Main / High School of Economics and Business / Finance and Accounting / Исаева Айман Амангелдіқызы

Исаева Айман Амангелдіқызы

Position Ст.пpеподаватель
Finance and Accounting
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2004

1

Исаева Айман Амангелдіқызы Жунисова Г.Е., Акимбаева К.Т., Актуреева Э.А. Қазіргі жағдайда ұйымның қаржылық талдауын жетілдіру Интернаука 2016 - г. 20 - стр.

2

Исаева Айман Амангелдіқызы Баймуханова С.. РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "Қазақ университеті" 2017 - г. 7 - стр.

1

Исаева Айман АмангелдіқызыЖунисова Г.Е., Акимбаева К.Т. Сақтандыру компанияларында аудит жүргізу ерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. 0

2

Исаева Айман АмангелдіқызыСултанова Б.Б., Абишева Ж.А. Особенности бухгалтерского учета основных средств в организация железнодорожного транспорта 2016 - г. 7 - стр. 1

3

Исаева Айман АмангелдіқызыСултанова Б.Б., Жунисова Г.Е. Қазақстан Республикасындағы экологиялық есепті жетілдіру 2016 - г. 5 - стр. 3

4

Исаева Айман АмангелдіқызыАкимбаева К.Т., Жунисова Г.Е. Корпоративті басқарудағы ішкі аудиттің рөлі 2016 - г. 4 - стр. 0

5

Исаева Айман АмангелдіқызыТураров Д.Р., Акимбаева К.Т. Ұлттық қаржылық дағдарыстарда жаhанданудың рөлi 2015 - г. 5 - стр. 1

6

Исаева Айман АмангелдіқызыТураров Д.Р., Акимбаева К.Т. Issues of the development of financial analysis in the modern conditions 2016 - г. 5 - стр. 2

7

Исаева Айман АмангелдіқызыАкимбаева К.Т. Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есептілікте ақша қаражаттарының көрініс табуы 2017 - г. 4 - стр. 0

1

Исаева Айман Амангелдіқызы Байдильдина А.М. 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, ВШЭиБ

2

Исаева Айман Амангелдіқызы Тураров Д.Р. «Денсаулық сақтау мекемелерін қаржыландыру модельдерін оптимизациялау» 2015 - г. 5 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0