Main / Journalism / UNESCO, international journalism and media in society / Жетписбаева Меиркуль Сарсенбаевна

Жетписбаева Меиркуль Сарсенбаевна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе
Is hidden

1

Жетписбаева Меиркуль Сарсенбаевна Мұстафа Шоқай және ұлттық тәуелсіздік мәселесі Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК 2013 - г. ISBN 978-601-7082-96-3 191 - стр.

1

Жетписбаева Меиркуль Сарсенбаевна Экологиялық саясат тұрғысында Ал- маты және Алматы облыстарындағы экотуризм: салыстырмалы талдау негізінде 2018 - г. 7 - стр. 4

2

Жетписбаева Меиркуль СарсенбаевнаГубашева Д.Т. Қоғаммен байланыстағы коммуникация және БАҚ 2018 - г. 15 - стр. 0

3

Жетписбаева Меиркуль СарсенбаевнаМамырова К.С. Спорттық ұйымдaрдaғы pr қызметінің рөлі мен мaңызы 2018 - г. 10 - стр. 4

4

Жетписбаева Меиркуль СарсенбаевнаМамырова К.С. Қазақстанның имиджін қалыптастырудағы ұлттық брендингтің ықпалы 2019 - г. 9 - стр. 1

5

Жетписбаева Меиркуль СарсенбаевнаМаемерова Б.С. Қазақстанда экожүйе бастамасын іске қосу 2019 - г. 9 - стр. 2

6

Жетписбаева Меиркуль СарсенбаевнаАкыш Н.Б. Тәуелсіздік дәрістерінің этикалық мәні 2018 - г. 11 - стр. 3

7

Жетписбаева Меиркуль СарсенбаевнаМамырова К.С. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БРЕНДИНГТІҢ ЫҚПАЛЫ 2019 - г. 9 - стр. 1

8

Жетписбаева Меиркуль Сарсенбаевна Smart Media: PR және БАҚ aрқылы бaйлaнысты қaлыптaстыру 2019 - г. 10 - стр. 3

9

Жетписбаева Меиркуль Сарсенбаевна PR-дың тиімділігін оңтайландыру және Қазақстандағы жарнама нарығының даму ерекшеліктері. 2020 - г. 10 - стр. 55
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0