Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Ергали Адлет Маратұлы

Ергали Адлет Маратұлы

Position Доцент
Кафедра уголовного права и уголовного процесса, криминалистики
Scopus author ID: 57201684381
Is hidden
8(727) 377-33-33 вн:3232
File name Headline Description
Procuracy Supervision
Advocacy and Advocate`s Activity
Семинар
Criminal-Executive Law
Criminal-Executive Law
Advocacy and Advocate`s Activity
СРС
Advocacy and Advocate`s Activity
Criminal-Executive Law
Criminal-Executive Law
Advocacy and Advocate`s Activity
Силлабус

1

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

2

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б. "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2224-22-26 232 - стр.

3

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

4

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. Курс лекций по общей части уголовного права. Электронное учебное пособие Қазақ Университеті баспасы 2013 - г. 10 - стр.

5

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б. Уголовное право общая часть Казак Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0248-5 321 - стр.

6

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Омарова А.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр.

7

Ергали Адлет Маратұлы АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1904-9 8 - стр.

8

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр.

9

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр.

10

Ергали Адлет Маратұлы АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-1904-9 195 - стр.

1

Ергали Адлет Маратұлы Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы кейбір олқылықтар туралы 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 7 - стр. 0

3

Ергали Адлет Маратұлы Қажетті қорғану - іс әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жай ретінде 2016 - г. 3 - стр. 0

4

Ергали Адлет Маратұлы 2016 - г. 2 - стр. 0

5

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 2 - стр. 0

6

Ергали Адлет Маратұлы 2016 - г. 3 - стр. 0

7

Ергали Адлет Маратұлы 2016 - г. 3 - стр. 0

8

Ергали Адлет Маратұлы Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кісі өлтірудің сипаттамасы 2015 - г. 3 - стр. 1

9

Ергали Адлет Маратұлы НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ САМОУБИЙСТВА 2015 - г. 3 - стр. 1

10

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 3 - стр. 0

11

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Ергали Адлет Маратұлы АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

13

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 7 - стр. 0

14

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0

15

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

17

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

18

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

19

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

20

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

21

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

22

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

23

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

24

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

25

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 6 - стр. 2

26

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

27

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

28

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 3 - стр. 2

29

Ергали Адлет МаратұлыИзбасова А.Б., Маликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

30

Ергали Адлет Маратұлы 2017 - г. 10 - стр. 3

31

Ергали Адлет Маратұлы 2017 - г. 5 - стр. 0

32

Ергали Адлет МаратұлыОтыншиева А.А. Нью-Йорк конвенциясының V (1) (e)-бабының контексінде делокализация теориясының әсері – әртүрлі юрисдикциядағы арбитраждық шешімдердің орындалуындағы бірегейлікті зерттеу: тәжірибедегі делокализация 2018 - г. 11 - стр. 2

33

Ергали Адлет МаратұлыЛәзим А.М., Отыншиева А.А. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша азаматтық институты 2018 - г. 6 - стр. 3

1

Ергали Адлет Маратұлы 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, 411ауд.

2

Ергали Адлет Маратұлы Ибраева А.С., Отыншиева А.А. E-Learning in Al-Farabi Kazakh National University (KazNU): Experience, Problems, Development Prospects 2018 - г. 9 - стр. Афины
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0