Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Ергали Адлет Маратұлы

Ергали Адлет Маратұлы

Position Доцент
Кафедра уголовного права и уголовного процесса, криминалистики
Scopus author ID: 57201684381
Is hidden
8(727) 377-33-33 вн:3232
File name Headline Description
Public Prosecutor`s Supervision
Advocacy and Advocate`s Activity
Семинар
Criminal-Executive Law
Criminal-Executive Law
Advocacy and Advocate`s Activity
СРС
Advocacy and Advocate`s Activity
Criminal-Executive Law
Criminal-Executive Law
Advocacy and Advocate`s Activity
Силлабус

1

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

2

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б. "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2224-22-26 232 - стр.

3

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

4

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. Курс лекций по общей части уголовного права. Электронное учебное пособие Қазақ Университеті баспасы 2013 - г. 10 - стр.

5

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б. Уголовное право общая часть Казак Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0248-5 321 - стр.

6

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Омарова А.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр.

7

Ергали Адлет Маратұлы АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1904-9 8 - стр.

8

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр.

9

Ергали Адлет Маратұлы Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр.

10

Ергали Адлет Маратұлы АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-1904-9 195 - стр.

1

Ергали Адлет Маратұлы Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы кейбір олқылықтар туралы 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 7 - стр. 0

3

Ергали Адлет Маратұлы Қажетті қорғану - іс әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жай ретінде 2016 - г. 3 - стр. 0

4

Ергали Адлет Маратұлы 2016 - г. 2 - стр. 0

5

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 2 - стр. 0

6

Ергали Адлет Маратұлы 2016 - г. 3 - стр. 0

7

Ергали Адлет Маратұлы 2016 - г. 3 - стр. 0

8

Ергали Адлет Маратұлы Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кісі өлтірудің сипаттамасы 2015 - г. 3 - стр. 1

9

Ергали Адлет Маратұлы НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ САМОУБИЙСТВА 2015 - г. 3 - стр. 1

10

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 3 - стр. 0

11

Ергали Адлет Маратұлы 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Ергали Адлет Маратұлы АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

13

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 7 - стр. 0

14

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0

15

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

17

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

18

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

19

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

20

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

21

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

22

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

23

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

24

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

25

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 6 - стр. 2

26

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

27

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

28

Ергали Адлет МаратұлыМаликова Ш.Б. 2017 - г. 3 - стр. 2

29

Ергали Адлет МаратұлыИзбасова А.Б., Маликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

30

Ергали Адлет Маратұлы 2017 - г. 10 - стр. 3

31

Ергали Адлет Маратұлы 2017 - г. 5 - стр. 0

32

Ергали Адлет МаратұлыОтыншиева А.А. Нью-Йорк конвенциясының V (1) (e)-бабының контексінде делокализация теориясының әсері – әртүрлі юрисдикциядағы арбитраждық шешімдердің орындалуындағы бірегейлікті зерттеу: тәжірибедегі делокализация 2018 - г. 11 - стр. 2

33

Ергали Адлет МаратұлыЛәзим А.М., Отыншиева А.А. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша азаматтық институты 2018 - г. 6 - стр. 3

1

Ергали Адлет Маратұлы 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, 411ауд.

2

Ергали Адлет Маратұлы Ибраева А.С., Отыншиева А.А. E-Learning in Al-Farabi Kazakh National University (KazNU): Experience, Problems, Development Prospects 2018 - г. 9 - стр. Афины
Author Documents

6

Citations

7 по 7
documents

h-index

2

2021

Journal of Crime and Justice
0, с.

0

Цитирований
Aging out of adolescent delinquency: Results from a longitudinal sample of youth and young adults

Bekbolatkyzy, D.S., Dzhansarayeva, R.Y., Maratuly, Y.A., Atakhanova, G.M., Beaver, K.M.

2019

Journal of Criminal Justice
60, с. 108-116

4

Цитирований
2019

Victims and Offenders
14, с. 727-744

1

Цитирований
Problematic aspects of international standards regulating human rights to health and medical care

Sylkina, S., Omarova, A., Tynybekov, S., Adanbekova, Z., Yergali, A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

0

Цитирований
E-learning in al-farabi kazakh national university (Kaznu): Experience, problems, development prospects

Ibrayeva, A., Kassymzhanova, A., Otynshiyeva, A., Yergali, A., Seifullina, A.

2018

Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL
-1, с. 185-193

2

Цитирований