Main / International Relations / Деканат факультета международных отношений / Байкушикова Гульнара Серикбаевна

Байкушикова Гульнара Серикбаевна

Position Зам.декана по учебной, методической и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Деканат факультета международных отношений
Scopus author ID: 57192167179
Is hidden
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2007
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2005
Academic degree

1

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Қазіргі халықаралық қатынастардағы экологиялық қауіпсіздік мәселелері: Еуропа елдерінің Орталық Азияға тәжірибесі " Қазақ университеті " 2016 - г. 10 - стр.

2

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Кукеева Ф.Т., Байзакова К.И., Кузембаева А.Б., Беков К.Б., Жекенов Д.К. Международные обмены. Евразийские перспективы в области логистики и дипломатии P.I.E. Peter Lang 2019 - г. ISBN 978-2-8076-1316-4 24 - стр.

3

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Байзакова К.И., Байзакова Ж.И. ОА-дағы логистика және дипломатия EMS 2022 - г. ISBN 978-2-37687-610-6 18 - стр.

1

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Халықаралық қатынастардың экологизациялануы 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Байкушикова Гульнара Серикбаевна 2011 - г. 6 - стр. 41

3

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Орталық Азия аймағындағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің оңтайландыру жолдары 2012 - г. 6 - стр. 0

4

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаЧукубаев Е.С., Кузембаева А.Б. Жаһандану және Қазақстандағы жастардың мәдени ұстанымдары 2014 - г. 5 - стр. 2

5

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Еуропалық Одақ Шеңберінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Францияның тәжірибесі 2013 - г. 6 - стр. 0

6

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Үндістан-Пәкістан Кашмир территориясындағы қауіпсіздік мүдделері 2013 - г. 5 - стр. 0

7

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Еуропалық Одақтың энергетикалық саясатындағы жаңартылған энергия көздерінің орны мен рөлі 2014 - г. 5 - стр. 0

8

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Үндістан және Оңтүстік Азиядағы аймақтық қауіпсіздік мәселесі 2014 - г. 6 - стр. 0

9

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Еуропалық Одақтың ОрталықАзиядағы стратегиясы: қауіпсіздік аясындағы өлшем 2014 - г. 5 - стр. 0

10

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Швейцария мен Еуропалық Одақ арасындағы қатынастардың кейбір аспектілері 2014 - г. 6 - стр. 0

11

Байкушикова Гульнара Серикбаевна 2012 - г. 6 - стр. 0

12

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаКузембаева А.Б., Алипқызы Р.., Чукубаев Е.С. Высшее образование в Казахстане и Германии: болонские реформы 2015 - г. 2 - стр. 1

13

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Энергияның қауіпсіз түрлерін дамыту: бейбіт атом мәселесі 2015 - г. 6 - стр. 72

14

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Қазақстан Республикасы және Сауд Арабия Корольдігі арасындағы энергетикалық саладағы қатынастар 2016 - г. 6 - стр. 73

15

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаБалаубаева Б.М. Қазақстан мен Франция арасындағы мәдени қатынастың негізгі бағыттары 2016 - г. 8 - стр. 74

16

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаБалаубаева Б.М. Основные направления культурного сотрудничества Казахстана и Франции 2016 - г. 8 - стр. 0

17

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Environmental security issues: the European experience for Central Asia 2015 - г. 6 - стр. 3

18

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаБайзакова К.И., Болатхан М.. Қазақстан Республикасының қауіпсіздықтың энергетикалық өлшемі тұракқты дамуының факторы ретінде 2016 - г. 15 - стр. 0

19

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаАлипқызы Р.. Образовательная миграция из Казахстана в Европейские государства 2016 - г. 5 - стр. 0

20

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Еуропалық Одақтың Орталық Азиядағы Білім беру бастамасы 2017 - г. 7 - стр. 77

21

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаЧукубаев Е.С., Кузембаева А.Б. DEVELOPMENT OF ENVIROMENTAL MOVEMENTS IN KAZAKHSTAN THROUGH THE PRISM OF SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATIONS: KEY TRENDS AND CURRENT ISSUES 2017 - г. 8 - стр. 0

22

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаКузембаева А.Б. 2018 - г. 13 - стр. 81

23

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаКузембаева А.Б. Израильдік лоббизмнің АҚШ-тың сыртқы саяси бағытын қалыптастырудағы ықпалы жөнінде 2019 - г. 7 - стр. 10

24

Байкушикова Гульнара Серикбаевна 2019 - г. 8 - стр. 88

25

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Еуразия­ның ­энер­гетика ­сала­сын­дағы ­ин­тег­рация­лық­ үде­ріс­тері:­ ерек­ше­лік­тер ­мен­келешегі 2019 - г. 8 - стр. 0

26

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаМухтарова К.С. 2020 - г. 8 - стр. 0

27

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаМухтарова К.С. Орталық Азия мемлекеттерінің экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі аймақтық ынтымақтастықтың рөлі 2020 - г. 6 - стр. 0

28

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаМухтарова К.С., Товма Н.А., Чукубаев Е.С. 2020 - г. 12 - стр. 90

29

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаБалаубаева Б.М. Экологиялық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық негіздері 2020 - г. 5 - стр. 99

30

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Әлемдік сауда соғыстарының эволюциясы: тарихи аспект 2021 - г. 7 - стр. 93

31

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаБалгабаева З.Б., Чукубаев Е.С., Мухтарова К.С. Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесінде қоғамдық көліктің тиімділігін арттырудың шетелдік әдістерін қолдану 2021 - г. 11 - стр. 7

32

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Қазіргі кезеңде Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы қатынастардың дамуы 2020 - г. 5 - стр. 72

33

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаАүған М.Ә. Жоғары білімнің интернационалдануы: Қытай, Түркиямысалында 2021 - г. 12 - стр. 101

34

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Сауда соғысы және COVID-19 пандемиясы дежаһандану факторы ретінде 2022 - г. 8 - стр. 97

35

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаУткелбай Р.Е. Сауда соғысы және COVID-19 пандемиясы дежаһандану факторы ретінде. 2022 - г. 8 - стр. 97

36

Байкушикова Гульнара СерикбаевнаУткелбай Р.Е., Кузембаева А.Б. ГеосаясишиеленістердіңәлемдікэкономикағажәнеҚазақстанэкономикасынаәсері 2023 - г. 8 - стр. 101

1

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Орталық Азиядағы экология саласындағы ынтымақтастық – аймақтық қауіпсіздікті қамтамсыз ету факторы ретінде 2011 - г. 7 - стр.

2

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Қазақстан Республикасының экологиялық стратегиясы 2011 - г. 9 - стр.

3

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасының жүзеге асырылуының қиындықтары 2014 - г. 4 - стр. Алматы

4

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Орталық Азия және Жапония арасындағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық 2013 - г. 5 - стр.

5

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Кульбаева А.Т. Роль образования в достижении устойчивого развития в Центральной Азии. 2015 - г. 5 - стр. г. Санкт-Петербург

6

Байкушикова Гульнара Серикбаевна Кузембаева А.Б. Казахстан-француз қатынастарының қазіргі жағдайы 2016 - г. 12 - стр. Алматы
Author Documents

5

Citations

12 по 10
documents

h-index

3

Gender Policy in Kazakhstan

Khairullayeva, V., Sarybayev, M., Kuzembayeva, A., Yermekbayev, A., Baikushikova, G.

2022

Journal of International Women's Studies
24, с.

4

Цитирований
2021

Evolving regional values and mobilities in global contexts: The emergence of new (Eur-)Asian regions and dialogues with Europe
0, с. 205-213

3

Цитирований
2019

Cross-Border Exchanges: Eurasian perspectives on logistics and diplomacy
0, с. 217-226

3

Цитирований
Development of the energy sector and energy security of Kazakhstan

Kirdasinova, K., Amalbekova, G., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Baykushikova, G.

2018

Journal of Social Sciences Research
4, с. 698-706

0

Цитирований
2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 11569-11583

2

Цитирований