Main / Law / Деканат юридического факультета / Ахатов Уалихан Акыпбекович

Ахатов Уалихан Акыпбекович

Position Зам.декана по учебной, методической и воспитательной работе, Доцент
Деканат юридического факультета
Scopus author ID: 56127912500
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2009 году
Знак "Ы.Алтынсарин"


1

Ахатов Уалихан Акыпбекович МОНАРХИЯЛЫҚ БАСҚАРУ НЫСАНЫ: ТАРИХЫ МЕН ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ Раритет 2012 - г. 9 - стр.

2

Ахатов Уалихан Акыпбекович Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихы. Хрестоматия 2-ші том. Жеті Жарғы 2012 - г. 24 - стр.

3

Ахатов Уалихан Акыпбекович Ибраева А.С., Куандыков Б.Ж., Турсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Каратаева А.М., Кусаинов Д.О., Асқар Л.Ә., Исабеков А.К. Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы, I том ТОО "KazBookTrade" 2015 - г. ISBN 978-601-80565-1-2 46 - стр.

4

Ахатов Уалихан Акыпбекович Куандыков Б.Ж., Турсынкулова Д.А., Кенжалиев З.Ж., Исабеков А.К. Қазақстан Республикасы Конституциясының энциклопедиялық анықтамалығы Деловой Мир Астана 2020 - г. ISBN 978-601-7918-24-8 850 - стр.

1

Ахатов Уалихан Акыпбекович Түркістан АССР-нің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Ахатов Уалихан Акыпбекович Turkistan ACCP*nin 1918 Anayasasi Kabulu ve Yapilisinin Ozellikleri 2011 - г. 5 - стр. 0

3

Ахатов Уалихан Акыпбекович Түркістан АССР-інің мемлекеттік-құқықтық дамуындағы 1920 жылғы Конституцияның орны мен рөлі 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Ахатов Уалихан Акыпбекович Түркістан АССР-інің таратылуы және оның жүзеге асу ерекшеліктері 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Ахатов Уалихан Акыпбекович Смағұл Садуақасов: Мемлекет және қоғам қайраткері 2012 - г. 5 - стр. 0

6

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. Тұрар Рысқұловтың мемлекеттік қызметкер ретінде қалыптасуының ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

7

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. Түркістан АССР-інің жергілікті өкілді және атқарушы органдар жүйесі 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. Кеңестік Түркістан АССР-інің құрылу қарсаңындағы аймақтағы саяси-құқықтық жағдай 2015 - г. 6 - стр. 0

9

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. Түркістан АССР-інің сот жүйесі 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. ҒАНИ МҰРАТБАЕВТЫҢ МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ РЕТІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 2016 - г. 3 - стр. 0

11

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. Орта Азиядағы ұлттық-мемлекеттік межелеудің жүзеге асу ерекшеліктері және онық құқықтық салдары 2016 - г. 3 - стр. 42

12

Ахатов Уалихан АкыпбековичКалкашев Н.Б., Умбетов М.Н., Куандыков Б.Ж., Умбетбаева Ж.Б. International Legal Aspects of the Environment Protection in Modern Conditions 2016 - г. 11 - стр. 20

13

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. Орта Азиядағы ұлттық-мемлекеттік межелеудің жүзеге асу ерекшеліктері және оның құқықтық салдары 2016 - г. 4 - стр. 42

14

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. XIX ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІНДЕГІ ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙ 2017 - г. 4 - стр. 46

15

Ахатов Уалихан АкыпбековичИсабеков А.К., Куандыков Б.Ж., Атаханова С.К., Турсынкулова Д.А. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience 2016 - г. 7 - стр. 0

16

Ахатов Уалихан АкыпбековичТурсынкулова Д.А. Harmonization of environmental legislation: World practice and the main development trends 2017 - г. 7 - стр. 0

17

Ахатов Уалихан АкыпбековичУсейнова Г.Р., Баймаханова Д.М. 2017 - г. 17 - стр. 2

18

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж., Оңдашұлы Е.. НОҒАЙ ОРДАСЫНДАҒЫ БИДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 2018 - г. 3 - стр. 58

19

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж., Оңдашұлы Е.. НОҒАЙ ОРДАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТ 2018 - г. 6 - стр. 58

20

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж. ТҮРКІСТАН АКСР-І: МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ. 2017 - г. 5 - стр. 1

21

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж. НОҒАЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ОРТАЛЫҚ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ МЕН ЛАУАЗЫМДАР ЖҮЙЕСІ 2018 - г. 4 - стр. 1

22

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж. НОҒАЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА 2018 - г. 5 - стр. 1

23

Ахатов Уалихан АкыпбековичТурсынкулова Д.А. 2017 - г. 6 - стр. 1

24

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2017 - г. 5 - стр. 1

1

Ахатов Уалихан Акыпбекович Түркістан АССР-і және автономия мәселелері 2012 - г. 5 - стр. Тараз

2

Ахатов Уалихан Акыпбекович Түркістан өлкесінде Кеңес үкіметінің орнауы: Себептері мен салдары 2012 - г. 3 - стр. Алматы

3

Ахатов Уалихан Акыпбекович XIX ғасырдың соңы мен XX бас кезіндегі Түркістан аймағының мемлекеттік дамуының басты кезеңдері 2012 - г. 3 - стр. Астана
Author Documents

10

Citations

18 по 17
documents

h-index

2

The right of veto: International experience, problems and prospects of application

Biskultanova, A.M., Zharbolova, A.Z., Akhatov, U.A., Aueshova, B.T.

2021

Kasetsart Journal of Social Sciences
42, с. 391-396

0

Цитирований
State and legal framework for the social state formation and development

Issakhov, B.S., Akhatov, U.A., Mynbatyrova, N.K., Kussainov, D., Kussainova, A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

8

Цитирований
Harmonization of environmental legislation

Akhatov, U.A., Bekturova, A.G., Madaliyeva, A.A., Sharipov, S.M., Tursynkulova, D.A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

1

Цитирований
Problems of harmonization of legislation of Kazakhstan and China in the conditions of the WTO

Bekturova, A.G., Sharipov, S.M., Akhatov, U.A., Madaliyeva, A.A., Tursynkulova, D.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

1

Цитирований
Problems and prospects for improving the activities of the constitutional control body on court appeals

Dossayeva, A.A., Usseinova, G.R., Baimakhanova, D.M., Akhatov, U.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

1

Цитирований
2017

Anais da Academia Brasileira de Ciencias
89, с. 2558-2567

0

Цитирований
Social and legal aspects of the educational support of adolescents with deviant behavior

Tolegen, M.A., Seriev, B.A., Akhatov, U.A., Taubayev, B.R., Balashov, T.T.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 4768-4781

2

Цитирований
International legal aspects of the environment protection in modern conditions

Umbetbayeva, Z.B., Akhatov, U.A., Kuandykov, B.Z., Umbetov, M.N., Kalkashev, N.B.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 1528-1538

5

Цитирований
Establishment and development of outer space legislation: Kazakh and foreign experience

Kuandykov, B., Akhatov, U., Tursynkulova, D., Atakhanova, S., Isabekov, A.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 2068-2074

0

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 188-191

0

Цитирований