Main / Mechanics and Mathematics / Деканат механико-математического факультета / Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы

Position Зам.декана по научно-инновационной работе и межд.связям, Ст.пpеподаватель
Деканат механико-математического факультета
Scopus author ID: 57212867470
nursultan.sagynaiuly@gmail.com
7(727) 221-15-63 вн:1563

1

Досжан Нұрсұлтан СағынайұлыЖилисбаева К.С. Ғарыштық аппараттың қозғалыс траекториясы бойымен геомагниттік өріс кернеулігінің өзгерісі 2016 - г. 9 - стр. 7

2

Досжан Нұрсұлтан СағынайұлыРакишева З.Б., Мухамедгали А.., Лязат Ж.Т. 2016 - г. 6 - стр. 0

3

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы Кіші ғарыш аппаратын термо-вакуумды камерада сынақтан өткізуге шолу 2015 - г. 7 - стр. 0

4

Досжан Нұрсұлтан СағынайұлыЖилисбаева К.С. 2016 - г. 9 - стр. 7

5

Досжан Нұрсұлтан СағынайұлыЖилисбаева К.С., Мухамедгали А.., Лязат Ж.Т. АЛЬ-ФАРАБИ-1 наносерігіне арналған магнитометрді калибрлеу әдістемесін дайындау 2016 - г. 5 - стр. 0

6

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы Электромагниттік атқарушы орган параметрлерін есептеу және басқару бағдарламаларын дайындау 2017 - г. 5 - стр. 0

7

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы Наножерсеріктің жербеті басқару кешенін егжей-тегжейлі жобалау 2017 - г. 9 - стр. 0

8

Досжан Нұрсұлтан СағынайұлыИбраев Г.А., Ракишева З.Б. Stabilization of the movement of a small spacecraft in a geostationary orbit 2019 - г. 9 - стр. 6

1

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ CANSAT 2016 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы 2017 - г. 1 - стр.

3

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы Ракишева З.Б., Калиева Н.Б., Мухамедгали А.., Лязат Ж.Т. 2016 - г. 19 - стр. г. Астана

4

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы Ракишева З.Б., Калиева Н.Б., Мухамедгали А.., Лязат Ж.Т. 2017 - г. 14 - стр. БОЛГАРИЯ

5

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы Микрожерсерік топтамасының ультра жоғары дәлдікті бағдарын анықтау және басқару 2017 - г. 3 - стр. Караганда

6

Досжан Нұрсұлтан Сағынайұлы 2018 - г. 1 - стр. КазНУ
Author Documents

1

Citations

1 по 1
documents

h-index

1

Stabilization of the movement of a small spacecraft in a geostationary orbit

Rakisheva, Z.B., Nakasuka, S., Doszhan, N.S., Ibrayev, G.E.

2019

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
6, с. 112-120

1

Цитирований