Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Бисенова Меруерт Кылышбаевна

Бисенова Меруерт Кылышбаевна

Position Доцент
Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics
Scopus author ID: 55795777500
Is hidden
8(727) 377-33-36 вн:1259
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее2 2002
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2000
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 01/01/2001
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2010 году 31/12/2010


File name Headline Description
Theoretical and Legal Bases of Qualification of Criminal Offenses
Theoretical and Legal Bases of Qualification of Criminal Offenses
Scientific Writing
Scientific Writing
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (the General Part)
Viktimologiya
Viktimologiya
Viktimologiya
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (the General Part)
Responsibility for Offenses in the Sphere of Public Safety
Responsibility for Offenses in the Sphere of Public Safety
Scientific Writing
Theoretical and Legal Bases of Qualification of Criminal Offenses
Theoretical and Legal Bases of Qualification of Criminal Offenses
Qualification of Corruption Criminal Offenses
Bases of Qualification of Criminal Offenses
Criminal and Legal Bases of National Security of the RK
Qualification of Corruption Criminal Offenses
Qualification of Corruption Criminal Offenses
Bases of Qualification of Criminal Offenses
Qualification of Corruption Criminal Offenses
Theoretical Problems of the Prevention of Criminal Offenses
Bases of Qualification of Criminal Offenses
Qualification of Corruption Criminal Offenses

1

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Алауханов Е.О. інжу - Маржан 2012 - г. ISBN 789-98-789 120 - стр.

2

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Қылмыстық ниет түсінігі, түрлері және қылмысты саралаудағы маңызы ТОО «Тандем -2» 2017 - г. ISBN 978-601-7450-26-17 184 - стр.

3

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Борьба с вымогательством в современном обществе (уголовно-правовые и криминологичесие аспекты) ТОО «Тандем -2» 2017 - г. ISBN 978-601-7450-26-7 216 - стр.

1

Бисенова Меруерт КылышбаевнаАкболатова М.Е., Базилова А.А., Джансараева Р.Е., Бисенғали Л.. 2013 - г. 8 - стр. 0

2

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Ұшудың халықаралық ережелерін бұзу 2014 - г. 5 - стр. 0

3

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Revisiting the identity of the convict 2016 - г. 10 - стр. 0

4

Бисенова Меруерт Кылышбаевна On the Personality of Convict 2016 - г. 10 - стр. 1

5

Бисенова Меруерт Кылышбаевна High Treason in Republic of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр. 2

6

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Unlimited moratorium on the execution of the verdict on the death penalty in Kazakhstan Volume II 2016 - г. 3 - стр. 2

7

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Corpus delicti 2016 - г. 4 - стр. 2

8

Бисенова Меруерт Кылышбаевна The international system of copyright protection in the Republic of Kazakhstan. 2016 - г. 3 - стр. 2

9

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Кiнәнiң екi нысанымен жасалатын қылмыстардың субъективтiк мазмұнын 2016 - г. 5 - стр. 5

10

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Қылмыстың ниеті және қылмысқа қатысу 2016 - г. 4 - стр. 5

11

Бисенова Меруерт КылышбаевнаАтаханова Г.М. Қылмыстың алдын алуда, ашуда және тергеуде инновациялық технологияларды пайдалану 2020 - г. 8 - стр. 93

1

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Жеке тұлғаның рухани қалыптасу жағдайлары 2011 - г. 4 - стр. г.Алматы Санатория "Алатау"

2

Бисенова Меруерт Кылышбаевна ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ КІНӘНІҢ КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛАРЫ 2012 - г. 10 - стр. КАЗНУ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

3

Бисенова Меруерт Кылышбаевна қОҒАМДЫҚ ҚАУІПТІ ҰҒЫНУ КІНӘНІҢ БЕЛГІСІ РЕТІНДЕ 2011 - г. 4 - стр. КАЗНУ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

4

Бисенова Меруерт Кылышбаевна СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2011 - г. 2 - стр. КАЗНУ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

5

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері. 2012 - г. 4 - стр.

6

Бисенова Меруерт Кылышбаевна КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 2012 - г. 3 - стр.

7

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Жеке тұлғаның психологиялық сипаттамасы 2012 - г. 2 - стр. КазНУ им альФараби

8

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им аль Фараби қылмыстық құқық,қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасы

9

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Психикалық қатынастың кінә ұғымындағы маңызы 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им аль-Фараби

10

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Терроризм туралы көзқарастар 2012 - г. 4 - стр. КазНПУ им. Абая

11

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Қылмыстың субъективтік жағы бойынша тұлғаның психологиялық ерекшеліктері 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

12

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Ұшудың халықаралық ережелерін бұзу 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им аль-Фараби

13

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Кінәнің психиологиялық ғылымындағы орны 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль- Фараби

14

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Қылмыстық құқықтағы кінәнің проблемалары 2013 - г. 4 - стр.

15

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Екі нысанды қылмыстардың субъективті жағын зерттеу 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралаудағы ықпалы 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль Фараби

17

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленудің түсінгі 2014 - г. 4 - стр.

18

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Жалпы орта білім беру мектебіндегі әлеуметтік педагог психологтың кәсіби қасиеттері,біліктілігі, міндеттері және құқығы 2014 - г. 4 - стр. КазНПУ им. Абай

19

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Жайсыз отбасы тұрмысында өскен кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығымен күресудің тәрбиелік алдын алу және құқықтық шараларын өткізетін жұмыс қызметінің ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. КазНПУ им. Абая

20

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Features and innovations of the new Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 277 - стр. Вена

21

Бисенова Меруерт Кылышбаевна Manifestation of crimes against property in the new Criminal code accepted on July 3, 2014 2016 - г. 277 - стр. Вена

22

Бисенова Меруерт Кылышбаевна The concept of individualization of punishment and its importance 2015 - г. 85 - стр.

23

Бисенова Меруерт Кылышбаевна The international system of copyright protection the Republik of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр.
Author Documents

4

Citations

53 по 53
documents

h-index

2

On the personality of convict

Baisalov, A.D., Bissenova, M.K., Ilyasova, B., Aratuly, K., Kusmambetov, K.D.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 735-743

1

Цитирований
The concept and signs of punishment in islamic law

Dzhansarayeva, R.Y., Turgumbayev, M.Y., Malikova, S.B., Taubayev, B.R., Bissenova, M.K.

2014

Middle - East Journal of Scientific Research
19, с. 734-739

1

Цитирований
Problems of formation of the concept of criminal policy of state in the theory of criminal law

Dzhansarayeva, R.E., Bissengali, L., Bazilova, A.A., Akbolatova, M.E., Bissenova, M.K.

2013

Middle East Journal of Scientific Research
14, с. 508-515

2

Цитирований
2013

Middle East Journal of Scientific Research
15, с. 229-236

49

Цитирований