Main / Law / Theory and History of the Sate and Law, Constitutional and Administrative Law / Нусипова Лятифа Багдатовна

Нусипова Лятифа Багдатовна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра теории и истории государства и права, конституц. и адм. права
Scopus author ID: 57216981671
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазГЮУ Высшее 2002
Academic degree

1

Нусипова Лятифа Багдатовна Сагинаев М.Е. "PRINT MASTER" 2017 - г. ISBN 978-601-04-0941-5 6 - стр.

2

Нусипова Лятифа Багдатовна Сагинаев М.Е. "PRINT MASTER" 2017 - г. ISBN 978-601-04-0941-5 6 - стр.

3

Нусипова Лятифа Багдатовна Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Каратаева А.М. Мемлекет және құқық теориясф пәні бойынша емтиханға дайындалуға арналған жинақ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2811-9 384 - стр.

4

Нусипова Лятифа Багдатовна Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Каратаева А.М. Мемлекет және құқық теориясф пәні бойынша емтиханға дайындалуға арналған жинақ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2811-9 384 - стр.

1

Нусипова Лятифа БагдатовнаСагинаев М.Е. Актуальные вопросы взаимодействия избирательного законодательства Республики Казахстан и международных стандартов о выборах 2016 - г. 6 - стр. 0

2

Нусипова Лятифа БагдатовнаСагинаев М.Е. Актуальные вопросы взаимодействия избирательного законодательства Республики Казахстан и международных стандартов о выборах 2016 - г. 6 - стр. 0

3

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. 2016 - г. 3 - стр. 0

4

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. 2016 - г. 3 - стр. 0

5

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. 2016 - г. 3 - стр. 0

6

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. 2016 - г. 3 - стр. 0

7

Нусипова Лятифа БагдатовнаТәуекелов Н.Б., Сагинаев М.Е. Қазақстан Республикасындағы сайлау заңнамасының қызмет ету және сайлау құқығының қағидаларын жетілдіру мәселелері 2018 - г. 8 - стр. 0

8

Нусипова Лятифа БагдатовнаТәуекелов Н.Б., Сагинаев М.Е. Қазақстан Республикасындағы сайлау заңнамасының қызмет ету және сайлау құқығының қағидаларын жетілдіру мәселелері 2018 - г. 8 - стр. 0

9

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А., Усейнова Г.Р., Ибраева А.С. Қазақстанның заң ғылымының дамуы: мәселелері мен болашағы 2019 - г. 10 - стр. 0

10

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А., Усейнова Г.Р., Ибраева А.С. Қазақстанның заң ғылымының дамуы: мәселелері мен болашағы 2019 - г. 10 - стр. 0

11

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А., Ибраева А.С. ƏЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ІНДЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ 2019 - г. 10 - стр. 0

12

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А., Ибраева А.С. ƏЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ІНДЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ 2019 - г. 10 - стр. 0

13

Нусипова Лятифа БагдатовнаБаймаханова Д.М., Сманова А.Б. Конституциялық құрылыс негіздерін қозғайтын ҚР Конституциялық кеңесі шешімдерінің ерекшелігі 2020 - г. 10 - стр. 0

14

Нусипова Лятифа БагдатовнаБаймаханова Д.М., Сманова А.Б. Конституциялық құрылыс негіздерін қозғайтын ҚР Конституциялық кеңесі шешімдерінің ерекшелігі 2020 - г. 10 - стр. 0

15

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлерге саяси-құқықтық талдау 2021 - г. 11 - стр. 0

16

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлерге саяси-құқықтық талдау 2021 - г. 11 - стр. 0

17

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. Қазіргі кезеңдегі жаңа сын-қатерлер мен қауіптердің алдын алудағы мемлекеттің рөлі: ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді функционалдық-құқықтық талдау 2022 - г. 11 - стр. 0

18

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. Қазіргі кезеңдегі жаңа сын-қатерлер мен қауіптердің алдын алудағы мемлекеттің рөлі: ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді функционалдық-құқықтық талдау 2022 - г. 11 - стр. 0

19

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлерге саяси-құқықтық талдау 2021 - г. 12 - стр. 0

20

Нусипова Лятифа БагдатовнаТурсынкулова Д.А. Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлерге саяси-құқықтық талдау 2021 - г. 12 - стр. 0

1

Нусипова Лятифа Багдатовна НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 2023 - г. 10 - стр. КазНУ им.аль-фараби

2

Нусипова Лятифа Багдатовна НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 2023 - г. 10 - стр. КазНУ им.аль-фараби
Author Documents

1

Citations

2 по 2
documents

h-index

1

Challenges in contract murder investigations

Bekishev, A.K., Ibrayeva, A., Smanova, A., Nussipova, L., Kan, A.G.

2019

Journal of Advanced Research in Law and Economics
10, с. 725-733

2

Цитирований