Main / Philological / Foreign philology and translation studies / Азимбаева Индира Кайратовна

Азимбаева Индира Кайратовна

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Foreign philology and translation studies
Scopus author ID: 56748152500
indira_azimbayeva@list.ru
7(727) 377-33-39 вн:1323
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее2 2018
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2008

1

Азимбаева Индира Кайратовна Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 19 - стр.

2

Азимбаева Индира Кайратовна «Абай жолы» эпопеясындағы фразеологизмдердің көркемдік әлеуетін аударудағы қиындықтар " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 19 - стр.

1

Азимбаева Индира КайратовнаМұсалы Л.Ж., Абдикова К.Т. Абай Құнанбаев өлеңдеріндегі фразеологизмдердің аударылуы 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Азимбаева Индира Кайратовна 2014 - г. 5 - стр. 76

3

Азимбаева Индира Кайратовна Фразеологизмдерді аударудағы қиындықтар (М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы негізінде) 2014 - г. 5 - стр. 0

4

Азимбаева Индира Кайратовна Фразеологизмдердің көркем аудармадағы антропоцентрлік парадигмасы 2014 - г. 5 - стр. 0

5

Азимбаева Индира Кайратовна Абай романының идиомалық сөз тіркестерінің орыс тіліне аударылуының картотекасы (І-ІІ том). АММа, КПР-1 №36, 1-340 бет 2014 - г. 5 - стр. 0

6

Азимбаева Индира Кайратовна Фразеологизмдер және олардың аударылу ерекшеліктері 2014 - г. 7 - стр. 0

7

Азимбаева Индира КайратовнаТараков А.С., Абдуллаева Ж.Т. 2015 - г. 5 - стр. 4

8

Азимбаева Индира КайратовнаЖаксылыков А.Ж., Айтмұханбетова А.С. 2015 - г. 7 - стр. 19

9

Азимбаева Индира Кайратовна The difficulties of translation of phraseological units 2017 - г. 1 - стр. 4

10

Азимбаева Индира Кайратовна Абай және Әуезов 2017 - г. 7 - стр. 22

11

Азимбаева Индира Кайратовна ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ТЕҢЕУЛЕРДІҢ УӘЖДІЛІГІ 2020 - г. 4 - стр. 1

12

Азимбаева Индира Кайратовна ANTHROPOCENTRIC PARADIGM OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE LITERARY TRANSLATION 2021 - г. 7 - стр. 4

1

Азимбаева Индира Кайратовна Көркем аудармадағы фразеологизмдер 2013 - г. 5 - стр. Факультет филологии, литературоведения и мировых языков

2

Азимбаева Индира Кайратовна Фразеологизмдерді аудару тəсілдері (М.Əуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы негізінде) 2004 - г. 5 - стр. прага

3

Азимбаева Индира Кайратовна Әлемді шарлаған эпопея 2014 - г. 5 - стр.

4

Азимбаева Индира Кайратовна Фразеологиялық бірліктердің аударылу мәселесі (қазақ, қырғыз, түрік тілдері бойынша) 2013 - г. 5 - стр.

5

Азимбаева Индира Кайратовна 2013 - г. 3 - стр.

6

Азимбаева Индира Кайратовна Human's anthropological appearance in Abai Kunanbayev's works 2012 - г. 3 - стр.

7

Азимбаева Индира Кайратовна Фразеологизмдердің этномәдени даралығы және олардың аудармадағы сәйкестігі 2018 - г. 2 - стр.

8

Азимбаева Индира Кайратовна ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ МƏДЕНИЕТАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДАҒЫ ОРНЫ 2020 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Азимбаева Индира Кайратовна ҚАЗАҚ ЖƏНЕ АҒЫЛШЫН АНТРОПОНИМДЕРІНІҢ ЛИНГВО-СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 3 - стр.

10

Азимбаева Индира Кайратовна Абай және Әуезов 2019 - г. 8 - стр.

11

Азимбаева Индира Кайратовна ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЭТНОМӘДЕНИ ДАРАЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АУДАРМАДАҒЫ СӘЙКЕСТІГІ (М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы негізінде) 2020 - г. 9 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

2

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

2015

Mediterranean Journal of Social Sciences
6, с. 370-374

0

Цитирований
Myth in a paradoxical context

Zhaksylykov, A.Z., Aitmukhanbetova, A.S., Azimbayeva, I.K.

2015

Asian Social Science
11, с. 42-48

0

Цитирований