Main / Journalism / UNESCO for Journalism and Communication / Мамырова Кулайым Сейтнуровна

Мамырова Кулайым Сейтнуровна

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
UNESCO for Journalism and Communication
Scopus author ID: 57195233701
8(727) 377-33-40 вн:1344
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1998

1

Мамырова Кулайым Сейтнуровна ИМИДЖ қалыптастырудағы БАҚ-тың ықпалы 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Радиодағы диктордың қызметі хақында 2014 - г. 4 - стр. 1

3

Мамырова Кулайым СейтнуровнаГубашева Д.Т. "Сарыарқа" газеты хақында бірер сөз 2015 - г. 5 - стр. 38

4

Мамырова Кулайым СейтнуровнаГубашева Д.Т. «Сарыарқа» газеті хақында бірер сөз 2015 - г. 4 - стр. 38

5

Мамырова Кулайым СейтнуровнаГубашева Д.Т. Формирование научной коммуникации в КазНУ 2015 - г. 4 - стр. 37

6

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К., Оразбекова З.С., Шынгысова Н.Т. The intonation in gender analysis of linguistics... 2015 - г. 20 - стр. 0

7

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖұртбай Н.Т. Статистикалық бағдарламалардың ғылыми зерттеулердегі рөлі 2016 - г. 5 - стр. 0

8

Мамырова Кулайым СейтнуровнаГубашева Д.Т. Формирование научной коммуникации в КазНҮ 2015 - г. 4 - стр. 0

9

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К., Шынгысова Н.Т., Оразбекова З.С. The intonation in gender analysis of linguistics 2015 - г. 20 - стр. 0

10

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К., Шынгысова Н.Т., Оразбекова З.С. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences eISSN: 2357-1330 2015 - г. 20 - стр. 0

11

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖұртбай Н.Т. Статистикалық бағдарламалардың ғылыми зерттеулердегі рөлі 2016 - г. 6 - стр. 1

12

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Статистикалык, бағдарламалардың, ғылыми зерттеулердеп рөлі 2017 - г. 6 - стр. 1

13

Мамырова Кулайым СейтнуровнаКурманбаева А.А., Жумабаева А.К. The Introduction of Information Technology in the Modern Media Environment 2017 - г. 3 - стр. 1

14

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К. Freedom of the Press: Media law in European Сountries 2017 - г. 3 - стр. 1

15

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К. Research methods: library of Congress 2017 - г. 6 - стр. 1

16

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К. Columbia university libraries: method of the effective USA 2017 - г. 2 - стр. 1

17

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К., Курманбаева А.А. The introduction of infornation technology in the modern Media Environment 2017 - г. 12 - стр. 1

18

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К. Columbia university libraries: method of the effective USA 2017 - г. 2 - стр. 1

19

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖумабаева А.К. Freedom of the Press: Media law in European Сountries 2017 - г. 3 - стр. 1

20

Мамырова Кулайым СейтнуровнаҚалым Ж.., Байгожина Д.О. Қайырымдылық пен демеушіліктің PR-дағы рөлі 2017 - г. 5 - стр. 1

21

Мамырова Кулайым СейтнуровнаБайгожина Д.О. Аудандық медиабизнестің дамуы: теориялық қағидалар мен тәжірибелік мәселелер 2017 - г. 6 - стр. 1

22

Мамырова Кулайым СейтнуровнаБайгожина Д.О. Аудандық медиа бизнес 2017 - г. 5 - стр. 1

23

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖетписбаева М.С. Спорттық ұйымдaрдaғы pr қызметінің рөлі мен мaңызы 2018 - г. 10 - стр. 4

24

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖетписбаева М.С. Қазақстанның имиджін қалыптастырудағы ұлттық брендингтің ықпалы 2019 - г. 9 - стр. 1

25

Мамырова Кулайым Сейтнуровна СПОРТТЫҚ ҰЙЫМДAРДAҒЫ PR ҚЫЗМЕ­ТІ­НІҢ РӨ­ЛІ МЕН МAҢЫ­ЗЫ 2019 - г. 10 - стр. 1

26

Мамырова Кулайым СейтнуровнаЖетписбаева М.С. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БРЕНДИНГТІҢ ЫҚПАЛЫ 2019 - г. 9 - стр. 1

1

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Электронды кітапхана үдерісіндегі отандық ерекшеліктер 2012 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

2

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Сарыарқа азаттық аңсаган елдің үні 2012 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

3

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Имидж қалыптастырудағы БАҚ-тың ролі 2012 - г. 3 - стр. КазНУ имен аль-Фараби

4

Мамырова Кулайым Сейтнуровна БАҚ арқылы имидж қалыптастыру жолдары 2013 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

5

Мамырова Кулайым Сейтнуровна БАҚ-тың имидж қалыптастырудағы рөлі 2013 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Classic journalism and online-journalism 2013 - г. 3 - стр. Seattle

7

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Жарнаманың ұлттық санаға ықпалы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Сөз-радиохабардың бейнелеуші құралы ретінде 2014 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Мамырова Кулайым Сейтнуровна "Ұлттық құндылықтарды насихаттаудағы Шалқар радиосының рөлі" 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

10

Мамырова Кулайым Сейтнуровна "Радиожурналистика тарихы мәселелерінің зерттелуі" 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Мамырова Кулайым Сейтнуровна СОLUMBIA UNIVERSITY libraries: method of the effective USA 2017 - г. 2 - стр. Алматы КазНУ. Жур фак

12

Мамырова Кулайым Сейтнуровна Жарнаманың ұлттық санаға ықпалы 2019 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

1

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Media convergence as a conversion factor system of training of specialists

Kurmanbayeva, A., Zhumabayeva, A., Belgaraeva, A., Mamyrova, K., Daurenbekova, A.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 2446-2448

0

Цитирований