Main / Geography and Environmental Sciences / Unesco chair in sustainable development / Солодова Елена Владимировна

Солодова Елена Владимировна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию

1

Солодова Елена ВладимировнаТорегожина Ж.Р. ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ ЕГІСТІКТІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РӨЛІ 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Солодова Елена ВладимировнаТорегожина Ж.Р. Жаңартылмалы энергетиканың игерушілігінің болашақтары 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Солодова Елена ВладимировнаТаныбаева А.К. Мұнай энергетикасынан жаңғыртылатын энергетика көздеріне көшудің себептері 2016 - г. 12 - стр. 94

4

Солодова Елена Владимировна 2019 - г. 11 - стр. 11

5

Солодова Елена Владимировна 2019 - г. 9 - стр. 11

6

Солодова Елена Владимировна 2019 - г. 7 - стр. 11

7

Солодова Елена Владимировна 2019 - г. 8 - стр. 11

8

Солодова Елена ВладимировнаТаныбаева А.К. Технология переработки тяжелого углеводородного сырья механо-волновым способом 2019 - г. 8 - стр. 11

9

Солодова Елена Владимировна Ауыр мұнай шикізатын қайта өңдеу термомеханикалық процессінің тиімділігі 2020 - г. 8 - стр. 119

10

Солодова Елена Владимировна MECHANOCHEMICAL TRANSFORMATIONS OF HEAVY OIL STOCK IN THE PROCESS OF HYDRODYNAMIC EFFECT 2021 - г. 3 - стр. 0

11

Солодова Елена Владимировна МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 2021 - г. 9 - стр. 122

12

Солодова Елена Владимировна Гидродинамикалық әсердің ауыр көмірсутегі шикізатына әсері 2021 - г. 9 - стр. 122

13

Солодова Елена ВладимировнаТорегожина Ж.Р. "Мұнай газ саласындағы экологиялық тәуекелдерді талдау және басқару" 2021 - г. 9 - стр. 0

14

Солодова Елена ВладимировнаТаныбаева А.К., Павличенко Л.М., Рысмагамбетова А.А. ASSESSMENT OF BORON CONTENT CHANGES IN THE SURFACE WATER OF THE ILEK RIVER VALLEY (AKTOBE, KAZAKHSTAN) 2021 - г. 8 - стр. 5

15

Солодова Елена Владимировна ҚҰРАМЫНДА ВИРУСҚА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІККЕ ИЕ ҚОСЫНДЫЛАРЫ БАР ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫНЫҢ ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ 2022 - г. 8 - стр. 1

16

Солодова Елена Владимировна АУЫР МҰНАЙДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҒЫ, ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯНСЫЗДЫҒЫ МЕН ҮНЕМДІЛІГ 2022 - г. 6 - стр. 1

1

Солодова Елена Владимировна Баяндинова С.М. Инновационые образовательные технологии и методы их реализации на примере дисциплин специальности «Экология» 2013 - г. 3 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0