Main / Faculty for Pre-College Education / Language training and general education of foreigners / Азнабакиева Мария Адилбековна

Азнабакиева Мария Адилбековна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев
       Aznabakiyeva Mariya Adilbekovna was born in 1984. She is Kazakh. In 2005 Aznabakiyeva M.A. graduated with honors from the Faculty of History at the Al-Farabi Kazakh National University. In 2005-2007 she studied for her Masters Degree at the Al- Farabi Kazakh National University. Since 2008 Aznabakiyeva M.A. has worked as a Professor and the Chair of Languages for the educational preparation for foreigners for the Faculty of Pre-University education at Al- Farabi KazNU. She teaches «Regional Studies» and «The History and Culture of Kazakhstan» in the beginners and advanced levels of education. Her main area of scientific interest is «The problem of teaching Kazakh and Russian languages and the general educational disciplines in foreign language groups» Aznabakiyeva M.A. has 14 years of work experience, 12 years as a Professor. She is the author of more than 30 scientific, teaching- methodological articles which have been published in kazakh and foreign publications, and is the author of 7 educational editions. She developed programs about the «History and Culture of Kazakhstan» for foreigners in the first and second years of study. In addition she developed «Regional Studies» for the beginning stage of education. Since 2017, she has been an assistant to the director of the Multilingual Education Resource Center KazNU.
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2007
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2005

1

Азнабакиева Мария Адилбековна Есбулатова Р.М., Нуршаихова Ж.А., Курманова Т.В., Сапронова И.И., Семенова Т.Я., Утебалиева Г.Е. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-470-1 352 - стр.

2

Азнабакиева Мария Адилбековна Кильдюшова И.В., Курманова Т.В. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1323-8 5 - стр.

3

Азнабакиева Мария Адилбековна Курманова Т.В., Машинбаева Г.А. Елтану. Оқу құралы (А1-А2 деңгей) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3417-2 79 - стр.

4

Азнабакиева Мария Адилбековна Курманова Т.В., Утебалиева Г.Е. Страноведение. Вводный курс. Учебное пособие " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4422-5 51 - стр.

5

Азнабакиева Мария Адилбековна "Бастау" 2010 - г. ISBN 978-601-247-123-6 297 - стр.

1

Азнабакиева Мария АдилбековнаСапронова И.И., Курманова Т.В. Системный подход к обучению и подготовке иностранных студентов к выпускному тестированию 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Азнабакиева Мария АдилбековнаКурманова Т.В. Тіл меңгеруде диалогтық дискурсты қолданудың маңыздылығы 2016 - г. 4 - стр. 0

3

Азнабакиева Мария АдилбековнаСаденова А.Е., Курманова Т.В. Тіл меңгеруде прагматикалық уәждемелік 2017 - г. 3 - стр. 0

4

Азнабакиева Мария АдилбековнаКазмагамбетова А.С., Курманова Т.В. Елтану дәрістерінің тәрбиелік әлеуеті 2017 - г. 3 - стр. 0

5

Азнабакиева Мария АдилбековнаНусупбаева С.А., Машинбаева Г.А., Ибрагимова М.Н. ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 2017 - г. 4 - стр. 0

6

Азнабакиева Мария Адилбековна Қ.Ысқақ шығармаларында кездесетін эмоционалды тілдік бірліктер 2017 - г. 3 - стр. 0

7

Азнабакиева Мария АдилбековнаКурманова Т.В. Шетелдік студенттерді жоғары оқұ орындарында білім алуға дайындаудың ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. 0

8

Азнабакиева Мария АдилбековнаКурманова Т.В. Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда интерактивті технологияның маңыздылығы 2018 - г. 3 - стр. 0

9

Азнабакиева Мария АдилбековнаКазмагамбетова А.С. 2019 - г. 9 - стр. 0

10

Азнабакиева Мария АдилбековнаДжакубаева С.Т., Жекенов Д.К. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДАҒДАРЫС ЖӘНЕ ЖАҢА ӘЛЕМДІК ТӘРТІП: ҚЫТАЙ ДӘУІРІ 2020 - г. 8 - стр. 93

11

Азнабакиева Мария Адилбековна Халықаралық қатынастар жүйесіндегі дағдарыс және жаңа әлемдік тәртіп: Қытай дәуірі 2020 - г. 8 - стр. 0

12

Азнабакиева Мария Адилбековна 2021 - г. 7 - стр. 0

13

Азнабакиева Мария Адилбековна 2020 - г. 12 - стр. 0

1

Азнабакиева Мария Адилбековна Нусупбаева С.А. 1.«Қожалар шежіресі ҮІІ-ХІІ ғғ Қазақстан тарихының дерегі» «Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им Аль -

2

Азнабакиева Мария Адилбековна Нусупбаева С.А. Императорлық Орыс Географиялық қоғамының қазақ өлкесін зерттеуге қосқан үлесі. 2012 - г. 6 - стр. КазНУ

3

Азнабакиева Мария Адилбековна Курманова Т.В., Сапронова И.И. 2012 - г. 6 - стр. КазНУ

4

Азнабакиева Мария Адилбековна Кильдюшова И.В., Курманова Т.В. 2015 - г. 5 - стр.

5

Азнабакиева Мария Адилбековна Машинбаева Г.А. Қазақ тілінің аудиовизуалды курсын оқыту 2016 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Азнабакиева Мария Адилбековна Археолог-ғалым М.Елеуовтың Қазақстан ескерткіштерін зерттеудегі ролі 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Азнабакиева Мария Адилбековна Койлыбаева С.С. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Азнабакиева Мария Адилбековна Нуршаихова Ж.А. 2013 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

9

Азнабакиева Мария Адилбековна Курманова Т.В. 2017 - г. 4 - стр.

10

Азнабакиева Мария Адилбековна 2021 - г. 4 - стр. Украина

11

Азнабакиева Мария Адилбековна Өңірлерді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары ішкі көші-қонды реттеудің құралы ретінде 2021 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0