Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Алдияров Абдурахман Уалиевич

Алдияров Абдурахман Уалиевич

Position И.о. профессора
Thermal physics and technical physics
Scopus author ID: 16201950600
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1991
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 10/02/2021

1

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С. ТӨМЕНГІ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕР ТЕХНИКАСЫ " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1470-9 94 - стр.

1

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 5 - стр. 54

2

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 5 - стр. 54

3

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 7 - стр. 38

4

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 7 - стр. 38

5

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 5 - стр. 39

6

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 5 - стр. 39

7

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 7 - стр. 39

8

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 7 - стр. 39

9

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 8 - стр. 39

10

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 8 - стр. 39

11

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. On stability of water and heavy-water nanoclusters in a nitrogen cryomatrix 2014 - г. 6 - стр. 11

12

Алдияров Абдурахман Уалиевич 2015 - г. 5 - стр. 6

13

Алдияров Абдурахман Уалиевич 2015 - г. 4 - стр. 7

14

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю., Катпаева К.А., Шинбаева А.К. 2014 - г. 9 - стр. 11

15

Алдияров Абдурахман УалиевичНурмуханова А.З. 2016 - г. 3 - стр. 113

16

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2015 - г. 6 - стр. 41

17

Алдияров Абдурахман Уалиевич Азот матрицасындағы мөлшерлері әртүрлі ауыр су криоконденсаттарының ИҚ-спектрлері. 2015 - г. 6 - стр. 53

18

Алдияров Абдурахман Уалиевич ТӨМЕНГІ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДЫ ТЕРМОЭЛЕКТРЛІК ТЕРМОМЕТРМЕН ӨЛШЕУ 2016 - г. 5 - стр. 113

19

Алдияров Абдурахман УалиевичНурмуханова А.З. АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА СТ РК ИСО 50001:2012 2016 - г. 3 - стр. 113

20

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. 2015 - г. 5 - стр. 41

21

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. АСҚЫН АҚҚЫШ ГЕЛИЙДІҢ БЕТІНДЕ КОНДЕНСИРЛЕНГЕН ЭТАНОЛ МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ ӨЗДІГІНЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ МЕХАНИЗМІ 2017 - г. 9 - стр. 1

22

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. Experimental Investigation of Thermal Conductivity of Meat During Freezing 2017 - г. 9 - стр. 1

23

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю., Дробышев А.С. Cryoemission of Nitrous Oxide and Ethanol: Dynamic and Energy Characteristics 2017 - г. 9 - стр. 187

24

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. IR Studies of the Spin–Nuclear Conversion in the Vicinity of α-β- Transition in Cryodeposited Methane Films 2017 - г. 6 - стр. 187

25

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. Polarizability of methane deposits 2017 - г. 8 - стр. 187

26

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2017 - г. 10 - стр. 43

27

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю., Дробышев А.С. 2017 - г. 5 - стр. 43

28

Алдияров Абдурахман УалиевичТокмолдин Н.С., Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. Refractive indices vs deposition temperature of thin films of ethanol, methane and nitrous oxide in the vicinity of their phase transition temperatures 2017 - г. 4 - стр. 43

29

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. Structure transformations in thin films of CF3-CFH2 cryodeposites. Is there a glass transition and what is the value of Tg? 2018 - г. 5 - стр. 0

30

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. МЕТАННЫҢ КРИОВАКУУМДЫҚ КОНДЕНСАТТАРЫНДАҒЫ СПИН-ЯДРОЛЫҚ ТҮРЛЕНУЛЕРДІ ИҚ-СПЕКТРОМЕТРЛІК ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 6 - стр. 0

31

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. CH4+H2O ҚОСПАСЫНЫҢ КРИОКОНДЕНСАТТАРЫНЫҢ ҮЛДІРЛЕРІН ИҚ- СПЕКТРОМЕТРЛІК ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 10 - стр. 0

32

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. CF3-CFH2 фреонның шыныауысуын ИҚ-спектрометрлік зерттеулер 2018 - г. 8 - стр. 64

33

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С. Криовакуумдық конденсаттардың жұқа үлдірлерінің құрылымды-фазалық түрленулерді тіркеудің ИҚ-спектрометриялық әдістемесі 2018 - г. 5 - стр. 64

34

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2018 - г. 10 - стр. 44

35

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2018 - г. 10 - стр. 44

36

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю. Иқ-спектрофотометрия саласындағы өлшеудің әдістерін жетілдіру 2019 - г. 6 - стр. 132

37

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2019 - г. 10 - стр. 45

38

Алдияров Абдурахман УалиевичДробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2019 - г. 10 - стр. 45

39

Алдияров Абдурахман УалиевичТокмолдин Н.С. Перовскитті күн сәулелік элементтер модельдеу 2018 - г. 7 - стр. 67

40

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю. КОНДЕНСАЦИЯ КҮЙЛЕРІНІҢ ФРЕОН 134А КРИОВАКУУМДЫҚ ҚҰБЫРШЫҚТАРЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ ТИЕТІН ӘСЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 66

41

Алдияров Абдурахман УалиевичКоршиков Е.С., Соколов Д.Ю. 2020 - г. 6 - стр. 0

42

Алдияров Абдурахман УалиевичКоршиков Е.С., Соколов Д.Ю. 2020 - г. 5 - стр. 0

43

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю. Өлшеу дәлдігін арртыру үшін ИСО 5725 стандарттарын Қазақстан Республикасының өлшеу зертханаларына енгізу 2020 - г. 7 - стр. 0

44

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю., Ережеп Д.Е. Жылу жүктемесі процесінде сұйық азот зарядының жылулық кеңеюін компьютерлік модельдеу 2020 - г. 12091 - стр. 0

45

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю., Ережеп Д.Е. Пневматикалық қондырғының криогенді-динамикалық іске қосылуын математикалық модельдеу 2020 - г. 12092 - стр. 0

46

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю. 2020 - г. 6 - стр. 5

47

Алдияров Абдурахман УалиевичТокмолдин Н.С., Соколов Д.Ю. 2020 - г. 4 - стр. 46

48

Алдияров Абдурахман УалиевичТокмолдин Н.С., Соколов Д.Ю. 2020 - г. 5 - стр. 46

49

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю., Тыченгулова А.Ж., Ережеп Д.Е. 2021 - г. 15 - стр. 13

50

Алдияров Абдурахман УалиевичЕрежеп Д.Е. Полиаморфты өзгерістерді судың криовакумды конденсаттарындағы нитрогенді криоматрицаларын зерттеу 2021 - г. 10 - стр. 104

51

Алдияров Абдурахман УалиевичСоколов Д.Ю., Ережеп Д.Е. Инертті газбен этанол қоспасының конденсаттарының жұқа үлдірлерінің тербелмелі спектроскопиясы 2021 - г. 10 - стр. 78

52

Алдияров Абдурахман УалиевичОмарова Ж.Б., Ережеп Д.Е. In Silico Investigation of the Impact of Hole-Transport Layers on the Performance of CH3NH3SnI3 Perovskite Photovoltaic Cells 2022 - г. 17 - стр. 0

53

Алдияров Абдурахман Уалиевич 2021 - г. 5 - стр. 0

54

Алдияров Абдурахман Уалиевич Исследование электрофизических свойств солнечных элементов методом импеданс-спектроскопии с применением специально сконструированной низкотемпературной микрокриогенной измерительной ячейки 2021 - г. 7 - стр. 1

55

Алдияров Абдурахман УалиевичЕрежеп Д.Е. ОҢТАЙЛЫ HTL ТАҢДАУЫМЕН CH3NH3SNI3 НЕГІЗІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА КҮН ЭЛЕМЕНТТЕРІН САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕУ 2022 - г. 15 - стр. 57

56

Алдияров Абдурахман УалиевичОмарова Ж.Б., Токмолдин Н.С., Голиков О.Ю., Ережеп Д.Е. PERFORMANCE SIMULATION OF ECO-FRIENDLY SOLAR CELLS BASED ON CH3NH3SnI3 2022 - г. 7 - стр. 19

57

Алдияров Абдурахман УалиевичТокмолдин Н.С., Омарова Ж.Б., Ережеп Д.Е. Перовскит күн элементіндегі функционалды қабаттың тозу процесін зерттеу 2022 - г. 9 - стр. 58

58

Алдияров Абдурахман УалиевичЕрежеп Д.Е., Голиков О.Ю., Соколов Д.Ю. 2022 - г. 9 - стр. 0

1

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 1 - стр. Alvor

2

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 1 - стр. Одесса

3

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 1 - стр. Одесса

4

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 1 - стр. Одесса

5

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2012 - г. 1 - стр. Одесса

6

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 1 - стр. Campus Nord of Universitat Politècnica de Catalunya, Barselona

7

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2013 - г. 1 - стр. Campus Nord of Universitat Politècnica de Catalunya, Barselona

8

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Тыченгулова А.Ж. 2014 - г. 1 - стр. Алматы

9

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2014 - г. 1 - стр. Almaty

10

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2014 - г. 1 - стр. Almaty

11

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2014 - г. 1 - стр. Almaty

12

Алдияров Абдурахман Уалиевич Концентрациялары əртүрлі «ауыр су-азот» қоспасының ИҚ-спектрлері. 2016 - г. 1 - стр. КазНУ им альөФараби

13

Алдияров Абдурахман Уалиевич Внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ISO 50001-2012 В ТОО СП «КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС 2016 - г. 1 - стр. КазНУ им аль-Фараби

14

Алдияров Абдурахман Уалиевич Шоколадтың Ерігіштік тығыздығын анықтау 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

15

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Шинбаева А.К. INVESTIGATIONS OF THE DYNAMICS OF MEAT FREEZING AT VARIOUS MODES OF CRYOTREATMENT 2015 - г. 1 - стр. PACIFICO YOKOHAMA, Japan.

16

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Кожамкулов Т.А., Шинбаева А.К. Spin Convertion And Spin-Phonon Interaction in Thin Films of Cryovacuum Condensates of Methane. 2015 - г. 1 - стр. Genova, Italy

17

Алдияров Абдурахман Уалиевич Mathematical modeling of thermodynamic and transport properties of H­bonded low­temperature substances. 2015 - г. 1 - стр. Mykonos Island, Greece.

18

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С. 2015 - г. 2 - стр. Казань

19

Алдияров Абдурахман Уалиевич Этанолдың криовакуумдық конденсаттарының жұқа үлдірлерінің ИҚ-спектрлерін өлшеу. 2015 - г. 1 - стр. Алматы

20

Алдияров Абдурахман Уалиевич Исследование неравновесных состояний и фазовых превращений в тонких пленках криоконденсатов метана 2015 - г. 1 - стр. Алматы

21

Алдияров Абдурахман Уалиевич Төменгі температураларды термоэлектрлік термометрлермен өлшеуді метрологиялық қамтамасыз ету. 2015 - г. 1 - стр. Алматы

22

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Шинбаева А.К. 2015 - г. 2 - стр. Mykonos Island, Greece.

23

Алдияров Абдурахман Уалиевич Шинбаева А.К., Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2016 - г. 1 - стр. Прага

24

Алдияров Абдурахман Уалиевич Шинбаева А.К., Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2016 - г. 1 - стр. Прага

25

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2016 - г. 1 - стр. Турку

26

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю., Шинбаева А.К. 2016 - г. 1 - стр. Турку

27

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2016 - г. 1 - стр. Турку

28

Алдияров Абдурахман Уалиевич 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

29

Алдияров Абдурахман Уалиевич Соколов Д.Ю., Дробышев А.С. Structure Transformations in Thin Films of CF3-CFH2 Cryodeposites. Is there a Glass Transition and What is the Value of Tg? 2017 - г. 2 - стр. Pierre & Marie Curie University, Paris, France

30

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2017 - г. 1 - стр. Wisla

31

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Токмолдин Н.С., Соколов Д.Ю. 2017 - г. 1 - стр. Wisla

32

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2018 - г. 1 - стр. г. Вроцлав

33

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2018 - г. 1 - стр. г. Вроцлав

34

Алдияров Абдурахман Уалиевич ИК-спектрофотометрия өлшемдерінің дәлдігін анықтау 2019 - г. 4 - стр. г. Нур-Султан

35

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. Influnce of deposition temperature and impurities on the refractive indices of thin films of methanol and etanol. 2019 - г. 1 - стр. Andalo, Trento

36

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2019 - г. 1 - стр. Congress Palace, Pisa

37

Алдияров Абдурахман Уалиевич Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2019 - г. 1 - стр. Congress Palace, Pisa

38

Алдияров Абдурахман Уалиевич Соколов Д.Ю. 2020 - г. 1 - стр. San Diego

39

Алдияров Абдурахман Уалиевич Токмолдин Н.С., Дробышев А.С., Соколов Д.Ю. 2020 - г. 1 - стр. San Diego
Author Documents

61

Citations

214 по 99
documents

h-index

8

2022

Eurasian Physical Technical Journal
19, с. 58-64

0

Цитирований
A multifaceted approach for cryogenic waste tire recycling

Yerezhep, D., Tychengulova, A., Sokolov, D., Aldiyarov, A.

2021

Polymers
13, с.

6

Цитирований
A Low Temperature Cell for High Frequency Electrophysical Measurements of Semiconductor Devices

Aimaganbetov, K.P., Aldiyarov, A.U., Zhantuarov, S.R., Almasov, N.Z., Terukov, E.I., Tokmoldin, N.S.

2021

Instruments and Experimental Techniques
64, с. 886-890

1

Цитирований
2020

Applied Surface Science
507, с.

2

Цитирований
2020

Applied Surface Science
511, с.

2

Цитирований
2020

ACS Omega
5, с. 11671-11676

1

Цитирований
On thermal stability of cryovacuum deposited ch<inf>4</inf>+h<inf>2</inf>O films

Aldiyarov, A., Sokolov, D., Akylbayeva, A., Nurmukan, A., Tokmoldin, N.

2020

Fizika Nizkikh Temperatur
46, с. 1318-1322

0

Цитирований
Mathematical modelling of the cryogenic-dynamic start-up process in a pneumatic installation

Yerezhep, D., Aldiyarov, A., Sokolov, D., Nurmukan, A., Krutskikh, B., Amangeldieva, Z.

2020

Journal of Physics: Conference Series
1661, с.

0

Цитирований
2020

Journal of Physics: Conference Series
1661, с.

0

Цитирований
On thermal stability of cryovacuum deposited CH<inf>4</inf>+H<inf>2</inf>O films

Aldiyarov, A., Sokolov, D., Akylbayeva, A., Nurmukan, A., Tokmoldin, N.

2020

Low Temperature Physics
46, с. 1121-1124

1

Цитирований
IR spectrometry studies of methanol cryovacuum condensates

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Sokolov, D., Shinbaeva, A., Nurmukan, A.

2019

Fizika Nizkikh Temperatur
45, с. 511-523

0

Цитирований
IR Spectrometry studies of methanol cryovacuum condensates

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Sokolov, D., Shinbaeva, A., Nurmukan, A.

2019

Low Temperature Physics
45, с. 441-451

2

Цитирований
2018

Applied Surface Science
446, с. 196-200

2

Цитирований
IR studies of thermally stimulated structural phase transformations in cryovacuum condensates of Freon 134a

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Nurmukan, A., Sokolov, D., Shinbayeva, A.

2018

Fizika Nizkikh Temperatur
44, с. 1062-1072

1

Цитирований
Research of dynamics of meat freezing at various intensities of cryotreatment

Shinbayeva, A., Aldiyarov, A., Drobyshev, A., Zhubaniyazova, M.

2018

Journal of Enhanced Heat Transfer
25, с. 137-142

1

Цитирований
IR Studies of Thermally Stimulated Structural Phase Transformations in Cryovacuum Condensates of Freon 134a

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Nurmukan, A., Sokolov, D., Shinbayeva, A.

2018

Low Temperature Physics
44, с. 831-839

3

Цитирований
2017

Fizika Nizkikh Temperatur
43, с. 909-913

0

Цитирований
2017

Low Temperature Physics
43, с. 409-415

5

Цитирований
2017

Low Temperature Physics
43, с. 1214-1216

2

Цитирований
2017

Fizika Nizkikh Temperatur
43, с. 1521-1524

0

Цитирований
2017

Low Temperature Physics
43, с. 724

2

Цитирований
Cryoemission of Nitrous Oxide and Ethanol: Dynamic and Energy Characteristics

Drobyshev, A., Strzhemechny, Y., Aldiyarov, A., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D.

2017

Journal of Low Temperature Physics
187, с. 71-79

2

Цитирований
2017

Journal of Low Temperature Physics
187, с. 742-748

0

Цитирований
Experimental Investigation of Thermal Conductivity of Meat During Freezing

Shinbayeva, A., Arkharov, I., Aldiyarov, A., Drobyshev, A., Zhubaniyazova, M., Kurnosov, V.

2017

Journal of Low Temperature Physics
187, с. 172-181

3

Цитирований
2017

Fizika Nizkikh Temperatur
43, с. 504-512

1

Цитирований
Polarizability of Methane Deposits

Aldiyarov, A., Drobyshev, A., Sokolov, D., Shinbayeva, A.

2017

Journal of Low Temperature Physics
187, с. 749-756

1

Цитирований
Investigations of the dynamics of meat freezing at various modes of cryotreatment

Shinbayeva, A., Aldiyarov, A., Arkharov, I., Drobyshev, A.

2015

Refrigeration Science and Technology
0, с. 2634-2641

4

Цитирований
Physical modeling of the formation of clathrate hydrates of methane

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Kurnosov, V., Katpaeva, K., Korshikov, E., Sokolov, D., Shinbayeva, A., Timchenko, A.

2015

Fizika Nizkikh Temperatur
41, с. 552-558

4

Цитирований
2015

Fizika Nizkikh Temperatur
41, с. 582-587

0

Цитирований
2015

Fizika Nizkikh Temperatur
41, с. 703-707

0

Цитирований
2015

Low Temperature Physics
41, с. 454-458

1

Цитирований
Physical modeling of the formation of clathrate hydrates of methane

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Kurnosov, V., Katpaeva, K., Korshikov, E., Sokolov, D., Shinbayeva, A., Timchenko, A.

2015

Low Temperature Physics
41, с. 429-434

6

Цитирований
2015

Low Temperature Physics
41, с. 547-550

2

Цитирований
About stability of water and heavy water nanoclusters in nitrogen cryomatrix

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Katpaeva, K., Korshikov, E., Kurnosov, V., Shinbayeva, A.

2014

Fizika Nizkikh Temperatur
40, с. 1281-1289

1

Цитирований
On stability of water and heavy-water nanoclusters in a nitrogen cryomatrix

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Katpaeva, K., Korshikov, E., Kurnosov, V., Shinbayeva, A.

2014

Low Temperature Physics
40, с.

0

Цитирований
Structure and phase transition peculiarities in solid nitrous oxide and attempts at their explaination

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D., Tokmoldin, N.

2013

Fizika Nizkikh Temperatur
39, с. 591-595

3

Цитирований
Structure and phase transition peculiarities in solid nitrous oxide and attempts at their explanation

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D., Tokmoldin, N.

2013

Low Temperature Physics
39, с. 460-464

3

Цитирований
Transformation of cryovacuum condensates of ethanol near the glass transition temperature

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Katpaeva, K., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D.

2013

Fizika Nizkikh Temperatur
39, с. 919-925

6

Цитирований
Transformation of cryovacuum condensates of ethanol near the glass transition temperature

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Katpaeva, K., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D.

2013

Low Temperature Physics
39, с. 714-718

8

Цитирований
On the stability of ethanol nanoclusters in a nitrogen cryomatrix

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Katpaeva, K., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D.

2013

Low Temperature Physics
39, с.

1

Цитирований
About stability of ethanol nanoclusters in nitrogen cryomatrix

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Katpaeva, K., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D.

2013

Fizika Nizkikh Temperatur
39, с. 1231-1238

2

Цитирований
On the problem of the existence of a supercooled liquid phase of cryovacuum ethanol condensates

Aldiyarov, A., Drobyshev, A., Korshikov, E., Kurnosov, V., Sokolov, D.

2012

Physics of the Solid State
54, с. 1475-1479

7

Цитирований
Transformation features in solid nitrous oxide

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Korshikov, E., Sokolov, D., Kurnosov, V.

2012

Fizika Nizkikh Temperatur
38, с. 1340-1346

2

Цитирований
Structural-phase transitions in solid nitrous oxide

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Korshikov, E., Sokolov, D., Kurnosov, V.

2012

Low Temperature Physics
38, с. 1058-1062

2

Цитирований
2011

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
37, с. 659-669

5

Цитирований
2011

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
37, с. 903-911

2

Цитирований
IR spectroscopy of ethanol in nitrogen cryomatrices with different concentration ratios

Aldiyarov, A., Aryutkina, M., Drobyshev, A., Kurnosov, V.

2011

Low Temperature Physics
37, с. 524-531

14

Цитирований
2011

Low Temperature Physics
37, с. 718-724

8

Цитирований
Investigation of dynamic glass transitions and structural transformations in cryovacuum condensates of ethanol

Aldiyarov, A., Aryutkina, M., Drobyshev, A., Kaikanov, M., Kurnosov, V.

2009

Low Temperature Physics
35, с. 251-255

21

Цитирований
Investigation of dynamic glass transitions and structure transformations in cryovacuum condensates of ethanol

Aldiyarov, A., Aryutkina, M., Drobyshev, A., Kaikanov, M., Kurnosov, V.

2009

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
35, с. 333-338

13

Цитирований
2007

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
33, с. 627-638

10

Цитирований
Thermally stimulated transformations in cryovacuum water ices

Drobyshev, A., Aldiyarov, A., Zhumagaliuly, D., Kurnosov, V., Tokmoldin, N.

2007

Low Temperature Physics
33, с. 355-361

20

Цитирований
2007

Low Temperature Physics
33, с. 472-480

17

Цитирований
IR spectra of water polyaggregates in a nitrogen cryomatrix

Drobyshev, A., Abdykalykov, K., Aldiyarov, A., Kurnosov, V., Tokmoldin, N., Zhumagaliuly, D.

2007

Low Temperature Physics
33, с. 699-703

9

Цитирований
Changes of IR spectra and hydrogen bond enthalpy in thin films of water cryocondensates

Drobyshev, A., Aldijarov, A., Abdykalykov, K., Panchenko, G.

2003

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
29, с. 894-899

1

Цитирований
Changes of the IR spectrum and hydrogen bond enthalpy in thin-film water cryocondensates

Drobyshev, A., Aldijarov, A., Abdykalykov, K., Panchenko, G.

2003

Low Temperature Physics
29, с. 669-673

1

Цитирований
2002

Low Temperature Physics
28, с. 210-214

0

Цитирований
IR spectra of cryocondensates of an isotopic water mixture on thermocycling

Aldijarov, A., Drobyshev, A.S., Sarsembinov, S.S.

2002

Low Temperature Physics
28, с. 290-294

0

Цитирований
IR spectra of thin films of cryocondensates of isotopic water mixture

Aldijarov, A., Drobyshev, A., Sarsembinov, S.

2002

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
28, с. 297-303

2

Цитирований
IR spectra of cryocondensats of isotopic water mixture on temperature cycling

Aldijarov, A., Drobyshev, A.S., Sarsembinov, S.S.

2002

Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov)
28, с. 414-420

1

Цитирований