Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Тағайбек Қымбат Талғатқызы

Тағайбек Қымбат Талғатқызы

Position Преподаватель
Кафедра уголовного права и уголовного процесса, криминалистики

1

Тағайбек Қымбат ТалғатқызыАтаханова Г.М. АҚШ-ТА ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЛҚАБИЛЕР ШЫҒАРҒАН ҮКІМДЕРДІ ҚАЙТА ҚАРАУ НЫСАНДАРЫ МЕН НЕГІЗДЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ 2021 - г. 12 - стр. 156
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0