Main / Geography and Environmental Sciences / Unesco chair in sustainable development / Абдибаттаева Марал Мауленовна

Абдибаттаева Марал Мауленовна

Position Доцент
Unesco chair in sustainable development
Scopus author ID: 56006297400
maral7676@mail.ru
File name Headline Description
Safety monitoring

1

Абдибаттаева Марал Мауленовна Қалдықты сақтау, қайта өңдеу және кәдеге асыру " Қазақ университеті " 2013 - г. 13 - стр.

2

Абдибаттаева Марал Мауленовна Қоршаған орта химиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр.

3

Абдибаттаева Марал Мауленовна Lambert Academic Publishing 2013 - г. ISBN 978-3-659-98380 18 - стр.

4

Абдибаттаева Марал Мауленовна Итжанова К.С. Өнеркәсіптік желдетпе " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2406-7 10 - стр.

5

Абдибаттаева Марал Мауленовна Өнеркәсіптік желдету " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2406-7 10 - стр.

6

Абдибаттаева Марал Мауленовна Өнеркәсіптік желдету " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 628.5 (075.8) 24 - стр.

7

Абдибаттаева Марал Мауленовна Итжанова К.С. Өнеркәсіптік желдету " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2804-1 385 - стр.

1

Абдибаттаева Марал Мауленовна 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Абдибаттаева Марал Мауленовна 2014 - г. 8 - стр. 0

3

Абдибаттаева Марал Мауленовна 2014 - г. 5 - стр. 0

4

Абдибаттаева Марал МауленовнаИтжанова К.С. Мүмкін болатын жер сілкінісі негізінде қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру 2013 - г. 1 - стр. 0

5

Абдибаттаева Марал МауленовнаРысмагамбетова А.А. 2013 - г. 6 - стр. 0

6

Абдибаттаева Марал МауленовнаРысмагамбетова А.А. Мұнай өндірісінің қалдықтарын өңдеудің баламалы әдісі 2015 - г. 5 - стр. 1

7

Абдибаттаева Марал МауленовнаИтжанова К.С. Мүмкін болатын жер сілкінісінің инженерлік жағдайын бағалау және қауіпсіздік шаралары 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Абдибаттаева Марал МауленовнаРысмагамбетова А.А. Мұнай өндірісінің қалдықтарын басқару 2015 - г. 4 - стр. 0

9

Абдибаттаева Марал МауленовнаИтжанова К.С. 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Абдибаттаева Марал МауленовнаУмбетбеков А.Т. Мұнаймен ластанған жерлерді мұнайшламдарын тазарту 2013 - г. 5 - стр. 1

11

Абдибаттаева Марал Мауленовна Устройство для очистки нефтяных отходов с извлечением нефтепродуктов 2015 - г. 5 - стр. 1

12

Абдибаттаева Марал Мауленовна СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ И НЕФТЕШЛАМОВ 2015 - г. 5 - стр. 1

13

Абдибаттаева Марал МауленовнаУмбетбеков А.Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЙ ПРИ СУШКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 2015 - г. 4 - стр. 0

14

Абдибаттаева Марал МауленовнаИтжанова К.С. Жарақаттану динамикасын ықтимал бағалаудың ғылыми болжау әдісі 2015 - г. 3 - стр. 0

15

Абдибаттаева Марал МауленовнаИтжанова К.С. 2015 - г. 6 - стр. 0

16

Абдибаттаева Марал Мауленовна Магистралды мұнай құбырындағы апаттық жағдайлардың туындау ықтималдығын және оның қоршаған ортаға әсерін бағалау 2017 - г. 6 - стр. 0

17

Абдибаттаева Марал Мауленовна МАГИСТРАЛДЫ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНДАҒЫ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ТУЫНДАУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫН ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 2017 - г. 6 - стр. 0

18

Абдибаттаева Марал Мауленовна СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ “ALTYNTAU KOKSHETAU” 2018 - г. 7 - стр. 0

19

Абдибаттаева Марал Мауленовна ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ САЯКСКОГО РУДНИКА) 2018 - г. 7 - стр. 0

20

Абдибаттаева Марал Мауленовна Жер сілкінісі кезіндегі жағдайды болжау және бағалау 2019 - г. 7 - стр. 35

21

Абдибаттаева Марал Мауленовна SOIL DEGRADATION DUE TO POLLUTION BY OIL AND OIL PRODUCTS AND THE DEVELOPMENT OF A WAY TO PREVENT THEM 2019 - г. 15 - стр. 59

22

Абдибаттаева Марал Мауленовна Химиялық қауіпті заттардың апаттық жағдайда төгілуі кезіндегі химиялық қатерді болжау және бағалау 2019 - г. 4 - стр. 108

23

Абдибаттаева Марал Мауленовна Өнеркәсіптік ғимараттардағы өрт жағдайын болжау және бағалау 2019 - г. 4 - стр. 108

24

Абдибаттаева Марал Мауленовна МҰНАЙ ҚАЛДЫҒЫН ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ҚАУІПСІЗ ӘДІСІН ЖАСАУ 2019 - г. 7 - стр. 0

25

Абдибаттаева Марал Мауленовна БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 6 - стр. 0

26

Абдибаттаева Марал МауленовнаЖигитбекова А.Д., Умбетбеков А.Т., Досжанов Е.О. БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 7 - стр. 137

27

Абдибаттаева Марал Мауленовна Complex Oil-containing Waste Treatment by Applying Solar Energy 2020 - г. 21 - стр. 24

28

Абдибаттаева Марал Мауленовна Purification of oil-containing waste using solar energy 2021 - г. 12 - стр. 25

1

Абдибаттаева Марал Мауленовна 2013 - г. 5 - стр.

2

Абдибаттаева Марал Мауленовна 2014 - г. 5 - стр.

3

Абдибаттаева Марал Мауленовна 2014 - г. 5 - стр.

4

Абдибаттаева Марал Мауленовна Итжанова К.С., Рысмагамбетова А.А. Түрлі салада күн энергиясын қолдану бойынша жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесімен тоғыстырылған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру 2015 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-фараби

5

Абдибаттаева Марал Мауленовна Рысмагамбетова А.А. ALTERNATIVE METHOD OF HEAT TREATMENT OF OILY WASTE 2015 - г. 8 - стр. S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy

6

Абдибаттаева Марал Мауленовна Умбетбеков А.Т. Extraction of Oil in Cleaning Oily Waste in Helio Devices Equipped with Concentrating Elements 2015 - г. 4 - стр. Beijin

7

Абдибаттаева Марал Мауленовна Рысмагамбетова А.А. Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие 2016 - г. 10 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Абдибаттаева Марал Мауленовна ДӘНДІ ДАҚЫЛДАРДЫ КЕПТІРУДЕ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ГЕЛИОҚОНДЫРҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

9

Абдибаттаева Марал Мауленовна ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

10

Абдибаттаева Марал Мауленовна ТЕХНОСФЕРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ КҮН ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

11

Абдибаттаева Марал Мауленовна МҰНАЙ ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

12

Абдибаттаева Марал Мауленовна АВТО ЖАНАРМАЙ ҚҰЮ БЕКЕТТЕРІНДЕГІ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

13

Абдибаттаева Марал Мауленовна КҮН ЭНЕРГИЯСЫН ҚОЛДАНУМЕН СУДЫ ТАЗАРТУДЫҢ БАЛАМАЛЫ ӘДІСІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

14

Абдибаттаева Марал Мауленовна СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

15

Абдибаттаева Марал Мауленовна СУДЫ ТАЗАРТУДЫҢ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЖҮЙЕСІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

16

Абдибаттаева Марал Мауленовна ЖОЛ-КӨЛІК АПАТЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

17

Абдибаттаева Марал Мауленовна АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСТНОСТИ РЕЗЕРВУАРНОГО ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

18

Абдибаттаева Марал Мауленовна ХИМИЯЛЫҚ НЫСАНДАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТӨНДІРЕТІН ҚАУІПТІЛІГІН ТӨМЕНДЕТУ МЕН ЕСЕПТЕУ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

19

Абдибаттаева Марал Мауленовна КҮН ЭНЕРГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН ЖҮЙЕ ЖАСАУ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

20

Абдибаттаева Марал Мауленовна МҰНАЙ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН САҚТАЙТЫН РЕЗЕРВУАРЛЫҚ ПАРКТЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ 2016 - г. 4 - стр. Алматы

21

Абдибаттаева Марал Мауленовна The efficiency evaluation of using rice husk as oil sorbent 2015 - г. 5 - стр. Абу-Даби

22

Абдибаттаева Марал Мауленовна Рысмагамбетова А.А. 2014 - г. 6 - стр. Albena

23

Абдибаттаева Марал Мауленовна Рысмагамбетова А.А., Итжанова К.С. Intergrated oil waste processing with using solar Energy 2016 - г. 8 - стр. Албена

24

Абдибаттаева Марал Мауленовна Intergrated oil waste processing with using solar Energy 2016 - г. 8 - стр. Albena

25

Абдибаттаева Марал Мауленовна INTEGRATED OIL WASTE PROCESSING WITH USING SOLAR ENERGY 2016 - г. 7 - стр. Albena, Bulgaria

26

Абдибаттаева Марал Мауленовна Умбетбеков А.Т., Сатарбаева А.С. 2018 - г. 12 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

27

Абдибаттаева Марал Мауленовна Сатарбаева А.С., Умбетбеков А.Т. 2018 - г. 12 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

28

Абдибаттаева Марал Мауленовна Бергенева Н.С., Исанбекова А.Т., Жуманова Г.С., Сатарбаева А.С. Кәсіби практика өту кезінде жалпы және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру 2012 - г. 5 - стр.
Author Documents

5

Citations

7 по 3
documents

h-index

2

Complex Oil-containing Waste Treatment by Applying Solar Energy

Abdibattayeva, M., Bissenov, K., Zhubandykova, Z., Orynbassar, R., Tastanova, L.

2020

Environmental and Climate Technologies
24, с. 718-739

1

Цитирований
Profound thermal treatment of oil waste in heliodevices equipped with concentrated elements

Abdibattayeva, M.M., Berdikulova, F.A., Beketova, A.K., Rysmagambetova, A.N., Satayeva, A.N.

2014

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
1, с. 425-432

2

Цитирований
2013

World Applied Sciences Journal
27, с. 1331-1335

2

Цитирований
Development of methods for extraction of oil in cleaning oil waste using devices equipped with solar concentrating elements

Abdibattayeva, M.M., Beketova, A.K., Rysmagambetova, A.A., Satayeva, A.N., Saduov, K.E.

2013

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
0, с. 85-90

2

Цитирований