Main / of Physics and Technology / Solid state physics and nonlinear physics / Алимгазинова Назгуль Шакаримовна

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна

Position Ст.пpеподаватель
Solid state physics and nonlinear physics
Scopus author ID: 35298349000
File name Headline Description
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets
Physics of Planets

1

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Тауасаров К.. Қазақ университетi 2002 - г. 39 - стр.

2

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Тауасаров К.. "Қазақ университеті" 2002 - г. 22 - стр.

3

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Тауасаров К.. Импульс санағыштары. Тіркегіштер. "Қазақ университеті" 2003 - г. 65 - стр.

4

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Жанабаев З.Ж., Изтлеуов Н.Т., Алмасбеков Н.Е., Кадыракунов К.Б. "Қазақ университеті" 2008 - г. 238 - стр.

5

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Жанабаев З.Ж., Изтлеуов Н.Т., Алмасбеков Н.Е., Кадыракунов К.Б. Радиоэлектроника негіздері "Қазақ университеті" 2010 - г. 240 - стр.

6

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Аспан механикасы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2428-9 9 - стр.

7

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манаков С.М., Бурисова Д.Ж., Исимова А.Т. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В УПРАЖНЕНИЯХ И ЗАДАЧАХ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2414-2 12 - стр.

8

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манаков С.М., Толегенова А.А. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2413-5 19 - стр.

9

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Теория электрических цепей " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2122-6 14 - стр.

10

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. Сигналдарды бейсызық өңдеу " Қазақ университеті " 2017 - г. 14 - стр.

11

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манапбаева А.Б. Электр тізбектер теориясы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2821-8 14 - стр.

12

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манаков С.М., Манапбаева А.Б. "Электр тізбектер теориясы" пәні бойынша есептер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3011-2 10 - стр.

13

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манаков С.М., Икрамова С.Б. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр.

14

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манаков С.М., Манапбаева А.Б., Кызгарина М.Т. Theory оf Electric Circuits: educational manual. " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4741-7 13 - стр.

15

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Демесинова А.М. Астрономия бойынша есептер жинағы " Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6131 8 - стр.

1

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Жанабаев З.Ж. 2005 - г. 6 - стр. 0

2

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаБейсебаева А.С., Жанабаев З.Ж. 2008 - г. 5 - стр. 1

3

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаБейсебаева А.С., Наурзбаева А.Ж., Жанабаев З.Ж. 2009 - г. 10 - стр. 1

4

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаБейсебаева А.С., Наурзбаева А.Ж., Жанабаев З.Ж. 2010 - г. 3 - стр. 1

5

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж., Әлібек А.Ә. ГАЛАКТИКАНЫҢ ӘРТҮРЛІ ТИПІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН БЕЙСЫЗЫҚ ТАЛДАУ 2018 - г. 9 - стр. 1

6

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж., Әлібек А.Ә. СЕЙСМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕН УАҚЫТ ҚАТАРЛАРЫН ЭНТРОПИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 2015 - г. 5 - стр. 1

7

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаМанапбаева А.Б., Наурзбаева А.Ж., Куратов К.С. А study of mass loss and dust formation near hot stars 2015 - г. 4 - стр. 1

8

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаИзтлеуов Н.Т., Манапбаева А.Б., Куратов К.С., Майлыбаев А.Т. 2016 - г. 6 - стр. 5

9

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Каликулов О.А., Садуев Н.О. 2016 - г. 4 - стр. 0

10

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Тлеубаева И.С. 2016 - г. 7 - стр. 3

11

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаМайлыбаев А.Т., Манапбаева А.Б., Изтлеуов Н.Т., Куратов К.С. Two-matrix photometer control system 2016 - г. 4 - стр. 29

12

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ АНСАМБЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 2016 - г. 6 - стр. 2

13

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. Observations of Newly Found Objects With the B[e] Phenomenon 2017 - г. 2 - стр. 508

14

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. A Search for New Objects with the B[e] Phenomenon 2017 - г. 4 - стр. 508

15

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаЖумабаев А.И., Искаков Б.А., Наурзбаева А.Ж., Каликулов О.А., Садуев Н.О. 2016 - г. 3 - стр. 7

16

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Икрамова С.Б. Күн белсенділігі мен ғарыштық сәулеленудің жердің жаһандық климатына әсері 2018 - г. 7 - стр. 64

17

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Икрамова С.Б. Күннің рентгендік сәулелену сигналдарын талдауда рекуренттік диаграмма әдісін қолдану 2017 - г. 7 - стр. 63

18

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаИзтлеуов Н.Т., Наурзбаева А.Ж., Икрамова С.Б. ЮПИТЕР АТМОСФЕРАСЫ ҚҰРЫЛЫМЫН МУЛЬТИФРАКТАЛДЫ ТАЛДАУ 2018 - г. 8 - стр. 3

19

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Алып-ғаламшар Юпитер атмосферасының фотографиялық бейнелерінің бейсызық талдауы 2020 - г. 10 - стр. 0

20

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Демесинова А.М., Кызгарина М.Т., Куратова А.К. Жас жұлдыздар спектрлеріндегі энергия таралуын бақылау және моделдеу 2019 - г. 10 - стр. 69

21

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Демесинова А.М., Майлыбаев А.Т., Кызгарина М.Т. Бұрыштық моменттері аз протогалактикалардың даму көрінісін протошоғырлар мен протожұлдыздар қалыптасатын каскадты фрагментация арқылы графикалық теория негізінде сипаттау 2020 - г. 13 - стр. 72

22

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна КҮННІҢ ЖАРҚ ЕТУ СИГНАЛДАРЫН РЕКУРРЕНТТІК ТАЛДАУ 2021 - г. 13 - стр. 1

23

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Мирошниченко А.. Астрономические исследования в Казахстане: ДВОЙНЫЕ ЗВЁЗДНЫЕ СИСТЕМЫ 2020 - г. 18 - стр. 1

24

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаКызгарина М.Т., Көмеш Т.., Манапбаева А.Б. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ H2CO И H110Α В ОБЛАСТЯХ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ W40 И SERPENS SOUTH МОЛЕКУЛЯРНОГО ОБЛАКA AQUILA 2020 - г. 10 - стр. 3

25

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаМанапбаева А.Б., Көмеш Т.., Кызгарина М.Т. РАДИОАСТРОНОМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША ФОРМАЛЬДЕГИДТІҢ (H2CO) ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫНДА AQUILA МОЛЕКУЛАЛЫҚ БҰЛТЫН ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 13 - стр. 24

26

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаНаурзбаева А.Ж., Демесинова А.М., Кызгарина М.Т. SV CENTAURI ҚОС ЖҰЛДЫЗ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ 2022 - г. 13 - стр. 0

27

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаДемесинова А.М., Кызгарина М.Т., Манапбаева А.Б. N10 шаң көпіршігі маңындағы жас жұлдыз объектілерін анықтау 2022 - г. 8 - стр. 83

28

Алимгазинова Назгуль ШакаримовнаКызгарина М.Т., Манапбаева А.Б. AQUILA МОЛЕКУЛАЛЫҚ БҰЛТЫНЫҢ АЙМАҚТАРЫН CO ТАҢДАМАЛЫ ДИССОЦИАЦИЯСЫ ӘДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ 2023 - г. 180 - стр. 345

1

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Жанабаев З.Ж., Наурзбаева А.Ж. 2005 - г. 1 - стр. Алматы

2

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Жанабаев З.Ж. 2006 - г. 6 - стр. Астана

3

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж. 2006 - г. 1 - стр. Алматы

4

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна 2007 - г. 1 - стр. Алматы

5

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Бейсебаева А.С., Жанабаев З.Ж. 2007 - г. 1 - стр. Саратов

6

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Бейсебаева А.С., Жанабаев З.Ж. 2007 - г. 1 - стр. Алматы

7

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна 2007 - г. 2 - стр. Алматы

8

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2008 - г. 2 - стр. Алматы

9

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Бейсебаева А.С., Наурзбаева А.Ж., Жанабаев З.Ж. 2008 - г. 5 - стр. Астана

10

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна 2009 - г. 1 - стр. Алматы

11

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Бейсебаева А.С., Наурзбаева А.Ж., Жанабаев З.Ж. 2009 - г. 2 - стр. Севастополь

12

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Жанабаев З.Ж. 2009 - г. 3 - стр. Алматы

13

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна 2010 - г. 1 - стр. Алматы

14

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Нурханова М.С., Ахтанов С.Н., Бейсебаева А.С., Гревцева Т.Ю., Жанабаев З.Ж. 2013 - г. 2 - стр. Алматы

15

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Абдикаримова Г.Т., Жанабаев З.Ж. 2013 - г. 3 - стр. Алматы

16

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Бейсебаева А.С., Жанабаев З.Ж. 2010 - г. 3 - стр. Алматы

17

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Бейсебаева А.С., Жанабаев З.Ж. 2010 - г. 3 - стр.

18

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Изтлеуов Н.Т., Жанабаев З.Ж. 2007 - г. 2 - стр. Алматы

19

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Бейсебаева А.С., Куратов К.С. 2015 - г. 1 - стр. Одесса

20

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Куратов К.С. 2015 - г. 1 - стр. Одесса

21

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Медетов Б.Ж., Куратов К.С. Автоматизированный 1-метровый телескоп с удаленным доступом управления 2015 - г. 1 - стр. Одесса

22

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Куратов К.С., Медетов Б.Ж. 2015 - г. 1 - стр. Одесса

23

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна 2015 - г. 2 - стр. Алматы

24

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. Observations of newly found objects with the B[e] phenomenon 2016 - г. 1 - стр. Прага

25

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж. 2016 - г. 1 - стр. Афины

26

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. A search for new objects with the B[e] phenomenon 2016 - г. 1 - стр. Прага

27

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Медетов Б.Ж., Албанбай Н.. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

28

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. 2016 - г. 1 - стр. Одесса

29

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манапбаева А.Б., Куратов К.С. 2016 - г. 1 - стр. Львов

30

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Майлыбаев А.Т., Изтлеуов Н.Т., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

31

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Манапбаева А.Б., Куратов К.С. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

32

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Бейсебаева А.С., Манапбаева А.Б., Наурзбаева А.Ж., Майлыбаев А.Т., Куратов К.С. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

33

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Каликулов О.А., Садуев Н.О., Наурзбаева А.Ж. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

34

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

35

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж., Ташкеева Г.К., Икрамова С.Б., Манапбаева А.Б. Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle 2018 - г. 7 - стр.

36

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж. The First Detection of a Strong Magnetic Field in a FS CMa Star 2021 - г. 22 - стр.

37

Алимгазинова Назгуль Шакаримовна Наурзбаева А.Ж. A New Search for Galactic Objects with the B[e] Phenomenon 2021 - г. 23 - стр.
Author Documents

5

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

ALMA observations of the environments of G333.0162+00.7615

Komesh, T., Omar, A., Garay, G., Assembay, Z., Alimgazinova, N., Zhumabay, N., Kyzgarina, M.

2021

Proceedings of the International Astronomical Union
17, с. 35-38

0

Цитирований
Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle

Alimgazinova, N., Tashkeyeva, G., Naurzbayeva, A., Manapbayeva, A., Ikramova, S.

2018

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
18, с. 153-160

3

Цитирований
Investigation of humidity using the muon component of cosmic rays

Oskomov, V., Sedov, A., Saduyev, N., Kalikulov, O., Kenzhina, I., Naurzbayeva, A., Alimgazinova, N., Zhumabaev, A., Shinbulatov, S., Erezhep, N.

2017

Journal of Physics: Conference Series
936, с.

0

Цитирований
Cosmic rays intensity and atmosphere humidity at near earth surface

Oskomov, V.V., Sedov, A.N., Saduyev, N.O., Kalikulov, O.A., Naurzbayeva, A.Z., Alimgazinova, N.S., Kenzhina, I.E.

2016

Journal of Physics: Conference Series
738, с.

0

Цитирований
Entropic-metric characteristics of astrophysical signals

Zhanabaev, Z.Z., Alimgazinova, N.S., Beisebayeva, A.S., Naurzbayeva, A.Z.

2009

KpbiMuKo 2009 CriMiCo - 2009 19th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings
0, с. 935-936

0

Цитирований