Main / of Physics and Technology / Solid state physics and nonlinear physics / Албанбай Нұртай

Албанбай Нұртай

Position Ст.пpеподаватель
Solid state physics and nonlinear physics
nurtay.a90@mail.ru
File name Headline Description
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Physics
Digital Signal Processing
Digital Signal Processing
Digital Signal Processing
Bases of Electronic and Measuring Technics
Analog electronic circuits

1

Албанбай Нұртай Медетов Б.Ж., Налибаев Е.Д., Исимова А.Т. Сандық қондырғылар схемотехникасы бойынша практикум " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3310-6 74 - стр.

1

Албанбай Нұртай Жанабаев З.Ж., Медетов Б.Ж., Кожагулов Е.Т. 2014 - г. 7 - стр. 0

2

Албанбай Нұртай Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. 2013 - г. 7 - стр. 1

3

Албанбай Нұртай Медетов Б.Ж. Фитцхью-нагумо нейрондарынан құралған кластердің шуыл əсерінен «тыныштық» күйден «bursting» режиміне көшуін эксперименталдық зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 1

4

Албанбай Нұртай Медетов Б.Ж. Численное исследование влияния шума и флуктуаций на режимы генерации сигналов кластером автоколебательных систем 2015 - г. 6 - стр. 1

5

Албанбай Нұртай 2018 - г. 8 - стр. 1

6

Албанбай Нұртай Медетов Б.Ж., Толегенова А.А., Исимова А.Т. TFBG типтес оптоталшықтарды сенсор ретінде қолдану үшін қажетті спектралдық сипаттамаларды эксперимент жүзінде анықтау 2019 - г. 7 - стр. 0

7

Албанбай Нұртай Медетов Б.Ж. TFBG ТИПТЕС ОПТОТАЛШЫҚТАРДЫ СЕНСОР РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ СПЕКТРАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРДЫ ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮЗІНДЕ АНЫҚТАУ 2019 - г. 7 - стр. 0

1

Албанбай Нұртай Алимгазинова Н.Ш., Наурзбаева А.Ж., Медетов Б.Ж. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

2

Албанбай Нұртай ФИТЦХьЮ-НАГУМО НЕЙРОНДАРЫНАН ҚҰРАЛҒАН АВТОТЕРБЕЛМЕЛІ ЖҮЙЕЛЕР КЛАСТЕРІНДЕ БЕРСТТЕР САНЫНЫҢ СТАТИСТИКАСЫН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ АНЫҚТАУ 2015 - г. 1 - стр.

3

Албанбай Нұртай 2018 - г. 4 - стр.

4

Албанбай Нұртай 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Албанбай Нұртай TFBG СПЕКТРАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНЫҢ ОРТАНЫҢ СЫНУ КӨРСЕТКІШІНЕ ТӘУЕЛДІЛІГІН ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮЗІНДЕ АНЫҚТАУ 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0