Main / Philological / Department of Kazakh linguistics named after A. Baytursinuly / Жанабекова Айман Абдильдаевна

Жанабекова Айман Абдильдаевна

Position И.о. профессора
Department of Kazakh linguistics named after A. Baytursinuly
File name Headline Description
National Paremiological Foundation: Genesis and Pragmatics

1

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды грамматиканың метатілі Елтаным 2012 - г. ISBN 978-601-7348-08-3 156 - стр.

2

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясы Елтаным 2012 - г. ISBN 978-601-7348-10-6 154 - стр.

3

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі «уақыт» ұғымының тілдік парадигмасы Шапағат Нұр баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-7293-30-7 508 - стр.

4

Жанабекова Айман Абдильдаевна Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ грамматикасының дамуындағы жаңа бағыттар Дайк-Пресс 2011 - г. ISBN 978-601-290-034-7 3 - стр.

5

Жанабекова Айман Абдильдаевна Мемлекеттік тіл және коммуникативті бағыттағы зерттеулер Нұр-Принт 2011 - г. ISBN 978-601-7085-18-6 2 - стр.

6

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясы Дайк-Пресс 2012 - г. ISBN 978-601-290-036-1 9 - стр.

7

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясы Дайк-Пресс 2011 - г. ISBN 978-601-290-036-1 9 - стр.

8

Жанабекова Айман Абдильдаевна Фазылжанова А.М., Хабиева А.А. ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖИІЛІК СӨЗДІГІ Дәуір баспасы 2016 - г. 1400 - стр.

9

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі функциональды қосымшалар Елтаным 2016 - г. ISBN 978-601-7849-15-3 130 - стр.

10

Жанабекова Айман Абдильдаевна Фнукциональная грамматика: понятия и категория Ұлағат 2016 - г. ISBN і8в^ 978-601-298-368 222 - стр.

11

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды грамматика Ақнұр 2016 - г. ISBN і8в.\ 978-601-7894-2 280 - стр.

12

Жанабекова Айман Абдильдаевна Корпустық лингвистика Қазақ тілі 2017 - г. ISBN 978-601-7293-43-7 336 - стр.

13

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тілінің жиілік сөздігі "Қазақ тілі" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-80645-0 792 - стр.

14

Жанабекова Айман Абдильдаевна 1) Жұбанов А., Жаңабекова А. ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШІРУДІҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ. - Алматы, 2018 «А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты» 2018 - г. ISBN 978-601-7293-62 7 - стр.

15

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ ауызша тіл мәтіндерінің жиілік сөздігі "Елтаным баспасы" 2020 - г. ISBN 978-601-7849-32-0 166 - стр.

1

Жанабекова Айман Абдильдаевна 2011 - г. 5 - стр. 4

2

Жанабекова Айман Абдильдаевна «Уақыт» ұғымы антропоөзектік парадигмада 2011 - г. 6 - стр. 3

3

Жанабекова Айман Абдильдаевна Онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» етіс категориясына қатысты грамматикалық жаңартпалар және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми негіздері 2012 - г. 7 - стр. 1

4

Жанабекова Айман Абдильдаевна Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ грамматикасының дамуындағы жаңа бағыттар 2011 - г. 41 - стр. 4

5

Жанабекова Айман Абдильдаевна Мемлекеттік тіл және коммуникативті бағыттағы зерттеулер 2011 - г. 128 - стр. 4

6

Жанабекова Айман АбдильдаевнаЖанабекова М.А. The Principles of Differentiation of Temporary Forms of Kazakh Verb (In Comparison with English Past) 2015 - г. 5 - стр. 177

7

Жанабекова Айман АбдильдаевнаЖанабекова М.А. The importance of preliminary approaches in teaching pronunciation, пункт 2.11 2016 - г. 6 - стр. 1

8

Жанабекова Айман АбдильдаевнаБарлыбаева С.Х., Жанабекова М.А. Modern methods of preparation in multimedia journalism studies (on example of Al-Farabi Kazakh National University) 2016 - г. 6 - стр. 2

9

Жанабекова Айман Абдильдаевна Орыс тілінің ұлттық корпусының сөзжасамдық белгіленімі: міндеттері мен әдістері 2019 - г. 6 - стр. 0

10

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тілінің ұлттық корпусындағы жартылай сөзжасамдық қызмет атқаратын -лы/-лі, -ша/-ше, -ғы/-гі қосымшалары 2019 - г. 10 - стр. 0

11

Жанабекова Айман Абдильдаевна Н.Т.Сауранбаевтың көсемше категориясы туралы тұжырымдамалары/ 2020 - г. 7 - стр. 4

12

Жанабекова Айман АбдильдаевнаӨтегенова Б.Ж. Жиілік сөздіктердің мемлекеттік тілдің қолданысындағы маңызды орны 2020 - г. 6 - стр. 4

13

Жанабекова Айман Абдильдаевна Сөзжасамдық белгіленімдердің құрылымдық аспектісі (Туынды сөздер және сөзжасам тәсілдері) 2020 - г. 10 - стр. 4

1

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды-семантикалық квалитативтілік өрісінің перифериялық компоненттері (-лық/лік, -лы/лі, -сыз/сіз тұлғаларының квалитативті семантиканы жасауға қатысы) 2011 - г. 5 - стр. Алматы

2

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі «уақыт» ұғымының ұлттық-дүниетанымдық негіздері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

3

Жанабекова Айман Абдильдаевна Квалитативтілік семантиканың бейлокалды жағдаяттар арқылы берілуі 2011 - г. 8 - стр. Алматы

4

Жанабекова Айман Абдильдаевна Онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» шырай категориясына қатысты грамматикалық жаңартпалар және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми негіздері 2012 - г. 7 - стр. Алматы

5

Жанабекова Айман Абдильдаевна Онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» еліктеуіш сөздерді лексикографиялаудағы жаңартпалар 2012 - г. 4 - стр. Алматы

6

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ әдеби тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусына морфологиялық білімдер жүйесін енгізудің практикалық тәжірибелері және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

7

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ әдеби тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусына морфологиялық білімдер жүйесін енгізудің практикалық тәжірибелері және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

8

Жанабекова Айман Абдильдаевна Корпустағы метабелгіленімдер талдамасын жасаудың ғылыми-практикалық негіздері 2015 - г. 4 - стр. - г. Уфа, на базе Института истории, языка и литературы УНЦ РАН,

9

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ жазба мәтіндеріндегі әріп қолданысының статистикасы 2016 - г. 4 - стр. Қыздар педагогикалық университеті

10

Жанабекова Айман Абдильдаевна Колесникова Т.П., Жанабекова М.А. The Principles of Differentiation of Temporary Forms of Kazakh Verb (In Comparison with English Past) http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/177 Октябрь 2016 -Thomson Reuters 2016 - г. 6 - стр. Лас Вегас

11

Жанабекова Айман Абдильдаевна Орыс тілінің ұлттық корпусының сөзжасамдық белгіленімі: міндеттері мен әдістері 2019 - г. 4 - стр. ҚР Ұлттық Ғылым Ордасы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0