Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Оспанова Шынар Сабитовна

Оспанова Шынар Сабитовна

Position Ст.пpеподаватель
Thermal physics and technical physics
Scopus author ID: 55988678700
Is hidden
7(727) 221-15-44 вн:1544
       Ospanova Shynar Sabitovna was born in 1987 in the Zhambyl region of Karatau. In 2005 she graduated from the school at "Altyn Belgi", in the same year she entered the Physics Department of the Kazakh National University. al-Farabi. In 2009 she graduated from the university with an academic degree in "Technical Physics". In 2011 she graduated from the magistracy in the specialty "Technical Physics". I have the qualification of Master of Technical Sciences. In 2015, by the decision of KKSON, the MES of the Republic of Kazakhstan received a PhD degree in the specialty “Technical Physics”. In 2010-2011 worked as a laboratory assistant at the Department of Thermophysics, Standardization and Certification. Since 2011 she has been working at the Department of Thermophysics and Technical Physics as a teacher, and since 2013 as a senior teacher.

1

Оспанова Шынар Сабитовна Жылуфизикадағы есептегіш тәжірибелерді сандық моделдеу: физикалық практикум. "Қазақ университеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1489-1 58 - стр.

2

Оспанова Шынар Сабитовна Болегенова С.А., Аскарова А.С. Жоғары турбуленттіліктегі тамшылардың бөлінуі, дисперсиясы мен булануын статистикалық модельдеу " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2534-7 162 - стр.

3

Оспанова Шынар Сабитовна Болегенова С.А., Аскарова А.С. Статистическое моделирование распада, дисперсии и испарения капель при высокой турбулентности "Қазақ университеті" 2017 - г. 187 - стр.

4

Оспанова Шынар Сабитовна Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. «Guidance manual for the preparation of graduate students of universities to participate in complex testing the external evaluation of educational achievements (VOUD)» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3058-7 147 - стр.

1

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. 5

2

Оспанова Шынар Сабитовна FLOREAN бағдарламалық құралы арқылы БКЗ-420-140-7с жану қазандығындағы жылумасса тасымалы процестерін зерттеу 2014 - г. 8 - стр. 2

3

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 9 - стр. 2

4

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 9 - стр. 2

5

Оспанова Шынар Сабитовна 2013 - г. 3 - стр. 3

6

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 5 - стр. 1

7

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 12 - стр. 0

8

Оспанова Шынар СабитовнаБекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Максимов В.Ю., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 4 - стр. 3

9

Оспанова Шынар СабитовнаБекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. FLOREAN бағдарламалық құралы арқылы БКЗ-420-140-7С жану қазандығындағы жылумасса тасымалы процестерін зерттеу 2014 - г. 6 - стр. 0

10

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С., Бекмұхамет А.., Максимов В.Ю., Бекетаева М.Т. 2012 - г. 5 - стр. 0

11

Оспанова Шынар Сабитовна 2015 - г. 6 - стр. 10

12

Оспанова Шынар Сабитовна 2016 - г. 7 - стр. 56

13

Оспанова Шынар Сабитовна 2016 - г. 8 - стр. 306

14

Оспанова Шынар Сабитовна 2016 - г. 10 - стр. 9

15

Оспанова Шынар СабитовнаТолеуов Г.., Исатаев М.С. Impact of Frictional Resistance of End Plates on Flat Jet Attenuation 2015 - г. 4 - стр. 10

16

Оспанова Шынар Сабитовна 2015 - г. 4 - стр. 4

17

Оспанова Шынар Сабитовна 2016 - г. 11 - стр. 9

18

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю., Нұғыманова А.О., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 5 - стр. 0

19

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Габитова З.Х. 2015 - г. 7 - стр. 299

20

Оспанова Шынар СабитовнаБекмұхамет А.., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю., Аскарова А.С. 2016 - г. 11 - стр. 9

21

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Мажренова Н.Р., Максимов В.Ю., Нұғыманова А.О. 2016 - г. 7 - стр. 48

22

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю. 2017 - г. 9 - стр. 0

23

Оспанова Шынар СабитовнаМаксимов В.Ю., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А. 2016 - г. 10 - стр. 7

24

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 7 - стр. 58

25

Оспанова Шынар СабитовнаТолеуов Г.., Исатаев М.С. Расчет влияния сопротивления трения торцовых пластин на затухание плоской струи 2016 - г. 7 - стр. 58

26

Оспанова Шынар СабитовнаМаксимов В.Ю., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2017 - г. 12 - стр. 312

27

Оспанова Шынар СабитовнаМаксимов В.Ю., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2017 - г. 5 - стр. 312

28

Оспанова Шынар СабитовнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. 2016 - г. 3 - стр. 118

29

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Рельстерді жасауды талдау және базадағы әр түрлі көлемде металлдан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеу 2017 - г. 4 - стр. 120

30

Оспанова Шынар СабитовнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Жартылай өткізгіш диод базасының кедергісін кернеудің тікелей азаюына негізделген өлшеу әдісі 2017 - г. 5 - стр. 119

31

Оспанова Шынар СабитовнаКуйкабаева А.А., Зульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі 2017 - г. 3 - стр. 119

32

Оспанова Шынар СабитовнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Жүктердің кедендік мәртебесін растау рәсімін талдау (EC-T2L) 2017 - г. 4 - стр. 119

33

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Техникалық реттеу саласындағы бәсекеге қабілетті мамандардың, сарапшы-аудиторлардың кадрларды дайындау және олардың біліктілігін жоғарылатуын талдау 2017 - г. 4 - стр. 119

34

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Айткожаев А.З., Нурмуханова А.З. Сапа менеджмент жүйелерін талдау 2017 - г. 3 - стр. 119

35

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Құрылыс кірпішінің өндірістік технологиясын талдау 2017 - г. 5 - стр. 119

36

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұлттық комитеті негізінде зертханалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын сынауды талдау 2017 - г. 5 - стр. 119

37

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Жалпы қолданыстағы теміржолдардағы вагондарды техникалық тапсыру (қабылдау) және олардың қауіпсіздігін бақылау жұмыстарын ұйымдастыруды талдау 2017 - г. 4 - стр. 119

38

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Құрылыс материалдары мен металлдың физика-механикалық қасиеттерін талдау 2017 - г. 4 - стр. 119

39

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А. 2016 - г. 5 - стр. 131

40

Оспанова Шынар СабитовнаМаксимов В.Ю., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. Computational modeling of heat and mass transfer processes in combustion chamber at power plant of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 76

41

Оспанова Шынар СабитовнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Куйкабаева А.А. Технология производства строительного кирпича 2017 - г. 5 - стр. 119

42

Оспанова Шынар СабитовнаМаксимов В.Ю., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 3D modelling of heat and mass transfer processes during the combustion of liquid fuel 2016 - г. 7 - стр. 48

43

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С. БКЗ-420-140-7С жану камерасындағы көмірдің турбуленттік жануын компьютерлік модельдеу 2016 - г. 3 - стр. 1

44

Оспанова Шынар СабитовнаБерезовская И.Э., Болегенова С.А., Аскарова А.С. Сұйық отын тамшыларының булану және жану процестеріне тиімді бүрку бұрышының әсерін компьютерлік модельдеу 2016 - г. 3 - стр. 1

45

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. ҚР кәсіпорындарындағы технологиялық процестердің сипаттамаларын метрологиялық талдау 2017 - г. 3 - стр. 1

46

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Өлшеу жүйесін метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі түсініктері 2017 - г. 3 - стр. 1

47

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Өлшеуді метрологиялық қамтамасыз етудің анализі 2017 - г. 3 - стр. 1

48

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Өлшеуді орындау әдістемесін таңдау және қамтамасыз ету 2017 - г. 3 - стр. 1

49

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Жану камерасындағы сұйық тамшыларының тұтануы мен жану процесіне қысымның әсерін сандық модельдеу 2017 - г. 5 - стр. 124

50

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Комплексный подход к управлению качеством 2017 - г. 2 - стр. 124

51

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Сертификаттау мен стандарттау дың халықаралық тәжірибесін талдау және бағалау 2017 - г. 3 - стр. 124

52

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Моделирование процессов распыла, дисперсии и горения капель жидкого топлива при высокой турбулентности 2017 - г. 5 - стр. 124

53

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. Сұйық отын тамшыларының жану динамикасы мен дисперсиясын компьютерлік модельдеу 2017 - г. 7 - стр. 124

54

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. LES турбуленттілікті модельдеу әдісімен метан газының жануын сандық зерттеу 2017 - г. 6 - стр. 124

55

Оспанова Шынар СабитовнаБекетаева М.Т., Максимов В.Ю., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. СҰЙЫҚ ОТЫНДАРДЫҢ ЖАНУ ПРОЦЕСІН LEVEL SET ӘДІСІМЕН МОДЕЛЬДЕУ 2017 - г. 9 - стр. 0

56

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. ЭНEРГOМEНEДЖМEНТ ЖҮЙEСIН ҚAЛЫПТAСТЫРУ МAҚСAТЫНДAҒЫ ЭНEРГИЯ РEСУРСТAРЫН ТҰТЫНУДЫ СТAТИСТИКAЛЫҚ ТAЛДAУ 2018 - г. 7 - стр. 125

57

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. ҰН ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫ МЕН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ТАЛДАУ 2018 - г. 5 - стр. 125

58

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 2018 - г. 5 - стр. 125

59

Оспанова Шынар СабитовнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ БАЗАЛАРЫ МЕН ЖАНАРМАЙМЕН ҚАМТУ СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН СЕРТИФИКАТТАУ 2018 - г. 6 - стр. 125

60

Оспанова Шынар СабитовнаРахат Б.Т., Нурмуханова А.З. Энергосбережение как важная задача по сохранению природных ресурсов и охране окружающей среды 2018 - г. 6 - стр. 126

61

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Турбекова А.Г., Рахат Б.Т. Сұйық көмірсутекті отындардың тамшыларының бөліну, дисперсия және булану процестерін компьютерлік модельдеу 2018 - г. 6 - стр. 0

62

Оспанова Шынар СабитовнаГабитова З.Х., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2017 - г. 5 - стр. 0

63

Оспанова Шынар СабитовнаМаксутханова А.М., Максимов В.Ю., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2017 - г. 5 - стр. 0

64

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Нурмуханова А.З., Максутханова А.М. Энeргoмeнeджмeнт жүйeсiн қaлыптaстыру мaқсaтындaғы энeргия рeсурстaрын тұтынуды стaтистикaлық тaлдaу 2018 - г. 7 - стр. 1

65

Оспанова Шынар Сабитовна 2018 - г. 7 - стр. 126

66

Оспанова Шынар Сабитовна 2017 - г. 6 - стр. 124

67

Оспанова Шынар Сабитовна Көмірсутекті сұйық отындардың жану процесіне турбуленттіліктің әсерін компьютерлік модельдеу 2017 - г. 8 - стр. 61

68

Оспанова Шынар Сабитовна Сұйық отындардың жану процесін level set әдісімен модельдеу 2017 - г. 8 - стр. 63

69

Оспанова Шынар Сабитовна 2018 - г. 10 - стр. 2

70

Оспанова Шынар Сабитовна 2018 - г. 7 - стр. 2

71

Оспанова Шынар Сабитовна 2018 - г. 10 - стр. 1

72

Оспанова Шынар Сабитовна 2018 - г. 1 - стр. 1

73

Оспанова Шынар СабитовнаСейдулла Ж.Қ., Толеуов Г.., Исатаев М.С. CALCULATION OF FRICTION RESISTANCE OF END PLATES AFFECTING FLAT JET FADING 2018 - г. 5 - стр. 0

74

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАСПЫЛА ЖИДКОЙ СТРУИ ПРИ ВЫСОКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 2019 - г. 7 - стр. 131

75

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. ЖАНАРМАЙМЕН ҚАМТУ СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ СЕРТИФИКАТТАУ ТӘРТІБІ 2019 - г. 170 - стр. 131

76

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З., Чигамбаева Н.Н. ОПИСАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ МАСШТАБНОЙ СИММЕТРИИ МЕТОДОМ ПЛАВАЮЩИХ ЧАСТИЦ 2019 - г. 461 - стр. 131

77

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. ӘР ТҮРЛІ ДЕНЕЛЕРДЕГІ ЖЫЛУ ТАСЫМАЛЫ ПРОЦЕСІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ 2019 - г. 503 - стр. 131

78

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З. КОНВЕКТИВТІ ЖЫЛУ АЛМАСУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 2019 - г. 529 - стр. 131

79

Оспанова Шынар СабитовнаЧигамбаева Н.Н., Нурмуханова А.З. ШЕКАРАЛЫҚ ШАРТ НЕГІЗІНДЕ ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ЕСЕБІН MATHCAD ПАКЕТІНДЕ ШЕШУ 2019 - г. 7 - стр. 131

80

Оспанова Шынар СабитовнаБолосханқызы Б.., Нурмуханова А.З., Жумабаев Ә.Қ., Рахат Б.Т. ӘР ТҮРЛІ ДЕНЕЛЕРДЕГІ ЖЫЛУ ТАСЫМАЛЫ ПРОЦЕСІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ 2019 - г. 7 - стр. 1

81

Оспанова Шынар СабитовнаБолосханқызы Б.., Нұғыманова А.О., Нурмуханова А.З., Рахат Б.Т. ЖАНАРМАЙМЕН ҚАМТУ СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ СЕРТИФИКАТТАУ ТӘРТІБІ 2019 - г. 8 - стр. 1

82

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З., Березовская И.Э. Основные принципы и методы распыла жидкой струи при высокой турбулентности 2019 - г. 7 - стр. 131

83

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Зульбухарова Э.М., Максимов В.Ю., Нұғыманова А.О., Туякбаев А.А., Бердіхан Қ.., Максутханова А.М. Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence 2018 - г. 10 - стр. 11

84

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А. Жоғары турбуленттіліктегі сұйық отын тамшыларының дисперсиясы мен жаун процестерін компьютерлік модельдеу 2019 - г. 7 - стр. 1

85

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А. The computational study of heat and mass transfer processes at combustion of pulverizaed Kazakh coal in real conditions of energy objects 2018 - г. 7 - стр. 5

86

Оспанова Шынар Сабитовна Reynolds numbers influence on the atomization and combustion processes of liquid fuel 2018 - г. 10 - стр. 1

87

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Нурмуханова А.З. Thermographic research methods and factors influencing the efficiency of thermal vision monitoring 2020 - г. 4 - стр. 137

88

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Нурмуханова А.З. THERMOGRAPHIC RESEARCH METHODS AND FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF THERMAL VISION MONITORING 2020 - г. 5 - стр. 137

89

Оспанова Шынар СабитовнаИсмайлова М.Е., Турбекова А.Г., Масина М.Н., Нурмуханова А.З. ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПА СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕС ҚАУІПСІЗДІГІ. 2020 - г. 6 - стр. 137

90

Оспанова Шынар СабитовнаНурмуханова А.З., Максутханова А.М., Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А. Энeргoмeнeджмeнт жүйeсiнiң қызмeтi шeңбeрiндeгi энeргeтикaлық рeсурстaрды бaсқaрудың жaлпы aлгoритмi 2020 - г. 6 - стр. 138

91

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З., Максутханова А.М. ЭНEРГOМEНEДЖМEНТ ЖҮЙEСIНIҢ ҚЫЗМEТI ШEҢБEРIНДEГI ЭНEРГEТИКAЛЫҚ РEСУРСТAРДЫ БAСҚAРУДЫҢ ЖAЛПЫ AЛГOРИТМI 2020 - г. 5 - стр. 138

92

Оспанова Шынар СабитовнаБекетаева М.Т., Болегенова С.А. ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА АЗОТ ТОТЫҚТАРЫ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ ТАРАЛУЫН САНДЫҚ ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 7 - стр. 77

93

Оспанова Шынар СабитовнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Березовская И.Э. 2020 - г. 2 - стр. 0

94

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С., Мессерле В.Е., Болегенова С.А. Жану камерасындағы бір ағыншалы сұйық отын бүркуін зерттеу 2020 - г. 10 - стр. 4

95

Оспанова Шынар СабитовнаБолегенова С.А., Аскарова А.С. 2020 - г. 10 - стр. 75

1

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 8 - стр. г. НОВОСИБИРСК

2

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 2 - стр. Красноярск

3

Оспанова Шынар Сабитовна Влияние спутности на формирование вредных выбросов при горении метана 2012 - г. 2 - стр. Красноярск

4

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 3 - стр. Прага

5

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 3 - стр. Минск

6

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. Москва

7

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 4 - стр. Краснодар

8

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 4 - стр. Измайлово

9

Оспанова Шынар Сабитовна Болегенова С.А., Максимов В.Ю., Аскарова А.С. 2011 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

10

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 3 - стр. Прага, Чехия

11

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 8 - стр. Лиссабон

12

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 4 - стр. Измайлово

13

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. Новосибирск

14

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 4 - стр. Казань

15

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. Новосибирск

16

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. Бали

17

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. Куала-Лумпур

18

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 4 - стр. Париж

19

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 3 - стр. Алматы

20

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 7 - стр. Новосибирск

21

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 8 - стр. Новосибирск

22

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 8 - стр. Новосибирск

23

Оспанова Шынар Сабитовна 2012 - г. 5 - стр. Мюнхен

24

Оспанова Шынар Сабитовна Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Габитова З.Х. 2014 - г. 6 - стр. Саратов

25

Оспанова Шынар Сабитовна Аскарова А.С., Габитова З.Х., Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А. 2014 - г. 7 - стр. Westwood

26

Оспанова Шынар Сабитовна Максимов В.Ю., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 4 - стр.

27

Оспанова Шынар Сабитовна Аскарова А.С. 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

28

Оспанова Шынар Сабитовна Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 4 - стр. София

29

Оспанова Шынар Сабитовна Максимов В.Ю., Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 5 - стр.

30

Оспанова Шынар Сабитовна Бүркілетін тамшылардың жылдамдықтарының бензиннің тұтану және жану процестеріне әсерін сандық зерттеу 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

31

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

32

Оспанова Шынар Сабитовна Жоғары турбуленттіліктегі сұйық отындардың жануын статистикалық модельдеу 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

33

Оспанова Шынар Сабитовна Меркі сыра зауытындағы сыра өндіру технологиясы 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

34

Оспанова Шынар Сабитовна Ет өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі «Т-Стандарт» ЖШС мекемесіндегі сертификаттау тәртібі 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

35

Оспанова Шынар Сабитовна Алтын Дән» ЖШС өндірілетін ұн өнімдерінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

36

Оспанова Шынар Сабитовна Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 6 - стр. Киев

37

Оспанова Шынар Сабитовна 2013 - г. 3 - стр. София

38

Оспанова Шынар Сабитовна Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2014 - г. 6 - стр.

39

Оспанова Шынар Сабитовна 2013 - г. 5 - стр. Киев

40

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 1 - стр. Ижевск

41

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 7 - стр. Новосибирск

42

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 3 - стр. Родос

43

Оспанова Шынар Сабитовна 2013 - г. 5 - стр. Чикаго

44

Оспанова Шынар Сабитовна 2013 - г. 3 - стр. Мюнхен

45

Оспанова Шынар Сабитовна 2014 - г. 7 - стр. Вествуд

46

Оспанова Шынар Сабитовна Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2014 - г. 2 - стр. Ижевск

47

Оспанова Шынар Сабитовна Аскарова А.С. 2014 - г. 1 - стр.

48

Оспанова Шынар Сабитовна Study of the influence of liquid fuels spray angle on the fuel combustion at high pressure 2012 - г. 4 - стр. Мюнхен

49

Оспанова Шынар Сабитовна 2013 - г. 4 - стр. Куала Лумпур

50

Оспанова Шынар Сабитовна ЗЫМЫРАНДЫҚ ТЕХНИКАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН АВИАЦИЯЛЫҚ ОТЫННЫҢ ҚЫСЫМҒА ҚАТЫСТЫ ЖАНУ ПРОЦЕСІН КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТТЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

51

Оспанова Шынар Сабитовна ЖАНУ КАМЕРАСЫНДАҒЫ ӘР ТҮРЛІ БҮРКУ МАССАЛАРЫНДАҒЫ ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫНЫҢ ТҰТАНУ ЖӘНЕ ЖАНУ ПРОЦЕСТЕРІН САНДЫҚ ЗЕРТТЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

52

Оспанова Шынар Сабитовна ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МАҚСАТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭНЕРГИЯ РЕСУРСТАРЫН ТҰТЫНУДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

53

Оспанова Шынар Сабитовна САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІМЕН ПРОЦЕСТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР БАЙЛАНЫСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

54

Оспанова Шынар Сабитовна РЕЙНОЛЬДС САНЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІ МӘНДЕРІНДЕГІ СҰЙЫҚ ОТЫННЫҢ ЖАНУ ДИНАМИКАСЫ МЕН ДИСПЕРСИЯСЫН СТАТИСТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

55

Оспанова Шынар Сабитовна LES ТУРБУЛЕНТТІЛІКТІ МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСІМЕН МЕТАН ГАЗЫНЫҢ ЖАНУ ӨНІМДЕРІНІҢ ТҮЗІЛУ МЕХАНИЗМІН САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

56

Оспанова Шынар Сабитовна ЖАНУ КАМЕРАСЫНА СҰЙЫҚ ОТЫНДЫ ӘР ТҮРЛІ БҮРКУ МӘНДЕРІНДЕГІ ЖАНУ ПРОЦЕСІН СТОХАСТТЫ ЗЕРТТЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

57

Оспанова Шынар Сабитовна БҮРКІЛЕТІН СҰЙЫҚ ОТЫНДАРДЫҢ БАСТАПҚЫ САУТЕРЛІК ОРТАША РАДИУСТАРЫНЫҢ ЖАНУ КАМЕРАСЫНДАҒЫ БӨЛШЕКТЕРДІҢ ДИСПЕРСИЯСЫ МЕН АЭРОДИНАМИКАСЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

58

Оспанова Шынар Сабитовна ЖОҒАРЫ ТУРБУЛЕНТТІЛІКТЕГІ РЕАКТИВТІ ОТЫНДАРДЫҢ ЖАНУ ПРОЦЕСІН RANS ӘДІСІМЕН КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ 2015 - г. 1 - стр. Алматы

59

Оспанова Шынар Сабитовна Әр түрлі қысымдардағы сұйық отынның жануына тотықтырғыш температурасының әсерін сандық зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

60

Оспанова Шынар Сабитовна Сұйық отынды жану камерасына әр түрлі бүрку бұрыштарының тұтану және жану процестеріне әсерін сандық зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

61

Оспанова Шынар Сабитовна Модификацияланған Level Set әдісімен екіфазалы ағыстарды сандық модельдеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

62

Оспанова Шынар Сабитовна Сұйық тамшыларының жану процесін кеңістіктік интегралдау әдісімен зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

63

Оспанова Шынар Сабитовна Іштен жану қозғалтқыштарындағы жылулық процестерді Volume of Fluid әдісімен модельдеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

64

Оспанова Шынар Сабитовна Жоғары қысымдарда бүркілген тамшылардың дисперсиясын LES әдісімен модельдеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

65

Оспанова Шынар Сабитовна Екіфазалы ағыстардың динамикасына турбуленттілік деңгейінің әсерін сандық зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

66

Оспанова Шынар Сабитовна Ергалиева А.Б., Нұғыманова А.О., Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Максимов В.Ю. 2016 - г. 5 - стр.

67

Оспанова Шынар Сабитовна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Туякбаев А.А. Сұйық отын ағынын ауа-жару тозаңдауын статистикалық модельдеу үшін RANS қосымшалары 2011 - г. 9 - стр. Болгария. Бургас. Солнецный берег
Author Documents

15

Citations

121 по 33
documents

h-index

6

Calculation of friction resistance of end plates affecting flat jet fading

Toleuov, G., Isataev, M., Ospanova, S., Seydulla, Z., Nurmukhanova, A., Babasheva, D., Musatayev, A., Akhanserina, T., Paizolla, G., Musabayeva, G., Ermaganbetova, S., Nurseytova, A., Nurmagambetov, M., Tamabek, D.

2018

Journal of Engineering and Applied Sciences
13, с. 1963-1967

0

Цитирований
Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence

Askarova, A., Bolegenova, S., Ospanova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Berezovskaya, Y., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z., Tuyakbayev, A., Baydullayeva, G., Maksutkhanova, A., Berdykhan, K., Arystan, A., Zulbukharova, E., Sugirbekova, A.

2018

Journal of Engineering and Applied Sciences
13, с. 4054-4064

0

Цитирований
The computational study of heat and mass transfer processes at combustion of pulverized Kazakh coal in real conditions of energy objects

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bolegenova, S.A., Nugymanova, A.O., Beketayeva, M.T., Ospanova, S.S., Manatbayev, R.K.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 61-67

7

Цитирований
Investigation of the different Reynolds numbers influence on the atomization and combustion processes of liquid fuel

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bolegenova, S.A., Ospanova, S.S., Beketayeva, M.T., Nugymanova, A.O., Pilipenko, N.V., Shortanbayeva, Z.K., Baktybekov, K.S., Syzdykov, A.B.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 68-77

5

Цитирований
Combustion processes of pulverized coal in existing combustion chambers of real power boilers of TPP of the Republic of Kazakhstan

Beketayeva, M., Askarova, A., Safarik, P., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Nugymanova, A., Ospanova, S.

2018

23rd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2018 and 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2018
1, с. 437-452

0

Цитирований
3-D modeling of heat and mass transfer during combustion of solid fuel in Bkz-420-140-7C combustion chamber of Kazkhstan

Askarova, A., Bekmukhamet, A., Bolegenova, S., Ospanova, S., Symbat, B., Maximov, V., Beketayeva, M., Ergalieva, A.

2016

Journal of Applied Fluid Mechanics
9, с. 699-709

19

Цитирований
Computational modeling of heat and mass transfer processes in combustion chamber at power plant of Kazakhstan

Leithner, R., Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Ospanova, S., Ergalieva, A., Nugymanova, A., Beketayeva, M.

2016

MATEC Web of Conferences
76, с.

12

Цитирований
3D modelling of heat and mass transfer processes during the combustion of liquid fuel

Askarova, A., Bolegenova, S., Mazhrenova, N., Manatbayev, R., Ospanova, S., Bolegenova, S., Berezovskaya, I., Maximov, V., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 229-235

6

Цитирований
Numerical simulation of the oxidant's temperature and influence on the liquid fuel combustion processes at high pressures

Askarova, A., Bolegenova, S., Symbat, B., Berezovskaya, I., Ospanova, S., Shortanbayeva, Z., Maksutkhanova, A., Mukasheva, G., Ergalieva, A.

2015

Journal of Engineering and Applied Sciences
10, с. 90-95

1

Цитирований
Impact of frictional resistance of end plates on flat jet attenuation

Isataev, S., Toleuov, G., Isataev, M., Ospanova, S., Bolysbekova, S.

2015

Journal of Engineering and Applied Sciences
10, с. 76-79

2

Цитирований
2014

Journal of Engineering and Applied Sciences
9, с. 24-28

19

Цитирований
Investigation of turbulence characteristics of burning process of the solid fuel in BKZ 420 combustion chamber

Askarova, A.S., Bekmukhamet, A., Bolegenova, S.A., Beketayeva, M.T., Maximov Yu, V., Ospanova, S.S., Gabitova, Z.K.

2014

WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer
9, с. 39-50

20

Цитирований
Numerical modeling of turbulence characteristics of burning process of the solid fuel in BKZ-420-140-7c combustion chamber

Askarova, A.S., Bekmukhamet, A., Bolegenova, S.A., Beketayeva, M.T., Maximov, Y.V., Ospanova, S.S., Gabitova, Z.K.

2014

International Journal of Mechanics
8, с. 112-122

20

Цитирований
Numerical simulation of combustion in pulverized fuel fired boiler

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Gabitova, Z., Ospanova, S.

2014

21st International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2014 and 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2014
4, с. 2337

0

Цитирований
Numerical research of aerodynamic characteristics of combustion chamber BKZ-75 mining thermal power station

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maksimov, V.Y., Bekmuhamet, A., Ospanova, S.S.

2012

Procedia Engineering
42, с. 1250-1259

6

Цитирований