Main / Philological / Kazakh linguistics / Есимова Жулдыз Дапеновна

Есимова Жулдыз Дапеновна

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh linguistics
Is hidden
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2006
Academic degree
State Prizes
Prize Name Date of award
Почетная грамота Министерства образования и науки РК "За большой вклад в процветании Казахстана"
Знак "Почетный работник образования Республики Казахстан"
Знак "Почетный работник образования Республики Казахстан"


1

Есимова Жулдыз Дапеновна Қазақ тіліндегі эвфемизмдердің ерекшеліктері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1427-3 10 - стр.

1

Есимова Жулдыз Дапеновна ҚАЗАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН СӨЗДЕРДЕГІ ДІНИ ЛЕКСИКА 2013 - г. 3 - стр. 141

2

Есимова Жулдыз Дапеновна Өлімге қатысты қолданылатын паремиологиялардың этнолингвистикалық сипаты 2013 - г. 8 - стр. 0

3

Есимова Жулдыз Дапеновна Культурная лексика,используемая в связи со смертью 2014 - г. 6 - стр. 6

4

Есимова Жулдыз Дапеновна БАҚ тіліндегі перифраз атаулардың тілдік табиғаты мен қолданысы 2014 - г. 5 - стр. 150

5

Есимова Жулдыз Дапеновна Естірту мен көңіл айту сөздеріндегі тотемизм мен суггестия 2008 - г. 5 - стр. 141

6

Есимова Жулдыз Дапеновна ЖОО-ДА ЖАҢА САПАЛЫҚ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ 2015 - г. 5 - стр. 157

7

Есимова Жулдыз Дапеновна 2015 - г. 4 - стр. 158

8

Есимова Жулдыз Дапеновна “Әлем бейнесі” ұғымының лингво-философиялық концепциясы 2016 - г. 4 - стр. 160

9

Есимова Жулдыз Дапеновна The Language Peculiarities of Internationalization of Higher Education in Modern Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 3

1

Есимова Жулдыз Дапеновна «Өлім» концептісі. Ішкі мағыналық формасындағы дефинициялары. Аза. Мұң. Шер. Жазмыш. Тағдыр. 2012 - г. 7 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

2

Есимова Жулдыз Дапеновна Жоқтау өлеңдерінің көнелік сипаты 2013 - г. 5 - стр. ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

3

Есимова Жулдыз Дапеновна Көркемдік таным биігі 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, факультет филологии, литературоведения и мировых языков

4

Есимова Жулдыз Дапеновна Қазақстанның орта білім беру жүйесіндегі тілдік басымдықтар динамикасы 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, факультет филологии, литературоведения и мировых языков, 312- аудитория

5

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 5 - стр. Алматы. КазНУ имени аль-Фараби

6

Есимова Жулдыз Дапеновна Қазаға қатысты қолданылатын этикеттік формулалар мен белгілер 2013 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

7

Есимова Жулдыз Дапеновна Адамның жасы мен жынысына байланысты айтылатын естірту мен көңіл айту сөздерінің тілдік табиғаты 2011 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Есимова Жулдыз Дапеновна Естірту мен көңіл айту сөздеріндегі троптардың қызметі 2010 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Есимова Жулдыз Дапеновна Жоқта, жұбату өлеңдерінің берілу сипаты 2009 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Есимова Жулдыз Дапеновна Жоқтау өлеңдері мәтініндегі әйелдер бейнесі 2009 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

11

Есимова Жулдыз Дапеновна "Өлім" концептісі. Ішкі мағыналық формасындағы дефинициялары. Аза.Мұң.Шер. Жазмыш.Тағдыр. 2013 - г. 8 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Есимова Жулдыз Дапеновна Қазаға байланысты қолданылатын өлеңдердің психолингвистикалық сипаты 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

13

Есимова Жулдыз Дапеновна Естірту мен көңіл айту сөздеріндегі көркемдеуші сөздер қолданысы 2013 - г. 10 - стр.

14

Есимова Жулдыз Дапеновна Қазақстанның орта білім бері жүйесіндегі тілдік басымдықтар динамикасы 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

15

Есимова Жулдыз Дапеновна Қазаға қатысты қолданылатын мәдени лексика 2013 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

16

Есимова Жулдыз Дапеновна Direction of modern linguistic paradigm 2016 - г. 5 - стр. КазНу имени аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0