Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Куйкабаева Айжан Амангалиевна

Куйкабаева Айжан Амангалиевна

Position Ст.пpеподаватель
Thermal physics and technical physics
Scopus author ID: 34968215400
File name Headline Description
Metrology, standardization and certification

1

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі "Copyland" баспа орталығы 2014 - г. 100 - стр.

2

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Ғылыми мақала: Жазу және шығару " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1355-9 9 - стр.

3

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Гумарова Ш.Б. Material science " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN ib9298 65 - стр.

4

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З., Нұғыманова А.О. Руководство к практическим и лабораторным занятиям по курсу Испытание, контроль и безопасность продукции " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2027-4 101 - стр.

5

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Гумарова Ш.Б. Ғылыми мақала: жазу және басу " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1759-5 154 - стр.

6

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау, және қауіпсіздігі пәнінен зертханалық жұмыстар жасауға арналған оқу - әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2899-7 98 - стр.

7

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі пәнінен тесттер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3006-8 121 - стр.

8

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Оспанова Ш.С., Нурмуханова А.З. «Guidance manual for the preparation of graduate students of universities to participate in complex testing the external evaluation of educational achievements (VOUD)» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3058-7 147 - стр.

9

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Мукамеденқызы В.., Нурмуханова А.З. "Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі" пәнінен тесттер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3006-8 122 - стр.

10

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З. Сборник тестов для подготовки к внешней оценке учебных достижений (ВОУД) по дисциплине "Испытание, контроль и безопасность продукции" " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3470-7 97 - стр.

11

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр.

12

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр.

13

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Нейтрондық сәулелендірудегі тритийдің массатасымалдауын модельдеу " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4449-2 7 - стр.

1

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ВВР-К РЕАКТОРЫНДАҒЫ НЕЙТРОНДАРМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРУ ПРОЦЕССІНДЕ LI2TIO3 МЕТАТИТАНАТ ЛИТИЙДЕН ТУЫНДАЙТЫН ТРИТИЙДІҢ ДИФФУЗИЯСЫ 2013 - г. 9 - стр. 0

2

Куйкабаева Айжан Амангалиевна МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ТРИТИЯ ИЗ ТИТАНАТА ЛИТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 2013 - г. 6 - стр. 0

3

Куйкабаева Айжан Амангалиевна КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 2015 - г. 5 - стр. 0

4

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Борибаева М.А. Технология физического эксперимента в профессиональном образовании в рамках компетентностной модели 2015 - г. 5 - стр. 0

5

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ВЫДЕЛЕНИЕ ТРИТИЯ ИЗ СФЕРИЧЕСКОЙ ГРАНУЛЫ ЗА СЧЁТ ОТДАЧИ 2015 - г. 8 - стр. 0

6

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М., Манатбаев Р.К. Расчет основных параметров конструкторских характеристик ротора с системой антиобледенения 2016 - г. 5 - стр. 59

7

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЕсеналина К.А. "SOKKIA фирмасының геодезиялық аспаптарының метрологиялық сипаттамаларын талдау" 2016 - г. 6 - стр. 0

8

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Борибаева М.А. 2015 - г. 5 - стр. 56

9

Куйкабаева Айжан Амангалиевна 1. Способы улучшения качества хлеба и хлебобулочных изделий предприятия 2015 - г. 7 - стр. 0

10

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Анализ конкурентоспособности и качества молочной продукции «RaimbekAgro» 2015 - г. 10 - стр. 0

11

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Анализ моделирования эфф ективной теплопроводности жидкометаллического пэбла термо ядерного реактора с помощью программы COMSOL 2016 - г. 5 - стр. 0

12

Куйкабаева Айжан Амангалиевна «RAIMBEKAGRO» СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН САПАСЫН ТАЛДАУ 2015 - г. 10 - стр. 0

13

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ANALYSIS MODELING BY USING COMSOL MULTIPHYSICS PROGRAM FOR THE EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF LIQUID METAL BLANKET IN FUSION REACTOR 2016 - г. 5 - стр. 0

14

Куйкабаева Айжан Амангалиевна «АҚСАЙ-НАН» КӘСІПОРЫННЫҢ ҮЛГІСІНДЕ НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ» 2015 - г. 7 - стр. 0

15

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаБорибаева М.А. Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігін талдау жұмыстарының нәтижесі 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З., Зульбухарова Э.М., Борибаева М.А. Болашақ магистрлардың ғылым және білім беру қызметі саласында құзыреттілікті бағалауға қойылатын критерилерді анықтау және қолдану нәтижесі 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаДанлыбаева А.К., Турсынбаева А.Е. Технеций-99m негізіндегі радиофарм дәрі-дәрмектерді қолданудағы позитронды-электронды томография және бірфотонды эмиссионды компьютерлі томография нәтижелерін математикалық моделдеу 2015 - г. 5 - стр. 111

18

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаБорибаева М.А., Зульбухарова Э.М., Данлыбаева А.К., Турсынбаева А.Е. Қазақстанның мәдени, әлеуметтік және саяси дамуының деңгейін жастардың бағалауы нәтижесімен талдау 2015 - г. 7 - стр. 111

19

Куйкабаева Айжан Амангалиевна LES турбуленттілікті модельдеу әдісімен метан газының жану өнімдерінің түзілу механизмін сандық модельдеу 2016 - г. 5 - стр. 116

20

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Жану камерасына сұйық отынды әр түрлі бүркіу мәндеріндегі жану процесін стохастты зерртеу 2016 - г. 4 - стр. 116

21

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Дифференциальн – разностные модели теплопереноса 2016 - г. 6 - стр. 116

22

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Погрешности определения температуры поверхности 2016 - г. 6 - стр. 0

23

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Зымырандық техникада қолданылатын авиациялық отынның қысымға қатысты жану процесін компьютерлік зерттеу 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З. Қазақстан республикасындағы зияткерлік меншікті қорғау мен стандарттау мәселелері 2016 - г. 2 - стр. 116

25

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаМанатбаев Р.К., Зульбухарова Э.М. The effect of design parameters on energy characteristics of Darrieus rotor 2016 - г. 5 - стр. 7

26

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаҚаласов Н.Б., Манатбаев Р.К. AP BI-DARRIEUS-1 WIND TURBINE 2016 - г. 8 - стр. 1

27

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З., Данлыбаева А.К. КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 6 - стр. 0

28

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. 2016 - г. 3 - стр. 118

29

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Рельстерді жасауды талдау және базадағы әр түрлі көлемде металлдан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеу 2017 - г. 4 - стр. 120

30

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Жартылай өткізгіш диод базасының кедергісін кернеудің тікелей азаюына негізделген өлшеу әдісі 2017 - г. 5 - стр. 119

31

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі 2017 - г. 3 - стр. 119

32

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Жүктердің кедендік мәртебесін растау рәсімін талдау (EC-T2L) 2017 - г. 4 - стр. 119

33

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Техникалық реттеу саласындағы бәсекеге қабілетті мамандардың, сарапшы-аудиторлардың кадрларды дайындау және олардың біліктілігін жоғарылатуын талдау 2017 - г. 4 - стр. 119

34

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Құрылыс кірпішінің өндірістік технологиясын талдау 2017 - г. 5 - стр. 119

35

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұлттық комитеті негізінде зертханалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын сынауды талдау 2017 - г. 5 - стр. 119

36

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Жалпы қолданыстағы теміржолдардағы вагондарды техникалық тапсыру (қабылдау) және олардың қауіпсіздігін бақылау жұмыстарын ұйымдастыруды талдау 2017 - г. 4 - стр. 119

37

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Нурмуханова А.З., Оспанова Ш.С. Құрылыс материалдары мен металлдың физика-механикалық қасиеттерін талдау 2017 - г. 4 - стр. 119

38

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М., Данлыбаева А.К., Нурмуханова А.З. КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 9 - стр. 120

39

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТЫ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2017 - г. 11 - стр. 120

40

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. ТҮЗУСЫЗЫҚТЫ ҚҰБЫРДЫҢ, АРМAТУРAНЫҢ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН AНЫҚТAУ 2017 - г. 15 - стр. 120

41

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М. ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМІНДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕСІ 2016 - г. 4 - стр. 116

42

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. ДИОПТРИМЕТРЛЕРДІ СЕНІМДЕУ ЖӘНЕ БАПТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕКСЕРУШІ ЛИНЗАЛАР 2017 - г. 4 - стр. 120

43

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаАсембаева М.К., Оспанова Ш.С., Нурмуханова А.З. Технология производства строительного кирпича 2017 - г. 5 - стр. 119

44

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаЗульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. Анализ методик определения дозы облучение в рентгеновской компьютерной томографии 2016 - г. 5 - стр. 115

45

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаМухтарова М.Н. Вопросам формирования композиционных систем 2016 - г. 7 - стр. 115

46

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Приемо- передатчик на основе хаосного генератора 2016 - г. 5 - стр. 116

47

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З. КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА ТАЛДАУ 2016 - г. 3 - стр. 115

48

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаНурмуханова А.З., Данлыбаева А.К., Зульбухарова Э.М. ПЛАСТМАССА ҚҰБЫРЛАРДЫ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 8 - стр. 0

49

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаБодыкбаева М.К., Данлыбаева А.К. МЕТАЛДЫҢ РЕПЕРЛІК НҮКТЕСІНДЕГІ ТЕРМОМЕТР КЕДЕРГІСІНІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН АНЫҚТАЛМАҒАНДЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ 2017 - г. 6 - стр. 0

50

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаОспанова Ш.С., Нурмуханова А.З. МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ БАЗАЛАРЫ МЕН ЖАНАРМАЙМЕН ҚАМТУ СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН СЕРТИФИКАТТАУ 2018 - г. 6 - стр. 125

51

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаМанатбаев Р.К. Применение аналогии рейнольдса при исследовании симметричного крылового профиля NASA – 0021 2018 - г. 6 - стр. 4

52

Куйкабаева Айжан Амангалиевна СЕРИЯСЫ iCE 3000 АТОМДЫҚ-АБСОРБЦИЯЛЫҚ СПЕКТРОМЕТРЛЕРІН МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СЫНАУ 2017 - г. 6 - стр. 0

53

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаБолегенова С.А., Славинская Н.А., Мессерле В.Е. Плазмалық отынды жүйемен байытылған тәжірибелік цилиндр пеште көміртозаңды жанармай жануын есептеуде үш өлшемді математикалық моделдеуді тексеру 2020 - г. 9 - стр. 4

54

Куйкабаева Айжан АмангалиевнаБолегенова С.А., Мессерле В.Е. ПЛАЗМАЛЫҚ ГАЗДАНДЫРУ ТӘСІЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН БКЗ-75 ҚАЗАНДЫҒЫНДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТАС КӨМІРІНІҢ ЖАНУ ПРОЦЕСІН МОДЕЛЬДЕУ 2021 - г. 9 - стр. 1

1

Куйкабаева Айжан Амангалиевна 2014 - г. 3 - стр. НИЭТФ

2

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ТРИТИЙДІ ҰСТАУ УАҚЫТЫ МЕН ГАЗБӨЛІНУ ҮЛЕСІ 2014 - г. 1 - стр.

3

Куйкабаева Айжан Амангалиевна РЕАКТОРЛЫҚ СӘУЛЕЛЕНДІРУ ҮРДІСІНДЕГІ ЛИТИЙ КЕРАМИКА ҮЛГІСІНЕН ТРИТИЙ АҒЫНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ 2014 - г. 1 - стр.

4

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Sokkia жер өлшеу құралдарымен жұмыс істеу және метрологиялық сипаттамалары 2014 - г. 4 - стр.

5

Куйкабаева Айжан Амангалиевна GPS Sokkia жер өлшеу құралдарымен жұмыс істеу және метрологиялық сипаттамалары 2014 - г. 4 - стр.

6

Куйкабаева Айжан Амангалиевна «RaimbekAgro» өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасы 2014 - г. 4 - стр.

7

Куйкабаева Айжан Амангалиевна «RaimbekAgro» өнімдерінің қауіпсіздігі мен құрамы 2014 - г. 5 - стр.

8

Куйкабаева Айжан Амангалиевна «Қазақстан Метрология Институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорынының сапа менеджмент жүйесі 2014 - г. 4 - стр.

9

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Европада радиоактивті қалдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен реттеу 2014 - г. 4 - стр.

10

Куйкабаева Айжан Амангалиевна RAIMBEKAGRO-ДА ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖҰМЫСТАР ЖӘНЕ АЙНАЛАЙЫН САУДА МАРКАСЫМЕН ШЫҒАРЫЛАТЫН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫ 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

11

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ЕВРОПА МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖАСАЛЫНАТЫН ЖҰМЫСТАР 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

12

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ТЕРМОЯДРОЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДАҒЫ ЛИТИЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

13

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ГЕО-КАД.KZ-ТА ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖЕР ӨЛШЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

14

Куйкабаева Айжан Амангалиевна SOKKIA ЖЕР ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

15

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Гео-Кад.kz-та Sokkia жер өлшеу құралдарымен жүргізілгін жер өлшеу нәтижелері 2014 - г. 1 - стр. География және табиғатты пайдалану факультет

16

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Развитие нанотехнологий в сфере энергетики 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

17

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Литий керамикасында тритий диффузия коэффиценттерінің тиімділігін анықтау 2014 - г. 2 - стр.

18

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Nanotechnology and metrology 2015 - г. 1 - стр.

19

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Жоғары оқу орындарында журналдың «Импакт-фактор» индексін есептеу 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

20

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Законодательная база и политика обращения с РАО в Финляндии 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

21

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Развитие атомной энергии в Казахстане 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

22

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Изучение кинетики выделения трития в процессе облучения литиевой керамики 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

23

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Литий керамикасындағы тритийдің генерациясы мен миграциясы 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

24

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Жоғары оқу орындарында журналдың «Импакт-фактор» индексін есептеу 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

25

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Оқу жетістіктерін сырттай бағалау 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

26

Куйкабаева Айжан Амангалиевна ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта санаудың Қазақстандық жүйесі 2014 - г. 1 - стр. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет

27

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Манатбаев Р.К., Қаласов Н.Б. AP BI-DARRIEUS-1 WIND TURBINE 2016 - г. 8 - стр.

28

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Тулепбергенов А.К., Манатбаев Р.К., Қаласов Н.Б. APPLICATION OF THERMAL PROTECTION METHOD TO DARRIEUS WIND TURBINE OF TROPOSKINO SYSTEM 2017 - г. 5 - стр.

29

Куйкабаева Айжан Амангалиевна Манатбаев Р.К., Зульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ –СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ ҚАБЫРҒАСЫНДА БІЛІМ АЛУЫН ЖЕКЕ ЖОСПАРЛАУЫНА БЕРІЛІП ОТЫРҒАН МҮМКІНДІК 2016 - г. 2 - стр.
Author Documents

3

Citations

45 по 34
documents

h-index

3

Tritium accumulation and release from Li<inf>2</inf>Ti<inf>3</inf> during long-term irradiation in the WWR-K reactor

Tazhibayeva, I., Beckman, I., Shestakov, V., Kulsartov, T., Chikhray, E., Kenzhin, E., Kiykabaeva, A., Kawamura, H., Tsuchiya, K.

2011

Journal of Nuclear Materials
417, с. 748-752

18

Цитирований
Study of Li<inf>2</inf>TiO<inf>3</inf> + 5 mol% TiO<inf>2</inf> lithium ceramics after long-term neutron irradiation

Chikhray, Y., Shestakov, V., Maksimkin, O., Turubarova, L., Osipov, I., Kulsartov, T., Kuykabayeba, A., Tazhibayeva, I., Kawamura, H., Tsuchiya, K.

2009

Journal of Nuclear Materials
-1, с. 286-289

15

Цитирований
Measurement system for in-pile tritium monitoring from Li<inf>2</inf>TiO<inf>3</inf> ceramics at WWRK reactor

Chikhray, Y., Shestakov, V., Kulsartov, T., Tazhibayeva, I., Kawamura, H., Kuykabaeva, A.

2007

Journal of Nuclear Materials
-1, с. 1028-1032

12

Цитирований