Main / Geography and Environmental Sciences / Unesco chair in sustainable development / Таныбаева Айнур Кабдрасуловна

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна

Position Зам.декана по учебной, методической и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Unesco chair in sustainable development
Scopus author ID: 57196248174
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2005
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2002
Academic degree
File name Headline Description
Fundamentals of Life Safety
Ecology and Sustainable Development
Ecology and Sustainable Development
Ecology and Sustainable Development

1

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. Оқу орнындағы «жасыл кеңсе» "Казак университетi" 2015 - г. 36 - стр.

2

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Базарбаева Т.А., Мұқанова Г.А., Абубакирова К.Д. Экология және тұрақты даму "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2433 272 - стр.

3

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Экологиялық мониторинг " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2464- 290 - стр.

4

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Базарбаева Т.А., Мұқанова Г.А., Абубакирова К.Д. Экология және тұрақты даму " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2433- 272 - стр.

5

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Базарбаева Т.А., Мұқанова Г.А., Абубакирова К.Д. Экология және тұрақты даму " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2433- 17 - стр.

6

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна ЭКОЛОГИЯ БОЙЫНША ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3140-9 9 - стр.

7

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Абубакирова К.Д. Экология бойынша терминологиялық сөздік. " Қазақ университеті " 2018 - г. 146 - стр.

8

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Оразбаев А.Е., Мұқанова Г.А., Ердесбай А.Н. Учебная практика для студентов специальности «5В060800 – Экология» " Қазақ университеті " 2018 - г. 80 - стр.

9

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Абубакирова К.Д. Ecology and Sustainable Development " Қазақ университеті " 2018 - г. 214 - стр.

10

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Абубакирова К.Д., Рысмагамбетова А.А. 1. «Environment and sustainable development» Environment and Sustainable Development: educationalmethodical manual / A.K. Tanybayeva, K.D. Abubakirova, A.A. Rysmagambetova. – Almaty: Kazakh University, 2019. – 200 p. ISBN 978-601-04-1100-5 " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-1100 200 - стр.

11

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Абубакирова К.Д., Керимкулова А.Б., Рысмагамбетова А.А. ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4407 300 - стр.

12

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Воронова Н.., Керимкулова А.Б., Рысмагамбетова А.А. АЗЫҚ-ТҮЛІК ЭКОЛОГИЯСЫ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4408 180 - стр.

13

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Абубакирова К.Д., Рысмагамбетова А.А. The social and economic aspects of environmental issues in the Republic of Kazakhstan / Tanybayeva A.K., Abubakirova K.D., Rysmagambetova A.A. Editions du JIPTO – 2019. – 146 p. Fidjip. – Paris: Editions du JIPTO 2019 - г. ISBN 978-2-35175-068 146 - стр.

1

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаТажибаева С.М., Коканбаев А.., Мусабеков К.., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 4 - стр. 65

2

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаТажибаева С.М., Мусабеков К.. 2011 - г. 5 - стр. 6

3

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаКоканбаев А.., Оразымбетова А.Б., Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 5 - стр. 65

4

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаКоканбаев А.., Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 6 - стр. 67

5

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаТажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б., Артыкова Д.М. 2010 - г. 5 - стр. 58

6

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тағам қалдықтарын өңдеу және жою 2014 - г. 1 - стр. 0

7

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаАбубакирова К.Д. 2016 - г. 5 - стр. 0

8

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаТюсюпова Б.Б., Мусабеков К.., Тажибаева С.М. 2014 - г. 5 - стр. 75

9

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаМурзагалиева М.Г. Өтпелі металдар ұнтақтарын электролиттік тұндыру әдісімен зерттеу 2016 - г. 5 - стр. 0

10

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаСолодова Е.В. Мұнай энергетикасынан жаңғыртылатын энергетика көздеріне көшудің себептері 2016 - г. 12 - стр. 94

11

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаАбубакирова К.Д. ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИОНДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 2016 - г. 4 - стр. 1

12

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Табиғи адсорбенттерді қолданып химиялық ластандырғыш заттардан ағынды суларды тазарту 2017 - г. 7 - стр. 1

13

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Ағынды суларды тазалаудың химиялық процестерін зерттеу 2017 - г. 8 - стр. 1

14

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна основные принципы перехода от нефтегазовой к возобновляемой энергетики 2016 - г. 10 - стр. 1

15

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Қазіргі заманауи жағдайдағы экомәдениеттілік (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мысалында) 2017 - г. 4 - стр. 1

16

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Теңіз кен орнының атмосфералық ауаның өзін-өзі тазарта алу қабілетін анықтау 2017 - г. 4 - стр. 1

17

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Қазақстан туризмінде баламалы энергия көздерін пайдаланудың тиімділігі 2017 - г. 3 - стр. 1

18

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаМұқанова Г.А., Умбетбеков А.Т., Танабекова Г.Б., Оразбаев А.Е. Қазіргі заманауи жағдайдағы экомәдениеттілік (әл-фараби атындағы университеті мысалында) 2017 - г. 3 - стр. 120

19

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаВоронова Н.., Мұқанова Г.А., Умбетбеков А.Т., Танабекова Г.Б., Оразбаев А.Е. Теңіз кен орнының атмосфералық ауаның өзін -өзі тазарта алу қабілетін анықтау 2017 - г. 4 - стр. 120

20

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаСатарбаева А.С., Оразбаев А.Е., Умбетбеков А.Т. Қазақстанда күн энергиясы негізінде экологиялық әлеуетті жақсарту мүмкіндігін бағалау 2017 - г. 4 - стр. 120

21

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаТанабекова Г.Б., Оразбаев А.Е., Умбетбеков А.Т. Қазақстан туризмінде баламалы энергия көздерін пайдаланудың тиімділігі 2017 - г. 5 - стр. 120

22

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаОразбаев А.Е., Абубакирова К.Д., Зубова О.А. Оқу бағдарламаларын қалыптастырудағы кұзыретті-бағытталған тәсіл 2017 - г. 5 - стр. 0

23

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаАбубакирова К.Д., Темирбаева К.А., Зубова О.А. Обзор современных технологий опреснения морской воды и перспективы их развития 2017 - г. 13 - стр. 44

24

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Состояние и приоритеты устойчивого развития нефтяного комплекса 2017 - г. 11 - стр. 44

25

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Алматы қаласының ауыз су сапасының мониторингі 2017 - г. 10 - стр. 44

26

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна обзор современных технологий опреснения морской воды и перспективы их развития 2017 - г. 12 - стр. 44

27

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаРысмагамбетова А.А., Павличенко Л.М., Минжанова Г.М. 2017 - г. 8 - стр. 17

28

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаУмбетбеков А.Т., Мұқанова Г.А., Воронова Н.. Ақдала алқабының топырағының қазіргі заманғы экологиялық жағдайы 2017 - г. 9 - стр. 46

29

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаАбубакирова К.Д., Зубова О.А. Central Asian region: environmental pollution with production and consumption wastes 2018 - г. 7 - стр. 2

30

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаТюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. The effect of sugar substitutes on structure formation in the system of agar and helianthus tuberosus pulp 2018 - г. 9 - стр. 2

31

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаВоронова Н.., Абубакирова К.Д., Зубова О.А. Central Asian Region: analysis of environmental pollution 2019 - г. 15 - стр. 0

32

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаВоронова Н.. New Records of the Tian Shan (or Himalayan) Brown Bear Ursus arctos isabellinus Horsfield, 1826 (Carnivora: Ursidae) in Zailiyskiy Alatau Mts., Kazakhstan. 2019 - г. 4 - стр. 70

33

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Geological and morphological and fluorescent characteristics used in assessment of Almaty city soil contamination 2018 - г. 8 - стр. 1

34

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаВоронова Н.., Абубакирова К.Д., Тажибаева Т.Л. Scientific priorities of new environmental program 2020 - г. 8 - стр. 56

35

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаЗубова О.А., Воронова Н.., Абубакирова К.Д. Формирование экологического мировоззрения и культуры в преподавании дисциплин по специальности «Экология» 2019 - г. 8 - стр. 62

36

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаМұқанова Г.А., Воронова Н.., Абубакирова К.Д. Студенттерді оқыту және тәрбиелеу процесінде экологиялық құзыреттілікті қалыптастыру 2019 - г. 6 - стр. 0

37

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаПавличенко Л.М., Рысмагамбетова А.А. Assessment of the hydro-geochemical situation in Alga region (Aktobe, Kazakhstan) based on component analysis 2019 - г. 13 - стр. 13

38

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаСолодова Е.В. Технология переработки тяжелого углеводородного сырья механо-волновым способом 2019 - г. 8 - стр. 11

39

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаВоронова Н.., Абубакирова К.Д. Личностно ориентированное обучение в высшей школе 2019 - г. 6 - стр. 63

40

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаДаулетбаева М.М., Абубакирова К.Д., Воронова Н.., Зубова О.А. Современные теплоизоляционные материалы в строительстве. 2019 - г. 8 - стр. 63

41

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаЗубова О.А., Воронова Н.., Абубакирова К.Д. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 2020 - г. 10 - стр. 137

42

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаЛесхан А.Б., Абубакирова К.Д. «АҚЫЛДЫ ҚАЛАЛАРДЫҢ» ТАРАЛУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 2020 - г. 5 - стр. 137

43

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаАбубакирова К.Д., Воронова Н.., Зубова О.А. ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 2019 - г. 8 - стр. 136

44

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаЗубова О.А., Воронова Н.., Абубакирова К.Д. ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОКОННЫХ СИСТЕМ 2019 - г. 7 - стр. 133

45

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаАбубакирова К.Д., Зубова О.А., Воронова Н.. Новые подходы к формированию эколого-ориентированного специалиста в вузе. 2020 - г. 8 - стр. 0

46

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаМамилов Н.Ш., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Шарахметов С.Е. 2022 - г. 15 - стр. 14

47

Таныбаева Айнур КабдрасуловнаСолодова Е.В., Павличенко Л.М., Рысмагамбетова А.А. ASSESSMENT OF BORON CONTENT CHANGES IN THE SURFACE WATER OF THE ILEK RIVER VALLEY (AKTOBE, KAZAKHSTAN) 2021 - г. 8 - стр. 5

1

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 1 - стр. Japan, Sendai

2

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 4 - стр. Караганда

3

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 2 - стр. Алматы

4

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 4 - стр. Караганда

5

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 2 - стр. Алматы

6

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

7

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

8

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Артыкова Д.М. 2010 - г. 2 - стр. Москва, МГУ им. Ломоносова

9

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Мусабеков К.., Тажибаева С.М. 2013 - г. 1 - стр.

10

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Использование мультимедийных технологий в учебном процессе 2014 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

11

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Проектный метод обучения как способ активации учебного процесса 2014 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

12

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Экологиялық таза ауылшаруашылық дақылдары 2014 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы

13

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Жастардың экологиялық тәрбиесі - тұрақты даму негізі 2013 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

14

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Формирование экологических знаний при проведении учебно-полевой практики студентов 2013 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

15

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Structure formation in food systems based on agar-agar and melon pulp 2014 - г. 5 - стр. Париж

16

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Food gels based on gelatin and melon pulp 2013 - г. 1 - стр.

17

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Судың ластануы 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-фараби

18

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Коканбаев А.., Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. 2016 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, факультет биологии и биотехнологии

19

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Минжанова Г.М., Павличенко Л.М., Рысмагамбетова А.А. The degree of boron contamination of the underground and surface water of the Ilek River valley 2017 - г. 8 - стр. Albena

20

Таныбаева Айнур Кабдрасуловна Geographical and ecological characteristics of rainbow trout naturalized population in Kazakhstan 2017 - г. 10 - стр.
Author Documents

5

Citations

4 по 4
documents

h-index

1

Past, current and future of fish diversity in the alakol lakes (Central asia: Kazakhstan)

Mamilov, N., Sharakhmetov, S., Amirbekova, F., Bekkozhayeva, D., Sapargaliyeva, N., Kegenova, G., Tanybayeva, A., Abilkasimov, K.

2022

Diversity
14, с.

2

Цитирований
2018

Acta Zoologica Bulgarica
70, с. 185-188

1

Цитирований
Geological and morphological and fluorescent characteristics used in assessment of almaty city soil contamination

Mynbayeva, B.N., Musdybayeva, K.K., Tanybayeva, A.K., Patsaeva, S.V., Khundzhua, D.A., Tlebaev, K.B.

2018

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
5, с. 153-160

1

Цитирований
The degree of boron contamination of the underground and surface water of the ilek river valley

Pavlichenko, L., Rysmagambetova, A., Tanybayeva, A., Minzhanova, G.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 959-966

0

Цитирований
Geographical and ecological characteristics of rainbow trout naturalized population in Kazakhstan

Mynbayeva, B.N., Yerubayeva, G.K., Tanybaeva, A.K., Suvorova, M.A., Inelova, Z.A.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 427-432

0

Цитирований