Main / Philological / Foreign philology and translation studies / Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы

Position Ст.пpеподаватель
Foreign philology and translation studies
Is hidden
8(727) 377-33-34 вн:1323

1

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Bratislava 2015 - г. ISBN 978-80-971536-3-2 4 - стр.

2

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері " Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 978-601-247-216-5 3 - стр.

3

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-30-803-9 2 - стр.

4

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-9965-12-352-8 2 - стр.

5

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Есембеков Т.У., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Жапарова А.Ж., Сейденова С.Д. Аударматану терминдерінің сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр.

1

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция 14.03.2014 2014 - г. 4 - стр. 1

2

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Макала "Дана хикар ғибадаттары" Абай хабаршысы 2 бөлім 2014 - г. 7 - стр. 1

3

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Макала "Дана хикар ғибадаттары" Абай хабаршысы 3 бөлім №2 (20) 2014 - г. 4 - стр. 1

4

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Verbal and Nonverbal Expression of Agreement/Disagreement of Kazakh Speaking and Russian Speaking Citizens in Kazakhstan 2014 - г. 11 - стр. 1

5

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Абай институтының Хабаршысы 2013 - г. 2 - стр. 0

6

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Абай институтының хабаршысы 2013 - г. 4 - стр. 19

7

Айтмұханбетова Айнур СерикбайқызыЖапарова А.Ж. Hypertext of Duysenbek Nakipov 2015 - г. 6 - стр. 11

8

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Myth in a Paradoxical Context 2015 - г. 7 - стр. 11

9

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы Abai's poetry and the problem of literary connections 2016 - г. 6 - стр. 1

10

Айтмұханбетова Айнур СерикбайқызыЖаксылыков А.Ж., Азимбаева И.К. 2015 - г. 7 - стр. 19

11

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ «БІЛІМ» ЖӘНЕ «СЕНІМ» КОНЦЕПТІЛЕРІНІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТАНЫМДЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2017 - г. 5 - стр. 1

12

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы У. Уитмен -ақын 2017 - г. 6 - стр. 1

13

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ «БІЛІМ» МЕН «СЕНІМ» КОНЦЕПТІЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОРЫС, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНЕ АУДАРЫЛУЫ 2018 - г. 7 - стр. 1

1

Айтмұханбетова Айнур Серикбайқызы 2014 - г. 2 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0