Main / Faculty of Medicine and Health / Health Policy and Management / Капанова Гульнара Жамбаевна

Капанова Гульнара Жамбаевна

Position Зав.кафедрой, И.о. профессора
Кафедра политики и организации здравоохранения
Scopus author ID: 57202360812
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНМУ им.Асфендиярова Бакалавриат 2011
АГМИ Высшее 1989
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Доцент 01/01/2001
File name Headline Description
Basic methodology of teaching medicine

1

Капанова Гульнара Жамбаевна Калмаханов С.Б. Паллиативная помощь в современных условиях " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3579-7 6 - стр.

2

Капанова Гульнара Жамбаевна Калмаханов С.Б. Қазіргі жағдайдағы паллиативтік көмек " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3583-4 5 - стр.

1

Капанова Гульнара ЖамбаевнаДаирұлы Ж.., Калмаханов С.Б., Сарыбаева Г.К. Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 6 - стр. 0

2

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалмаханов С.Б. Обыр, бауыр циррозы және созылмалы вирусты гепатиттің атеросклероз дамуына әсері 2017 - г. 4 - стр. 0

3

Капанова Гульнара Жамбаевна Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 6 - стр. 0

4

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалмаханов С.Б. ОБЫР, БАУЫР ЦИРРОЗЫ ЖӘНЕ СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТІҢ АТЕРОСКЛЕРОЗ ДАМУЫНА ӘСЕРІ 2017 - г. 4 - стр. 0

5

Капанова Гульнара ЖамбаевнаСарыбаева Г.К. ҚАНТТЫ ДИАБЕТІҢ ЖИЫНТЫҚ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ КӨРСЕТКІШІН ТIKEЛЕЙ СТАНДАРТТАУ ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ ТҰЖЫРЫМ 2017 - г. 5 - стр. 0

6

Капанова Гульнара ЖамбаевнаДаирұлы Ж.., Калмаханов С.Б., Сарыбаева Г.К. Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 5 - стр. 0

7

Капанова Гульнара ЖамбаевнаСарыбаева Г.К. ҚАНТТЫ ДИАБЕТІҢ ЖИЫНТЫҚ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ КӨРСЕТКІШІН ТIKEЛЕЙ СТАНДАРТТАУ ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ ТҰЖЫРЫМ 2017 - г. 4 - стр. 0

8

Капанова Гульнара Жамбаевна ӘЛЕУМЕТТІК-ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУДЫҢ ДАМУЫ МІНДЕТТІ КҮТІМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ХАЛҚЫ 2018 - г. 5 - стр. 2

9

Капанова Гульнара ЖамбаевнаСарыбаева Г.К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ТУРАЛЫ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫҒАН ХАЛЫҚТЫ ХАБАРЛАНДЫРУ 2018 - г. 13 - стр. 0

10

Капанова Гульнара ЖамбаевнаСарыбаева Г.К. Адамдар үшін психо-білім беру бағдарламалары шизофрения және олардың туыстары, оңалту элементі ретінде 2018 - г. 3 - стр. 0

11

Капанова Гульнара ЖамбаевнаСарыбаева Г.К. Мектеп кафетериясында тағам ұйымдастыруды жақсарту әдісі ретінде сұрақ 2018 - г. 4 - стр. 16

12

Капанова Гульнара Жамбаевна Гипертония белгілері бар жасөспірімдер мен жастардың клиникалық және анамнезиялық ерекшеліктерін зерттеу 2018 - г. 4 - стр. 3

13

Капанова Гульнара Жамбаевна 2013-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы халқының медициналық қызметкерлерінің офтальмологиялық ауруы мен қолжетімділігін талдау. 2018 - г. 5 - стр. 3

14

Капанова Гульнара Жамбаевна Қазақстан Республикасында халықтың әлеуметтік-бағдарланған алғашқы медициналық-санитарлық көмегін дамыту және психикалық денсаулықты нығайту 2018 - г. 5 - стр. 2

15

Капанова Гульнара Жамбаевна Шизофрениямен ауыратындарды кәсіби тұрғыда оңалтудың және жұмыспен қамтудың негізгі көрсеткіштерін талдау, 2018 - г. 1 - стр. 0

16

Капанова Гульнара ЖамбаевнаБайгонова К.С., Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б. 2018 - г. 3 - стр. 3

17

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалмаханов С.Б. 2018 - г. 3 - стр. 3

18

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалмаханов С.Б. Қазақстан Республикасының 2013-2016 жылдарға арналған офтальмологиялық ауру және дәрігер кадрлық талдау. 2018 - г. 3 - стр. 33

19

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалмаханов С.Б., Кошербаева Л.К. Делегирование функций медицинских сотрудников на приеме городской поликлиники №3 г.Семей 2018 - г. 4 - стр. 0

20

Капанова Гульнара Жамбаевна Халықаралық әдістер бойынша сектор аралық ынтымақтастық,туберкулезге қарсы күрес. 2018 - г. 64 - стр. 2

21

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКошербаева Л.К., Калмаханов С.Б. СЕМЕЙ Қ АЛАСЫ No3 Қ АЛАЛЫ Қ ЕМХАНА МЫСАЛЫНДА МЕДИЦИНАЛЫ Қ Қ ЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ Ө КІЛЕТТІКТЕРДІ ТАБЫСТАУ 2018 - г. 4 - стр. 0

22

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКошербаева Л.К., Калмаханов С.Б. Қ АНТТЫ ДИАБЕТ БОЙЫНША ЕМДЕЛ УШІЛЕРДІ Ң АУРУДЫ БАС Қ АРУ БА Ғ ДАРЛАМАСЫНА Қ АТЫСУЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 4 - стр. 0

23

Капанова Гульнара Жамбаевна Семей қаласындағы №3 қалалық емхана мысалында медицина қызметкерлерінің функциясының делегациясы 2018 - г. 7 - стр. 1

24

Капанова Гульнара Жамбаевна Қант диабетімен күресу бағдарламасына пациенттердің қатысуын талдау 2018 - г. 3 - стр. 1

25

Капанова Гульнара Жамбаевна Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарына офтальмологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 2018 - г. 4 - стр. 1

26

Капанова Гульнара Жамбаевна Кесари секциясында денсаулық сақтаудағы баға жүйесі 2018 - г. 6 - стр. 1

27

Капанова Гульнара Жамбаевна Қазақстан Республикасындағы ОМС-ны іске асыру туралы Астана қаласының өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындары туралы хабардар ету 2018 - г. 5 - стр. 1

28

Капанова Гульнара Жамбаевна Psycho-educational programs for people with schizophrenia and their relatives, as an element of rehabilitation 2018 - г. 12 - стр. 4

29

Капанова Гульнара Жамбаевна Questionnaire survey as a method to improve organisation of nutrition in a school café 2018 - г. 8 - стр. 2

30

Капанова Гульнара Жамбаевна Descriptive statistics using R 2018 - г. 18 - стр. 1

31

Капанова Гульнара Жамбаевна Questionnaire survey as a method to improve organisation of nutrition in a school café 2018 - г. 8 - стр. 2

32

Капанова Гульнара Жамбаевна Basic principles of biomedical data analysis in R 2018 - г. 10 - стр. 1

33

Капанова Гульнара Жамбаевна Bacterial Resistance in the Intensive Care Unit of developing countries: report from a tertiary hospital in Kazakhstan. 2019 - г. 15 - стр. 1

34

Капанова Гульнара Жамбаевна Лучший опыт гармонизации отношений между государственным здравоохранением, предпринимателями и населением в мировой практике 2018 - г. 16 - стр. 20

35

Капанова Гульнара Жамбаевна РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 2019 - г. 4 - стр. 1

36

Капанова Гульнара Жамбаевна АНАЛИЗ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ R 2019 - г. 14 - стр. 1

37

Капанова Гульнара Жамбаевна Состояние общей врачебной практики при переходе ОСМС в РК 2019 - г. 5 - стр. 1

38

Капанова Гульнара Жамбаевна ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЗА РУБЕЖОМ 2019 - г. 5 - стр. 4

39

Капанова Гульнара Жамбаевна ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 2019 - г. 4 - стр. 4

40

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалмаханов С.Б. 2019 - г. 3 - стр. 0

41

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалматаева Ж.А. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА МИ ҚАН АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЖІТІ БҰЗЫЛУЛАРЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ 2020 - г. 6 - стр. 0

42

Капанова Гульнара Жамбаевна 2020 - г. 3 - стр. 0

43

Капанова Гульнара Жамбаевна Современные проблемы нейрореабилитации 2020 - г. 5 - стр. 4

44

Капанова Гульнара Жамбаевна Изменение толщины параметров сетчатки у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 2020 - г. 5 - стр. 5

45

Капанова Гульнара Жамбаевна Анализ раннего скрининга рака молочной железы по г. Алматы 2020 - г. 5 - стр. 5

46

Капанова Гульнара Жамбаевна Диетическое питание в раней реабилитации больных после резекции желудка 2020 - г. 5 - стр. 5

47

Капанова Гульнара Жамбаевна Реализация мероприятий по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан 2019 - г. 6 - стр. 2

48

Капанова Гульнара Жамбаевна Кадровое обеспечение – залог успешной реализации мероприятий по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан 2019 - г. 4 - стр. 2

49

Капанова Гульнара Жамбаевна Специфика добровольного медицинского страхования в Казахстан 2020 - г. 7 - стр. 1

50

Капанова Гульнара Жамбаевна Эпидемиологические данные острого мозгового нарушения в г. Алматы 2020 - г. 6 - стр. 1

51

Капанова Гульнара Жамбаевна Современные стационар замещающие технологии в лечении хронического геморроя. 2020 - г. 7 - стр. 1

52

Капанова Гульнара Жамбаевна Қалалық емханада сүт безінің скринингін талдау 2020 - г. 4 - стр. 1

53

Капанова Гульнара ЖамбаевнаКалматаева Ж.А. Церебральды сал ауруы бар және ми қан айналымынын жіті бұзылуынан кейін нейрореабилитация. 2020 - г. 4 - стр. 0

54

Капанова Гульнара Жамбаевна Testosterone and occupational burnout in professional male firefighters 2021 - г. 7 - стр. 21

55

Капанова Гульнара Жамбаевна Современные подходы оптимизации скорой медицинской помощи и проблемы в зависимости от местности 2020 - г. 5 - стр. 4

56

Капанова Гульнара Жамбаевна Кохлеарная имплантация 2020 - г. 4 - стр. 4

57

Капанова Гульнара Жамбаевна Антидопинговая система в казахстане: современные тенденции 2020 - г. 4 - стр. 4

1

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К. ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДА АЛКОГОЛЬ ҚОЛДАНУГА БАЙЛАНЫСТЫ ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАЛАРЫ 2016 - г. 1 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

2

Капанова Гульнара Жамбаевна Patsientami.analiz жүйесі қателері бар шиеленістерді шешуге медициналық құжаттама рөлі 2016 - г. 2 - стр. медицинский факультет ВШОЗ КазНУ

3

Капанова Гульнара Жамбаевна Медициналық және әлеуметтік проблема ретінде жарақаттар. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз жай-күйі туралы 2016 - г. 2 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

4

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К. Жол-көлік оқиғаларының қылмыстық істер бойынша психиатриялық сараптама 2016 - г. 6 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

5

Капанова Гульнара Жамбаевна Даирұлы Ж.. Науқастармен қақтығыстарды шешудегі, медициналық құжаттардың рөлі. Жүелік қателерді талдау. 2016 - г. 2 - стр. медицинский факультет ВШОЗ КазНУ

6

Капанова Гульнара Жамбаевна ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ жол-көлік оқиғасы болатын өлім-жітімді ТАЛДАУ 2016 - г. 2 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

7

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К. Қазақстан өңірлерінде жол-көлік жарақаттар мен өлім-жітім салыстырмалы талдау 2016 - г. 2 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

8

Капанова Гульнара Жамбаевна Хайдарова Т.С. Қазіргі жағдайда медициналық мекемелердің КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ тиімділігін бағалау ДАМУ ҰСЫНЫСТАР 2016 - г. 2 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

9

Капанова Гульнара Жамбаевна Инсульт AT өлім азаюына стационарлық медициналық көмекті жетілдіру ұйымдық нысандары РӨЛІ 2016 - г. 5 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

10

Капанова Гульнара Жамбаевна ДАМУ Ауруханаішілік инфекциялар антибиотиктерге (қарсылық) МӘСЕЛЕСІ 2016 - г. 3 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

11

Капанова Гульнара Жамбаевна Қарттар Медициналық аспектілері. Мамандарды дайындау мәселелері, geriatricians 2016 - г. 3 - стр. Международная академия информатизации

12

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К. ҚАНТТЫ ДИАБЕТІҢ ЖИЫНТЫҚ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ КӨРСЕТКІШІН ТIKEЛЕЙ СТАНДАРТТАУ ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

13

Капанова Гульнара Жамбаевна Клиникалық диагностикалық зертханалар қызметінің сапасына зерханалық қызмет мамандары құзыреттерінен әсері 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

14

Капанова Гульнара Жамбаевна Байгонова К.С. Клиникалық сынқтарды өткізу кезінде зертханалардағы операциялық рәсімдердің стандарттың әзірлеу 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Капанова Гульнара Жамбаевна Халық денсаулығын сақтау және нығайту шет мемлекеттермен және ЭЫДҰ елдерінің денсаулық сақтау тәжірибесі 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им аль Фараби

16

Капанова Гульнара Жамбаевна Калматаева Ж.А., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті- Қазақстанда университеттік білім беру көшбасшысы 2017 - г. 2 - стр. ШТУТГАРД

17

Капанова Гульнара Жамбаевна Психикалық аурумен зардап шегетін адамдарға арналған медициналық шеберханалар 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им аль Фараби

18

Капанова Гульнара Жамбаевна Өзін-өзі қаржыландыру тетіктері денсаулық сақтау ұйымы 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им аль Фараби

19

Капанова Гульнара Жамбаевна Алғашқы медициналық-санитарлық көмек кезіндегі психологтардың жұмысының талдау 2017 - г. 2 - стр. КазНУ им аль Фараби

20

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б. ҚАЗАҚСТАНДАГЫ қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

21

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б. Алматы қаласы № 1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

22

Капанова Гульнара Жамбаевна ҚАНТТЫ ДИАБЕТІҢ ЖИЫНТЫҚ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ КӨРСЕТКІШІН ТIKEЛЕЙ СТАНДАРТТАУ ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

23

Капанова Гульнара Жамбаевна ҚАЗАҚСТАН қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

24

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б. Қазақстандағы қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

25

Капанова Гульнара Жамбаевна Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

26

Капанова Гульнара Жамбаевна Клиникалар Қазақстан басқаруда инновациялық ұйымдастырушылық технологиялар. 2017 - г. 3 - стр. ШТУТГАРД

27

Капанова Гульнара Жамбаевна Даирұлы Ж.., Байгонова К.С., Калмаханов С.Б., Хайдарова Т.С., Сарыбаева Г.К. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

28

Капанова Гульнара Жамбаевна Даирұлы Ж.. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандары үшін оқыту жүйесін ұйымдастыру. Магистратурада қашықтықтан білім енгізу тәжірибесі. 2017 - г. 3 - стр. ШТУТГАРД

29

Капанова Гульнара Жамбаевна Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Хайдарова Т.С., Калмаханов С.Б. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

30

Капанова Гульнара Жамбаевна Қарт адамдардың медициналық аспектілері. Гериатр маман дәрігерлерді даярлау мәселелері 2016 - г. 5 - стр. г.Алматы международная академия информатизации

31

Капанова Гульнара Жамбаевна Сарыбаева Г.К. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ШИЗОФРЕНИЯМЕН АУЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАРДЫ КӘСІБИ ОҢАЛТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 2018 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

32

Капанова Гульнара Жамбаевна 2019 - г. 1 - стр.

33

Капанова Гульнара Жамбаевна The development of general medical practice in the Republic of Kazakhstan 2019 - г. 1 - стр. г.Актобе западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова

34

Капанова Гульнара Жамбаевна 2019 - г. 1 - стр. Алматы

35

Капанова Гульнара Жамбаевна Оценка качества жизни детей после кохлеарной имплантации. 2020 - г. 6 - стр. Москва

36

Капанова Гульнара Жамбаевна 2020 - г. 1 - стр. Баку

37

Капанова Гульнара Жамбаевна 2020 - г. 1 - стр. Баку
Author Documents

8

Citations

10 по 10
documents

h-index

2

Testosterone and occupational burnout in professional male firefighters

Vinnikov, D., Romanova, Z., Kapanova, G., Raushanova, A., Kalmakhanov, S., Zhigalin, A.

2021

BMC Public Health
21, с.

0

Цитирований
Regulation of RUNX proteins by long non-coding RNAs and circular RNAs in different cancers

Farooqi, A.A., Gulnara, K., Mukhanbetzhanovna, A.A., Datkhayev, U., Kussainov, A.Z., Adylova, A.

2021

Non-coding RNA Research
6, с. 100-106

1

Цитирований
Analysis of categorical variables using R

Egoshin, V.L., Ivanov, S.V., Savvina, N.V., Kapanova, G.Z., Zhamaliyeva, L.M., Grjibovski, A.M.

2019

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
2019, с. 51-64

0

Цитирований
Bacterial resistance in the intensive care unit of developing countries: Report from a tertiary hospital in Kazakhstan

Viderman, D., Brotfain, E., Khamzina, Y., Kapanova, G., Zhumadilov, A., Poddighe, D.

2019

Journal of Global Antimicrobial Resistance
17, с. 35-38

6

Цитирований
2018

Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova
118, с. 81-83

0

Цитирований
Questionnaire survey as a method to improve organisation of nutrition in a school café

Sidorko, T.N., Sarybaeva, G.K., Kapanova, G.Z., Zhusupov, B.S.

2018

Voprosy Detskoi Dietologii
16, с. 66-69

2

Цитирований
Basic principles of biomedical data analysis in R

Egoshin, V.L., Ivanov, S.V., Savvina, N.V., Kapanova, G.Z., Grjibovski, A.M.

2018

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
0, с. 55-64

1

Цитирований
Descriptive statistics using R

Egoshin, V.L., Ivanov, S.V., Savvina, N.V., Kapanova, G.Z., Grjibovski, A.M.

2018

Ekologiya Cheloveka (Human Ecology)
0, с. 55-64

0

Цитирований