Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Аратұлы Қуаныш

Аратұлы Қуаныш

Position Доцент
Кафедра уголовного права и уголовного процесса, криминалистики
Scopus author ID: 57200987802
kunya8585@mail.ru
8(727) 377-33-30 вн:1259
File name Headline Description
Theoretical and Practical Problems of Application of the Criminal Legislation of Kazakhstan
Theoretical and Practical Problems of Application of the Criminal Legislation of Kazakhstan
Organizational and legal basis of operational-search activity

1

Аратұлы Қуаныш Джансараева Р.Е., Атаханова Г.М., Тапалова Р.Б., Базилова А.А., Даубасова С.Ш., Бисенғали Л.. Криминалистика " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1359-7 445 - стр.

2

Аратұлы Қуаныш Тапалова Р.Б., Даубасова С.Ш. Криминалистика және сот сараптамасы бойынша ГЛОССАРИЙ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 987-601-04-3326-7 96 - стр.

3

Аратұлы Қуаныш Ақпараттық құқық бұзушылықтармен күресу аспектілері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3986-3 8 - стр.

1

Аратұлы Қуаныш Джансараева Р.Е. 2013 - г. 6 - стр. 6

2

Аратұлы Қуаныш макала 2014 - г. 6 - стр. 2

3

Аратұлы Қуаныш Revisiting the identity of the convict 2016 - г. 2010 - стр. 3

4

Аратұлы Қуаныш Компьютерлік қылмыстар үшін жауапкершілік мәселесі жөнінде шет елдердің қылмыстық заңнамаларын салыстырмалы талдау 2015 - г. 8 - стр. 0

5

Аратұлы Қуаныш Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстар 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Аратұлы Қуаныш Ақпараттық қылмыстарды тергеудің тактикалық тәсілдері 2015 - г. 11 - стр. 0

7

Аратұлы Қуаныш Киберқылмыстылықпен күресудегі халықаралық байланыс 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Аратұлы Қуаныш Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қылмыстарды тергеу әдістемесі 2016 - г. 5 - стр. 0

9

Аратұлы Қуаныш Murder for hire: the theory and practice 2016 - г. 3 - стр. 0

10

Аратұлы Қуаныш Problems of corruption and possible solutions 2016 - г. 3 - стр. 0

11

Аратұлы Қуаныш Джансараева Р.Е. 2015 - г. 5 - стр. 78

12

Аратұлы Қуаныш International cooperation in the fight against cybercrime 2015 - г. 2 - стр. 0

13

Аратұлы Қуаныш Джансараева Р.Е. 2016 - г. 3 - стр. 0

14

Аратұлы Қуаныш Documented cases from the practice of commiting computer crimes. 2017 - г. 3 - стр. 0

15

Аратұлы Қуаныш Conceptual views of information offences 2017 - г. 6 - стр. 0

16

Аратұлы Қуаныш Economic crime is a modern problem. 2018 - г. 4 - стр. 0

17

Аратұлы Қуаныш Factors contributing to commit economic crimes 2018 - г. 4 - стр. 0

18

Аратұлы Қуаныш Қазақстан Республикасындағы пробация қызметінің кейбір проблемалары 2018 - г. 4 - стр. 0

19

Аратұлы Қуаныш Қоғамдық жұмыстар түріндегі қылмыстық жазаны қолданудың шетелдік тәжірибесі 2018 - г. 5 - стр. 0

20

Аратұлы Қуаныш Criminaly policy of Kazakshstan in the field of information security 2018 - г. 12 - стр. 0

21

Аратұлы Қуаныш Пример численного расчета прогнозных метеорологических параметров с помощью модели wrf. 2018 - г. 8 - стр. 0
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0