Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Ситдиков Жолат Жолдыбаевич

Ситдиков Жолат Жолдыбаевич

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра теплофизики и технической физики
Scopus author ID: 57218630107
zholatz@gmail.com

1

Ситдиков Жолат ЖолдыбаевичУстименко А.Б., Мессерле В.Е. 2017 - г. 5 - стр. 0
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0