Main / Journalism / UNESCO, international journalism and media in society / Абжанов Косылган

Абжанов Косылган

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе
File name Headline Description
Foreign experience of PR
Foreign experience of PR
Foreign experience of PR
Foreign experience of PR
The Basic Trends in Kazakhstan PR
Methods Reputation Management Commercial Company
Strategy of Effective PR
The Price Policy in Advertising: the Kazakhstan Realities
Methods Reputation Management Commercial Company
Foreign experience of PR
Foreign experience of PR
Elections in Mass Media: International Experience
Preparation of PR-activities With the Participation of Journalists
Methods Reputation Management Commercial Company
Preparation of PR-activities With the Participation of Journalists
Foreign experience of PR
Foreign experience of PR
Advertisement price theory of communication
Coverage of International Conflicts in the Media
The integrated PR-Decisions
Coverage of International Conflicts in the Media
Coverage of Issues of International Terrorism and Extremism in the Media
The Price Policy in Advertising: the Kazakhstan Realities
Coverage of International Conflicts in the Media
Coverage of International Conflicts in the Media
Advertisement price theory of communication
Preparation of PR-activities With the Participation of Journalists
Coverage of International Conflicts in the Media
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Coverage of International Conflicts in the Media
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication
Advertisement price theory of communication

1

Абжанов Косылган Экран тілінің эволюциясы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2063-2 114 - стр.

1

Абжанов Косылган 20. Мемлекеттік органдар мен конверциялық ұйымдардың баспасөз қызыметі мен PR құрылымдары жұмыстарының актуалды проблемалары, – тақырыбымен өткен халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференцияда жасалған баяндама. Желтоқсан 2011 ж. 2012 - г. 2 - стр. 1

2

Абжанов Косылган 13. Қайыржан Бекхожиннің студенттерге ықыласы// Журналистикадағы тұңғыш профессор Қ.Бекхожин туралы жинаққа енген мақала.- Қаңтардың 7-сі, 2011 ж. 2012 - г. 2 - стр. 2

3

Абжанов Косылган 17. Қазақ радиосының шеберлік сырлары. «Хабаршы» ақпан 2012 ж. 2012 - г. 2 - стр. 1

4

Абжанов Косылган 14. «Професср – Бекхожин» -деректі фильм, 20 мин. Қаңтар 2011ж. 1012 - г. 2 - стр. 1

5

Абжанов Косылган 15. «Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына–20 инновация» -деректі фильм, 20 мин. (ректорат тапсырысымен). 2012 - г. 5 - стр. 1

6

Абжанов Косылган 16. «Жыл қорытындылары» -деректі фильм, 10 мин. (ректорат тапсырысымен). 1012 - г. 4 - стр. 1

7

Абжанов Косылган 18. Қазақ радиосының 90 жылдығына, «Қазақ радиосының бір күні» - деректі фильм, 10 мин. 2012 - г. 5 - стр. 1

8

Абжанов Косылган «Ақиқат» журналының 90 жылдығына арналған деректі фильм, 10 мин. 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Абжанов Косылган Әр ел өз телесериалымен танылады 2014 - г. 3 - стр. 36

10

Абжанов Косылган Қосылған ӘБЖАНОВ. Телесериалдардың тэлімі қандай 2014 - г. 2 - стр. 1

11

Абжанов Косылган «Жаңалық жасаудың шебері» 2013 - г. 1 - стр. 18

12

Абжанов Косылган Телеарнадағы тақырыпты тереңдету тәжірибесі. 2015 - г. 2 - стр. 0

13

Абжанов Косылган Мантаж кадрлары тіркеуге ғана емес 2016 - г. 3 - стр. 3

14

Абжанов Косылган III халықаралық Фараби оқулары 2016 - г. 2 - стр. 1

15

Абжанов Косылган Алтын қор 2017 - г. 1 - стр. 1

1

Абжанов Косылган Ғылымның ғаламдану ғасырдағы басты бағыттар. "Қазақстандағы PR білім берудің өзекті мәселелері" Халықаралық конференция материалдары. 2016 - г. 2 - стр. Факультете журналистики КазНУ им.аль-Фараби

2

Абжанов Косылган Халықаралық арандатушылық пен лаңкестік оқиғаларын жазудың шеберлік сырлары. 2016 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0