Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы

Position Ст.пpеподаватель
Thermal physics and technical physics
Scopus author ID: 57202515147
3(773) 408-77-47 вн:7280
File name Headline Description
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer
Fundamentals of the Theory of Convective Heat Transfer

1

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыИсатаев М.С. Ағыстың бастапқы бөлімшесінің соңында пульсациянің сипатты жиілігі туралы 2016 - г. 4 - стр. 56

2

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.. Осесимметриялық ағынның бастапқы және соңғы бөліктеріне ағыстың периодтық структурасының әсері 2016 - г. 4 - стр. 56

3

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Қисық сызықты бетте құйындық құрылымдар мен турбуленттіліктің дамуын зерттеу 2015 - г. 5 - стр. 1

4

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыИсатаев М.С. КОНУСТІК БЕТТІК АҒЫНШАНЫҢ ЖЫЛУАЛМАСУЫ 2016 - г. 5 - стр. 2

5

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыИсатаев М.С. ДEНEНІҢ БEТІНE ЖАҚЫН АҒЫННЫҢ АЭРOДИНАМИКАЛЫҚ CИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 6 - стр. 2

6

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыНурмуханова А.З., Исатаев М.С. 2017 - г. 4 - стр. 0

7

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.., Исатаев М.С. EXPERIMENTAL STUDY OF COMPLEX CURRENTS (THREE-DIMENSIONAL JET AND BODY WAKE) 2017 - г. 9 - стр. 14

8

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыОспанова Ш.С., Толеуов Г.., Исатаев М.С. CALCULATION OF FRICTION RESISTANCE OF END PLATES AFFECTING FLAT JET FADING 2018 - г. 5 - стр. 0

9

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыИсатаев М.С. ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ 2018 - г. 7 - стр. 0

10

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.., Исатаев М.С. ИЗУЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ОБТЕКАНИЯ СТЕСНЕННЫМ ПОТОКОМ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА 2019 - г. 6 - стр. 0

11

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.. ШЕКТЕЛГЕН ПЛАСТИНАДАҒЫ ҮЙКЕЛІС КЕДЕРГІСІН ЖАЗЫҚ АҒЫНШАНЫҢ ӨШУІНЕ ӘСЕРІ 2018 - г. 8 - стр. 2

12

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.., Исатаев М.С. Еркін турбулентті ағыншаны эксперименттік зерттеу 2019 - г. 8 - стр. 93

13

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.., Исатаев М.С. Study of aerodynamics of the jet spreading over cylindrical surface 2019 - г. 10 - стр. 0

14

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыСұлтан М.Р., Толеуов Г.., Исатаев М.С. Кедір-бұдыр қисық сызықты бет бойымен таралатын ағыстың статикалық қысымының таралуын есептеу 2020 - г. 5 - стр. 138

15

Сейдулла Жәнібек ҚанатбекұлыТолеуов Г.., Исатаев М.С., Зульбухарова Э.М., Масина М.Н. CALCULATION OF THE END PLATES FRICTIONAL RESISTANCE EFFECT ON THE FLAT JET DYNAMICS 2020 - г. 6 - стр. 33

1

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Толеуов Г.., Исатаев М.С. Теплоперенос и динамика турбулентной струи, ограниченной торцовыми стенками 2016 - г. 2 - стр. Алматы

2

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Толеуов Г.., Исатаев М.С. ВИХРЕВАЯ СТРУКТУРА ТУРБУЛЕНТНОСТИ В СТРУЕ НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2016 - г. 2 - стр. Алматы

3

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Исатаев М.С. ҚҰБЫРЛАРДАҒЫ ДИСПЕРСИЯЛЫҚ АҒЫНДАРДЫҢ ГИДРОДИНАМИКАСЫ МЕН ЖЫЛУАЛМАСУЫН ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2017 - г. 1 - стр.

4

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Толеуов Г.., Исатаев М.С. ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР СЛОЖНОГО ТЕЧЕНИЯ В СТРУЯХ И «СЛЕДАХ» 2017 - г. 4 - стр.

5

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ СТРУИ 2019 - г. 5 - стр. Варшава

6

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Исатаев М.С. ТЕПЛООТДАЧА КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА ПРИ ОБТЕКАНИИ ПОТОКОМ В КАНАЛЕ 2019 - г. 5 - стр. Варшава

7

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы ДӨҢЕС БЕТТІҢ БОЙЫМЕН ТАРАЛАТЫН АҒЫНШАНЫ ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 1 - стр. Алматы

8

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Толеуов Г.., Исатаев М.С. ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООБМЕНА ПРИ СТРУЙНОМ ОБТЕКАНИИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2019 - г. 1 - стр. Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН

9

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы Сұлтан М.Р., Толеуов Г.., Исатаев М.С. Күрделі ағыстарды эксперименттік зерттеу 2019 - г. 4 - стр. Караганда

10

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ЛОПАСТЕЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ 2020 - г. 1 - стр. Алматы

11

Сейдулла Жәнібек Қанатбекұлы ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ НА АЭРОДИНАМИКУ СТРУИ ПО ВОГНУТОЙ ПЛАСТИНЕ 2020 - г. 1 - стр. Алматы
Author Documents

4

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Calculation of the end plates frictional resistance effect on the flat jet dynamics

Toleuov, G.K., Isataev, M.S., Seydulla, Z.K., Zulbukharova, E.M., Masina, M.N.

2020

Eurasian Physical Technical Journal
17, с. 85-90

0

Цитирований
Study of aerodynamics of the jet spreading over cylindrical surface

Seydulla, Z.K., Isataev, M.S., Toleuov, G.K.

2019

Journal of Physics: Conference Series
1382, с.

0

Цитирований
Calculation of friction resistance of end plates affecting flat jet fading

Toleuov, G., Isataev, M., Ospanova, S., Seydulla, Z., Nurmukhanova, A., Babasheva, D., Musatayev, A., Akhanserina, T., Paizolla, G., Musabayeva, G., Ermaganbetova, S., Nurseytova, A., Nurmagambetov, M., Tamabek, D.

2018

Journal of Engineering and Applied Sciences
13, с. 1963-1967

0

Цитирований
Study of integral characteristics of the turbulent jet elements of power plants

Isatayev, M.S., Seydulla, Z.K., Dosanova, A., Tolen, Z.

2018

Eurasian Journal of Physics and Functional Materials
2, с. 165-170

0

Цитирований