99

Есимсиитова Зура Беркутовна КЕТПЕН ТАУ ЖОТАСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ ЖАҒЫ ФЛОРАСЫНЫҢ ТАЛДАУЫ МЕН ЖЕТЕКШІ ТҰҚЫМДАСТАРЫНЫҢ ТАКСОНОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 2017 - г. 4 - стр. 3

100

Есимсиитова Зура Беркутовна ФИТОРЕГУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА 2017 - г. 4 - стр. 3

101

Есимсиитова Зура Беркутовна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ВЕГЕТАТИВНЫХ ПОБЕГОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭФЕДР КАЗАХСТАНА 2017 - г. 4 - стр. 3

102

Есимсиитова Зура Беркутовна ҚОҢЫРБАСТАР ТҰҚЫМДАСЫ ТҮРЛЕРІНІҢ АНАТОМДЫ-МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2017 - г. 2 - стр. 3

103

Есимсиитова Зура Беркутовна ОТАНДЫҚ ФЛОРАНЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС БӨЛІГІНДЕГІ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰНДЫ ҚЫЗЫЛ МИЯ ӨСІМДІГІНІҢ ФИТОЦЕОНОЛОГИЯСЫ 2017 - г. 2 - стр. 3

104

Есимсиитова Зура Беркутовна ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ANANAS COMOSUS ДАҚЫЛЫН ИНТОДУЦИРЛЕНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2017 - г. 2 - стр. 3

105

Есимсиитова Зура БеркутовнаАбдуллаева Б.А., Сапаров К.А., Жаркова И.М., Манкибаева С.А., Тыныбеков Б.М. Specific products influential aspects of the animals resistance to irradiation. 2018 - г. 4 - стр. 22

106

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Манкибаева С.А. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЫ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ОРГАНИЗМА МЛЕКОПИТАЮЩИХ. 2018 - г. 6 - стр. 2

107

Есимсиитова Зура БеркутовнаҚайрат Б.Қ., Аблайханова Н.Т. Functional-morphological features of enterosorbent "Ingo2" in the experiment. 2017 - г. 8 - стр. 1

108

Есимсиитова Зура Беркутовна 2018 - г. 13 - стр. 137

109

Есимсиитова Зура Беркутовна 2018 - г. 6 - стр. 0

110

Есимсиитова Зура Беркутовна 2018 - г. 5 - стр. 6

111

Есимсиитова Зура Беркутовна 2018 - г. 12 - стр. 3

112

Есимсиитова Зура БеркутовнаАкназаров С.Х., Аблайханова Н.Т., Кожамжарова А.С., Тусупбекова Г.А. Use of non-traditional food additives in the production of dakery products 2018 - г. 3 - стр. 0

113

Есимсиитова Зура БеркутовнаАкназаров С.Х., Аблайханова Н.Т., Кожамжарова А.С. Выпечка хлебобулочных изделий с энтеросорбирующими пищевыми волокнами 2018 - г. 6 - стр. 0

114

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. "Жандану плюс" бальзамымен және антибиотиктер әсерлерінде бройлерлердің гемотологиялық әсерін зерттеу 2019 - г. 4 - стр. 1

115

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т. "Арбор" етті тұқымдасының бауырын эксперименталды гистологиялық зерттеу 2019 - г. 5 - стр. 1

116

Есимсиитова Зура БеркутовнаАбдрешов С.Н., Манкибаева С.А., Тыныбеков Б.М., Сапаров К.А. 2019 - г. 3 - стр. 2

117

Есимсиитова Зура Беркутовна A Splice Site Variant of CDK12 and Breast Cancer in Three Eurasian Populations 2019 - г. 6 - стр. 9

118

Есимсиитова Зура Беркутовна The Study of Hematological Parameters of Animals in the Application of Enterosorbent Food Fiber 2019 - г. 6 - стр. 4

119

Есимсиитова Зура Беркутовна Morphological characteristics of adaptation of the lungs in the ground spinal 2019 - г. 2 - стр. 2

120

Есимсиитова Зура Беркутовна «АРБОР» ЕТТІ ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ БАУЫРЫН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 4 - стр. 99

121

Есимсиитова Зура Беркутовна ИТШОМЫРТ ӨСІМДІГІНІҢ ДӘРІЛІК ҚАСИЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ ПРАКТИКАДА ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 4 - стр. 99

122

Есимсиитова Зура Беркутовна БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ИНГРЕДИЕНТТЕРМЕН БАЙЫТЫЛҒАН СҮТҚЫШҚЫЛДЫ ӨНІМДІ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ 2019 - г. 4 - стр. 101

123

Есимсиитова Зура Беркутовна ЕДІЛБАЙ ҚОЙЛАРЫНЫҢ ЕРТЕ ЖАС КЕЗЕҢІНДЕГІ АТАЛЫҚ ЖЫНЫС БЕЗДЕРІН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 6 - стр. 99

124

Есимсиитова Зура Беркутовна ӘРТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ ҚОЙЛАРЫНЫҢ АТАЛЫҚ ЖЫНЫС БЕЗДЕРІН ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИСТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 6 - стр. 99

125

Есимсиитова Зура Беркутовна ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ БҮЙРЕГІНІҢ ЖӘНЕ БАУЫРЫНЫҢ АЛКОГОЛЬДЫ ИНТОКСИКАЦИЯ КЕЗІНДЕ ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 5 - стр. 99

126

Есимсиитова Зура БеркутовнаМанкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. Улану жағдайында «Арбор» етті тұқымдас құстар асқазанын морфофункционалды зерттеу 2019 - г. 5 - стр. 1

127

Есимсиитова Зура Беркутовна Биологияның теориялық жетістіктері және инновациялық медицинаның дамуы 2019 - г. 7 - стр. 99

128

Есимсиитова Зура Беркутовна Егеуқұйрықтардың бүйрегінің және бауырының алкогольды интоксикация кезінде гистологиялық зерттеу 2019 - г. 4 - стр. 99

129

Есимсиитова Зура Беркутовна Функциональды мәндегі сүтқышқылды өнім 2019 - г. 4 - стр. 100

130

Есимсиитова Зура Беркутовна «Арбор» етті тұқымдасының бауырын эксперименталды гистологиялық зерттеу 2019 - г. 5 - стр. 100

131

Есимсиитова Зура Беркутовна Егеуқұйрықтардың бүйрегінің және бауырының алкогольды интоксикация кезінде гистологиялық зерттеу 2019 - г. 6 - стр. 100

132

Есимсиитова Зура Беркутовна Биологиялық белсенді ингредиенттермен байытылған сүтқышқылды өнімді профилактикалық мақсатта қолдану 2019 - г. 4 - стр. 101

133

Есимсиитова Зура Беркутовна Этанолмен интоксикациялау әсерінен жануарлар жүрегін гистологиялық зерттеу 2020 - г. 4 - стр. 103

134

Есимсиитова Зура Беркутовна NITRARIA SCHOBERI L. өсімдігінің макроскопиялық және микроскопиялық диагностикалық белгілері 2020 - г. 7 - стр. 103

135

Есимсиитова Зура Беркутовна Жіті миелоидты лейкозды зерттеуде қазіргі заманғы прогресс 2019 - г. 7 - стр. 12

136

Есимсиитова Зура Беркутовна Морфологическая характеристика адаптации легких в основании позвоночника 2019 - г. 3 - стр. 9

137

Есимсиитова Зура Беркутовна Вариант сайта сплайсинга CDK12 и рак молочной железы в трех евразийских популяциях 2019 - г. 6 - стр. 0

138

Есимсиитова Зура Беркутовна Исследование гематологических показателей животных при применении энтеросорбента пищевых волокон 2019 - г. 7 - стр. 9

139

Есимсиитова Зура Беркутовна Эффективность применения БАД при острой интоксикации 2019 - г. 4 - стр. 9

140

Есимсиитова Зура БеркутовнаАхтаева Н.З. NITRARIA SCHOBERI L. өсімдігінің макроскопиялық және микроскопиялық диагностикалық белгілері 2020 - г. 7 - стр. 0

141

Есимсиитова Зура БеркутовнаМанкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. Этанолмен интоксикациялау әсерінен жануарлар жүрегін гистологиялық зерттеу 2020 - г. 3 - стр. 1

142

Есимсиитова Зура БеркутовнаМанкибаева С.А. Улану жағдайында «Арбор» етті тұқымдас құстар асқазанын морфофункционалды зерттеу 2019 - г. 5 - стр. 102

143

Есимсиитова Зура Беркутовна Диеталық талшық қосылған сүт өнімдерін түзете отырып, көміртек тетрахлоридімен улану арқылы зертханалық жануарлардағы физиологиялық қан көрсеткіштерін зерттеу 2020 - г. 5 - стр. 0

144

Есимсиитова Зура Беркутовна УЛАНҒАН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЭНТЕРОСОРБЦИЯЛАУШЫ ТАҒАМДЫҚ ТАЛШЫҚТАР ҚОСЫЛҒАН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 2020 - г. 5 - стр. 0

145

Есимсиитова Зура БеркутовнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Кожамжарова А.С., Тусупбекова Г.А. УЛАНҒАН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЭНТЕРОСОРБЦИЯЛАУШЫ ТАҒАМДЫҚ ТАЛШЫҚТАР ҚОСЫЛҒАН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 2020 - г. 5 - стр. 1

146

Есимсиитова Зура БеркутовнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Кожамжарова А.С., Тусупбекова Г.А. ТӨРТ ХЛОРЛЫ КӨМІРТЕКПЕН УЛАНҒАН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАНУАРЛАР ҚАНЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАҒАМДЫҚ ТАЛШЫҚ ҚОСЫЛҒАН СҮТ-ҚЫШҚЫЛ ӨНІМДЕРІМЕН ТҮЗЕТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 5 - стр. 1

147

Есимсиитова Зура БеркутовнаКожамжарова А.С., Аблайханова Н.Т. Д􏰱ӘСТҮ􏰴РЛІ-МЕДИЦИНАДАҒ􏰳Ы Ө􏱭СІМДІКТЕРДІҢ 􏰯МЕДИЦИНАЛЫҚ􏰞 МАҢ􏰯ЫЗЫ ЖӘ􏰱НЕ КРИСТАЛДЫҚ􏰞 Қ􏰞АСИЕТТЕРІ 2018 - г. 1 - стр. 0

148

Есимсиитова Зура БеркутовнаКожамжарова А.С., Аблайханова Н.Т. Д􏰱ӘСТҮ􏰴РЛІ-МЕДИЦИНАДАҒ􏰳Ы Ө􏱭СІМДІКТЕРДІҢ 􏰯МЕДИЦИНАЛЫҚ􏰞 МАҢ􏰯ЫЗЫ ЖӘ􏰱НЕ КРИСТАЛДЫҚ􏰞 Қ􏰞АСИЕТТЕРІ 2018 - г. 1 - стр. 0

149

Есимсиитова Зура БеркутовнаКожамжарова А.С., Аблайханова Н.Т. Д􏰱ӘСТҮ􏰴РЛІ-МЕДИЦИНАДАҒ􏰳Ы Ө􏱭СІМДІКТЕРДІҢ 􏰯МЕДИЦИНАЛЫҚ􏰞 МАҢ􏰯ЫЗЫ ЖӘ􏰱НЕ КРИСТАЛДЫҚ􏰞 Қ􏰞АСИЕТТЕРІ 2018 - г. 1 - стр. 0

150

Есимсиитова Зура БеркутовнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Манкибаева С.А., Акназаров С.Х., Синявский Ю.А. БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ИНГРЕДИЕНТТЕРМЕН БАЙЫТЫЛҒАН СҮТҚЫШҚЫЛДЫ ӨНІМДІ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ 2019 - г. 4 - стр. 101

151

Есимсиитова Зура БеркутовнаАкназаров С.Х., Синявский Ю.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. ФУНКЦИОНАЛЬДЫ МӘНДЕГІ СҮТҚЫШҚЫЛДЫ ӨНІМ 2019 - г. 4 - стр. 100

152

Есимсиитова Зура БеркутовнаЕсенбекова А.Е., Малибаева А.Е., Санбаева Б.Ж., Сайдахметова А.Қ., Молсадыкқызы М.., Аблайханова Н.Т. 2020 - г. 7 - стр. 10

153

Есимсиитова Зура БеркутовнаАбдрешов С.Н., Зорбекова А.Н., Манкибаева С.А. 2020 - г. 8 - стр. 3

154

Есимсиитова Зура Беркутовна Дәрілік өсімдіктерді қатерлі ісікке қарсы қолдану тиімділігінің жалпы сипаттамасы. 2020 - г. 8 - стр. 0

155

Есимсиитова Зура Беркутовна Ісік аурулары кезінде дәрілік өсімдіктердің әсері және профилактикалық ықпалы. 2020 - г. 7 - стр. 0

156

Есимсиитова Зура Беркутовна EPV-мен байытылған мамандандырылған жарма және сүт өнімдерінің клиникалық тиімділігін бағалау. 2020 - г. 7 - стр. 0

157

Есимсиитова Зура Беркутовна Уланған жануарлардың қан көрсеткіштеріне энтеросорбциялаушы тағамдық талшықтар қосылған сүт өнімдерінің әсерін анықтау. 2020 - г. 5 - стр. 0

158

Есимсиитова Зура Беркутовна Тетрахлорметанмен интоксикация кезінде жануарлар организміндегі морфофункционалдық өзгерістер 2020 - г. 6 - стр. 0

159

Есимсиитова Зура Беркутовна ӨСІМДІК ШӨПТЕРІНІҢ ЕГЕУҚҰЙРЫҚ АҒЗАСЫНДАҒЫ ГИСТОҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2021 - г. 6 - стр. 385

160

Есимсиитова Зура Беркутовна ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЖАНУАРЛАР АҒЗАСЫНА ӘСЕРІНІҢ НЕГІЗГІ МЕХАНИЗМІ 2021 - г. 7 - стр. 385

161

Есимсиитова Зура Беркутовна ЖОҢҒАР АЛАТАУЫНДАҒЫ E. EQUISETINA ТҮРІНДЕГІ ЭФЕДРИН АЛКАЛОИДТАРЫНЫҢ КОМПОНЕНТТІК ҚҰРАМЫ МЕН БИОЭКОЛОГИЯСЫ 2021 - г. 7 - стр. 385

162

Есимсиитова Зура Беркутовна ТӘЖІРИБЕ ЖАҒДАЙЫНДА ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ЖҮРЕГІН МОРФОФУНКЦИОНАЛЬДЫ ЗЕРТТЕУ 2021 - г. 8 - стр. 277

163

Есимсиитова Зура Беркутовна ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР БҮЙРЕГІНІҢ БЕНЗИНМЕН УЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2021 - г. 7 - стр. 277

164

Есимсиитова Зура Беркутовна 2021 - г. 6 - стр. 6

165

Есимсиитова Зура БеркутовнаАблайханова Н.Т., Үсіпбек Б.А., Есенбекова А.Е., Қайрат Б.Қ. Functional-morphological features of enterosorbent in animal cells 2020 - г. 5 - стр. 11

166

Есимсиитова Зура Беркутовна НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ АЗИЯЛЫҚ ЭТНОСТЫҢ ҰЛ СТУДЕНТТЕРІНІҢ АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ 2021 - г. 8 - стр. 110

167

Есимсиитова Зура Беркутовна СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ХИМИЯЛЫҚ КҮЙІК КЕЗІНДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ТЕРІСІН ПАТОГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 7 - стр. 2

168

Есимсиитова Зура Беркутовна ХЛОРМЕН УЛАУ КЕЗІНДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ӨКПЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ӨЗГЕРІСІ 2022 - г. 6 - стр. 3

1

Есимсиитова Зура Беркутовна Базарбаева Ж.М. 2012 - г. 4 - стр.

2

Есимсиитова Зура Беркутовна «Радиопротекторлы азықты қолдана отырып, гамма-сәулемен әсер ету кезіндегі егеуқұйрық бауырын гистологиялық зерттеу» 2011 - г. 2 - стр.

3

Есимсиитова Зура Беркутовна Базарбаева Ж.М., Ережепов А.. 2011 - г. 2 - стр.

4

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 3 - стр. М-во обр и науки РФ Тамбов

5

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 2 - стр.

6

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 5 - стр.

7

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 5 - стр.

8

Есимсиитова Зура Беркутовна 2013 - г. 3 - стр.

9

Есимсиитова Зура Беркутовна Манкибаева С.А., Жаркова И.М., Сапаров К.А. Amphibians under conditions of anthropogenic landscape 2016 - г. 1 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

10

Есимсиитова Зура Беркутовна Нуртазин С.Т., Чунетова Ж.Ж., Нурмаханова А.С., Аблайханова Н.Т. Histochemical studying of ovaries in sheep of different breeds after hormonal treatment in estrous season 2016 - г. 1 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

11

Есимсиитова Зура Беркутовна Акназаров С.Х., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Головченко О.Ю. Complex processing of rice husk and using in biomedical applications 2016 - г. 1 - стр. Riga

12

Есимсиитова Зура Беркутовна 2016 - г. 1 - стр. РИГА

13

Есимсиитова Зура Беркутовна Нуртазин С.Т., Аблайханова Н.Т., Тыныбеков Б.М. Histological researching of ovaries in sheep of different breeds in estrous season 2016 2016 - г. 1 - стр. Riga

14

Есимсиитова Зура Беркутовна Жаркова И.М., Сапаров К.А., Манкибаева С.А. 2016 - г. 1 - стр.

15

Есимсиитова Зура Беркутовна 2016 - г. 1 - стр. Abstracts / Journal of Biotechnology 231S (2016) S4–S109

16

Есимсиитова Зура Беркутовна ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНЫП ОҚЫТУДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

17

Есимсиитова Зура Беркутовна .«БИОЛОГИЯ. АДАМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ» (9-СЫНЫП) ПӘНІН ОҚЫТУДА ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Есимсиитова Зура Беркутовна ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕГКИХ КРЫС ПРИ ОТРАВЛЕНИЕ КАДМИЕМ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЭНТЕРОСОРБЕНТА 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Есимсиитова Зура Беркутовна ТƏЖИРИБЕДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ БАУЫРЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Есимсиитова Зура Беркутовна Манкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. Изучение модели профильного обучения в биологии 2017 - г. 2 - стр. КазНУ факультет биологии и биотехнологии

21

Есимсиитова Зура Беркутовна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Құзыреттілікті қалыптастыру- білім беру саласының өзекті мәселесі 2017 - г. 2 - стр.

22

Есимсиитова Зура Беркутовна Манкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. Методика преподавания биологии на современном этапе 2017 - г. 2 - стр.

23

Есимсиитова Зура Беркутовна Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Оқыту үрдісіне инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері 2017 - г. 1 - стр.

24

Есимсиитова Зура Беркутовна Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. Сезонная динамика гематологических показателей крови животных в норме и при воздействии при тяжелых металлов 2017 - г. 2 - стр.

25

Есимсиитова Зура Беркутовна Манкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. Проблемы и достижения современной биотехнологии 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им аль-Фараби

26

Есимсиитова Зура Беркутовна Абдуллаева Б.А., Манкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. использование экспериментальных методов при выполнении курсовых и дипломных работ 2017 - г. 3 - стр. КазНу им аль-Фараби

27

Есимсиитова Зура Беркутовна Аблайханова Н.Т. использование инновационной технологии в биологии 2017 - г. 2 - стр.

28

Есимсиитова Зура Беркутовна Аблайханова Н.Т. информационная компетентность преподавателя биологии 2017 - г. 2 - стр.

29

Есимсиитова Зура Беркутовна Тулеуханов С.., Манкибаева С.А., Аблайханова Н.Т. изучение биологических механизмов действия токсических веществ на оргпнизм 2017 - г. 9 - стр.

30

Есимсиитова Зура Беркутовна Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. изучение особенности поведенческой активности животных после действия наноэнтеросорбента "ИНГО-2" на организм 2017 - г. 9 - стр.

31

Есимсиитова Зура Беркутовна Жаркова И.М., Абдуллаева Б.А. Гистологиялық техника пәнін оқыту барысында қазіргі заманғы технологиялық тәсілдерді қолдану 2017 - г. 2 - стр. г.Алматы. КазНУ им.аль-Фараби

32

Есимсиитова Зура Беркутовна Манкибаева С.А. ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 2017 - г. 2 - стр. Алматы, аль-Фараби

33

Есимсиитова Зура Беркутовна Тусупбекова Г.А., Қайрат Б.Қ., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Роль энтеросорбентов в детоксикационных процессах организма. 2017 - г. 2 - стр.

34

Есимсиитова Зура Беркутовна Аблайханова Н.Т. Изучение механизмов действия энтеросорбента «ИНГО-2» на гематологические показатели организма 2017 - г. 2 - стр. казну

35

Есимсиитова Зура Беркутовна Аблайханова Н.Т. 2017 - г. 4 - стр.

36

Есимсиитова Зура Беркутовна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫН ЖӘНЕ АДАМЗАТ ӨРКЕНИЕТІН САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2020 - г. 7 - стр. Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

37

Есимсиитова Зура Беркутовна Сынғақ итшомырттың профилактикалық және емдік қасиеті 2020 - г. 7 - стр. Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
Author Documents

20

Citations

23 по 20
documents

h-index

2

The effects of thymoquinone on pancreatic cancer: Evidence from preclinical studies

Butnariu, M., Quispe, C., Herrera-Bravo, J., Helon, P., Kukula-Koch, W., López, V., Les, F., Vergara, C.V., Alarcón-Zapata, P., Alarcón-Zapata, B., Martorell, M., Pentea, M., Dragunescu, A.A., Samfira, I., Yessimsiitova, Z., Daştan, S.D., Castillo, C.M.S., Roberts, T.H., Sharifi-Rad, J., Koch, W., Cho, W.C.

2022

Biomedicine and Pharmacotherapy
153, с.

0

Цитирований
Recent advances in the therapeutic potential of emodin for human health

Sharifi-Rad, J., Herrera-Bravo, J., Kamiloglu, S., Petroni, K., Mishra, A.P., Monserrat-Mesquida, M., Sureda, A., Martorell, M., Aidarbekovna, D.S., Yessimsiitova, Z., Ydyrys, A., Hano, C., Calina, D., Cho, W.C.

2022

Biomedicine and Pharmacotherapy
154, с.

2

Цитирований
The transformation of ecosystems of the ili river delta (Kazakhstan) under the flow regulation and climate change

Mukhitdinov, A., Nurtazin, S., Alimova, S., Ablaikhanova, N., Yessimsiitova, Z., Salmurzauly, R., Margulan, I., Mirasbek, Y.

2020

Applied Ecology and Environmental Research
18, с. 2483-2498

1

Цитирований
Estimation of efficiency of use of dairy products enriched with enter sorbent dietary fibers on immunophysiological indicators of the rat organism

Ablaikhanova, N., Yessimsiitova, Z., Amzeyeva, U., Mukhitdinov, A., Mankibaeva, S., Zorbekova, A., Abdreshov, S.N., Kozhamzharova, A., Konysbayeva, A., Tuleukhanov, S.

2020

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
10, с. 92-100

0

Цитирований
Issues of type 2 diabetes disease effective treatment in Kazakhstan

Ablaikhanova, N.T., Yessenbekova, A.Y., Aigul, T., Yessimsiitova, Z.B., Saidakhmetova, A.K., Malibayeva, A.E., Sanbaeva, B.J., Molsadykkyzy, M.

2020

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
10, с. 116-122

1

Цитирований
Functional-morphological features of enterosorbent in animal cells

Zura, Y., Nurzhanyat, A., Perizat, T., Zaure, B., Botagoz, U., Bakytzhan, K., Arailym, Y.

2020

Systematic Reviews in Pharmacy
11, с. 1190-1194

0

Цитирований
Morphological characteristics of adaptation of the lungs in the ground spinal

Saparov, K.A., Yessimsiitova, Z.B., Abdullayeva, B.A., Mankibaeva, S.A., Tynybekov, B.M., Atanbayeva, G.K., Abdreshov, S.N.

2019

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
9, с. 101-103

1

Цитирований
A splice site variant of CDK12 and breast cancer in three Eurasian populations

Bogdanova, N.V., Schürmann, P., Valova, Y., Dubrowinskaja, N., Turmanov, N., Yugay, T., Essimsiitova, Z., Mingazheva, E., Prokofyeva, D., Bermisheva, M., Khusnutdinova, E., Dörk, T.

2019

Frontiers in Oncology
9, с.

2

Цитирований
The study of hematological parameters of animals in the application of enterosorbent food fiber

Tussupbekova, G., Yessimsiitova, Z., Ablaikhanova, N., Rakhmetova, A., Alshynbekova, G., Tuleukhanov, S., Zhussupbekova, Z., Ashimhanova, G., Kuandykov, Y.

2019

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
9, с. 222-228

2

Цитирований
Efficacy of application of dietary supplements in acute intoxication

Yessimsiitova, Z.B., Kuandyk, S., Sinyavskiy, Y., Tussupbekova, G., Ablaikhanova, N., Kozhamzarova, A., Nurzat, A., Gauhar, U., Murat, T.

2019

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
9, с. 229-232

1

Цитирований
Summarized assessment of the role oil and gas complex mangystau region in pollution ground water

Pavlichenko, L.M., Yespolayeva, R., Aktymbayeva, S., Jones, H., Yesimsiitova, Z.B.

2019

WSEAS Transactions on Environment and Development
15, с. 438-446

0

Цитирований
Heavy metal accumulation in plants of atyrau region

Inelova, Z., Nesterova, S., Yerubayeva, G., Zura, Y., Seitkadyr, K., Zaparina, Y.

2018

Pakistan Journal of Botany
50, с. 2259-2263

7

Цитирований
Analysis of urban flora of the city of almaty (Kazakhstan)

Sadyrova, G.A., Inelova, Z.A., Dzhamilova, S.M., Baizhygitov, D.K., Yessimsitova, Z., Dauletbaeva, M.M.

2018

OnLine Journal of Biological Sciences
18, с. 365-376

0

Цитирований
Increase of Healthy Food Quality among the Kazakhstan Population

Yessimsiitova, Z., Ablaikhanova, N., Sagyndykova, S., Tussupbekova, G., Kulbayeva, M., Atanbayeva, G., Aitzhan, M., Bissenbayeva, Z.

2018

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
8, с. 150-153

3

Цитирований
Specific products influential aspects of the animals resistance to irradiation

Saparov, K.A., Yessimsiitova, Z., Abdullayeva, B.A., Zharkova, I.M., Mankibaeva, S.A., Tynybekov, B.I.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 6108-6111

0

Цитирований
2015

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
6, с. 1300-1304

1

Цитирований
2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1053-1056

1

Цитирований
Histological and histochemical study of submandibular salivary glands of two species of insectivores

Bazarbayeva, M.Z., Yessimsiitova, Z., Kozhamzharova, L.S., Seitbayev, K.Z.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1302-1307

1

Цитирований
Histological study some organs of the Cyprinus Càrpio from the wastewater storage Sorbulak

Yessimsiitova, Z.B., Bazarbayeva, M.Z., Nurtasin, S.T., Kozhamzharova, L.S., Vanina, O.S.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1255-1257

0

Цитирований
Polymorphism of DNA and accumulation of cannabinoids by the cultivated and wild hemp in Chu Valley

Sarsenbaev, K.N., Kozhamzharova, L.S., Yessimsiitova, Z., Seitbayev, K.Z.H.

2013

World Applied Sciences Journal
26, с. 744-749

0

Цитирований