Main / of Physics and Technology / Solid state physics and nonlinear physics / Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна

Position Ст.пpеподаватель
Solid state physics and nonlinear physics
       My education: Secondary education - secondary school No. 6 named after M. Auezov - from 1998 to 2009. Higher education (specialty - Physics and Astronomy) - 2009-2013. Kazakh National University Al-Farabi, Faculty of Physics and Technology, Department of Solid State Physics and Nonlinear Physics (undergraduate); 2013-2015 Kazakh National University Al-Farabi, Faculty of Physics and Technology, Department of Solid State Physics and Nonlinear Physics (Master's program).
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Бакалавриат 2013
Academic degree

1

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Жанабаев З.Ж., Алимгазинова Н.Ш. 2013 - г. 3 - стр. Алматы

2

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна әл-Фараби космологиясы 2014 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

4

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна 2015 - г. 1 - стр.

5

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна 2017 - г. 2 - стр.

6

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Ақпараттық технологиялардың түрі - жаңа бағдарламаның физика сабағында қолдануы 2019 - г. 1 - стр.

7

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна 2017 - г. 2 - стр.

8

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Күн радиосәулелену физикасы 2017 - г. 3 - стр.

9

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Галактикалардың физикалық модельдері 2017 - г. 2 - стр.

10

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 2019 - г. 2 - стр.

11

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Жалпы орта мектептерде астрономия пәнін оқыту әдістемесі 2019 - г. 4 - стр. г. Сан-Франциско

12

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Астрономияны оқытудағы ақпараттық технологиялар 2019 - г. 3 - стр.

13

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ЖӘНЕ САБАҚТАН ТЫС УАҚЫТ КЕЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРҒА ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУДІ ҮЙРЕТУ 2019 - г. 3 - стр.

14

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна 2020 - г. 3 - стр.

15

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Физика пәнін оқытуда кейс-технологияны практикалық түрде қолдану 2020 - г. 4 - стр. Торонто

16

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна ФИЗИКА САБАҒЫН ҚЫЗЫҚТЫРАТЫН ҚАРАПАЙЫМ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ 2020 - г. 3 - стр. Нурсултан

17

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна ФИЗИКА САБАҒЫН ҚЫЗЫҚТЫРАТЫН ҚАРАПАЙЫМ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ 2020 - г. 3 - стр. Нурсултан

18

Абдикаримова Гульдана Турмаганбетовна Физика курсында оқушылардың бақылау және өлшеу дағдыларын қалыптастыру мәселесінің қазіргі жағдайы 2021 - г. 3 - стр. Birmingham
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0