Main / Oriental Studies / Turksoy / Жанатаева Кульжан Бекеновна

Жанатаева Кульжан Бекеновна

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Turksoy
Is hidden
       She was born on January 25, 1973 in the Kordai district of the Zhambyl region. Nationality Kazakh. In 1991, she entered the Kazakh National University. Al-Farabi at the Faculty of Oriental Studies, in 1996 she graduated with a degree in oriental historian, translator of the Arabic language and was left to the faculty as a researcher at the Department of History of Asian and African Countries.From 2000 to 2001 she worked as an assistant in the department of modern and recent history of the Faculty of History. From 2001 to 2003 he was a lecturer in the Department of South Asian Studies at the Faculty of Oriental Studies, in 2004-2005 he was a senior lecturer in the Department of Iranian Studies and Indology, and in 2005 a senior lecturer in the Department of Turkology and History of Eastern Countries. From 2004 to 2007 she was deputy dean for educational work at the Faculty of Oriental Studies. Since 2015, Master of Arts in the specialty "6M020900-Oriental Studies."
File name Headline Description
Modern and Contemporary History of the East

1

Жанатаева Кульжан Бекеновна Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі. 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Жанатаева Кульжан Бекеновна Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Жанатаева Кульжан Бекеновна Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы. 2012 - г. 8 - стр. 0

4

Жанатаева Кульжан Бекеновна Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары 2012 - г. 7 - стр. 0

5

Жанатаева Кульжан Бекеновна Ататүріктің көзқарасы мен ұстанымдары қазақ халқынп да қымбат 2012 - г. 2 - стр. 0

6

Жанатаева Кульжан Бекеновна 1990 жылғы тамыздағы Парсы Шығанағындағы мұнай дағдарысы 2011 - г. 6 - стр. 1

7

Жанатаева Кульжан Бекеновна 1980-1990 жылдардағы Египеттің саяси өміріндегі өзгерістер 2011 - г. 5 - стр. 54

8

Жанатаева Кульжан Бекеновна Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Жанатаева Кульжан Бекеновна 1970-1990 жылдардағы Египеттің әлеуметтік-экономикалық салаларының дамуы 2012 - г. 5 - стр. 60

10

Жанатаева Кульжан Бекеновна Египеттегі лаңкестік іс-әрекеттермен күресу жолдары 2010 - г. 5 - стр. 1

11

Жанатаева Кульжан Бекеновна Египеттің аймақтық рөлі және қазіргі кездегі жағдайы ұ1980-2010) 2014 - г. 4 - стр. 1

12

Жанатаева Кульжан Бекеновна Х. Мүбaрaк тұсындaғы Египет- Қaзaқстaн қaтынaсының дaмуы 2016 - г. 5 - стр. 77

13

Жанатаева Кульжан Бекеновна Осмaн империясының ыдырaуының себептері 2016 - г. 6 - стр. 77

14

Жанатаева Кульжан Бекеновна Түркі әлемі және ұлы жібек жолы 2016 - г. 5 - стр. 77

15

Жанатаева Кульжан Бекеновна Х.Мүбарак тұсындағы Мысыр-Израиль қатынасының аймақтық аспектісі 2017 - г. 6 - стр. 81

16

Жанатаева Кульжан Бекеновна еги пет-АҚш стрaте гиялыҚ се ріК тес ті гі нің сaлдaры 2019 - г. 13 - стр. 89

17

Жанатаева Кульжан Бекеновна МЫСЫРДЫҢ АЙМАҚТЫҚ ҰЙЫМДАРДАҒЫ САЯСАТЫ: МЫСЫР ФАКТОРЫ 2020 - г. 6 - стр. 65

1

Жанатаева Кульжан Бекеновна 1990 жылдағы Парсы шығанағындағы дағдарыс 2011 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет востоковедения, кафедра тюркологии и индологии

2

Жанатаева Кульжан Бекеновна Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі 2012 - г. 4 - стр. Карагандинский государственный медицинский университет

3

Жанатаева Кульжан Бекеновна Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. 2012 - г. 5 - стр. Казахский государственный женский педагогический университет, кафедра казахской литературы

4

Жанатаева Кульжан Бекеновна Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы 2012 - г. 8 - стр. Институт востоковедения имен Р.Б.Сулейменова

5

Жанатаева Кульжан Бекеновна Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары 2012 - г. 7 - стр. Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова и КазНУ имени аль-Фараби

6

Жанатаева Кульжан Бекеновна Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии. 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби, факультет востковедения
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0