Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Досжанов Оспан Маткаримович

Досжанов Оспан Маткаримович

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра теплофизики и технической физики
ospan.doszhanov@mail.ru
       Досжанов Оспан Мәткәрімұлы, 10 мамыр 1956 жылы Қызылорда облысында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. 1973 жылы Жамбыл гидромелиоративті-құрылыс институтің (қазіргі: М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті) «Инженер-механик» мамандығы бойынша күндізгі бөлімге түсіп, 1978 жылы бітірдім. 1983-1987 жылдары Минск қаласындағы КСРО-ның қара-қоңыр топырақты жерлерін ауыл шаруашылық электрификациялау және механизациялау Орталық ғылыми-зерттеу институтының (қазіргі: Ауыл шаруашылық механизациялау Белорус ғылыми-зерттеу институты) «Айдалмалы жерлерді түбегейлі өзгерту» зертханасында аспирантураның күндізгі бөлімін бітіріп, техника ғылымдарының кандидаты атағын иелендім. Кандидаттық диссертациямның тақырыбы: «Интенсификация процесса глубокого рыхления почвы рабочим органом рыхлителя-кротователя». Ғылыми-зерттеу жұмыстарында тәжірибе жинақтадым. Ғылыми жұмыстарды орындау барысында 15 ғылыми мақала, 8 баяндамалар тезисі мен 2 халықаралық патентім жарық көрді. Ғылыми-педагогикалық жолымды кафедра ассистентінен бастап, оқытушы, аға оқытушы, зертхана меңгеруші және директор орынбасары қызметтерін атқардым. Ғалымдар арасында өтетін Халықаралық және Республикалық оқу-әдістемелік пен ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысып, бірнеше рет баяндамалар жасадым. Студенттер мен магистранттардың ғылыми жетекшісі ретінде көптеген ғылыми жұмыстарды жүргізіп, «Гидродинамика негіздері», «Сызу және сызба геометриясы», «Теориялық және қолданбалы механика» атты оқу пәндерінен дәріс оқимын. Факультеттің спорттық өміріне белсене қатысамын. Шахматпен, ғылыми-танымдық әдебиетпен және сурет сызбасымен шұғылданамын.

1

Досжанов Оспан Маткаримович Умбеткалиев К.А., Тулепов М.И. ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛAРДAҒЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКA Қазақ университеті 2017 - г. ISBN 978-601-04-2298 175 - стр.

2

Досжанов Оспан Маткаримович Досжанов Е.О., Тілеуберді Е.. Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4428-7 117 - стр.

1

Досжанов Оспан МаткаримовичОразбаев А.Е. Космостық аппараттарға ықпал ететін сыртқы әсерге қойылатын арнайы талаптар 2015 - г. 4 - стр. 45

2

Досжанов Оспан Маткаримович Факторы интенсификации сельскохозяйственного производства 2012 - г. 4 - стр. 34

3

Досжанов Оспан Маткаримович Сопротивление боковой поверхности вертикального ножа 2003 - г. 3 - стр. 13

4

Досжанов Оспан МаткаримовичДосжанов Е.О. Эффективность применения рыхлителя-кротователя для регулирования водного режима почвы 2003 - г. 5 - стр. 13

5

Досжанов Оспан МаткаримовичДосжанов Е.О., Толебаев Т.Т. Блочно-модульная установка для получение биоэнергии в процессах окисления 2018 - г. 6 - стр. 15

6

Досжанов Оспан МаткаримовичТолебаев Т.Т., Досжанов Е.О. Получение биоэнергии в процессах окисления 2018 - г. 5 - стр. 16

7

Досжанов Оспан МаткаримовичЗульбухарова Э.М., Оразбаев А.Е., Досжанов Е.О., Умбетбеков А.Т. АЗЫП-ТОЗҒАН ЖЕРЛЕРДІ ТЕРЕҢДЕТІП ҚОПСЫТУ АРҚЫЛЫ ЖАҚСАРТУ 2019 - г. 6 - стр. 84

8

Досжанов Оспан МаткаримовичЕрежепов А.., Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О. Білікті маман білімді ортада тәрбиеленеді 2019 - г. 9 - стр. 151

9

Досжанов Оспан МаткаримовичЖуманов М.А., Байжуманов К.Д. Совершенствование конструкции погрузчика для погрузки сыпучих грузов 2020 - г. 5 - стр. 68

10

Досжанов Оспан МаткаримовичЖуманов М.А. 2020 - г. 7 - стр. 0

11

Досжанов Оспан МаткаримовичДосжанов Е.О. Өсімдік майы негізіндегі биоотынды дизельді қозғалтқыштарды қолдану 2019 - г. 5 - стр. 12

12

Досжанов Оспан Маткаримович Алматы қаласының Ақаба суларының ауыр металдармен ластануының динамикасы 2020 - г. 5 - стр. 0

13

Досжанов Оспан Маткаримович A Technological Overview of Biogas Production from Biowaste 2020 - г. 5 - стр. 10

14

Досжанов Оспан МаткаримовичАзат С.., Байсейтов Д.А., Досжанов Е.О. 2020 - г. 7 - стр. 55

15

Досжанов Оспан МаткаримовичТулепов М.И., Сасыкова Л.Р., Габдрашова Ш.Е., Байсейтов Д.А. 2020 - г. 4 - стр. 112

16

Досжанов Оспан МаткаримовичЖуманов М.А., Досжанов Е.О. ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 2020 - г. 9 - стр. 102

1

Досжанов Оспан Маткаримович ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ УДАРНЫХ ВОЛН И ОСКОЛКОВ В СРЕДАХ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 2016 - г. 1 - стр.

2

Досжанов Оспан Маткаримович Казаков Ю.В., Досжанов Е.О. Органикалық қалдықтардан биогаз алуға арналған экспериментальді қондырғы 2016 - г. 4 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

3

Досжанов Оспан Маткаримович 2018 - г. 1 - стр. Алматы

4

Досжанов Оспан Маткаримович Адаптация автотракторной техники на альтернативных видах топлива 2018 - г. 1 - стр. Алматы

5

Досжанов Оспан Маткаримович Повышение качества измерений измерительных систем 2018 - г. 1 - стр. Алматы

6

Досжанов Оспан Маткаримович 2018 - г. 1 - стр. Алматы

7

Досжанов Оспан Маткаримович Сапалы биогаз алудың негізі мен маңызы 2018 - г. 1 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0