Main / Philological / Foreign philology and translation studies / Дадебаев Жанкара

Дадебаев Жанкара

Position Профессоp
Foreign philology and translation studies
Scopus author ID: 57191291743
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1975
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Профессор 24/06/1994
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Ы.Алтынсарин" 16/12/2009
Медаль "Ветеран труда"


File name Headline Description
Research
Research
Research
Research
Research
Comparative Literature and Artistic Translation
Translation Models
Research
Literary aspects of Translation
Research
Literary aspects of Translation
Literary aspects of Translation
Abais Teaching
Literary aspects of Translation
Abay's Anthropologism
Abay's Anthropologism
Creative Laboratory Translator
Comparative Literature and Artistic Translation
Comparative Literature and Artistic Translation
Abay's Anthropologism
Comparative Literature and Artistic Translation
Interpretation and Translation of the Literary Text
Comparative Literature and Artistic Translation
Comparative Literature and Artistic Translation

1

Дадебаев Жанкара Әдеби компаративистика және көркем аударма. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-721-5 182 - стр.

2

Дадебаев Жанкара Тараз өлкесі ЖШС РПБК "Дәуір" 2013 - г. ISBN 978-601-217-400 29 - стр.

3

Дадебаев Жанкара Абайдың антропологизмі // Абайтану антологиясы. ІХ том. "Қазақ университеті" 2021 - г. ISBN 978-601-04-1617 14 - стр.

4

Дадебаев Жанкара Шымырлап бойға жайылған Жазушы 1988 - г. ISBN 5-605-00014-4 9 - стр.

5

Дадебаев Жанкара Ғабиден Мұстафин Мектеп 1889 - г. ISBN 5-625-00601-6 3 - стр.

6

Дадебаев Жанкара Өмір шындығы және көркемдік шешім Ғылым 1991 - г. ISBN 5-628-00892-3 12 - стр.

7

Дадебаев Жанкара Бөлтірік Әлменұлы және қазақ шешендік өнері " Қазақ университеті " 1996 - г. ISBN 5-7667-1980-9 12 - стр.

8

Дадебаев Жанкара Жазушы еңбегі " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5596 27 - стр.

9

Дадебаев Жанкара Атыңнан айналайын Нұрлы әлем 2002 - г. ISBN 9965-403-91-0 16 - стр.

10

Дадебаев Жанкара Қазіргі қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2002 - г. ISBN 9965-12-213-x 19 - стр.

11

Дадебаев Жанкара Қазіргі қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-516-3 17 - стр.

12

Дадебаев Жанкара Менің университетім " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-173-5 13 - стр.

13

Дадебаев Жанкара Адам және заман Өнер 2007 - г. ISBN 978-601-209-016 21 - стр.

14

Дадебаев Жанкара Таңдамалы шығармалар Өнер 2008 - г. ISBN 978-601-209-048 22 - стр.

15

Дадебаев Жанкара Адам Ата Нұрлы әлем 2005 - г. ISBN 9965-12-945-2 6 - стр.

16

Дадебаев Жанкара Тақырып және идея " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-30-997-3 13 - стр.

17

Дадебаев Жанкара Мұхтар Әуезов Рауан 1997 - г. ISBN 5-625-03746-9 124 - стр.

18

Дадебаев Жанкара Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0586 25 - стр.

19

Дадебаев Жанкара Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0585 21 - стр.

20

Дадебаев Жанкара ХХ-ХХІ ғасыр тоғысындағы қазақ романы және тәуелсіздік идеясы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0715 14 - стр.

21

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.

22

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

23

Дадебаев Жанкара Жаксылыков А.Ж., Есембеков Т.У., Тараков А.С. Lssves of Literary Translation and Intercultural Communication. Monographic publication Братислава 2015 - г. ISBN 978-80-971536-4-9 12 - стр.

24

Дадебаев Жанкара Тұлпардың сыны мен бабы Бастау 1994 - г. ISBN 5-89840-610-7 1 - стр.

25

Дадебаев Жанкара Талас аңыздары Нұрлы әлем 2002 - г. ISBN 9965-403-92-9 4 - стр.

26

Дадебаев Жанкара Сейтжанов З.Н., Тараков А.С. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IX том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1717-5 18 - стр.

27

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. X том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1797-7 16 - стр.

28

Дадебаев Жанкара Шешендік өнер теориясының негіздері. 2016-17 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1670-3 17 - стр.

29

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

30

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

31

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.

32

Дадебаев Жанкара Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

33

Дадебаев Жанкара Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

34

Дадебаев Жанкара Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

35

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

36

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

37

Дадебаев Жанкара Есембеков Т.У. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІІ том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 16 - стр.

38

Дадебаев Жанкара Шарипова Г.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІҮ том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 15 - стр.

39

Дадебаев Жанкара Жанабекова М.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 15 - стр.

40

Дадебаев Жанкара Есембеков Т.У., Тараков А.С. Аударматанудың заманауи мәселелері.2016-17 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 13 - стр.

41

Дадебаев Жанкара Тараков А.С., Азимбаева И.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 19 - стр.

42

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том Х І- " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр.

43

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2266 297 - стр.

44

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017І " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2269 264 - стр.

45

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІҮ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2302 254 - стр.

46

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2316 308 - стр.

47

Дадебаев Жанкара Әбдиманұлы Ө.., Темірболат А.Б., Солтанаева Е.М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр.

48

Дадебаев Жанкара Есембеков Т.У. Абайтану. Таңдамалы еңбектер.ХҮІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 18 - стр.

49

Дадебаев Жанкара Шортанбай Ш.А., Абдулина А.Б. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ХIХ ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646 1 - стр.

50

Дадебаев Жанкара Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХҮ том. 2017-2018 " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 16 - стр.

51

Дадебаев Жанкара "Қазіргі қазақ әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" және ұлттық идея тоғысуы" атты ұжымдық монографияның тарауы (Жазушы еңбегі және ұлттық құндылықтар). - 62-85-беттер. 2017-2018 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2990-1 1 - стр.

52

Дадебаев Жанкара Баязитов Б.Б. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХV том. Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3220 270 - стр.

53

Дадебаев Жанкара Ұлттық рух және шығармашылық даралық 2018-2019. Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-298-691 21 - стр.

54

Дадебаев Жанкара 2020 Тараз өлкесі: тау мен дала аңыздары :ЖШС РПБК "Дәуір" 2020 - г. ISBN 978-601-217-672 29 - стр.

55

Дадебаев Жанкара Өнегелі өмір /ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3371 23 - стр.

56

Дадебаев Жанкара 2019-2020 о.ж. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Таңдамалы даналық сөздер / Құраст., жалпы ред. басқ. Ж.Дәдебаев " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3824 3 - стр.

57

Дадебаев Жанкара 2020 Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХХХІХ. Ойлар мен толғаныстар. " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-1617 18 - стр.

58

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХҮІІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04--161 17 - стр.

59

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІІ т. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 17 - стр.

60

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІХ т. Л.М. Әуезова. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 17 - стр.

61

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХ т. Т.Әлімқұлов. Жұмбақ жан. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 15 - стр.

62

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХІ т. М.Мырзахметов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 16 - стр.

63

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХІІ том. Авторлар ұжымы: Дәдебаев Ж., Т.Есембеков т.б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 18 - стр.

64

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХІІІ том. Құраст.: Кәрібозов Е., Жапарова Ә., Әзімбаева И., Айтмұхаметова А. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 17 - стр.

65

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХІҮ том. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 19 - стр.

66

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХҮ том. Сыздықова Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 21 - стр.

67

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХҮІ том. Ысмағұлов Ж. Абай. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 19 - стр.

68

Дадебаев Жанкара Майкөт Сандыбайұлының ақындығы " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5086 12 - стр.

69

Дадебаев Жанкара Тараз өлкесі: тау мен дала аңыздары " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-217-672 29 - стр.

70

Дадебаев Жанкара Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақстан ғалымдарының зерттеулерінде / Құрастырушы Әбсаттар қажы Дербісәлі "СЕНІМ" ЖБО, 2020 2020 - г. ISBN 978-601-7820-64 23 - стр.

71

Дадебаев Жанкара Абайтану антологиясы. Том ІХ. Дәдебаев Ж. Абайдың антропологизмі. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 177 б. " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-217-672 16 - стр.

72

Дадебаев Жанкара Қазақ әдебиетінің тарихы " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-217-672 28 - стр.

1

Дадебаев Жанкара Абайдың «сегіз аяғы»: мән мен мағына поэтикасы 2011 - г. 9 - стр. 0

2

Дадебаев Жанкара Әлішер Науаи 2011 - г. 7 - стр. 0

3

Дадебаев Жанкара Абайдың антропологизмі 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Дадебаев Жанкара Human's anthropological appearance in Abai Kunanbayev's works 2012 - г. 3 - стр. 0

5

Дадебаев Жанкара Құмырсқаға құрмет 2012 - г. 8 - стр. 0

6

Дадебаев Жанкара Низами 2012 - г. 7 - стр. 13

7

Дадебаев Жанкара Абайдың ғылыми өмірбаяны 2012 - г. 6 - стр. 14

8

Дадебаев Жанкара Өнегелі өмір үлгісі 2012 - г. 7 - стр. 14

9

Дадебаев Жанкара Адамның бес дұшпаны 2012 - г. 7 - стр. 17

10

Дадебаев Жанкара Жан мен тән 2012 - г. 14 - стр. 15

11

Дадебаев Жанкара Сократ хакім 2012 - г. 7 - стр. 17

12

Дадебаев Жанкара Кеудесі жақсылардың – алтын сандық 2013 - г. 8 - стр. 19

13

Дадебаев Жанкара Ғабдолла Тоқай 2011 - г. 10 - стр. 7

14

Дадебаев Жанкара Абай институты 2011 - г. 4 - стр. 7

15

Дадебаев Жанкара Зейнолла Қабдоловтың заңы 2012 - г. 5 - стр. 18

16

Дадебаев Жанкара Жазушы шеберлігі 2011 - г. 8 - стр. 8

17

Дадебаев Жанкара Ақыл 2013 - г. 9 - стр. 20

18

Дадебаев Жанкара Шона Смаханұлы 2014 - г. 13 - стр. 1

19

Дадебаев Жанкара Үмбетәлі Кәрібаев 2014 - г. 10 - стр. 1

20

Дадебаев Жанкара Абай адам мен заман туралы 2011 - г. 11 - стр. 9

21

Дадебаев Жанкара Ақыл оты 2012 - г. 11 - стр. 14

22

Дадебаев Жанкара Өнері де, өнегесі де әдемі, әсем 2012 - г. 27 - стр. 17

23

Дадебаев Жанкара Ұлы ағаларымның ағасы, алтынды тонның жағасы 2014 - г. 6 - стр. 33

24

Дадебаев Жанкара Сыры терең, кісілігі кемел адам 2014 - г. 7 - стр. 40

25

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 6 - стр. 37

26

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 13 - стр. 76

27

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 153

28

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс 2015 - г. 4 - стр. 35

29

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 156

30

Дадебаев Жанкара Қараханның ботасы қабылан туған Алмамбет 2014 - г. 8 - стр. 1

31

Дадебаев Жанкара Әлішер Науаи 2013 - г. 14 - стр. 1

32

Дадебаев Жанкара Ғабдулла Тоқай 2013 - г. 20 - стр. 1

33

Дадебаев Жанкара Мұсалы Л.Ж. Ш. Мұртазаның "Қызыл жебе" романындағы көркемдк шындық 2015 - г. 5 - стр. 6

34

Дадебаев Жанкара Жамбыл 2016 - г. 47 - стр. 2

35

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Жиренше шешен – тарихи тұлға 2016 - г. 6 - стр. 80

36

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе) 2015 - г. 6 - стр. 79

37

Дадебаев Жанкара Карбозов Е.К., Бисенбаев П.К. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 7 - стр. 159

38

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 6 - стр. 159

39

Дадебаев Жанкара 2016 - г. 6 - стр. 7

40

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016-2017 2016 - г. 5 - стр. 83

41

Дадебаев Жанкара 2019-2020 о.ж. Сөз өнерінің көркемдігі және Абай 2019 - г. 7 - стр. 1

42

Дадебаев Жанкара 2019-2020 о.ж. Жүсіп Баласағұнның "Құтты білік" дастанының мәні мен мағынасы 2019 - г. 10 - стр. 176

43

Дадебаев Жанкара 2019-2020 о.ж. Interdisciplinary research of Abai’s creative heritage 2019 - г. 7 - стр. 1

44

Дадебаев Жанкара 2019-2020 о.ж. Толыбай - Алтын Орда дәуіріндегі аса ірі қоғам қайраткері 2019 - г. 12 - стр. 96

45

Дадебаев Жанкара 2020 Абайдың көркемдік әлемі 2020 - г. 16 - стр. 0

46

Дадебаев Жанкара Абайдың «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы» өлеңін орыс, ағылшын тілдеріне аудару мәселесі Дәдебаев Ж., Айтбаева К. 2020 - г. 6 - стр. 146

1

Дадебаев Жанкара Ақыл отыңыз жана берсін, ардақты ұстаз! 2012 - г. 4 - стр. Алматы

2

Дадебаев Жанкара Абайтанудың ұшар биігі 2011 - г. 6 - стр. Шымкент

3

Дадебаев Жанкара Мұхаммед Хайдар Дулатидың мәдениетаралық өрісі 2014 - г. 6 - стр. Алматы

4

Дадебаев Жанкара Абай және Құран 2013 - г. 17 - стр. Алматы

5

Дадебаев Жанкара Бейсембай Кенжебайұлы 2014 - г. 3 - стр. Алматы

6

Дадебаев Жанкара Дара һәм дана тұлға 2014 - г. 4 - стр. Тараз

7

Дадебаев Жанкара Академик Зәки Ахметов туралы сөз 2013 - г. 5 - стр. Алматы

8

Дадебаев Жанкара Мазмұны бай, ғылыми мәні зор, практикалық маңызы үлкен 2013 - г. 4 - стр. Алматы

9

Дадебаев Жанкара Зейнолла Қабдоловтың әсемдік әлемі 2010 - г. 7 - стр. Алматы

10

Дадебаев Жанкара Әдебиет теориясы 2013 - г. 7 - стр. Алматы

11

Дадебаев Жанкара 2018 - г. 12 - стр.

12

Дадебаев Жанкара 2019-2020 Шешуші кезең шежіресі 2019 - г. 5 - стр. Нұр-Сұлтан

13

Дадебаев Жанкара МЫРЗА МҰХАММЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ ТАНЫМЫНДАҒЫ ЗАМАН СИПАТЫ МЕН АДАМ КЕЛБЕТІ 2020 - г. 6 - стр. Тараз. М.Хү Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

14

Дадебаев Жанкара Түсі игі, жаны ізгі жайсаң адам 17.11. 2020 2020 - г. 3 - стр. Алматы, КазГУ им. аль-Фараби.
Author Documents

1

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

The conceptual metaphor in Abay Kunanbayev's poetics

Zhaparova, A.Z., Dadebaev, Z., Zhaksylykov, A.

2016

Journal of Language and Literature
7, с. 54-59

0

Цитирований